Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

(Bibliografia w wyborze)

 

Książki:

 1. Doskonalenie usług edukacyjnych : podstawy pomiaru jakości kształcenia / Aleksander Sztejnberg. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008. - 182 s. Bibliogr.
  Sygn. CzytR 233248
 2. Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań / red. Grzegorz Michalski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011. – 240 s.
  Sygn. CzytR 238618 ; WypRz 238619
 3. Mierzenie jakości pracy liceum : poradnik / Irena Dzierzgowska, Maria Kalinowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999. -  156 s.
  Sygn. CzytR 223803 ; WypRz 224364
 4. O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły / Maria Koszmider. - Łódź : "Annał", 2000. - 96 s.
  Sygn. CzytR 223688 ; WypRz 223689 ; WypRz 224471
 5. Poradnik dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. -  91 s
  Sygn.  CzytR 239086 ; WypRz 239087
 6. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej : tworzenie - wybór - ewaluacja. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. - 119 s.
  Sygn. WypRz 239089
 7. Raport - mierzenie jakości pracy szkoły : liceum ogólnokształcące : [materiały dodatkowe] / Irena Dzierzgowska, Maria Kalinowska. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1997. -187, [1] s.
  Sygn. CzytR 220094
 8. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom ; Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1997. - 267, [1] s.
  Sygn.  CzytR  219541; WypRz   219542
 9. Szkolne standardy jakości procesu kształcenia / Maria Koszmider. - Kraków : "Impuls", 2008. - 116
  Sygn. CzytR 233199
 10. Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji / John Jay Bonstingl ; [tł. z ang. Marta Umińska]. - Wyd. 2 ( popr. ). - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999. - 100 s.
  Sygn. CzytR 222409

 

Artykuły:

