„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne”

Rzeszów

Książki:

 

 1. Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
  WypRz 226512
 2. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  WypRz 242475
 3. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  WypRz 237428
 4. Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Magdalena Najda. - Warszawa :  Dom Wydawniczy Elipsa, 2015.
  WypRz 244664
 5. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  WypRz 234059 ; Sygn. CzytR 38275 B
 6. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianne Schilling ; [tł. Krystyna Sip]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  WypRz 231296 ; Sygn. CzytR 231295
 7. Jak wygrać z mobbingiem? / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Przemysław Banasik. - Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004.
  WypRz 231476 ; Sygn. CzytR 231297
 8. Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekł. [z niem.] Maria Bacdorf. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  WypRz 227551
 9. Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus ; tł. Daniel Jastrun. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, cop. 1998.
  CzytR 221191
 10. Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy : zagadnienia praktyczne / Agnieszka Roguska-Kikoła, Magdalena Piwowarska-Reszka. - Warszawa : "Difin", 2014.
  WypRz 243479
 11. Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. Anna Malinow. - Warszawa : "Pax", 2007.   
  Sygn. WypRz 230706 ; Sygn. CzytR 230705Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł.[z niem.] Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
  WypRz 227550 ; Sygn. WypRz 227057 ; Sygn. CzytR 227056
 12. Mobbing w szkolnictwie / Agata Lankamer, Piotr Ciborski, Urszula Minga. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.
  WypRz 229158-229159
 13. Nie wolno mnie gnębić! : pierwsza rozmowa o... przemocy rówieśniczej / Maria Trojanowicz-Kasprzak ; [il. Barbara Nowaczyk-Docz]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.
  WypRz 241257
 14. Oblicza patologii zawodowych i społecznych / red. Nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. - Warszawa : "Difin", 2015.
  WypRz 243789 ; CzytR 244228
 15. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2009.
  WypRz 234010 ; Sygn. CzytR 234231
 16. Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Sygn. WypRz 243489 ; CzytR 241133
 17. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WypRz 236175
 18. Słowo o mobbingu czyli Jak sobie radzić z dręczycielem / Wojciech Warecki, Marek Warecki. - Warszawa : "Poltext", 2005.
  WypRz 229378 ; Sygn. CzytR 229377
 19. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka ; Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  WypRz 243188
 20. Szantaż emocjonalny / Susan Forward, Donna Frazier ; przekł. [z ang.] Małgorzta Majchrzak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999.
  CzytR 222034
 21. Szantaż emocjonalny : jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem / Susan Forward, Donna Frazier ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 3 w jęz. pol. : Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
  WypRz 246998
 22. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014.
  WypRz 242275 ; Sygn. CzytR 242158
 23. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010.
  WypRz 238557
 24. Zatrzymać mobbing i inne formy przemocy / Barbara Wojewódzka. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012.
  WypRz 240505
 25. Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  CzytR 233240

Artykuły:

