Praca kuratora sądowego

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacji Bibliograficznej i Czytelni
oprac. Elżbieta Krupa


PRACA KURATORA SĄDOWEGO

Zestawienie bibliograficzne w wyborzeDRUKI ZWARTE

1. Model kurateli sądowej w Polsce / Tadeusz Wiśniewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978
WP 32490

2. Vademecum rodzinnego kuratora sądowego / Marian Kalinowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984
WJ 40960


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aspekty wychowawcze w pracy społecznej kuratorów dla dorosłych / Krzysztof Gogacz // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA.- 2003, nr 2, s. 27 – 33

2. Czy kurator sądowy może być mediatorem?/ Dariusz Mazur // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA.- 2003, nr 2, s. 37 - 40

3. Dobry pan z teczką / Andrzej Goszczyński // POLITYKA. - 2004, nr 38, s. 98 – 99

4. Działalność kuratora alternatywą mediacji / Dariusz Mazur // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 1, s. 27 – 31

5. Efektywność oddziaływań resocjalizujących w percepcji zawodowych kuratorów rodzinnych / OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA.- 2002, nr 4, s. 29 – 36

6. Na kłopoty kurator / Katarzyna Kurza // NIEBIESKA LINIA. - 2004, nr 4, s. 20 – 22

7. Etos i misja zawodowa sądowych kuratorów rodzinnych / Andrzej Węgliński // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2006, nr 3/4, s. 29 – 32

8. Umiejscowienie kontroli (LOC)rodzinnych kuratorów sądowych a ich pozycja w percepcji podopiecznych / Irena Mudrecka// OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2000, nr 2, s. 40 - 41

9. Na kłopoty kurator / Katarzyna Kurza // NIEBIESKA LINIA. - 2004, nr 4, s. 20 – 22

10. O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki / Magdalena Arczewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 3, s. 21 – 23

11. O programie komputerowym "Akurat - asystent kuratora" / Białczyk Barbara, MuszyńskI Sławomir, Białczyk Jerzy // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 4, s. 28-30

12. Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sadowej / Fidor Lucyna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 10/11, s. 24-27

13. Probacja – mity i rzeczywistość / Piotr Stępniak //OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. -1998, nr 1, s. 39 – 44

14. Propozycje zmian w modelu kurateli dla nieletnich / Kinga Wojciechowska // DYREKTOR SZKOŁY.- 2002, nr 3, s. 21 - 22

15. Relacje między kuratorem a nieletnim - dylematy sprawowania nadzoru / Andrzej Świerczek // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2004, nr 3/4, s. 19-23

16. Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie / Beata Zinkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 8, s. 17-23

17. Rola i skuteczność kurateli dla nieletnich / Anna Korpanty // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2004, nr 3/4, s. 42-45

18. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich // DZIENNIK USTAW. - 2001, nr 120, poz. 1294

19. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. z sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawie nieletnich // DZIENNIK USTAW. - 2001, nr 81, poz. 886

20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych // DZIENNIK USTAW. - 2003, nr 112, poz. 1064

21. Strażnik, wychowawca czy opiekun : kim tak naprawdę jest kurator sądowy i jakie są jego zadania?/ Gromek Krystyna // NIEBIESKA LINIA. - 2002, nr 2, s. 25-28

22. Uwagi pedagoga na temat kurateli sądowej dla nieletnich / Mariusz Tański // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ.- 2002, nr 10, s. 35 - 38

23. Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych / Anna Nowak // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 1999, nr 3, s. 5 – 11

24. Zahamowanie modernizacji służb kuratorskich w Polsce / Andrzej Węglinski // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2002, nr 3, s. 27 - 30

Autor: Elżbieta Krupa