DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików
(bibliografia w wyborze)

 

Książki

1. Badania nad dziećmi alkoholików / Alicja Justus [ i in.] ; red. Lucyna Zbucka ; tł. Justyna Kotlicka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.
Sygn. CzytR 225425

2. Czas na wyleczenie : podręcznik : stopnie do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; przekł. Piotr Żak. - Wyd. 2. - Kielce : "Charaktery", 2011.
Sygn. WypRz 237265

3. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tł. [z ang.] Jolanta Pasternak-Winiarska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996.
Sygn. WypRz 238016

4. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tł. [z ang.] Jolanta Pasternak-Winiarska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.
Sygn. WypRz 230363, CzytR 221955

5. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Joanna Juskiewicz [ i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
Sygn. CzytR 230366

6. Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać : [profilaktyka uzależnień] / wybór i oprac. Alicja Pacewicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "BIVAR", 1994.
Sygn. WypRz 217250, CzytR 217249

7. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - [Wyd. 3 popr.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
Sygn. WypRz 34934 B

8. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009.
Sygn. CzytR 234887

9. Losy młodzieży z rodzin alkoholiczych i jej charakterystyka psychospołeczna / Marian Ochmański ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny w Warszawie. - Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1987.
Sygn. WypRz 227741

10. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006.
Sygn. CzytR 229820

11. Ojcostwo, które boli / Anna Dodziuk. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002.
Sygn. WypRz 241462

12. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson ; przedm. Migs Woodside. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.
Sygn. WypRz 222132, CzytR 221952

13. Poprawka z matury / Ewa Woydyłło. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012.
Sygn. WypRz 240160

14. Poprawka z matury / Ewa Woydyłło. - Wyd. 1 dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.
Sygn. WypRz 244838

15. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej. - Warszawa : "Difin", 2014.
Sygn. WypRz 242631, CzytR 242630

16. Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
Sygn. WypRz 235306, CzytR 235305

17. Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : "Akapit", 2016.
Sygn. CzytR 245052

18. Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłytch Dzieci Alkoholików / Maria Ryś. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Sygn. CzytR 230876

19. Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. - Kraków : "Impuls", 2010.
Sygn. WypRz 235191

20. Rodzina : dobro zagrożone / red. nauk. Władysław Majkowski. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015.
Sygn. WypRz 244590, CzytR 244589

21. Rodzina w ujęciu systemowym : teoria i badania / red. nauk. Andrzej Margasiński. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2015.
Sygn. CzytR 244002

22. Rodzina z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1999.
Sygn. WypRz 34937 B

23. Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
Sygn. WypRz 234076, CzytR 233969

24. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
Sygn. WypRz 238819, CzytR 237379

25. Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. Janusza Stanka i Wojciecha Zająca. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011.
Sygn. CzytR 237381

26. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010.
Sygn. WypRz 241763, CzytR 241762

27. Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / [red.] Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : "Difin", 2013.
Sygn. WypRz 240950, CzytR 241519

28. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / pod red. nauk. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015.
Sygn. CzytR 244719

29. Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 3 / red. nauk. Mariola Seń, Grażyna Dębska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.
Sygn. CzytR 239935

 

Artykuły

1. Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek.// Wychowawca. - 2008, nr 11. s. 28-29

2. Co trzyma Dorosłe Dzieci Alkoholików w pokoju dziecięcym? / Zofia Sobolewska-Mellibruda.// Świat Problemów. - 2007, nr 11, s. 32-34

3. Czynniki wpływające na poczucie szczęścia w rodzinie u DDA / Zofia Sobolewska-Mellibruda.// Świat Problemów. - 2008, , nr 7, s. 4-8

4. DDA - Dążyć do Aktywności / Joanna Dembna, Ewelina Zaleciło.// Remedium. - 2008, nr 1, s. 30-31

5. DDA : czas na wyleczenie / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky.// Charaktery. - 2010, nr 10, s. 108-113

6. DDA o sobie i warsztatach / oprac. A. Górecka.// Remedium. - 2011, nr 4, s. 18-19

7. Dorosłe dzieci alkoholików - wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 45-50

8. Dorośli, dzieci alkoholików: : kim są i czy potrzebują terapii? / Krzysztof Gąsior.// Świat Problemów. - 2010, nr 6, s. 5-8

9. Doświadczenia DDA w rodzinie pochodzenia a relacje między rodzeństwem w dorosłości / Teresa Wardzyńska.// Świat Problemów. - 2015, nr 2, s. 33-36

10. Doświadczyć przemocy, doznać cierpienia : DDA o zdarzeniu krytycznym w biografii indywidualnej / Amelia Krawczyk-Bocian.// Niebieska Linia. - 2014, nr 6, s. 4-7

