Niebieska karta

Przemyśl

Dorota Grząba
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Jarosławiu

Niebieska karta
 

 
Zestawienie to obejmuje dokumenty Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu i filiach  w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku, a także wybrane dokumenty dostępne w Internecie. Zebrane druki poszerzają kartotekę opac i uwzględniają rozdziały z prac zbiorowych dotyczące ww. zagadnienia.
 
Druki zwarte:
 
1.    Dziecko w procedurze „niebieskie karty” // W: Dziecko pod opieką grupy roboczej: diagnoza i opracowanie planu pomocy: poradnik praktyczny/Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona. - Kraków: Suprema Lex, 2018. s.80-83
Przemyśl WP 113576, Przeworsk WK 53864
 
2.    Reprezentacja dziecka w procedurze „niebieskie karty” // W: Dziecko pod opieką grupy roboczej: diagnoza i opracowanie planu pomocy: poradnik praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona. - Kraków: Suprema Lex, cop. 2018. s.84-88
Przemyśl WP 113576, Przeworsk WK 53864.
 
3.    Prawne granice realizacji planu pomocy wobec dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty” //:W Dziecko pod opieką grupy roboczej: diagnoza i opracowanie planu pomocy: poradnik praktyczny / Teresa Jadczak-Szumiło, Grzegorz Wrona. - Kraków: Suprema Lex, cop. 2018. s. 110-113
Przemyśl WP 113576, Przeworsk WK 53864.
 
4.    Monitorowanie przemocy w rodzinie - "Niebieska Karta" / Andrzej Garbarz.// W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011. s. 257-265
Przemyśl WP 104025, Lubaczów WL 48214
 
5.    Niebieska Karta w prawno-społecznym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ Joanna Cichla. //W: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. - Łódź: Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012.-s. 309 -325
Przemyśl WP 105175, Lubaczów WL 48156, CzL 48155
 
6.    Niebieska Karta w szkole: procedury / pomysł, wybór i oprac. Leszek Jurek-Rybnik. - Warszawa: „Lexdruk" 2013
Przemyśl CzP 37.064.2
 
7.    Niebieskie karty: przewodnik do procedury interwencji policji wobec przemocy w rodzinie / Hanna Dorota Sasal. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
Lubaczów WL 40012
 
8.    Procedura „Niebieskie Karty": realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Magdalena Zając. – Wrocław: "Presscom" 2012
Przeworsk WK 52549
 
9.    Przemoc w rodzinie //W: Kryminologia/ Bruno Hołyst. - Warszawa: LexisNexis, 2009.- s. 673-679
Jarosław CzJ 343/H, Lubaczów CzL 48067
 
10. Przemoc w rodzinie a „Niebieska Karta” / Sławomir Franc // W: Rodzina polska – nowe wyzwania : wybrane aspekty / red. Bogdan Więckiewicz. – Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013. – s. 143–164
Lubaczów WL 49074, Przeworsk WK 51908, Jarosław WJ 55555
 
11.Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. - Warszawa: "Żak", 2002. s. 148, 156-162
Przeworsk WK 44720, Przemyśl WP 92926, 88552, Jarosław WJ 53133, 52615,CzJ 364
 
Artykuły z czasopism:
 
1.    Czy przemoc może być sekretem...? : rozmowa z Agnieszką Makowską specjalistą ds. prewencji kryminalnej Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV – o procedurze zakładania „Niebieskiej Karty" i związanej z nią roli nauczyciela, a także o przemocy wobec dzieci w rodzinie / rozm. Kamila Sekułowicz.//Doradca Dyrektora Szkoły.-2014, nr 39, s. 10-12
 
2.    Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty" / Justyna Podlewska ; rozm. przepr. Katarzyna Fenik.//Świat Problemów.- 2014, nr 4, s. 5-11, (teczka tematyczna-Jar.)
 
3.    Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty" / Wanda Paszkiewicz.//Świat Problemów.- 2016, nr 9, s. 5-9, (teczka tematyczna-Jar.)
 
4.    Jak realizować procedurę „Niebieskie Karty"? / Katarzyna Łukowska, Katarzyna Michalska.//Świat Problemów.- 2012, nr 5, s. 5-10, (teczka tematyczna–Jar.)
 
