Kształcenie zawodowe

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2015

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Edukacja jako całożyciowe doświadczenie / pod red. nauk. Jacka Piekarskiego, Liliany Tomaszewskiej, Agnieszki Głowali. - Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012.
  PBW Sędziszów BSdzW 44455
 2. Edukacja permanentna dorosłych w dobie przemian / red. nauk. Tamara Zacharuk, Beata Boczukowa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2009.
  Kolbuszowa BKWyp 47589
  Sanok SM 51119
  Dębica BDWyp 47776
 3. Efektywność kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe a rynek pracy / Urszula Jeruszka (red.) ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. - Warszawa : IPiSS, 2000.
  Tarnobrzeg TG 84463
 4. Eksperyment pedagogiczny - modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym : model ujednoliconego egzaminu zawodowego / pod red. Janusza Figurskiego i Krzysztofa Symeli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Departament Edukacji dla Rynku Pracy, 2001.
  Stal.Wola SG 46355
  Tarnobrzeg TCz 84185
 5. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006.
  Tarnobrzeg TG 96347
  Stal.Wola SG 49934
 6. Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2002.
  Przeworsk WK 43885, 44024
 7. Kształcenie zawodowe : wyzwania - priorytety - standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008.
  Przeworsk WK 48673
 8. Kształcenie zawodowe i modułowe oraz partnerstwo lokalne na rzecz rynku pracy i przedsiębiorczości. T.1, Poradnik / Marek Wójcik ; [aut] Józef Grzych [i in.]. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, [2004].
  Tarnobrzeg TG 86773
 9. Kształcenie zawodowe i modułowe oraz partnerstwo lokalne na rzecz rynku pracy i przedsiębiorczości. T. 2, Dobre praktyki / red. Barbara Łączna, Marek Wójcik. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, [2004].
  Tarnobrzeg TG 86774
 10. Metafory i analogie w szkoleniach / Paweł Fortuna, Mirosław Urban. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  /Szkolenie zawodowe – metody/
  Tarnobrzeg TG 104179
  Łańcut BŁWyp 36528
 11. Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013.
  Tarnobrzeg TG 105007
  Dębica BDWyp 50578
  Jasło JM 73295
 12. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010.
  Tarnobrzeg TG 99355
  Stal.Wola SG 55538
 13. Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Jaworskiej i Sabiny Zalewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2006.
  Ustrzyki UM 25092
 14. Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : KOWEZiU, 2013.
  Przeworsk WK 153, 154
 15. Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji : zamierzenia, wybory, realia / Ryszard Parzęcki. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003.
  Przeworsk WK 44798
 16. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.
  Jarosław WJ 55994
  Przeworsk WK 51113
  Lubaczów WL 48567
  Przemyśl WP 105776
 17. Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Warszawa : C. H. Beck, 2006.
  Przemyśl WP 95385
 18. Projektowanie i realizacja szkoleń / Aldona Andrzejczak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
  Przeworsk WK 49127
 19. Przygotowanie szkolenia czyli Jak dobry początek prowadzi do sukcesu / Mariola Łaguna, Paweł Fortuna. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
  Rzeszów CzytR 237324
 20. Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej / Krzysztof Symela (red.). - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001.
  Przeworsk WK 44210
 21. Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Anna Kwiatkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006.
  Łańcut BŁWyp 33053
  Dębica BDWyp 45439
 22. Zawodowe kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych / Norbert F.B. Greger. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002.
  Stal.Wola SG 46396
 23. Zawodowy list gończy [Film] : bez ograniczeń / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003.
  Przemyśl WP 351/KV – 253/KV

