Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Żołnierze Wyklęci.
Polskie powojenne podziemie niepodległościowe
i antykomunistyczne

(bibliografia w wyborze)

 

KSIĄŻKI

 1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 / [zespół red. Rafał Wnuk i in.]. - Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.
  Sygn.  CzytR   232281
 2. Lament nad Babilonem / Wacław Holewiński. - Warszawa : "Arwil", 2013.
  Sygn.  WypRz   241956
 3. Literackie portrety żołnierzy wyklętych : esej o literaturze polskiej lat 1948-2010 / Mariusz Solecki. - Łomianki : "LTW", 2013.
  Sygn.  WypRz   241366
 4. Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona : Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949-1955 : szkice, wspomnienia i dokumenty / w oprac. Jana Prokopowicza. - Wyd.2 poszerz. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2000.
  Sygn.   WypRz   226277
 5. Młodzi wielcy niepokorni : antykomunistyczne młodzieżowe organizacje niepodległościowe w latach 1948-1955 / Tadeusz Kazimierz Mróz. - Wrocław : "Lena", 2012.
  Sygn.  WypRz   241963
 6. Orzeł z Budapesztu / Jan Łożański ; [zebr. i oprac. Krystyna Chowaniec]. - Warszawa : "Demart", 2012.
  Sygn.  WypRz   240180
 7. Pokolenia wolnej Polski / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. Marcin Chorązki i in.]. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.
  Sygn.  WypRz   241973
 8. Rotmistrz Pilecki : ochotnik do Auschwitz / Adam Cyra. - Warszawa : "RM", cop. 2014.
  Sygn.   WypRz   242182
 9. Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 / Wiesław Jan Wysocki. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : "Rytm", cop. 2012.
  Sygn.  WypRz   239970
 10. Wojna domowa czy nowa okupacja? : Polska po roku 1944 / pod red. nauk. Andrzeja Ajnenkiela. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.
  Sygn.  CzytR   221508
 11. Wyklęci : podziemie zbrojne 1944-1963 / wybór i oprac. Marta Markowska. - Warszawa : Ośrodek Karta ; Lublin : Fundacja Niepodległości, 2013.
  Sygn.  WypRz   241991
 12. Zwycięstwo będzie waszą nagrodą / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka ; [aut. Teodor Gąsiorowski et al.]. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej : Ośrodek Myśli Politycznej, 2010.
  Sygn.  WypRz   241995
 13. Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" 1910-1951 / Patryk Kozłowski. - Warszawa : "Rytm", cop. 2011.
  Sygn.  WypRz   241996
 14. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : "Rytm", [2012].
  Sygn.  WypRz   239972
 15. Żołnierze wyklęci : niezłomni bohaterowie / Joanna Wieliczka-Szarkowa. - Kraków : "AA", 2013.
  Sygn.  WypRz    240413

 

ARTYKUŁY

 1. Na tropie Małego Katynia / Karolina Wichowska. // Pamięć.pl. - 2013, nr 7-8, s. 45-47
 2. "Nasz" Żołnierz Wyklęty, czyli Władysław Łabaj ps. "Uciekinier", "Drań" / Jan Flisak. // Biuletyn Sędziszowski. - 2013, nr 2, s. 7-8
 3. Niezłomni wracają : pierwsza książka dla dzieci o żołnierzach wyklętych / Anna Maria Krajewska. // Guliwer. - 2013, nr 3, s. 59-62
 4. Siedmiu z "Łączki" / Sławomir Poleszak. // Pamięć.pl. - 2014, nr 3, s. 30-35
 5. "Stefan" - jeden w "wyklętych" / Tomasz Łabuszewski. // Pamięć.pl. - 2012, nr 1, s. 50-53
 6. Tajemnica Witolda Pileckiego / Andrzej Romanowski. // Polityka. - 2013, nr 20, s. 46-49
 7. "Wyklęta" rodzina / Robert Szcześniak. // Pamięć.pl. - 2014, nr 3, s. 10-13
 8. Żołnierze wyklęci na lekcji historii / Łukasz Myszka. // Mówią Wieki. - 2013, nr 10, dod. "Mówią wieki " w szkole, s. 6-9

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Ślad pamięci. CD 6 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Sygn. AudRz  280
 2. Ślad pamięci. CD 7 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Sygn. AudRz 281
 3. Ślad pamięci. CD 8 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Sygn . AudRz   282
 4. Ślad pamięci. CD 9 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Sygn .AudRz   283
 5. Ślad pamięci. CD 10 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Sygn. AudRz   284

 

Rzeszów, 9.02.2015 r.
oprac. Małgorzata Smulska

Autor: Małgorzata Smulska