Alkoholizm dzieci i młodzieży

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2015
Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Alkoholizm dzieci i młodzieży
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2014

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
  Przemyśl WP 86526, Lubaczów WL 41292, Przeworsk WK 42254, Jarosław WJ 48818
 2. Alkohol a młodzież / Peter Anderson, Ben Baumberg ; tł. [z ang.] Krzysztof Mazurek ; Health & Consumer Protection Directorate-General. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne ; Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
  Lubaczów WL 43974, WL 43975
 3. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004.
  Jarosław WJ 50713
 4. Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994.
  Przemyśl WP 81863
 5. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2006.
  Jarosław WJ 52047
 6. Dziękuję - nie piję! [Film] / scen. i reż. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2005. Przemyśl WP 327/Efe,
  Przeworsk WK 66 DO
 7. Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993.
  Lubaczów WL 1842 B
 8. Jak wychować dziecko, które mówi - Nie !!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
  Przemyśl WP 92898
 9. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
  Przemyśl WP 89401, WP 94395, Przeworsk WK 46378, Jarosław WJ 51097
 10. Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz ; [tł. z ang. Agnieszka Basaj]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
  Przemyśl WP 94401, Jarosław WJ 50991, WJ 51086, Przeworsk WK 46387
 11. No co ty, pękasz? [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012.
  Przemyśl WP 397/E/Fe, Przeworsk WK 103 DO
 12. Picie alkoholu przez młodzież : wybrane zagadnienia z badań ESPAD 2011 (Europejskie Badanie w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków) / oprac. Katarzyna Łukowska, Marta Zin-Sędek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2012.
  Lubaczów WL 1997 B
 13. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Lubaczów WL 46165, Jarosław WJ 53168
 14. Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley ; [tł. z ang.] Anna Tabaczyńska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
  Przemyśl WP 11389/b,Przeworsk WK 42484, Jarosław WJ 49289, Lubaczów WL 39593
 15. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Jarosław WJ 52375, WJ 52512
 16. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Przemyśl CzP 613/614
 17. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.
  Przemyśl WP 94398, Jarosław WJ 51095, WJ 52101, WJ 52658, Przeworsk WK 46377
 18. 18.Profilaktyka w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
  Jarosław WJ 1332/b, WJ 1333/b, Przeworsk WK 3598 B
 19. Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 4. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.
  Lubaczów WL 41671

