Promocja biblioteki

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

 

PROMOCJA BIBLIOTEKI

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2011

 

 

„Bibliotekom, jak każdej zorganizowanej instytucji,

potrzebny jest sukces,

który jest celem strategii marketingowej.”

[R. Cybulski]

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 

 1. Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
  Przemyśl   WP   94889
 1. Marketing w bibliotece = Marketing in the library / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1993
  Przemyśl   InfBP   81022
 1. Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006
  Przemyśl   WP   100121, 100122
 1. Zarządzanie marketingowe biblioteką / [red. Marlena Pigla; aut. Wiesław Babik i in.]. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2008
  Przemyśl   CzP   02

 

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 

 1. Atrakcyjna biblioteka / Adela Kubiak // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 6, s. 20-22 
 1. Bal literacki jako forma public relations / Robert Beller // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji . - 2010, nr 1, s. 16-19
  Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych. Prezentacja biblioteki szkolnej   w środowisku lokalnym. Scenariusz balu literackiego. Szkic budżetu. Szkic listu do sponsorów. Projekt tekstu afisza. Projekt regulaminu konkursu na najciekawszy gadżet literacki.
 1. Bądź widoczny, czyli jak się promować / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji . - 2008, nr 1, s. 24-25
  Promocja i reklama biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie.
 1. Biblioteka a reklama / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole . - 2001, [nr] 9, s. 10
  Biblioteka szkolna jest klientem wydawnictw książkowych i innych firm składających swą ofertę.

 1. "Biblioteka. Co to jest? : czyli o reklamie i marketingu bibliotecznym" / Robert Beller //  Poradnik Bibliotekarza . - 2007, [nr] 4, s. 13-14 
 1. Biblioteka konwersacyjna / Magdalena Gruda // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 28 - 30
 1. Biblioteka pedagogiczna : reforma - usługi - promocja / Janina Parysz // Nowe w Szkole . - 2002, [nr] 12, s. 7-9

 1. Biblioteka pedagogiczna w lokalnym środowisku oświatowym / Janina Parysz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 3 – 5
 1. Biblioteki publiczne w akcjach promujących książkę i czytelnictwo / Anna Franaszek // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 12, s. 3 - 7
 1. Blog - jestem za! : na podstawie doświadczeń portugalskich / Jolanta Pytel // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 21 - 22
 1. Bookcrossing w bibliotece pedagogicznej / Bożena Zwierzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s. 5 - 6
 1. Czytać strona po stronie, czytać, czytać / Ryszard Turkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 5 - 9

 1. Działalność kulturalna, edukacyjna i informacyjna bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Grodzicka // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 8 – 12

 1. Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer-Szalla // Poradnik Bibliotekarza . - 2003, [nr] 9, s. 8-11
 1. Działania marketingowe w bibliotece szkolnej / Alina Adamska //  Poradnik Bibliotekarza . - 2002, [nr] 5, s. 28
 1. Działania public relations i reklamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu / Dagmara Czekaj // Bibliotekarz. – 2003, nr 10, s. 23-25

 1. Działania z zakresu public relations w Bibliotece Pedagogicznej w Wejherowie / oprac. Alina Hope // Bibliotekarz . - 2003, [nr] 7/8, s. 31-33

 1. Działanie marketingowe w bibliotece szkolnej / Alina Adamska // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 5, s. 28
 1. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 6 – 9
 1. Efektywny marketing SEO witryny bibliotecznej w wyszukiwarkach / Bożena Jaskowska (Z warsztatów badawczych ) // Przegląd Biblioteczny . - R. 77, z. 2 (2009), s. [229]-238
  Formy marketingu w placówce bibliotecznej, jak: aktywne promowanie usług bibliotecznych, public relations w bibliotece, badanie satysfakcji użytkowników itp. stanowią standardowe już uzupełnienie trzonu procesów bibliotecznych (jak: gromadzenie, udostępnianie, informacja). W środowisku wirtualnym efektywne działania promocyjne przynosi tzw. SEO (Search Engine Optimizer). Celem działań SEO jest zapewnienie długotrwałej obecności witryny internetowej w popularnych wyszukiwarkach.
 1. Interaktywne narzędzia internetowe w promocji wizerunku bibliotek publicznych / Agnieszka Korzeń // Zagadnienia Informacji Naukowej . - 2009, nr 1, s. 53-70
  Dynamiczny wizerunek biblioteki publicznej. "Klient cyfrowy" w bibliotece publicznej. Biblioteki XXI wieku - Library 2.0. Wirtualne second life bibliotek publicznych. Blogi a promocja biblioteki publicznej w Internecie. Serwisy internetowe warszawskich bibliotek publicznych.