11. Dzieciństwo w uzależnionej rodzinie / Amelia Krawczyk-Bocian.// Niebieska Linia. - 2015, nr 1, s. 20-24

12. Geneza rozwoju tzw. syndromu DDA - rozumienie pacjenta jako podstawa skutecznej psychoterapii / Honorata Skrętowska-Danielczenko.// Świat Problemów. - 2015, nr 2, s. 5-10

13. Mapa pomocy dla DDA / Marzenna Kucińska.// Charaktery. - 2011, nr 8, s. 78-81

14. Nieustanny wstyd, ciągła wina / Marzenna Kucińska.// Charaktery. - 2006, nr 7, s. 64-65

15. Niszczyciele własnych marzeń / Marzenna Kucińska.// Charaktery. - 2009, nr 4, s. 88-90

16. Od syndromu DDA można się uwolnić / Tadeusz Pulcyn.// Świat Problemów. - 2011, nr 5, s. 33-35

17. Opuszczone dzieci / Marzenna Kucińska.// Charaktery. - 2006, nr 9, s. 72-73

18. Płacz za utraconym dzieciństwem / Marzenna Kucińska.// Charaktery. - 2006, nr 11, s. 72-73

19. Pod ciężarem lęku / Marzenna Kucińska.// Charaktery. - 2006, nr 10, s. 72-73

20. Psychoterapia dla DDA : grupowo, indywidualnie, a może wcale? / Joanna Wawerska-Kus.// Świat Problemów. - 2010, nr 6, s. 14-16

21. Razem w trosce o DDA / Tadeusz Pulcyn.// Świat Problemów. - 2015, nr 7, s. 21-23

22. Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 3, s. 175-187, bibliogr.

23. Relacje interpersonalne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Anna Chańko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 9, s. 16-22

24. Różnice niewidoczne gołym okiem / Joanna Wawerska-Kus.// Świat Problemów. - 2011, nr 3, s. 18-20

25. Samoocena osób z problemem DDA w przebiegu terapii psychologicznej / Karolina Wojciechowska.// Świat Problemów. - 2007, nr 10, s. 26-31

26. Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików / Anna Siwy-Hudowska, Anna Wiewiórska.// Alkoholizm i Narkomania. - 2010, nr 2, s. 127-141, bibliogr.

27. Skażone rodzicielstwo / Marzenna Kucińska.// Charaktery. - 2011, nr 6, s. 74-77

28. Sposoby adaptacji dzieci w rodzinie alkoholowej / Piotr Szczukiewicz.// Świat Problemów. - 2016, nr 10, s. 33-36

29. Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 24-32, bibliogr.

30. Świat według DDA / Dorota Dyjakon.// Świat Problemów. - 2012, nr 2, s. 15-19

31. Trauma u DDA - ryzyko wystąpienia, konsekwencje dla funkcjonowania, wyzwania dla terapii / Honorata Skrętowska-Danielczenko.// Świat Problemów. - 2017, nr 7, s. 6-10

32. Trzy miliony DDA / Jerzy Mellibruda.// Charaktery. - 2011, nr 2, s. 74-77

33. Trzy oblicza dorosłych dzieci alkoholików / Amelia Krawczyk-Bocian.// Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 31-33

34. Uzależnieni od syndromu / Zbigniew Wajda.// Charaktery. - 2013, nr 6, s. 58-61

35. Uzależnienie w pakiecie... / Joanna Wawerska-Kus.// Świat Problemów. - 2014, nr 3, s. 10-13

36. Uzależnienie w posagu : czyli o niektórych aspektach terapii osób uzależnionych - dorosłe dzieci uzależnionych rodziców / Joanna Wawerska-Kus.// Świat Problemów. - 2012, nr 2, s. 31-35

37. W obronie niezadowolenia / Joanna Wawerska-Kus.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 2, s. 12-14

38. Wpajali mi poczucie winy : jak DDA spostrzegają postawy wychowawcze rodziców? / Małgorzata Starczyk.// Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 31-34

39. Wpływ doświadczeń DDA na tworzenie rodziny i związków w dorosłym życiu / Anna Hebenstreit-Maruszewska.// Świat Problemów. - 2014, nr 7, s. 16-19

40. Wstyd jako druga skóra / Adriana Klos.// Charaktery. - 2012, nr 9, s. 84-86

41. Za drzwiami zazdrości / Honorata Skrętowska.// Świat Problemów. - 2012, nr 3, s. 39-43

42. Zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików, korzystających i niekorzystających z pomocy terapeutycznej / Jan Chodkiewicz.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 1, s. 24-27

43. Związani przeszłością / Martyna Figurska.// Charaktery. - 2011, nr 7, s. 82-85

44. Życie po traumie / Jerzy Mellibruda.// Charaktery. - 2011, nr 5, s. 76-79

Rzeszów, 15.12.2017 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Małgorzata Smulska