 1. Asertywność w bibliotece. Cz. 2 : mobbing / Lidia Teresa Nowak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 43-46.
 2. Aspekty prawne bullyingu/mobbingu : ujęcie komparatystyczne / Elżbieta Strutyńska.//W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 73-89.
 3. Bierność jako strategia radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy / Małgorzata Gamian-Wilk, Barbara Zimoń-Dubowik.//W: Bierność społeczna. - Warszawa : "Eneteia", 2008. - S. 315-329.
 4. Bullying i mobbing w szkole / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 119-129.
 5. Charakterystyka ofiar mobbingu w miejscu pracy / Monika Miedzik.// Niebieska Linia. - 2014, nr 6, s. 8-12.
 6. Charakterystyka sprawców mobbingu w miejscu pracy / Monika Miedzik.// Niebieska Linia. - 2015, nr 1, s. 8-11.
 7. Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks [i in.].// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 167-181.
 8. Człowiek - praca - mobbing / Monika Miedzik.// Pedagogika Pracy. - T. 51 (2007), s. 107-113.
 9. Czy to już mobbing? / Magdalena Goetz.// Sygnał. - 2016, nr 4, s. 14-16.
 10. Czy to już mobbing? : negatywne zachowania pracodawcy: prześladowanie, nękanie, dyskryminacja / Joanna Skrobisz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 38, wkł. Bliżej Prawa, s. III-IV
 11. Dynamika emocji i mobbing / Małgorzata Gamian-Wilk.//W: Dynamika emocji : teoria i praktyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 377-396.
 12. Dysfunkcje etyczne w sferze publicznej / Jolanta Itrich-Drabarek.//W: Etyka w życiu publicznym. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2012. - S. 231-255.
 13. Epidemiologia zjawisk typu mobbing/bullying : podstawowe problemy pomiaru i komunikowania wyników / Maciej Macko.// Psychologia Społeczna. - T.11, nr 3 (2016), s. 255-266.
 14. Gimnazjalista jako ofiara przemocy szkolnej / Jolanta Maćkowicz.// W: Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 89-100.
 15. Groźne słowo mobbing : przemoc psychiczna w klasie i w pokoju nauczycielskim / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 22, s. 8-9.
 16. Historia badań nad mobbingiem / Claire P. Monks, Iain Coyne.// W: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 13-24.
 17. Jeszcze o złośliwościach : bierna agresja, atak nie wprost - jak sobie z tym asertywnie radzić? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 27-28, s. 18.
 18. Kiedy nic nie działa - co robić? Cz. 1 / Norbert Karaszewski.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 7-9.
 19. Kiedy nic nie działa - co zrobić? Cz. 2 / Norbert Karaszewski.// Remedium. - 2016, nr 3, s. 5-7.
 20. Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42.
 21. Konflikty i mobbing a bezpieczeństwo psychofizyczne jednostki w szkołach różnego szczebla / Joanna Hałaj.//W: Komunikowanie społeczne w edukacji : zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 15-28.
 22. Lepszym źle / Renata Mazurowska.// Charaktery. - 2006, nr 10, s. 28-30.
 23. Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu w miejscu pracy / Elżbieta Turska, Irena Pilch.// Psychologia Społeczna. - T. 11, nr 3 (2016), s. 284-296.
 24. Mobber karmi się lękiem / Beata Kastelaniec.// Charaktery. - 2013, nr 1, s. 86-88
 25. Cz. 1 / Magda Mastalerz.// Remedium. - 2010, nr 3, s. 22-23.
 26. Cz. 2 / Magda Mastalerz.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 22-23.
 27. Cz. 3 / Magda Mastalerz.// Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 42-43.
 28. Mobbing a zarządzanie kapitałem ludzkim / Anna Kruk.// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2006, nr 5, s. 43-50.
 29. Mobbing - co trzeba wiedzieć // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, dod. s. 2-4.
 30. Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce / Monika Miedzik.// Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s. 31-34.
 31. Mobbing elektroniczny : analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych / Kamila Knol, Jacek Pyżalski.// Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 1, s. 68-82.
 32. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51.
 33. Mobbing i bullying w polskiej szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 10, s. 14-16.
 34. Mobbing i pajdokracja - prawnokarne aspekty przemocy w szkole / Lucjan Świto.// Forum Oświatowe. - 2010, t. 1, s. 79-98.
 35. Mobbing jako porażka XXI wieku / Elżbieta Gaweł-Luty.//W: Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, wyzwania, zagrożenia. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 368-377.
 36. Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki : z perspektywy pracy i rodziny / Katarzyna Durniat.//W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu. - Łodź : Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 381-395.
 37. Mobbing jako zagrożenie XXI wieku / Małgorzata Tunia.// W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 22-28.
