Uzależnienia behawioralne

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 1990-2016)

 

Książki

 1. Biologiczne i społeczne podstawy wychowania fizycznego i sportu / pod red. Wojciecha Czarnego, Sławomira Drozda, Stanisława Krawczyka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
 2. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : "Salwator", 2011.
  sygn. WypRz   236658
 3. Cyberseks : skuteczna walka z uzależnieniem / Patrick Carnes [oraz ] David L. Delmonico, Elizabeth Griffin, Joseph M. Moriarity ; tł. Krzysztof Nowak. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2010.
  sygn. WypRz   237001
 4. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", 2009.
  sygn. WypRz   234320, CzytR   234884
 5. Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2013.
  sygn. WypRz   242196, CzytR   242114
 6. "Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.
  sygn. WypRz   234954, CzytR   234223
 7. Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  sygn. WypRz   243856, CzytR   244213
 8. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz). - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
  sygn. WypRz   241057
 9. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  sygn. WypRz   241727, WypRz   243129, CzytR   244662
 10. Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tl. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2014.
  sygn. CzytR   242589
 11. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : "Helion", 2007.
  syg. WypRz   231907, CzytR   231906
 12. Gra, zabawa czy nałogowe granie? : poradnik dla rodzin hazardzistów / Barbara Wojewódzka, Kama Dąbrowska ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011.
  sygn.  WypRz  237150
 13. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekł. [z ang.] Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  sygn. CzytR   228353
 14. Hazard : historia, zagrożenia i drogi wyjścia / pod red. Bohdana T. Woronowicza. - Poznań : "Media Rodzina", 2012.
  sygn. WypRz   240048
 15. Hazard : problemy, zagrożenia, pomoc / [red. merytoryczna B. Wojewódzka]. - [Warszawa] : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011.
  sygn CzytR   240081
 16. Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / Marian Filipiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
  sygn. CzytR   227569
 17. Jak reagować na cyberprzemoc : poradnik dla szkół / [red. Łukasz Wojtasik ; aut. Julia Barlińska i in.]. - Wyd. 2 popr. - [Warszawa] : Fundacja Dzieci Niczyje, [2008].
  sygn. WypRz   239098
 18. Komputerowy ćpun / Krzysztof Piersa. - Warszawa : "Muza", 2015.
  sygn. WypRz   244573
 19. Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski ; [rys. Katarzyna Bauer]. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2005.
  sygn. WypRz   229114, CzytR   229113
 20. Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007.
  sygn. CzytR   231311
 21. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008.
  sygn. WypRz   235090
 22. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Wyd. 2. - Kraków : "Salwator", 2010.
  sygn. Rzeszów   CzytR   239557
 23. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006.
  sygn. CzytR   229820
 24. Od nałogu do miłości : jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie / Patrick Carnes ; przeł. [z ang.] Wojtek Sułecki. - Poznań : "Media Rodzina", 2001.
  sygn. CzytR   230362
 25. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014.
  sygn. WypRz   242622
 26. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2013.
  sygn. WypRz   240938, CzytR   241468
 27. Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów / Aleksandra Derwich-Nowak. - Warszawa : "Difin", 2010.
  sygn. WypRz   235614
 28. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011.
  sygn. WypRz   236471, CzytR   238696
 29. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006.
  sygn. CzytR   229655
 30. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", 2013.
  sygn. WypRz   240654, CzytR   241063
 31. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : "Akapit", 2010.
  sygn. WypRz   236453, CzytR   236372
 32. Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walancik, Jolana Hroncova. - Toruń : "Akapit", 2013.
  sygn. CzytR   241469
 33. Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012.
  sygn. CzytR   240265
 34. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2009.
  sygn. WypRz   234010, CzytR   234231
 35. Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Kamila Wojdyło. - Warszawa : "Difin", 2010.
  sygn. WypRz   235188, WypRz   243354
 36. Pracoholizm inaczej / Lucyna Golińska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  sygn. WypRz   242139
 37. Problem hazardu : poradnik dla profesjonalistów / [tł. Krzysztof Mazurek ; red. merytoryczna B. Wojewódzka]. - [Warszawa] : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2011.
  sygn. CzytR   240089
 38. Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
  sygn. WypRz   234750
 39. Psychologia : jak ślimak piął się pod górę / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2008.
  sygn. WypRz   233691, CzytR   232394
 40. Psychologia zdrowia : konteksty i pogranicza / pod red. Małgorzaty Górnik-Durose i Joanny Mateusiak. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011.
  sygn. WypRz   238744, CzytR   238743
 41. Pułapki współczesności. Cz. 1, Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych = Digital natives : social and behavioral aspects of new digital technologies / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu ; Warszawa : " Aspra-JR", 2013.
  sygn. WypRz   244644
 42. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : "Difin", 2013.
  sygn. WypRz   241757, CzytR   240492
 43. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  sygn. WypRz   234332, CzytR   234331
 44. Uzależnienia behawioralne : terapia i profilaktyka / Magdalena Rowicka. - Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii : Fundacja Praesterno, cop. 2015.
  sygn. WypRz   243916
 45. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2010.
  sygn. WypRz   235435
 46. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.
  sygn. WypRz   243548, CzytR   243632
 47. Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin", 2010.
  sygn. WypRz   235772, CzytR   235771
 48. Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : "Hachette", 2009.
  sygn. WypRz   234546
 49. Uzależnienie od seksu : kiedy seks może zabić / Cesare Guerreschi ; tłum. Lucyna Rodziewicz-Doktór. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2013.
  sygn. WypRz   242273
 50. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Dorota Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : "Humanitas", 2012.
  sygn. CzytR   241148
 51. Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  sygn. WypRz   234076, CzytR   233969
 52. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  sygn. WypRz   238819, CzytR   237379
 53. Wstęp do psychologii / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2009.
  sygn. CzytR   233614
 54. Wybory młodych : program zapobiegania uzależnieniu od hazardu / [Nigel Turner i in. ; tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012.
  sygn. WypRz   240499
 55. Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang ; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. - Kraków : "WAM", cop. 2014.
  sygn. WypRz   241764
 56. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  sygn. WypRz   241867