 1. Jak promować bibliotekę? / Stefan Kubów // Bibliotekarz. – 2006, nr 9, s. 10-15
 1. Jak wypromować bibliotekę wiejską? / Halina Kucera // Poradnik Biblio-tekarza. – 2005, nr 4, s. 23
 1. Koncepcja marketing-mix w bibliotece szkolnej / Iwona Cichowska // Biblioteka w Szkole . - 2004, [nr] 1, s. 2-3

 1. Lobbing na rzecz bibliotek, czyli jak zareklamować własną bibliotekę? / Barbara Lison; tł. Hanna Rogulska // Bibliotekarz . - 2008, [nr] 6, s. 5-9
  Metody wspierania działalności lobbystycznej na rzecz bibliotek (konferencje, promocja biblioteki itp.).
 1. Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych / Ewa Głowacka //  Przegląd Biblioteczny . - 2001, z. 4, s. 347-355
 1. Marketing w bibliotece szkolnej / Hanna Trybińska, Maria Klimiuk // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 20-21

 1. Marketing w bibliotece szkolnej - czyli jak zdobyć fundusze na powiększenie księgozbioru? / Ewa Szyguła // Wychowanie na Co Dzień . - 2005, nr 6
  Imprezy urządzane w bibliotece, takie jak : loterie fantowe, kiermasze książki, zbiórki makulatury, wernisaże.

 1. Marketing w bibliotece szkolnej : na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimuk, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole . - 2003, [nr] 6, s. 20-21

 1. Marketing w bibliotekach publicznych : bariery i wyzwania / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, [nr] 12, s. 4-9
 1. "Marketing wewnętrzny w bibliotece" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 24-26 czerwca 2009 r.) / Halina Brzezińska-Stec -- (Sprawozdania) // Przegląd Biblioteczny . - R. 77, z. 3 (2009), s. 388-391
 1. O promocji biblioteki /Agnieszka Zawada // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. – 2002, nr 3
  Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada.php
 1. Powiatowe Targi Edukacyjne promocją Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / Jolanta Kasperek, Dorota Walus -- (Biblioteka Środowisko ) // Poradnik Bibliotekarza . - 2009, [nr] 5, s. 26-27
 1. Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 1] / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza . - 2007, [nr] 7/8, s. 5-9
  Struktura procesu projektowania strategii marketingowej w organizacjach typu non profit. Bariery wdrażania marketingu w organizacjach niekomercyjnych.
 1. Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 2] / Hanna Hall // Poradnik Bibliotekarza . - 2007, [nr] 12, s. 3-7
  Czynniki warunkujące poziom zadowolenia użytkowników biblioteki.

 1. Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 3] / Hanna Hall //  Poradnik Bibliotekarza . - 2008, [nr] 6, s. 9-13
  Analiza SWOT, wizja i misja strategiczna biblioteki.
 1. Projektowanie strategii marketingowej w organizacjach niekomercyjnych na przykładzie biblioteki. [Cz. 4] / Hanna Hall //  Poradnik Bibliotekarza . - 2008, [nr] 11, s. 9-11
  Specyfika, elementy i znaczenie poszczególnych instrumentów marketingowych w strategii marketingowej biblioteki.

 1. Promocja biblioteki pedagogicznej - współpraca ze środowiskiem / Halina Rygiel // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, [nr] 10, s. 21-22
 1. Promocja, usługi i komunikacja w bibliotece naukowej : doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Emilia Lepkowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 9 – 12

 1. Promocja zbiorów i usług / oprac. Małgorzata Lubieniecka - Siadaczka // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji . - 2009, nr 2, s. 32-36
  Marketing niekomercyjny w bibliotekach pedagogicznych. Założenia ogólne i realizacja programu w PBW w Zielonej Górze.
 1. Promocja zbiorów i usług biblioteki: program opracowany do realizacji w Bibliotece Pedagogicznej Filia w Wieruszowie / Mirosława Żyła // W: Nowe w Szkole [Dokument elektroniczny] 2004, nr 6. – Tryb dostępu:
  http://vulcan.edu.pl/nowewszkole/publikator/nowatorstwo/promocja.html
   
 1. Public relations bibliotek / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 12, s. 13-15
 1. Public Relations bibliotek naukowych w Internecie / Małgorzata Jaskowska --  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007

 1. Public relations biblioteki. Zewnętrzne public relations / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza . - 2006, [nr] 12, s. 13-15

 1. Public relations w Bibliotece Narodowej / Wojciech Tyszke // Bibliotekarz. – 2000, nr 12, s. 16-18
  Kreślenie wizerunku biblioteki.
 1. Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku szkoły / Elżbieta Pawełka // Biblioteka w Szkole . - 2007, [nr] 9, s. 4-5
  Szkoły, które chcą przyciągać uczniów, powinny dbać o swój wizerunek. Warto wykorzystać w tym celu public relations, czyli działalność służącą budowaniu więzi organizacji z otoczeniem oraz pozyskaniu społecznej akceptacji wobec jej poczynań. Duża w tym rola biblioteki szkolnej.

 1. Usługi bibliotek akademickich a marketing / Maria Rekowska // Przegląd Biblioteczny . - 2000, z. 3, s. 159-164
 1. W służbie wiedzy / Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha . - (Zbliżenia) . - Fot. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 6 (81) czerwiec, s. 34-35
 1. W stronę marketingu / Maria Rydz //  Bibliotekarz . - 2000, nr 2, s. 18-22
  Formy promocji nowych działań biblioteki.
 1. Zarządzanie marketingowe biblioteką / Elżbieta Frankiewicz //  Poradnik Bibliotekarza . - 2008, [nr] 4, s. 16-18

 

Autor: Agnieszka Kordybacha