Choreoterapia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

CHOREOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2018 r.
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

Druki zwarte:

 1. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011
  Przemyśl CzP 615
 2. Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016
  Przemyśl WP 112294
  Przeworsk WK 52905
  Lubaczów WL 50727
  Jarosław WJ 56900
  Przemyśl CzP 615
 3. Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką/ Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015
  Przemyśl WP 107970
  Przeworsk WK 52300
 4. Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / red. nauk. Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa : "Difin", 2016
  Przemyśl WP 111508
 5. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008
  Przemyśl WP 98841
  Lubaczów WL 45341
  Lubaczów WL 45340
  Jarosław WJ 52170
 6. (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2007
  Przemyśl WP 95452
  Jarosław WJ 51454
  Przeworsk WK 46808
  Lubaczów WL 44018
 7. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przemyśl WP 99881
 8. Psychoterapia : podręcznik akademicki. 7, Pogranicza / red. nauk. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek. - Warszawa : "Eneteia", 2012
  Jarosław CzJ 615
 9. Psychoterapia tańcem i ruchem: teoria i praktyka w terapii grupowej : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Pędzich. - Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze "Arteer" Elżbieta Rybicka, 2009
  Przemyśl WP 101322
  Jarosław WJ 53279
  Jarosław WJ 53280
  Przemyśl CzP 615
 10. Psychoterapia tańcem i ruchem: teoria i praktyka. [T.] 1 / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
  Przemyśl WP 106458
  Lubaczów WL 48870
  Lubaczów WL 48961
  Przeworsk WK 51536
 11. Psychoterapia tańcem i ruchem: terapia indywidualna i grupowa / [T.] 2 / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
  Przemyśl WP 106457
  Lubaczów WL 48962
  Przeworsk WK 51535
 12. Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych / Wacław Wróblewski. - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2005
  Lubaczów WL 42280
 13. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009
  Przemyśl WP 108576
  Przemyśl WP 100609
  Przeworsk WK 48954
  Jarosław WJ 55567
 14. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz. - Poznań : "Garmond", 2005
  Jarosław WJ 50875
 15. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008
  Przemyśl WP 98777
  Jarosław WJ 52211
  Przeworsk WK 48096

Artykuły z czasopism:
 1. Arteterapia/ Kuśpit Małgorzata // REMEDIUM. – 2003, nr 3, s. 6-7
 2. Arteterapia/ Szymczyk Maria. – Bibliogr.// WYCHOWAWCA. – 2007, nr 4, s. 22-23
 3. Arteterapia : scenariusz zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Cz. 1/ Gołębiewska Ilona // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 12, s. 27-28
 4. Arteterapia : scenariusz zajęć integracyjnych, relaksacyjnych i ruchowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Cz. 2/ Gołębiewska Ilona // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 1, s. 30-32
 5. Choreoterapia – taniec leczący duszę / Konieczna Ewelina J. // EDUKACJA I DIALOG. – 2003, nr 8, s. 60-64
 6. Dlaczego taniec?/ Skoczek A. // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2004/2005, nr 3, s. 69 – 71
 7. Ja jestem nogi, ja jestem brzuch / Dańska Katarzyna, rozm. przepr. Beata Szulęcka // CHARAKTERY. – 2015, nr 1, s. 40-43
 8. Łącząc ciało i psychikę – zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem/ Rayska Aleksandra // REMEDIUM. – 2012, nr 11, s. 1-3
 9. Mowa ciała przez taniec / Dutkiewicz Krystyna // ŻYCIE SZKOŁY. – 2000, nr 6, s. 342-344
 10. Możliwości zastosowania chereoterapii : teoria i praktyka / Monika Szczygieł // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2015, nr 5, s. 30-37
 11. Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Natalia Kłysz Sokalska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2017, nr 2, s. 18-23
 12. Odkrywanie siebie w tańcu : improwizacja tańca i symbolika ciała – metoda Detlefa Kapperta/ Orchel Magdalena // WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2009, nr 4, s. 23-26
 13. Propozycje własne układów choreograficznych z wykorzystaniem metody bazowej i piramidy/ Sornowska Dorota // LIDER. – 2008, nr 5, s. 14-17
 14. Psychoterapia tańcem i ruchem z nastolatkami/ Rayska Aleksandra // REMEDIUM. – 2014, nr 2, s. 7 - 9
 15. Rola tańca w wychowaniu młodzieży/ Kulesza B. // KULTURA FIZYCZNA. – 2003, nr 3/4, s. 22-26
 16. Ruch, muzyka i taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo/ Kurcewicz Maria // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2002, nr 6, s. 18-19
 17. Taniec i choreoterapia we wpieraniu rozwoju dziecka/ Sienkiewicz-Wilanowska Julia Anastazja. – Bibliogr. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 9, s. 36-40
 18. Taniec integracyjny jako forma aktywności wpływająca pozytywnie na samopoczucie dzieci niepełnosprawnych ruchowo. – (Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży / Wiśniewska Elżbieta, red. Katarzyna Krasoń. – Bibliogr. // CHOWANNA. – 2011, T. 1, s. 281-296
 19. Taniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych / Jadwiga Niedbała// CHOWANNA. - T. 1 (2011), s. 265-280, bibliogr.
 20. Taniec jako forma terapii – w chorobie Parkinsona/ Kłoda Maria, Grzegorzewska Janina, Rudzka Monika // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2013, nr 10, s. 31-32
 21. Taniec jako pretekst doświadczania niepowtarzalnej cielesności : refleksje nauczyciela tańca/ Powłoka Agnieszka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2008, nr 6, s. 11-13
 22. Terapeutyczna funkcja muzyki / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 3, s. 24-28, bibliogr.
 23. Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi/ Koczorowska-Masny Joanna // SZKOŁA SPECJALNA. – 2012, nr 1, s. 50-54
 24. Trening na parkiecie / Kreutz Gunter, tł. Magdalena Nowakowska // CHARAKTERY. – 2014, nr 7, s. 76 - 79
 25. Twórcza terapia/ Rajska Danuta // WYCHOWAWCA. – 2008, nr 5, s. 28-29
 26. Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełniania/ Lassota Łucja. – Bibliogr. // EDUKACJA. – 2008, nr 4, s. 98-101
 27. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta/ Nogieć Katarzyna // JĘZYK POLSKI W SZKOLE. - 2011/2012, nr 1, s. 7-12
 28. Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi słabowidzącymi w wieku przedszkolnym / Marta Janeczko-Czekirda// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2017, nr 8, s. 14-23
 29. Zajęcia muzyczno-taneczne jako forma terapii przez sztukę/ Palider Anna, Poręba Monika //WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE. – 2003, nr 4, s. 213-214
 30. Znaczenie muzyki i tańca w życiu dziecka/ Franc Izabela // ŻYCIE SZKOŁY. – 2009, nr 1, s. 17-19
 31. Życie jest tańcem/ Mendak Anna // CHARAKTERY. – 2002, nr 5, s. 42-43

Autor: Elżbieta Krupa