 

Filmy

 1. TV Story [Film] / reż. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", cop. 2006
  sygn. AudRz   150
 2. www.w sieci... [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyst. Alina Kamińska [i in.] ; zdj. Michał Bożek, Adam Szklarek. - Kraków : "Rafael", 2007.
  sygn. AudRz   264
 3. Zagrożenia w Internecie [Film]. - Poznań : "Forum", 2008.
  sygn. AudRz   463
 4. Zwolnij w sieci [Film] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny ; realiz. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Monika Tomczyk. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005
  sygn. AudRz   1614

 

Artykuły

 1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń.// Remedium. - 2009, nr 11, s. 16-17
 2. Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży / Stanisława Tucholska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 14-20, bibliogr.
 3. Aktywność hazardowa młodzieży szkolnej / Stanisława Tucholska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 179-201
 4. Alternatywne techniki kontroli impulsów zakupowych / Katarzyna Kucewicz.// Świat Problemów. - 2016, nr 3, s. 40-43
 5. Bezpiecznie(j) w sieci? / Barbara Smoter.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 13, bibliogr.
 6. Blaski i mroki Netu / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 12-17
 7. Ciemna strona sieci / Mira Prajsner.// Remedium. - 2012, nr 9, wkładka, s. 1-3
 8. Co to jest pracoholizm? / Marta Lizis-Młodożeniec.// Świat Problemów. - 2014, nr 2, s. 10-13
 9. Cyber-zagrożenia / Katarzyna Padło.// Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 18-19
 10. Cyberzagrożenie czy cyberszansa ? / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 27-30
 11. Diagnoza pracoholizmu : charakterystyka narzędzi pomiarowych dostępnych w Polsce i kluczowe wytyczne związane z diagnozą / Diana Malinowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 3, s. 32-38
 12. Dzieci sieci, czyli do czego prowadzi patologiczne używanie internetu / Agnieszka Ogonowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 3, s. 28-31
 13. Elektroniczne uzależnienia współczesnej młodzieży / Janusz Ropski.// W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 411-426.
 14. Formy pomocy pracoholikom inne niż terapia / Diana Malinowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 5, s. 36-40
 15. Funkcjonowanie pracoholików w sytuacji zadaniowej / Kamila Wojdyło.// Przegląd Psychologiczny. - T. 53, nr 1 (2010), s. 61-82, bibliogr.
 16. Gdy praca staje się przymusem / Lucyna Golińska.// Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 20-22
 17. Gram, bo muszę : przymus czynności, czyli uzależnienia behawioralne / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 47, s. 14     
 18. Gram, bo to wciąga : uzależnienia behawioralne: hazard, siecioholizm, pracoholizm, zakupoholizm... / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 32-33, s. 34 
 19. Gry online - korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży / Szymon Wójcik.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 81-98
 20. Hazard online wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Maryl-Wójcik, Szymon Wójcik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 18-27
 21. Internet - od możliwości do uzależnień / Sylwia Jaskuła.// Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 183-200, bibliogr.
 22. Internet dojrzał, a my... chorzy / Michał Feldman.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 16-17
 23. Internet : w kręgu uzależnień behawioralnych / Agnieszka Czapczyńska-Podolska.// Remedium. - 2012, nr 7/8, wkładka, s. 1-7
 24. Jak radzić sobie z kompulsywnym kupowaniem? / Katarzyna Kucewicz.// Świat Problemów. - 2014, nr 7, s. 39-42
 25. Jak rozpoznać i zdiagnozować hazard problemowy u młodzieży? / Jolanta Jarczyńska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 12-17
 26. Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu? / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 18-19
 27. Kiedy przyjemność staje się niebezpieczna / Mira Prajsner.// Remedium. - 2013, nr 1, s. 8-9
 28. Kiedy zakupy stają się nałogiem / Astrid Muller.// Charaktery. - 2009, nr 11, s. 42-45
 29. Klikam, więc jestem : uzależnienie od nowych mediów - jak mu przeciwdziałać? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 11, s. 11