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Alkohol i młodzież : czym skorupka za młodu nasiąknie... / Ewa Wojdyłło // Remedium. - 2013, nr 9, s. 1-7
 2. Alkohol i młodzież : czym skorupka za młodu nasiąknie... / Ewa Woydyłło // W: Zagrożenia okresu dorastania. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - S. 223-237
 3. Alkohol i młodzież w Europie i w USA / Magdalena Pietruszka // Remedium. - 2005, nr 11-12, dod. s. XII-XIII
 4. Alkohol i narkotyki - doświadczenia młodzieży szkolnej / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 19-27
 5. Alkohol i narkotyki wśród młodzieży / Andrzej Raudner // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 26-31
 6. Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi - doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 16-21, bibliogr.
 7. Alkohol w życiu gimnazjalistów : (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 43-46, bibliogr.
 8. Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci…/ Małgorzata Pobłocka, Katarzyna Półczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, wkładka s. IV-VI
 9. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych - klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo – Milewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 11-13
 10. Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2009, nr 7/8, s, 20-23
 11. Dziecko, adolescent i młody dorosły w systemie pomocy terapeutycznej / Piotr Y. Bakuła // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2014, nr 3, s. 29-32
 12. Gdy uczniowie piją... / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 6, wkł. s. 13-16
 13. Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 29-31
 14. Jak zmniejszyć spożycie alkoholu wśród młodzieży? - cz. I / Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 4, wkładka Pomarańczowe Forum s. 13-15
 15. Jak zmniejszyć spożycie alkoholu wśród młodzieży? - cz. II / Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 5, wkładka Pomarańczowe Forum s. 13-15
 16. Konsumpcja alkoholu wśród młodzieży a prewencja szkolna w świetle badań polsko-niemieckich / Renata M. Ilnicka, Maria A. Marchwacka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s. 21-26
 17. Leczenie odwykowe niepełnoletnich - aspekty prawne / Kama Dąbrowska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 35 – 36
 18. Młodzież a problem alkoholowy - z doświadczeń słowackich / Jana Hanuliakova // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 24-26
 19. Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży / Joanna Mazur // Remedium. - 2013, nr 2, s. 6-7
 20. Nastolatki na "melanżu" / Danuta Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 18-19
 21. Picie alkoholu przez 15-letnią młodzież w Polsce w latach 2002-2010. Zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 4, s. 275-296, bibliogr.
 22. Picie alkoholu przez młodzież - perspektywa posthumanistyczna / Marcin Jewdokimow // Remedium. - 2009, nr 6, s. 8-9
 23. Picie alkoholu przez młodzież szkolną. Analiza trendów i ich interpretacja / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 13-18, bibliogr.
 24. Picie problemowe alkoholu a zadania rozwojowe wieku dorastania / Beata Boćwińska – Kiluk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 1-2, s. [5]- 8
 25. Piękni pijani 20 - letni / Sarah Allen Benton, rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2009, nr 9, s. 34-39
 26. Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez młodzież / Hanna Kołoło, Joanna Mazur // Remedium. - 2007, nr 11, s. 4-5
 27. Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 5, s. 26-27
 28. Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 413-441
 29. Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci / Jolanta Jarczyńska // Remedium. - 2006, nr 11, s. 28-29
 30. Praca terapeutyczna z młodym pacjentem / Anna Bakuła, Piotr Bakuła // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 3, s. 12 – 14
 31. Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 22-29
 32. Problem używania alkoholu przez skazanych młodocianych / Krzysztof Linowski //W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 389-408, bibliogr.
 33. Problemy dorastających nastolatków / Bogdan Stańkowski // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 32-48. – Bibliografia
 34. Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s. 363-389
 35. Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży / Magdalena Gołek // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 35-38
 36. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 10-11
 37. Profilaktyka w szkole - możliwości, bariery i wyzwania / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2011, nr 1, s. 1-3
 38. Profilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży : perspektywy i rekomendacje / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 12, dod. s. 13-15
 39. Raport : o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Anna Dunowska, Janusz Ampuła // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 59-74
 40. Rola rodziny w wychowaniu dzieci do trzeźwości / Marian Łakomski // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. / red. nauk. Mieczysław Dudek. Krasnystaw : [b.w.], 2010. - S. 179-189
 41. Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 42-45
 42. Samoocena nastolatka a używanie alkoholu / Kinga Kaczmarek // Remedium. - 2014, nr 4, wkł. Alkohol nie bo tak!, s. 13
 43. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży (materiały uzupełniające dla strony www.niebotak.pl) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2013, nr 9, s. 14-15
 44. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży (materiały uzupełniające dla strony www.niebotak.pl) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2013, nr 10, s. 14-15
 45. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży (materiały uzupełniające dla strony www.niebotak.pl,) / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 2, s. 14-15
 46. Skutki nadużywania alkoholu przez młodzież licealną / Aneta Zapała-Wiecheć //W: Wychowanie wobec wyzwań współczesności. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 67-76
 47. Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie. Cz. 7, Używkom mówimy NIE! / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 18
 48. Spożywanie alkoholu przez gdańskich uczniów / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 1, s. 4-5
 49. Stosunek uczniów i studentów do czterech podstawowych środków uzależniających / Andrzej Słomka //W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. - S. 377-391
 50. Substancje psychoaktywne w gdańskich szkołach: papierosy i alkohol / Maciej Dębski // Remedium. - 2010, nr 12, s. 1-3
 51. Szkoła jako miejsce oddziaływań profilaktycznych / Bogusława Bukowska, Joanna Szymańska // Remedium. - 2014, nr 10, s. 1-4
 52. Uczelnie wolne od uzależnień / Elżbieta Krawczyk // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 7-13
 53. Uczniowie szkół podstawowych a spożywanie alkoholu / Krzysztof Zajdel // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s. 28-31
 54. Uzależnienia wśród młodzieży / Beata Boćwińska-Kiluk // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 58-63
 55. Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006 - 2010 / Anna Dzielska // Remedium. - 2012, nr 4, s. 30-31
 56. Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem życia / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 27-38
 57. Wahania popytu na napoje alkoholowe wśród dorastającej młodzieży w różnych okresach minionego wieku / Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 4, s. 93-117. – Bibliografia
 58. Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 2, s. 99-115, bibliogr.
 59. Zachowania problemowe młodzieży w Krakowie / Bogusław Prajsner // Remedium. - 2008, nr 3, s. 4-7

 

Autor: Urszula Buczkowska