 38. Mobbing, jego postacie i profilaktyka / Krzysztof Zajdel.//W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. - Toruń : Adam Marszałek, 2004. - S. 237-245.
 39. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80.
 40. Mobbing niszczy  osobowość / Ludmiła  Prusko // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 61-64.
 41. Mobbing - przemoc psychiczna w miejscu pracy / Aneta Skuza.//W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 162-176.
 42. Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-17.
 43. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej : (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 331-345.
 44. Mobbing w kontekście psychopatologii pracy a możliwości profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku / Irena Kurlak.//W: Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010. - S. 19-37.
 45. Mobbing w miejscu pracy / Aneta Gołębiewska, Elżbieta Podoska-Filipowicz.// Pedagogika Pracy. - T. 47 (2005), s. 90-98.
 46. Mobbing w miejscu pracy / Iain Coyne.// W: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 173-200.
 47. Mobbing w miejscu pracy - czynniki ryzyka i konsekwencje / Lidia Grzesiuk.//W: Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki : prace dedykowane Pani Profesor Helenie Sęk. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - S. 227-273.
 48. Mobbing w miejscu pracy : przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami / Małgorzata Gamian-Wilk, Lidia Grzesiuk.// Psychologia Społeczna. - T. 11, nr 3 (2016), s. 244-254.
 49. Mobbing w polskim prawie / Anna Oleszak.// Refleksje. - 2007, nr 2, s. 17-19.
 50. Mobbing w pracy : porady prawne / Krystyna Kuźmińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 5, s. 17-19.
 51. Mobbing w procesie wychowania : przyczyny, przejawy, profilaktyka / Romualda M. Kosmatka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 1, s. 5-14.
 52. Mobbing w szkole / Kaja Chojnacka.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 10-12.
 53. Mobbing w szkole / Magdalena Goetz.// Emocje. - 2011, nr 6, s. 14-16.
 54. Mobbing w szkole / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 24-27.
 55. Mobbing w szkole / Małgorzata Przybysz-Zaremba.// Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 18-21.
 56. Mobbing w szkole / Maria Brudnik-Dąbrowska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 9, s. 27-30.
 57. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 48-60.
 58. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 52-56.
 59. Mobbing w szkole : trzydzieści lat badań / Peter K. Smith.// W: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 51-76.
 60. Mobbing w środowisku szkolnym - ofiary, sprawcy, skutki / Adam Krasnosielski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 60-62.
 61. Mobbing w więzieniu : aktualizacja wiedzy / Jame L. Ireland.// W: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 153-172.
 62. Mobbing w zakładach pracy - wybrane aspekty / Aneta Gołębiewska.// Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 140-145.
 63. Mobbing w zatrudnieniu / Maja Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 3-5.
 64. Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak // Życie Szkoły. – 2011, nr 4, s. 14-22.
 65. Mobbing wśród nauczycieli a kultura organizacyjna - relacja z badań / Elżbieta Strutyńska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 133-151.
 66. Mobbing wśród nauczycieli przyczyną przemocy wśród młodzieży : wnioski z obserwacji życia w szkole / Bożena Katarzyna Ojrzyńska.//W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe. - Warszawa : WSP TWP, 2004. - S. 109-115.
 67. Mobbing wśród uczniów / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 47, s. 16.
 68. Mobbing - zagrożenie dla rodziny - zagrożenie dla jakości życia / Monika Miedzik.//W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego. - Warszawa : "Dilfin", 2010. - S. 272-282,
 69. Na marginesie zarządzania - pogranicza kultury osobistej i mobbingu / Jadwiga Sadowska.// Bibliotekarz. - 2010, nr 11, s. 11-14.
 70. Nauczyciel w roli ofiary? : o uwarunkowaniach mobbingu w środowisku szkolnym / Elżbieta Strutyńska.// Psychologia Społeczna. - T. 11, nr 3 (2016), s. 297-309.
 71. Nauczyciele i mobbing / Anna Zielińska-Sroka.// Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 13-15.
 72. Niby nic takiego / Agata Muszyńska.// Wiedza i Życie. - 2016, nr 1, s. 58-62.
 73. Nie daj się mobbować! : jak odróżnić konflikt od mobbingu? / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 50, s. 8
 74. Nie dla mobbingu : dzięki asertywności możemy skutecznie bronić się przed przemocą psychiczną w każdej relacji, także w pracy. Cz. 1 / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 43, s. 14.
 75. Nie dla mobbingu : dzięki asertywności możemy się skutecznie bronić przed przemocą psychiczną w każdej relacji, także w pracy / Cz. 2 / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 46, s. 14.