5.    Niebieskie kart -problemy i refleksje / Dorota Rogulska.//Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 6, s. 25-26
 
6.    „Niebieskie Karty" czyli ratunek w pieczęci / Maciej Osuch.//Dyrektor Szkoły.- 2012, nr 1, s. 42-47
 
7.    „Niebieskie Karty" dawniej i dziś / Dorota Sasal.//Niebieska Linia.- 2007, nr 1, s.9-11
 
8.    „Niebieskie Karty" w pomocy społecznej/ Katarzyna Michalska.//Niebieska Linia.- 2006, nr 1, s. 14–16
 
9.    „Niebieskie Karty" w pomocy społecznej / Katarzyna Michalska.//Niebieska Linia.- 2003, nr 1, s. 32–33
 
10.   Niebieskie Karty jako dowód w sprawie i nie tylko /Jarosław Polanowski.//Niebieska Linia 2001, nr 2, s. 18–19
 
11.   „Niebieskie Karty" dawniej i dziś / Dorota Sasal.//Niebieska Linia.- 2007, nr 1, s.9–11
 
12.   „Niebieskie Karty" oczyma policji / Iwona Szulc.//Niebieska Linia.- 2008, nr 2, s.17–19
 
13.    „Niebieskie Karty" w lokalnym systemie pomagania / Hanna Dorota Sasal.//Niebieska Linia.- 1999, nr 2, s. 16 – 17
 
14.    „Niebieskie Karty" w liczbach.//Niebieska Linia.- 2009, nr 6, s. 22–24
 
15.     Od klapsa do Niebieskiej Karty, czyli co słychać w rodzinie? / Maciej Osuch.//Dyrektor Szkoły.- 2011, nr 11, s. 50-52, 54-55
 
16.      Policyjne „Niebieskie Karty" / Edyta Naja-Pasek.//Niebieska Linia.- 2007, nr 1, s. 7-9
 
17.      Powstrzymać przemoc wobec dzieci-procedura „Niebieskie Karty" / Mirosława Skawińska.//Nauczanie Początkowe.- 2008/2009, nr 1, s. 28-32
 
18.      Pracownicy oświaty i procedura „Niebieskie Karty"/ Agnieszka Olszewska.//„Niebieska Linia” 2012, nr 3, s. 16–18
 
19.      Procedura „Niebieskie Karty" w praktyce szkolnej / Bożena Barszczewska.//Dyrektor Szkoły.- 2012, nr 2, s. 56-57
 
20.      Procedura „Niebieskich Kart" w województwach / Katarzyna Michalska.//Niebieska Linia.- 2003, nr 4, s. 21–22
 
21.      Procedura „Niebieskie Karty" - najczęściej zadawane pytania / Agnieszka Olszewska.//Niebieska Linia.- 2012, nr 4, s. 6–9
 
22.      Przemoc wobec dzieci a „Niebieskie Karty"/Jacek Jaguś.//Niebieska Linia.- 2002, nr 4, s. 23–24
 
23.      Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły: procedura „Niebieskie Karty" /Żaneta Urawska.//Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 4, s. 81-84
 
24.      Pułapki w jakie wpadają realizatorzy procedury „Niebieskie Karty" / Wanda Paszkiewicz.//Świat Nauki.- 2016, nr 4, s. 15-18
 
25.      Refleksja na temat "Niebieskich kart" / Krzysztof Sarzała.//Niebieska Linia.- 2012, nr 5, s. 18-21
 
26.      Sukcesy i porażki Niebieskich Kart. Dwugłos o historii i przyszłości / Renata Durda, Dorota Sasal-Gaszyńska.//Niebieska Linia.- 2007, nr 4, s. 19–22
 
27.      Z teki pracownika socjalnego. Przemoc w rodzinie w świetle danych pomocy społecznej / Agnieszka Kuna-Broniowska.// Niebieska Linia.- 2003, nr 4, s. 1 –20
 
28.      Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji ("Niebieska Karta") / Tadeusz Budzik.//Niebieska Linia.- 2008, nr 2, s. 20-21
 
29.      Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Agnieszka Filipek.//Praca Socjalna.- 2013, nr 2, s. 24–33
 
Internet:
 
1.    Kruk Ewa, Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, [online] [Dostęp 26.03.2019], w: https://journals.umcs.pl/g/article/view/2826/2943
 
2.    Procedura „Niebieskie Karty” Geneza i rozwój mł. asp. Dorota Kozłowska KWARTALNIK POLICYJNY 3/2015, [online] [Dostęp 26.03.2019] w: http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2015/nr-32015/2815,Procedura-Niebieskie-Karty-Geneza-i-rozwoj.htm
 
3.    PRZEWODNIK PO PROCEDURZE NIEBIESKIE KARTY DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMAGANIEM OSOBOM W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE, [online] [Dostęp 26.03.2019] w:
http://rops-katowice.pl/dopobrania/2014.07.25-zal_do_ppp_2014-2020.pdf
 
4.    Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta – Druk, [online] [Dostęp 26.03.2019] w:
https://ops.pl/2016/05/rozporzadzenie-w-sprawie-procedury-niebieska-karta-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta/
 
5.    Olszewska Agnieszka, Prawne aspekty przemocy w rodzinie, [ONLINE] [DOSTĘP 9.04.2019 R.], W: https://www.bing.com/search?q=prawne-aspekty-przemocy-w-rodzinie_a_olszewska&FORM=EDGNCT&refig=4a4634ea7985485fb90fce95b92253b9
 

Autor: Dorota Grząba