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Come back zawodowych / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 39, s. 8
  /Potrzeba wprowadzenia zmian w kształceniu zawodowym młodzieży i reaktywacja szkolnictwa zawodowego./
 2. Chcielibyśmy się skupić na konkretnych działaniach / Barbara Zakrzewska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 46-50
 3. Czas na zmiany / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 43, s. 8-9
  /Głos w sprawie odrodzenia szkolnictwa zawodowego./
 4. Czerń w błękitnym odcieniu / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 38-42
 5. Czy egzaminy zewnętrzne będą motywowały uczniów technikum do przekraczania podstawowych wymagań szkoły ? / Włodzimierz Dymek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 31-33
 6. Czy szkolnictwo zawodowe ma przyszłość ? / Halina Drachal [i in.] // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 37, s. 7-9
  /Analiza sytuacji w polskich szkołach zawodowych. Sześć przyczyn zapaści./
 7. Debata o szkolnictwie zawodowym / Danuta Hernik.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2. s. 10-12
 8. Debata o szkolnictwie zawodowym / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 10-14
 9. Dla kogo dzisiejsze szkoły zawodowe / Andrzej Aftański // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 22-25
 10. Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego / Ewa Rollnik-Sadowska.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 5-6, s. 26-32
 11. Drgnęło w naborze / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 13, s. 4
  /W jaki sposób zainteresować uczniów nauką w szkole zawodowej. Zawodowa oferta edukacyjna szkół warszawskich./
 12. Dyskusja nad priorytetami i kierunkami rozwoju kształcenia zawodowego / Jerzy Kopański.// Meritum. - 2009, nr 3, s. 72-77
 13. Edukacja wobec współczesnych problemów pracy / Barbara Baraniak.// Meritum. - 2009, nr 3, s. 2-11, bibliogr.
 14. Efekty utopii / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 13, s. 6
  /Tendencja spadkowa szkolnictwa zawodowego a zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników fizycznych./
 15. Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy / Janina Rosiak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 5-7
 16. Jak Duńczycy uczą zawodu / Łukasz Gabler.// Służba Pracownicza. - 2013, nr 10, s. 20-23
 17. Jak wspierać rozwój ucznia szkoły zawodowej? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 29-32
  /Metody poszukujące i aktywizujące uczniów./
 18. Karta Porozumienia Polska Sieć Kształcenia Modułowego / Krzysztof Symela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr, s. 48-52
  /Artykuł dot. kształcenia modułowego szczególnie w szkolnictwie zawodowym./
 19. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego dla nowych typów szkół ponadgimnazjalnych / Jolanta Kornalewska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s. 5-6
 20. Kształcenie w liceum profilowanym; wywiad z wicedyrektorem Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie / Mirosława Popek ; rozm. przepr. Mariusz Włodarczyk.// Społeczeństwo i Polityka. - 2004, nr 1, s. 125-127
 21. Kształcenie zawodowe - aspekty ilościowe i jakościowe / Michał Stefan Kwiatkowski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 7-9
 22. Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Łucja Orzechowska, Helena Sutyniec.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 12-13
 23. Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie / Jolanta Wojciechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 18-22
 24. Kształcenie zawodowe : rynek pracy / red. Stefan M. Kwiatkowski.// Nowe Horyzonty Edukacji. - Warszawa. - 2000 2000, nr 8, s.54-55.
 25. Kształcenie zawodowe w rok po reformie / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 14-17
 26. Łączenie teorii z praktyką : dualny system edukacji zawodowej w Niemczech / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 76-80
 27. Metoda modułowego nauczania kluczem do nowoczesnego kształcenia zawodowego / Henryk Żołubowski, Elżbieta Mastalerz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 5-7
 28. Mobilność uczniów kluczem do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego / Michał Pachocki.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 42-44
 29. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym - eksperyment pedagogiczny Ministerstwa Edukacji Narodowej / Janusz Figurski, Jolanta Kornalewska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 4-8
 30. Nieformalne uwarunkowania rozwoju systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w polskim kształceniu zawodowym i ustawicznym / Magdalena Dybaś.// Kultura i Edukacja. - 2013, nr 4, s. 135-148
 31. Nowy egzamin zawodowy - chwila prawdy dla szkoły i uczniów / Maria Krogulec – Sobowiec // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 10-12
  /Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla zawodów kształconych w dwuletnich zasadniczych szkołach zawodowych./