 76. Nie idę dziś do pracy! / Dariusz Skrzyński.// Głos Pedagogiczny. - 2012, kwiecień, s. 48-49.
 77. Nie warto bronić mobberów : dla jednych dobry przyjaciel lub wspaniała koleżanka, dla innych - wyrachowany sprawca cierpienia / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 12, s. 10.
 78. Odmienne traktowanie /Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 1, dod. s. I-II.
 79. Odszkodowanie za krzywdę / Teresa Konarska // Głos - 2009,  nr  3, dod. s. III-IV.
 80. Odszkodowanie za mobbing / Teresa Konarska, Joanna Skrobisz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 7, wkł. Bliżej Prawa, s. I-II.
 81. Ofiary z wyboru / Jacek Santorski ; rozm. przepr. Justyna Minkiewicz.// Charaktery. - 2011, nr 8, s. 34-37.
 82. Podmiotowość nauczyciela a mobbing w miejscu pracy / Maria Butrymowicz.//W: Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 246-256.
 83. Porady prawne / Krystyna Kuźmińska // Poradnik  - 2009, nr 5, s. 17-19.
 84. Praca bez godności / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 7.
 85. Pracownik idzie do sądu /Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 49, dod. s. 3-4.
 86. Pracowniku, możesz się bronić : mobbing w pracy : skąd się bierze, jak rozpoznawać, jak przeciwdziałać? / Krzysztof Śmiszek, Monika Wieczorek.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 14-15.
 87. Prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy / Agnieszka Olszewska.// Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 18-22.
 88. Prawne pojęcie molestowania seksualnego w zatrudnieniu : (w świetle art. 18 3a § 6 k.p.) / Helena Szewczyk.// Państwo i Prawo. - 2014, z. 11, s. 37-52.
 89. Prawo do równego traktowania. Cz. 2 / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 41, dod. s. II-IV.
 90. Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności / Elżbieta Barbara Zybert.// Przegląd Biblioteczny. - 2006, nr 1, s. 27-49.
 91. Procedura przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 1, s. 29-37.
 92. Program profilaktyczny dla osób dotkniętych przemocą psychiczną w miejscu pracy / Dariusz Łuczak, Aneta Skuza.//W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 177-180.
 93. Przemoc domowa : mobbing w domu / Paul B. Naylor, Laurie Petch, Parveen Azam Ali.// W: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 104-129.
 94. Przemoc i agresja w szkole - wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 10, s. 37-38.
 95. Przemoc i agresja w szkole - wskazówki dla ucznia, jak radzić sobie w przypadku prześladowania w szkole.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 10, s. 39-40.
 96. Przemoc rówieśnicza w domach dziecka : wyjątkowe doświadczenie / Christine Barter.// W: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 77-103.
 97. Przemoc w parach adolescentów / Rosario Ortega, Virginia Sanchez.// W: Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 130-152.
 98. Przemoc w pracy : zawód nauczyciela jest jednym z bardziej narażonych na mobbing / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 40, s. 14.
 99. Reagujemy! : mobbing w wydaniu szkolnym / Agnieszka Pasternak.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 30-32.
 100. Rówieśniczy "oprawcy" : mobbing w wydaniu szkolnym / Agnieszka Pasternak.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 36-38.
 101. Społeczno-kulturowe aspekty mobbingu / Brunon Hołyst.// Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4-5, s. 11-15.
 102. Sposób na złośliwości : agresja słowna, złośliwa krytyka, mobbing - jak sobie z tym asertywnie radzić? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 26, s. 14.
 103. Traumatyczne skutki krzywdzenia "za szkolną bramą" / Anna Piekarska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 203-214.
 104. USTAWA z dnia  21  listopada  2008    o  zmianie  ustawy -  Kodeks  pracy //  Dziennik Ustaw. - 2008, nr 223, poz. 1460.
 105. Uzdolniona artystycznie osoba z niepełnosprawnością wobec problemu mobbingu w otoczeniu własnym / Leszek Ploch.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 149-164.
 106. Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu mobbingu / Dariusz Skrzyński.// Głos Pedagogiczny. - 2012, kwiecień, s. 40.
 107. Zanim będzie za późno : mobbing. Jak się z nim zmierzyć, jak mu przeciwdziałać? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 41, s. 10.
 108. Zapobieganie mobbingowi / Weronika Augustynowicz.//W: Wezwani do działania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 171-189.
 109. Zjawisko mobbingu / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 18-19.
 110. Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy / Klaudia Żelechowska-Durka.//W: Oblicza patologii społecznych. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 443-450.

 

 

Rzeszów, dn. 18.12.2018 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel