Godzina wychowawcza

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2013-2017

WYDAWNICTWA CIĄGŁE


1. Asertywność / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 2, s. 12-15
2. Bezpieczni w sieci / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 41-45
3. Budujemy pewność siebie! / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 12-15
4. Co by było, gdyby morze przestało szumieć? : o istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości / Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 10
5. Co podpowiada sumienie? : scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II i III SP / Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2017, nr 5, s. 26
6. Czas twoim sprzymierzeńcem : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum / Anna Pasiowiec // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 27
7. Czy w bibliotekach są skarby? : propozycja lekcji wychowawczo-bibliotecznej / Joanna Prokop.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, Wkładka Metodyczna, s. I-IV
8. Czym skorupka za młodu nasiąknie... : jak rozwijać w dzieciach szacunek wobec starszych / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 4, s. 16-20; 26-30
9. Dobre wychowanie : co to znaczy we współczesnym świecie? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 14-18
10. Ekologicznie zakręceni : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Retkowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 6, s. 21-24
11. Higiena osobista a wiek dojrzewania / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 14-18; 30-32
12. Jak poznać nowych uczniów? / Małgorzata Zambrowska // Matematyka w Szkole. - 2013, nr 71, s. 12-13
13. Jak radzić sobie ze stresem? : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 32
14. Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Górecka // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 16-17
15. Jak sobie poradzić z przemocą? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 10, s. 49-52
16. Jak umiejętnie przyjmować krytykę / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 11, s.20-24, 26-29
17. Jak zrozumieć samego siebie? / Sylwia Błażejczak // Wychowawca. - 2017, nr 3, s. 31-32
18. Jakie powinny być relacje między uczniem a nauczycielem? : konspekt na godzinę wychowawczą w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2017, nr 2, s. 28-29
19. Jakim jestem synem, jaką jestem córką : godzina do dyspozycji wychowawcy w klasie IV / Anna Kalinowska // Wychowawca. - 2014, nr 7-8, s. 43
20. Kilka słów o odpowiedzialności / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 11, s. 12-16
21. Koleżeństwo a przyjaźń : konspekt zajęć wychowawczych w klasie V szkoły podstawowej / Elżbieta Gut // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 28-29
22. Media i ich wpływ na nasze życie / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 4, s. 22-26; 28-29
23. Miłość i jej rodzaje : scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadgimnazjalnych / Agnieszka Surdacka // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 30
24. Moje drogowskazy : scenariusz lekcji / Katarzyna Wituś // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 16-18
25. Nastoletnie problemy i nie tylko... : scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem opowiadań Anny Onichimowskiej z książki "Dziesięć stron świata" dla uczniów klas II i III gimnazjum / Agnieszka Szychowska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 14-15
26. Nasze uczucia i emocje : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej / Renata Kania // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 30-31
27. Nie wstydź się wstydu! / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 3, s. 16-19
28. Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, nr 7-8
29. Niewłaściwe zachowania w grupie - jak się ich wystrzegać? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s.14-18, 26-27
30. Odpowiedzialność za własne wybory : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum / Aldona Rumińska // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 28-29
31. Pamięć o pamięci / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 46-51
32. Pewność przyszłości dzięki asertywności / Paulina Dubiel // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 17- 20
33. Plotka i jej skutki : scenariusz godziny wychowawczej dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Anna Kowal, Małgorzata Trajer // Wychowawca. - 2017, nr 2, s. 31
34. Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz // Polonistyka. - 2016, nr 4, s. 26-29
35. Poznajemy się : pierwsza lekcja wychowawcza w nowej klasie / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 9, s. 15-19; 24-25
36. Poznajemy zwyczaje świąteczne : scenariusz zajęć świetlicowych lub lekcji wychowawczej dla I etapu edukacyjnego / Ewa Kowalska // Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 27
37. Przyjacielem być / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 14-17
38. Rodzina, ale jaka? : scenariusz lekcji wychowawczej lub WDŻ dla klasy VI szkoły podstawowej / Joanna Maraszek // Wychowawca. - 2016, nr 1, s. 34
39. Rola dialogu we współczesnym świecie : scenariusz lekcji wychowawczej lub lekcji języka polskiego dla kl. VI / Anna Górecka // Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 28-29
40. Rozmowy na nie całkiem łatwe tematy : cykl zajęć dla młodzieży / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 6, s. 16-19
41. Savoir-vivre czyli dobre maniery : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klasy VI lub I-III gimnazjum / Teresa Król // Wychowawca. - 2017, nr 2, s. 24-27
42. Sąd nad alkoholem : konspekt lekcji wychowawczej (gimnazjum) / spotkanie integracyjne dla uczniów i rodziców / Alicja Sawicka // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 30-31
43. Scenariusz lekcji wychowawczej "Nie daj się nabić w butelkę" : gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna / Anna Kiełb // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 37-39
44. Szacunek : scenariusz zajęć wychowawczych dla klas IV-VI / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 28-29
45. Temat: Używkom mówimy: NIE! / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 46-49
46. Trudna sztuka skutecznej autoprezentacji / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 15-18, 26-29
47. W świecie wirtualnych bohaterów : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas I-III, V, VI / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 25-27
48. Wiedz@ cię obroni - bezpieczny komputer : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą w klasie VI / Jolanta Sasin // Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 31
49. Wolontariat na rzecz ludzi potrzebujących pomocy : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej lub kl. I-III gimnazjum / Maria Pułczyńska // Wychowawca. - 2017, nr 1, s. 32-33
50. Wzrastanie w wartościach narodowych i chrześcijańskich : program lekcji wychowawczych dla szkoły ponadgimnazjalnej lub III klasy gimnazjum / Elżbieta Ciemięga // Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 30-35
51. Zagrożenia i korzyści w pracy z komputerem i internetem : scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 17-18
52. Zajęcia na szóstkę : psychologiczny warsztat pracy nauczyciela - ciekawe lekcje wychowawcze / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 47, s. 10

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

1. Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi [Film] : film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Rubikon, 2014
PBW BM 228/TV, CzM 1997/TV
2. Alkohol [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017
PBW CzM 2195/TV
3. Być uchodźcą [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2014
PBW CzM 2175/TV
4. Ciekawy świat [Film] : filmy edukacyjne do szkoły podstawowej / scen. i reż. Tomasz Mucha i Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2014
PBW CzM 900/TV, JM 184/TV
5. Dowód miłości [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013
PBW CzM 1731/TV
6. Dziecko [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013
PBW CzM 1857/TV
7. Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. -Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
PBW CzM 1870/TV, JM 221/TV
8. Filmowe godziny wychowawcze. cz. 2 [Film] / scen. i reż. Tomasz Mucha. - Kraków : Studio Inigo, 2013
PBW CzM 1861/TV
9. Filmowe godziny wychowawcze. cz. 3 [Film] / scen. i reż. Tomasz Mucha. - Kraków : Studio Inigo, 2014
PBW CzM 2015/TV
10. Hazard [Film] : moja wielka wygrana / reż. Joanna Lissner. - Warszawa : Lissner Studio, [2015]
PBW CzM 2111/TV
11. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
PBW CzM 1872/TV
12. Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
PBW CzM 1871/TV
13. Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
PBW CzM 1873/TV
6
14. Jak skutecznie zarządzać czasem? [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, 2014
PBW CzM 2104/TV
15. Kiedy wymarzona praca przeradza się w koszmar [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
PBW CzM 1821/TV, JM 220/TV
16. Kultura osobista [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, 2014
PBW CzM 2112/TV
17. Manipulacja czyli O konsekwencji ulegania młodych lansowanym wzorcom zachowań [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013
PBW CzM 1856/TV
18. Migracje i wielkokulturowość [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2014
PBW CzM 1973/TV
19. Mówię wam, nie warto. 1, Alkoholizm [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon", 2015,
20. Mówię wam, nie warto. 2, Nikotynizm [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon", 2015
PBW BM 232/TV, CzM 2106/TV, SM 164/TV
21. Mówię wam, nie warto. 3, Narkomania [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon", 2015
PBW BM 233/TV, CzM 2107/TV, SM 165/TV
22. Mówię wam, nie warto. 4, Przemoc [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon", 2015
PBW BM 234/TV, CzM 2108/TV, SM 166/TV
23. Mówię wam, nie warto. 5, Prostytucja [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon", 2015
PBW BM 235/TV, CzM 2109/TV, SM 167/TV
24. Mówię wam, nie warto. 6, Seksoholizm [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : "Rubikon", 2015
PBW BM 236/TV, CzM 2110/TV, SM 168/TV
7
25. Napoje energetyzujące nadużywanie [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017
PBW CzM 2197/TV
26. Nóż czyli O problemie agresji wśród nastolatków [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013
PBW CzM 1858/TV
27. Papierosy & e-papierosy [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Multieducatio, 2017
PBW CzM 2196/TV
28. Portale społecznościowe [Film] : czy można się uzależnić? / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2016
PBW CzM 2172/TV
29. Przemiana z grubego na zdrowego [Film]. - Sosnowiec : "Projekt-Kom", 2014
PBW CzM 1971/TV, JM 223/TV
30. Rodzice mnie nie rozumieją czyli O konflikcie pokoleń i problemie relacji nastolatków z rodzicami [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013
PBW CzM 1860/TV
31. Samookaleczenia [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM", 2015
PBW CzM 2187/TV
32. Szkoła z zawodem [Film] / reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM", 2015
PBW CzM 2114/TV
33. Środowisko naturalne a globalne współzależności [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2014
PBW CzM 1974/TV
34. Uzależnienie od alkoholu [Film] : film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Rubikon, 2014
PBW BM 229/TV, CzM 1974/TV
35. Uzależnienie od gier komputerowych [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2016
PBW CzM 2173/TV
8
36. Uzależnienie od telefonu komórkowego [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2016
PBW CzM 2174/TV
37. Walka nie kończy się po gongu, czyli Jak pokonać agresję [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
PBW CzM 1820/TV, JM 219/TV
38. Wpływ alkoholu na organizm człowieka [Film] : film dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Rubikon, 2014
PBW BM 230/TV, CzM 1998/TV
39. Zagrożeni pornografią [Film] : film dla młodzieży. - Kraków : "Rubikon", 2016
PBW CzM 2186/TV
40. Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013
PBW BM 218/TV, CzM 1817/TV, JM 224/TV
41. Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013
PBW BM 217/TV, CzM 1818/TV, JM 225/TV
42. Zaplątani w sieć. 03, Sexting [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013
PBW BM 227/TV, CzM 1819/TV, JM 226/TV
43. Życie w sieci. Jestem tu obok [Film] / reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : "WAM", 2014
PBW CzM 2113/TV

Autor: Beata Szczepanik