 1. Aktywność strategiczna i wybrane wymiary stylu poznawczego uczniów gimnazjum i liceum a ich osiągnięcia szkolne / Ewa Czerniawska. // Psychologia Rozwojowa. - T. 11, nr 2 (2006), s. 93-103, bibliogr.
 2. Analiza jakościowa działań dyrektorów szkół i placówek w zakresie organizacji badań osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystywania ich wyników do planowania działań dydaktycznych i wychowawczych : diagnoza problemowa / oprac. Elżbieta Drapikowska. // Refleksje. - 2007, nr 6, s. 7-9
 3. Analiza wyników egzaminu zawodowego / Franciszek Ruchała.// Egzaminy w Naszych Szkołach : kwartalnik dla samorządów. - 2009, nr 4, s. 15-21
 4. Ankieta dla nauczycieli : wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, styczeń, s. 26-27
 5. Aktywny uczeń w szkole : ewaluacja wewnętrzna w praktyce / Jan Lewandowski. // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. 50-51
 6. Batalia o poprawę jakości kształcenia / Bogdan Urbanek. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 18-28
 7. Budowanie systemu jakości w oparciu o wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły / Ewa Dombrowska, Krystyna Wiącek. / Wiącek, Krystyna. // Meritum. - 2006, nr 2, s. 31-34
 8. CQAF - wspólne ramy zapewniania jakości w kształceniu zawodowym / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska // Edukator Zawodowy. - 2006, maj
  http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=187&catid
 9. Czego boją się maturzyści? / Tomasz Kozłowski. // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 66-73
 10. Dane systemu ewaluacji oświaty : analiza ilościowa i jakościowa / Bartłomiej Walczak. // W: Jak być jeszcze lepszym : ewaluacja w edukacji./ pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. 2012. - S. 131-168
  Sygn.  CzytR 240353; WypRz 240354; WypRz 240355
 11. Egalitaryzacja i elityzacja szkół średnich / Alicja Zawistowska. // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 3, s. 140-155, bibliogr.
 12. Edukacyjna wartość dodana w ogólnokształcących szkołach średnich Warszawy / Antoni Jeżowski. // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 16-19
 13. Efektywność e-kształcenia i e-dokształcania zawodowego - studia przypadków / Iwona Kacak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 64-72, bibliogr.
 14. Efektywność szkoły a autonomia szkoły - w poszukiwaniu zależności / Inetta Nowosad. // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. - s. 29-38, bibliogr.
  Sygn. CzytR 234005; WypRz 234227
 15. Ewaluacja dla rozwoju : raport jako dialog / Tomasz Kasprzak // W: Jak być jeszcze lepszym : ewaluacja w edukacji. / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. Kraków : Uniwersytet Jagielloński. 2012. - s. 169-181
  Sygn. CzytR 240353 ; WypRz 240354 ; WypRz 240355
 16. Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 42-46
 17. Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 23-25
 18. Elipsa prawdę ci powie : IBE sprawdziło osiągnięcia uczniów w liceach i technikach w całym kraju / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 49, s. 4
 19. EQARF…? Metafora - materiał dydaktyczny / Jolanta Podłowska. // Edukator Zawodowy. - 2011, październik
  http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=667:eqarf-metafora-materia-dydaktyczny&catid=22:ksztacenie-zawodowe&Itemid=36
 20. Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły / Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł. / Warchoł, Krzysztof (kultura fizyczna). // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8/9, wkł. s. (2)-(6)
 21. Jak czytać raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej / Aleksander Noworól.// W: Jakość edukacji. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012. - s. 374-388
  Sygn. CzytR 237175
 22. Jak planować ewaluację w szkole / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 58-74
 23. Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu jakości kształcenia (przykład opracowania i wdrażania szkolnego programu naprawczego) / Małgorzata Maria Nowakowska. // Meritum. - 2006/07, nr 3/4, s. 71-72
 24. Jakość edukacji czy/i ewaluacji? / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 24-27
 25. Jakość kształcenia zawodowego / Lucja Orzechowska. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 26-30
 26. Jakość kształcenia zawodowego - priorytetem w Europie / Jolanta Podłowska. // Meritum. - 2006, nr 2, s. 22-27
 27. Jakość kształcenia zawodowego w procesie kopenhaskim - wspólne ramy CQAF / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 13-16
 28. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, wrzesień, s. 4-7
 29. Klimat szkoły a ocena jakości szkoły / Marek Kulesza. // W: Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 86-94
  Sygn.  CzytR 238618
 30. Kochstudio / Barbara Kujawa. // Meritum. - 2011, nr 3, s. 19
 31. Monitoring pedagogiczny, czyli o dylematach oceniania osiągnięć szkolnych / Anna Malec. // W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 242-252
  Sygn. CzytR 237175
 32. Nauczyciele w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej / Grzegorz Ćwiertniewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 25-30
 33. Matura 2012 - CKE wyciągnęła wnioski? / Monika Bolanowska, Jan Kraszewski, Joanna Wójtowicz-Popławska. // Matematyka. - 2012, nr 8, s. 33-42
 34. Matura rozszerzona z matematyki w 2015 r. / Janusz Karkut. // Matematyka. - 2013, nr 1, s. 38-43
 35. Maturalne wskaźniki EWD w pytaniach i odpowiedziach : lekcja 6 rok szkolny 2010/2011 / Ewa Stożek. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 37-43
 36. Metodologiczne aspekty mierzenia efektywności kształcenia ogólnego / Wojciech Błażejewski.// Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 63 (2010), s. 23-37
 37. Organizacja mierzenia jakości oraz badania osiągnięć edukacyjnych uczniów - propozycja / Andrzej Czarnecki. // Meritum. - 2006, nr 2, s. 39-44
 38. Tworzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej / Jarosław Kordziński.// Nowe w Szkole. - 2000/01, nr 4, wkł. Kierowanie Szkołą nr 4, s.3-5
 39. Szanse i perspektywy wykorzystania standardów jakości kształcenia ISO 9001 w edukacji / Marzena Dymek. // W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : strategie rozwoju / pod red. Jolanty Szempruch. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - s. 328-336
  Sygn.  CzytR 229382
 40. Wysoka jakość kształcenia kluczowym wyzwaniem systemu edukacji / Danuta Hyżak. // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 8-13, bibliogr.
 41. Wystartowali po przyszłość : nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Prestiżowe technika przeżywają oblężenie / Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 23, s. 7
 42. Wskaźniki jakości kształcenia zawodowego w UE / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 11-14

 

Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Rzeszów, dnia 03.10.2013 r.
Oprac. Ewa Kosiba

Autor: Ewa Kosiba