 30. Konsekwencje pracoholizmu z pespektywy modelu poznawczo-behawioralnego / Marta Lizis-Młodożeniec.// Świat Problemów. - 2014, nr 3, s. 35-38
 31. Kształtowanie postaw konsumenckich u dzieci w wieku wczesnoszkolnym : w kręgu uzależnień behawioralnych / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere.// Remedium. - 2015, nr 11, wkł. Na Uzależnienia Behawioralne, s. 1-8
 32. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27, bibliogr.
 33. Media a problem uzależnień / Jadwiga Kwiek.//W: Cyberświat. Warszawa : "Żak", 2009. - S. 184-202, bibliogr.
 34. Miejsce wstydu w terapii osób uzależnionych od seksu / Magdalena Smaś-Myszczyszyn.// Świat Problemów. - 2014, nr 4, s. 44-47
 35. Mózg hazardzisty / Ferris Jabr.// Świat Nauki. - 2013, nr 12, s. 20-21
 36. Mroczne pracy pożądanie / Kamila Wojdyło.// Charaktery. - 2012, nr 3, s. 60-63
 37. Myślenie hazardzisty / Jolanta Celebucka.// Świat Problemów. - 2013, nr 4, s. 43-46
 38. Nadmiar szkodzi / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 36, s. 16
 39. Nastoletni hazardziści / Robert Rejniak.// Świat Problemów. - 2013, nr 5, s. 25-30
 40. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 27-30, bibliogr.
 41. Niespecyficzne uzależnienia behawioralne / Magdalena Rowicka.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 1, s. 34-38
 42. Nowe media - pożytek, przyjemność czy przymus? / Magdalena Goetz.// Świat Problemów. - 2014, nr 2, s. 19-23 
 43. Nowe media. Nowe uzależnienia / Agnieszka Ogonowska.// Świat Problemów. - 2014, nr 3, s. 39-43
 44. Nowe nałogi współczesnego człowieka / Agnieszka Mandal.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 11-15, bibliogr.
 45. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37
 46. "Pan Google" nie zastąpi rodzica : zagrożenia cyberprzestrzeni. Internet może edukować, ale może też szkodzić / Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 14
 47. Pod wpływem demona seksu / Zbigniew Lew-Starowicz ; rozm. przepr. Piotr Żak.// Charaktery. - 2014, nr 5, s. 50-53
 48. Pokolenie elektronicznych mediów / Bogdan Urbanek.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, s. 26-28
 49. Pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych / Katarzyna Pyszczek-Michalak.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 14-15
 50. Pracoholizm - charkterystyka zjawiska / Iwona Wagner.// Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 15-23
 51. Pracoholizm / Beata Hoffmann.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 8-10
 52. Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego / Małgorzata Przybysz-Zaremba.// Forum Oświatowe. - 2006, nr 2, s. 97-103
 53. Profilaktyka uzależnienia od Internetu / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 11-13
 54. Program terapeutyczno-edukacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi i ich rodzin / Agata Junger.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 1, s. 39-45
 55. Przyjemności potrafią uzależniać / Piotr Drzewiecki.// Gazeta Szkolna. - 2005, nr 11, s. 19
 56. Przyklejeni do ekranu : komputer pomaga dzieciom w rozwoju, ale może też szkodzić / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 50, s. 8
 57. Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów / Beata Hoffmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 35-41
 58. Pustka pełna pracy / Kamila Wojdyło ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka.// Charaktery. - 2015, nr 4, s. 68-72
 59. Różne oblicza seksoholizmu : rozpoczynanie terapii osób pochłoniętych nadmierną aktywnością seksualną / Łukasz Muldner-Nieckowski.// Świat Problemów. - 2015 nr 3, s. 19-23
 60. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere.// Remedium. - 2015, nr 5, wkł. Na Uzależnienia Behawioralne, s. 3-6     
 61. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla uczniów szkół podstawowych) : internet pod kontrolą / Karolina Van Laere.// Remedium. - 2014, nr 7-8, wkł. Na Uzależnienia Behawioralne s. 4-7
 62. Shop, shopping, shopper... / Marcin Zabawa.// Poradnik Językowy. - 2013, nr 4, s. 98-102
 63. Sieciaki / Joanna Drosio-Czaplińska, Elżbieta Turlej.// Polityka. - 2014, nr 25, s. 28-30
 64. Siecioholizm jako zagrożenie dla aktywności ruchowej dzieci i młodzieży / Elżbieta Kuna, Justyna Ziętek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 2, s. 34-45
 65. "Stare i nowe uzależnienia" : podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 1, s. 67-86