 32. O gimnazjach i szkołach zawodowych // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod. "Warszawa Miastem Edukacji : samorząd oświacie przychylny" s. 30-31
 33. Ocena efektów kształcenia zawodowego / Urszula Jedruszka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 4-12
 34. Odzyskiwanie formy / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 17, s. 8-9
  /Zapotrzebowanie na pracowników średniej klasy technicznej. Problemy współczesnych szkół zawodowych./
 35. Plany zawodowe gimnazjalistów szkoły wiejskiej (komunikat z badań) / Ilona Urych.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1-2, s. 19-20
 36. Po(d)glądy : koncepcja kształcenia modułowego / Andrzej Zych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 5, s. 21-24
 37. Podsumowanie projektu "Nowa szkoła zawodowa"/ Bożena Ignaczak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 21-23
 38. Pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, czyli o szansach na dostosowanie do potrzeb rynku pracy / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-14
 39. Praktycy widzą więcej / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 29, s. 4
 40. Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 18-23
 41. Praktyki zawodowe jako ważny element kształcenia zawodowego / Anna Maria Piętak, Mirosław Kozłowski.// Meritum. - 2009, nr 3, s. 61-65
 42. Problemy edukacji wobec rynku pracy i rozwoju społecznego : doroczna konferencja polityków społecznych / Beata Kaczyńska.// Polityka Społeczna. - 2011, nr 10, s. 41 - 44
 43. Przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej w dobie globalizacji / Aleksandra Kamińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7-8, s. 33-43
 44. Reinkarnacja szkolnictwa zawodowego? / Kazimierz Włodawski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 72-73
 45. Rola nauczyciela w kształceniu modułowym / Janina Rosiak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 5-8
 46. Rola pracowni symulacyjnej w nauczaniu ekonomicznych przedmiotów zawodowych / Hanna Jedrzejek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 23-25
 47. Rozwijanie umiejętności technologicznych i komunikacyjnych w zawodzie pracownika kultury / Justyna Konkel.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 3, s. 7 - 9
 48. Rozwój systemów nauczania zawodowego: retrospektywna analiza i dzisiejsze problemy / Nella Nyczkało // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 28-30
 49. Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie / Sławomir Kasprzak.// Meritum. - 2009, nr 3, s. 66-71
 50. Sposoby i bariery wdrożenia modułowego programu nauczania / Halina Nowak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 8-10
 51. Studia bibliotekoznawcze w opinii bibliotekarzy / Dorota Grabowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 6 - 11
 52. System naczyń niezłączonych / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 18-25
 53. Szerokoprofilowe programy kształcenia dla szkolnictwa zawodowego / Ludwik Janicki // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s. 33-35
 54. Szkolnictwo zawodowe w Polsce : czy zapowiada się wielki powrót? / Anna Czyż.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 51-54
 55. Szkolnictwo zawodowe w świetle wzorców Unii Europejskiej / Adam Grzeszczak // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8 , s. 52-55
 56. Szkolny zestaw programów nauczania w szkole zawodowej / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 81-84
 57. Szkoła zawodowa a prawa rynku. - Bibliogr. / Andrzej Aftański // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 2, s. 33-37
  /Powiązania edukacji z rynkiem pracy/
 58. Szkoła zawodowa : kwalifikacje : rynek pracy. - Bibliogr. / Urszula Jedruszka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 8-17
 59. Technologia nauczania modułowego jako środek realizacji dyferencjacji i indywidualizacji w nauczaniu zawodowym / Bolesław Bielak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 5-8
 60. Trudne początki reformy kształcenia zawodowego / Adam Tomaszewski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 3, s. 7-12
 61. Uwarunkowania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym w Polsce / Krzysztof Symela.// Meritum. - 2009, nr 3, s. 12-17
 62. W stronę edukacji modułowej : kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii i w Polsce / Elżbieta Kular.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 67-72
 63. Ważna jest wysoka jakość kształcenia zawodowego / Tadeusz Sławecki ; rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin, Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 12-16
 64. Wybór zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych / Ludwik Janicki // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 24-26
 65. Zmiany w kształceniu zawodowym / Bogusław Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 74-77
 66. Zmiany w prawie oświatowym a kształcenie zawodowe / Stanisław Szelewa.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 25-28
 67. Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 56-59

 

Autor: Agnieszka Biedroń