Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956)

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

 

Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. "Przypadek czy przeznaczenie?" : Karol Kazimierz Kostecki "Kostek" (1917-1998) / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013.
  Przeworsk WK 51738
 2. Armia Krajowa : dramatyczny epilog / red. Krzysztof Komorowski ; Wojskowy Instytut Historyczny. - Warszawa : "Bellona", 1994.
  Przeworsk WK 38437
 3. Danuta Siedzikówna "Inka" (1928-1946) / [tekst Marzena Kruk, Grzegorz Berendt]. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014.
  Przeworsk WK 4113 B
 4. Elżbieta Zawacka "Zelma", "Sulica", "Zo" / [tekst i wybór zdj. Katarzyna Minczykowska]. - Toruń : Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2007.
  Przeworsk WK 3781 B
 5. Emisariusz Jur / Jerzy Lerski ; z przedmową Stefana Korbońskiego. - Wyd. 4. - Warszawa : "Interim", 1989.
  Przeworsk WK 36555
 6. Generał August Emil Fieldorf "Nil" (1895-1953) / [tekst Przemysław Wywiał]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop. 2013.
  Przeworsk WK 4115 B
 7. Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 / Maria Fieldorf, Leszek Zachuta ; Instytut Pamięci Narodowej. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.
  Przeworsk MKsK 94(438)
 8. Jeśli zapomnę o nich / Grażyna Lipińska ; do dr przygot. Jacek Bierezin. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990.
  Przeworsk WK 37009
 9. Katyń w pół drogi / Piotr Gabryel. - [B. m.] : "Omnibus", [1989].
  Przeworsk WK 36098
 10. Na zew Ziemi Wileńskiej / Edmund Banasikowski. - [Warszawa] : "Myśl", 1990.
  Przeworsk WK 37006
 11. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów / wybór, wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2009.
  Przeworsk MKsK Reg.
 12. Nieprzewidziane przygody / Józef Kuropieska. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.
  Przeworsk WK 35348
 13. Od rzezi wołyńskiej do akcji "Wisła" : konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 / Grzegorz Motyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
  Przeworsk MKsK Reg.
 14. Opozycja polityczna w PRL : 1945-1980 / Andrzej Friszke. - Londyn : "Aneks", 1994.
  Przeworsk WK 38465
 15. Pokolenia wolnej Polski / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. Marcin Chorązki i in.]. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.
  Przeworsk WK 51191
 16. Polityka karna wobec przestępstw i wykroczeń funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w województwie rzeszowskim (1944-1956) / Janusz Borowiec. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014.
  Przeworsk WK 51986
 17. Pułkownik Łukasz Ciepliński (1913-1951) / [tekst Mirosław Surdej]. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.
  Przeworsk WK 4114 B
 18. Rok pierwszy / Krystyna Kersten. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
  Przeworsk WK 38441 ; WK 38442
 19. Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949) / wybór, wstęp i opac. Tomasz Balbus, Zbigniew Nawrocki. - Warszawa : "Volumen", 2001.
  Przeworsk WK 44370
 20. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946-1954 / pod red. Tomasza Berezy i Piotra Chmielowca. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej, 2004.
  Przeworsk WK 44735
  Przeworsk MksK 09
 21. Smutne pół rycerzy żywych : wspomnienia / Leszek Prorok. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989.
  Przeworsk WK 36938 ; WK 36937
 22. Spotkania z Fejginem : [zza kulis bezpieki] / Henryk Piecuch. - Kościan : "Story", 1990.
  Przeworsk WK 36708
 23. Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie 1944-1956 / [scen. wystawy Bogusław Kleszczyński, Mirosław Surdej]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012.
  Przeworsk MKsK Reg. ; WK 4119 B ; WK 4120 B ; WK 4121 B
 24. X Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. - Warszawa : "Omnipress", 1989.
  Przeworsk WK 35699
 25. Zamiast wolności : UB na Rzeszowszczyżnie 1944-1949 / Zbigniew Nawrocki. - Rzeszów : Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998.
  Przeworsk WK 41063
 26. Zbrodnia : sprawa generała Fieldorfa-Nila / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. - Warszawa : "Alfa", 1989.
  Przeworsk WK 36338
 27. Zdobycie władzy : 1945-1947 / Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
  Przeworsk WK 38328 ; WK 38677
 28. Żołnierze Wołyniaka / Dionizy Garbacz. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 1999.
  Przeworsk WK 45539
 29. Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku / Dawid Golik [ i in.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2013.
  Przeworsk MKsK 94(438).083.3
 30. Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie / Joanna Wieliczka-Szarkowa. - Kraków : "AA", 2013.
  Przeworsk MKsK 94(438)
 31. Żołnierzowi Niepodległej : księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli / pod red. Tomasza Balbusa [i in.]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012.
  Przeworsk MKsK Reg.