 66. Terapia i formy pomocy w uzależnieniach behawioralnych / Izabela Dmitrowicz.// Remedium. - 2013, nr 11, dod. Na Uzależnienia Behawioralne, s. 1-3          
 67. Terapia poznawczo-behawioralna pracoholizmu / Marta Lizis-Młodożeniec.// Świat Problemów. - 2014, nr 5, s. 37-42
 68. Utajony problem / Marta Kołacka.// Charaktery. - 2014, nr 11, s. 44-47
 69. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9
 70. Uwikłani w wirtualny świat : historie o nadużywaniu komputera i internetu / Wojciech Otawa.// Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 28-32
 71. Uzależnienia behawioralne - czym są i skąd się biorą? / Nina Ogińska-Bulik.// Świat Problemów. - 2014, nr 2, s. 5-9
 72. Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 1 / Magda Mastalerz.// Remedium. - 2015, nr 3, s. 10-11     
 73. Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 2 / Magda Mastalerz.// Remedium. - 2015, nr 4, s. 6-7         
 74. Uzależnienia behawioralne / Agata Junger.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 24-29           
 75. Uzależnienia behawioralne / Ryszard Romaniuk.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2012, nr 5, s. 17-19
 76. "Uzależnienia behawioralne zagrożeniem XXI wieku" / Rafał Osiński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 56-58
 77. Uzależnienie dziecka od internetu / Agata Grabowska.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 14-15
 78. Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4-8
 79. Uzależnienie od internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12
 80. Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-8, bibliogr.
 81. Uzależnienie od komputera i mediów / Czesław Cekiera.// Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2-3, wkł. Wychowanie w trzeźwości, s. IV-X, bibliogr.
 82. W szale zakupów / Alina Leciejewska-Nosal.// Charaktery. - 2012, nr 2, s. 84-86
 83. W świecie iluzji / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 48, s. 16
 84. W wirtualnej pułapce - uzależnienie od internetu / Radosław Mysior.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 2, s. 19-28
 85. Wirtualne nałogi / Bernadeta Lelonek-Kuleta.// Charaktery. - 2011, nr 10, s. 84-87
 86. Wirtualne uzależnienie: jak mu zapobiegać : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska.// Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 2, s. 20-21
 87. Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny uczniów / Małgorzata Łoskot.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 1, s. 36-40
 88. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kinga Sochacka, Karolina Van Leare.// Remedium. - 2015, nr 4, wkł. "Na uzależnienia behawioralne" s. 1-6          
 89. Współczesna kultura a zachowania nałogowe / Bernadeta Lelonek-Kuleta.// Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 5-9
 90. Wyjść na zero / Sebastian Grun.// Charaktery. - 2015, nr 8, s. 46-49
 91. Zabójcze klikanie : o wpływie gier komputerowych na dzieci / Iwona Ulfik-Jaworska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 8-11
 92. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska.// Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73
 93. Zagrożenia płynące z internetu / Zenon Łupisz.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 52-53
 94. Zagrożenia zdrowotne dzieci związane z używaniem internetu / Ewa Sowa-Behtane// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4 s. 34-37
 95. Zagrożenie dzieci w Internecie / Łukasz Wojtasik.// Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 171-179
 96. Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 189-209, bibliogr.
 97. Zakupoholizm - beztroskie zakupy czy poważny problem / Radosław Mysior// Nowa Szkoła. - 2015, nr 6, s. 20-28
 98. Zakupoholizm : w kręgu uzależnień behawioralnych.// Remedium. - 2012, nr 12, s. 16-17
 99. Zaplątani w sieci / Wojciech Otawa.// Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 34-37, bibliogr.
 100. Zjawisko pracoholizmu / Dorota Frasunkiewicz.// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2006, nr 6, s. 66-72
 101. Zniewolenie przez internet / Piotr Ożarski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88-97
 102. Życie w sieci : w internetowym matrixie? / Tomasz Garstka.// Emocje. - 2011, nr 1, s. 4-7

 

Rzeszów, 19.04.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Małgorzata Smulska