Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ


EDWARD STACHURA (1937 - 1979). BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA


DRUKI ZWARTE:

 1. Buty Ikara : biografia Edwarda Stachury / Marian Buchowski. - Warszawa : "Iskry", 2014
  Przeworsk WK 51926
 2. Edward Stachura : biografia i legenda/ Marian Buchowski. - Opole : "Magnes", 1992
  Przemyśl WP 85062
 3. Kaskaderzy literatury : o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka / red. Edward Kolbus; słowo wstępne Jan Z. Brudnicki; posł. Jan Marx.- Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986
  Przemyśl WP 72 104 – 72106
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
  Jarosław WJ 42387
  Przeworsk WK 30619, 30620, 30741
  Lubaczów WL 33028
 4. Legendarni i tragiczni : eseje o polskich poetach przeklętych / Jan Marx. - Warszawa : "Alfa", 1993
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 5. Na progu Nowego : o "Kropce nad ypsylonem" Edwarda Stachury / Grażyna Borkowska.// W: Interpretować dalej : najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989. - Kraków : Universitas, 2011. - S. 329-340
  Krosno M 132665
  Sędziszów BSdzW 41182
 6. O Stachurze / Mieczysław Dąbrowski.//W: Literatura polska 1945-1995 : główne zjawiska. - Warszawa : "Trio", 1997. - S. 121 – 125
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 7. Przeciw (w) literaturze : esej o "poezji czynnej" Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury / Krzysztof Rutkowski. - Bydgoszcz : "Pomorze", 1987
  Przemyśl WP 75587, 75588, 33739
  Przeworsk WK 33738
  Lubaczów WL 34741
 8. Stachura totalny / Dariusz Pachocki. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007
  Przeworsk WK 49557
 9. Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku : o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury / Michał Januszkiewicz. - Poznań : Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 1998
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 10. Twórczość Edwarda Stachury : o możliwości powrotu toposu bohatera zbuntowanego do świadomości młodych czytelników / Wiesław Setlak.// W: Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 327-337
  Rzeszów WypRz 246087
  Tarnobrzeg TG 110225
 11. Wędrówka, życie, los : "Węrówką życie jest człowieka" E. Stachury / Marian Kisiel.// W: Poezja polska : interpretacje. - Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 471 – 475
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 12. Wolność wyobraźni - "Cała jaskrawość" Edwarda Stachury / Ryszard Chodźko ; współpr. Elżbieta Kozłowska-Świątkowska.//W: Wyobraźnia wyzwolona : rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. - Białystok : "Nova Era", 1992. - S. 118 – 143
  Przemyśl WP 79747, CzP 821.162.1(091)
 13. Współczesny franciszkanizm. Analiza poematu Edwarda Stachury "Przystępuję do ciebie" / Małgorzata Semczyk.//W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - S. 149-160
  Przemyśl WP 82625, 86325
  Przemyśl CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
  Przeworsk WK 41079
  Lubaczów WL 37826
  Jarosław CzJ 821.162.1
 14. Twórczość Edwarda Stachury : scenariusz wieczoru poetyckiego / Agnieszka Janas.// W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych "Biblioteki w Szkole". - Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 294-296
  Rzeszów WypRz 232274
 15. Zabliźnić : "Missa pagana" E. Stachury / Krzsztof Kwaśniewicz.// W: Poezja polska : interpretacje. - Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 464 – 470
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 16. Żywioły w poezji Edwarda Stachury / Krystyna Walc.// W: W stronę współczesności : studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. - S. 135 – 150
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
  Przeworsk WK 40112


ARTUKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Carpe Diem! : scenariusz przedstawienia dla szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Pieczka - Izydorczyk, Aneta Jędrak, Aneta Gaida. // Wychowawca. -2011, nr 1, s. 26-28
 2. Człowiek – człowiekowi ...? : tradycja biblijna we współczesnej poezji polskiej w swym negatywnym i pozytywnym obrazie / Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. -1995, nr 2, s. 91-104
 3. Dla wszystkich starczy miejsca... : scenariusz spotkania poetyckiego - wiersze i piosenki Edwarda Stachury /Renata Wojtalczyk, Anna Wójcik.// Poradnik Bibliotekarza. -1997, nr 6, s. 26-284
 4. Edward Stachura : (scenariusz imprezy literackiej) / L. Bondyn // Poradnik Bibliotekarza. -1984, nr 7/9, s. 227-2327
 5. Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód : w perspektywie prozy / Michał Januszkiewicz // Polonistyka. -1996, nr 1, s. 20-24
 6. Edwarda Stachury próba mistyki / Artur Żywiołek // Polonistyka. -1999, nr 5, s.289-292
 7. Estetyka a komunikacja : o strategii narracyjnej w twórczości Edwarda Stachury / Wiesław Setlak.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 1, s. 47-55
 8. I takie buty... / Tadeusz Stefańczyk.// Twórczość. - 2015, nr 4, s. 116-122
 9. Język "poetów przeklętych" / Anna Kondracka-Zielińska // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 4 (2004/2005), s. 17-33
 10. Kim tyś jest, Madame : scenariusz poświęcony Edwardowi Stachurze / Barbara Wanda Jachimczak. - (Scenariusze) // Biblioteka w Szkole. -2009, [nr] 6, s. 25-26
 11. ''Kim właściwie była...'' : montaż poetycko - muzyczny (dla szkół średnich) / Barbara Wanda Jachimczak. -Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. -1992, nr 7/8, s. 34-36
 12. Kropka nad s. O ,,Prefacji'' Edwarda Stachury / Feliks Tomaszewski // Język Polski w Szkole. Gimnazjum. -R. 1, nr 1 (1999/2000), s.36-49
 13. Literackie wędrówki po wsi polskiej : antropologiczne fascynacje Edwarda Stachury / Olga Wachcińska. - Summ. // Polonistyka. -2011, nr 3, s. 31-34
 14. Literatka pod wysokim napięciem / Marian Buchowski.// Odra. - 2014, nr 7-8, s. 54-62
 15. Mów mi STED / Jerzy Plutowicz.// Charaktery. - 2018, nr 7, s. 80-84
 16. "Na razie, Witek, w próżni kołujemy ze ściśnięta krtanią" - Różański i Stachura / Grzegorz Pęzioł.// Twórczość. - 2011, nr 10, s. 124-129
 17. O naturze człowieka w wierszu „Confiteor” Edwarda Stachury : scenariusz lekcji języka polskiego w trzeciej klasie gimnazjum (edukacja filozoficzna) / Grażyna Koralewska.// Zeszyty Szkolne. -2002, nr 2, s. 27-29
 18. O odtrąconej miłości - na podstawie piosenki ,,Zabraknie ci psa'' Edwarda Stachury / Machulska Halina, Pruszkowska Alicja. // Drama. -1997, z. 24, s. 19-20
 19. O pisarzu, który został Bogiem / Jan Pieszczachowicz.// Odra. -2006, [nr] 11, s. 45-50
 20. Pogadanka o życiu i twórczości Edwarda Stachury / Anna Siedlecka. // Poradnik Bibliotekarza. -1997, nr 9, s. 14-19
 21. Rękopisy spoza muzealnych katalogów. Spuścizna Edwarda Stachury w zbiorach publicznych i prywatnych / Dariusz Pachocki.// Przegląd Humanistyczny. - 2013, nr 3, s. 73-81
 22. Solowo o Edwardzie Stachurze w 60. rocznicę urodzin patrona Miejskiej Biblioteki w Iławie /Wiesław Niesiobędzki // Poradnik Bibliotekarza. -1997, nr 7/8, s. 23-26
 23. Stachura jako "kto" Heideggera / Barbara Czochralska.// Twórczość. - 2017, nr 7-8, s. 75-87
 24. Stachura - możliwość innej postaci istnienia / Jolanta Brach-Czaina // Twórczość. -1982, nr 5, s. 64-86
 25. Szlak meteorów : kto dziś pamięta Edwarda Stachurę ? / Mirosław Pęczak // Polityka. -1999, nr31, s. 44-45
 26. Sztuka uważności, czyli jak widzieć drugiego człowieka? : scenariusz zajęć oparty na lekturze książki "13 powodów" (Wydawnictwo REBIS) / Alina Płaziak-Janiszewska.// Sygnał. - 2017, nr 9, s. 30-31
 27. Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku : o prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury / Michał Januszkiewicz. Poznań, 1998 . -Rec.: Leszek Szaruga //Nowe Książki. -1999, nr 6, s. 24-25
 28. Twórczość Edwarda Stachury : scenariusz wieczoru poetyckiego / Agnieszka Janas. -Bibliogr. //Biblioteka w Szkole. -2002, [nr] 1, s. 21-22
 29. Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w świetle tradycji literackiej i filozoficznej / Anna Al-Araj.// Pamiętnik Literacki. - 2017, z. 4, s. 49-59
 30. „Ty i ja - teatry to są dwa” w utworze Edwarda Stachury / Anna Kalińska - Małmyga 2015 // POLONISTYKA. - 2015, nr 3, s. 38-41
 31. Uśmiech i łzy : scenariusz widowiska poetyckiego (poświęconego Edwardowi Stachurze) /Stanisława Łozińska // Biblioteka w Szkole. -1992, nr 12, s. 24-29
 32. Wędrówką życie jest człowieka... : program poetycko - muzyczny dla szkół ponadgimnazjalnych poświęcony Edwardowi Stachurze / Anna Maciejewska, Justyna Szabelska. -Bibliogr. // Bibliotekaw Szkole. -2004, [nr] 9, s. 21-22
 33. Wszędzie osobny / Małgorzata Burzyńska-Keller.// Charaktery. - 2016, nr 8, s. 90-93

Autor: Agnieszka Biedroń