Artykuły z czasopism

 1. "Stefan" - jeden z "wyklętych" / Tomasz Łabuszewski. // Pamięć.pl. - 2012, nr 1, s. 50-53
 2. "Wyklęta" rodzina / Robert Szcześniak. // Pamięć.pl. - 2014, nr 3, s. 10-13
 3. Arsenał Wyklętych / Michał Mackiewicz. // Pamięć.pl. - 2013, nr 3, s. 58-59
 4. Bohater, o którym mieliśmy zapomnieć / Marcin Zwolski. // Pamięć.pl. - 2012, nr 7, s. 49-52
 5. Kara śmierci - ostatni order / Michał Wenklar. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 3, s. 23-27
 6. Kulą w płot. Kto podważa legendę rotmistrza Pileckiego? / Tomasz Łabuszewski. // Polityka. - 2013, nr 22, s. 46-48
 7. Major "Bruzda" - symbol białostockiej konspiracji / Sławomir Poleszak. // Pamięć.pl. - 2013, nr 3, s. 43-47
 8. Na tropie Małego Katynia / Karolina Wichowska. // Pamięć.pl. - 2013, nr 7-8, s. 45-47
 9. Nie pozostał żaden ślad / Anna Pyżewska. // Pamięć.pl. - 2012, nr 4/5, s. 72-76
 10. Rotmistrzu na antypodach / Rafał Leśkiewicz. // Pamięć.pl. - 2014, nr 5, s. 59
 11. Ostatni. Józef Franczak "Laluś" (1918-1963) / Sławomir Poleszak. // Pamięć.pl. - 2013, nr 11, s. 38-42
 12. Podziemie niepodległościowe w Wielkopolsce w latach 1945-1956 / Agnieszka Łuczak. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 5/6, s. 69-79
 13. Popowstańcze drogi / Maciej Podbielkowski. // Mówią Wieki. - 2014, nr 8, s. 95-100
 14. Przeciwko wszystkim : Wolność i Niezawisłość / Piotr Lipiński. // Polityka. - 2005, nr 34. s. 69-71
 15. Rozprawka o metodzie / Andrzej Romanowski. // Polityka. - 2013, nr 22, s. 49
 16. Siedmiu z "Łączki" / Sławomir Poleszak. // Pamięć.pl. - 2014, nr 3, s. 30-35
 17. Tadeusz Cieśla / Adam Cyra. // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2013, nr 1, s. 8.
 18. Tajemnica Witolda Pileckiego / Andrzej Romanowski. // Polityka. - 2013, nr 20, s. 46-49
 19. Uznany za (nie) winnego / Przemysław Wywiał. // Pamięć.pl. - 2013, nr 2, s. 23-26
 20. Zaginieni w obławie augustowskiej / Ewa Rogalewska. // Pamięć.pl. - 2014, nr 7-8, s. 92-94
 21. Zgrupowanie "Ognia" / Dawid Golik. // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2010, nr 1/2, s. 46-56
 22. Żołnierze Wyklęci - po co o nich uczyć?/ Łukasz Michalski. // Pamięć.pl. - 2013, nr 3, s. 64-66
 23. Żołnierze wyklęci na lekcji historii / Łukasz Myszka. // Mówią Wieki. - 2013, nr 10, dod. Mówią wieki w szkole, s. 6-9

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. A może tego nie wolno mówić... [Film] / reż. Jacek Petrycki. Miła, padnij! / scen., reż. Maja Baczyńska. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2013.
  Przeworsk WK 180 DO
 2. Dzieci kwatery "Ł" [Film] / scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski ; prod. Arkadiusz Gołębiewski, Telewizja Polska. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej, 2014.
  Przeworsk WK 194 DO
 3. Kwatera "Ł" [Film] / scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski. - [Warszawa] : [Instytut Pamięci Narodowej], 2013. Przeworsk WK 195 DO
 4. Oskarżenie [Film] / scen. i reż. Grzegorz Braun. - [Warszawa] : Biuletyn IPN, [2011].
  Przeworsk WK 190 DO
 5. Ślad pamięci. CD 14 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Przeworsk WK 168 DO
 6. Ślad pamięci. CD 19 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  Przeworsk WK 173 DO
 7. Ślad pamięci. CD 20 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  Przeworsk WK 174 DO
 8. Ślad pamięci. CD 21 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  Przeworsk WK 175 DO
 9. Ślad pamięci. CD 23 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  Przeworsk WK 177 DO
 10. Ślad pamięci. CD 6 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Przeworsk WK 160 DO
 11. Ślad pamięci. CD 7 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Przeworsk WK 161 DO
 12. Ślad pamięci. CD 8 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Przeworsk WK 162 DO
 13. Ślad pamięci. CD 9 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Przeworsk WK 163 DO

 

Autor: Anna Szewczyk