Powstanie Styczniowe

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte

 1. Dwie drogi : o powstaniu styczniowym / Paweł Jasienica. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960 sygn. TG 7105
 2. Dwie drogi / Paweł Jasienica. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988 sygn. TG 63481
 3. Dziedzictwo literackie powstania styczniowego : praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego / podred. J. Z. Jakubowskiego, J. Kulczyckiej-Saloni, S. Frybesa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964 sygn. TG 10467, NG 7531
 4. Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego / Zbigniew Stankiewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1967 sygn. NG 11087
 5. Galicja w powstaniu styczniowym = Galicija v vosstanii 1863 goda / red. t. S. Kieniewicz, I. Miller ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Akademija Nauk SSSR, Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki ; Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980 sygn. TG 44669, TG 44445
 6. Hierarchia kościelna w Królestwie Polskim wobec przygotowania i wybuchu powstania styczniowego / Stanisław Królik. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1962 sygn. TG 11997
 7. Kraków w powstaniu styczniowym / red. Kazimierz Olszański. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968 sygn. NG 12444
 8. Między Kamieńcem i Archangielskiem : dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku / Zygmunt Starorypiński, Konstanty Borowski ; oprac. [i przedm.] Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986 sygn. TG 58448
 9. Narodziny tajemnego państwa polskiego : 1859-1862 / Franciszka Ramotowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990 sygn. TG 68352
 10. O czarnej sukience i powstańczej dwururce / Bożena Krzywobłocka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964 sygn. NG 7747
 11. O powstaniu styczniowym : wybór pism / Aleksander Hercen ; oprac. i wstępem opatrzyli Ludwik Bazylow i Mirosław Wierzchowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1962 sygn. SG 1565, NG 5114
 12. O powstaniu styczniowym : wybrane dokumenty, odezwy i wyjątki z opracowań i pamiętników / zebrał i oprac. Władysław Bortnowski. - Warszawa : "Prasa Wojskowa", 1950 sygn. TG 3614
 13. O powstańczym generale / Krzysztof Dunin-Wąsowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Iskry", 1966 sygn. SG 3198
 14. Od Węgrowa do Opatowa 3 II 1863 - 21 II 1864 : wybrane bitwy z Powstania Styczniowego / Eligiusz Kozłowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1962 sygn. TG 8594
 15. Pieczęcie powstańcze 1863-1864 / Jurij I. Sztakelberg ; przekł. autoryzowany [z ros.] Wiktorii Śliwowskiej ; przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz ; tablice pieczęci i il. do dr. przygot. Stefan K. Kuczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988 sygn. TG 64248
 16. Polska wojna partyzancka 1863-1864 : okres dyktatury Romualda Traugutta / Leonard Ratajczyk ; Wojskowa Akademia Polityczna. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1966 sygn. NG 10459
 17. Powstanie niespełnionych nadziei 1863. - Kraków :mKrajowa Agencja Wydawnicza, 1984 sygn. TG 52394
 18. Powstanie styczniowe : 1863 : poradnik bibliograficzny / Zbigniew Ćwiek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1963 sygn. TG 41685, NG 5943, SG 1837
 19. Powstanie Styczniowe : 1863-1864 : wrzenie, bój, Europa, wizje / pod red. Sławomira Kalembki ; [przedm. Stefan Kieniewicz]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990 sygn. TG 69644
 20. Powstanie Styczniowe / Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963 sygn. NG 6928
 21. Powstanie Styczniowe / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 sygn. TG 89001, SG 30537, NG 38507
 22. Powstanie styczniowe / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 sygn. TG 72039, 49743
 23. Powstanie Styczniowe 1863 r / oprac. Irena Koberdowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959 sygn. TG 5995
 24. Powstanie styczniowe w Augustowskiem / Stanisław Chankowski ; Białostockie Towarzystwo Naukowe. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972 sygn. NG 22619
 25. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 1 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in. ; wstęp Franciszka Ramotowska] ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960 sygn. TG 12317
 26. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 2. Cz. 1 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.] ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960 sygn. TG 12318
 27. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 2. Cz. 2 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.] ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960 sygn. TG 12319
 28. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 3 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.] ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960 sygn. TG 12320
 29. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 4, Indeks i inne uzupełnienia / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961 sygn. TG 12321
 30. Przeszłość umiera dwa razy : powieść prawdziwa / Stanisław Kirkor. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978 sygn. TG 33003, SG 18872
 31. Rok 1863 / Józef Piłsudski ; wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989 sygn. NG 39524, SG 32466
 32. Rok 1863 pod znakiem Orła i Pogoni / Bogdan Jagiełło. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 sygn. TG 72833, NG 42169
 33. Roman Rogiński, powstaniec 1863 r : zeznania i wspomnienia / Roman Rogiński ; przygot. do dr. [i przedm.] Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 sygn. TG 50670, SG 23977
 34. Romuald Traugutt / Halina Winnicka. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964 sygn. SG 2347
 35. Spiskowcy i partyzanci 1863 roku / opracowanie zbiorowe pod red. Stefana Kieniewicza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967 sygn. NG 10662
 36. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. W. Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1992 sygn. NG 40864, SG 34885
 37. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. W. Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1994 sygn. TG 73064
 38. Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. Władysława Zajewskiego. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1997 sygn. TG 78070
 39. Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983 sygn. TG  49038, TG 49246, SG 23162
 40. Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX wieku : folklor powstania styczniowego / Dora B. Kacnelson ; przeł. Tadeusz Zielichowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974 sygn. NG 25498
 41. Zarys powstania styczniowego opracowany w Warszawskiej Cytadeli = Istiriceskij ocerk vosstanija 1863 goda sostavlennyj v Varsevskoj citadeli / [red. S. Kieniewicz]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1985 sygn. TG 55575

 

II.   Artykuły z czasopism

 1.  
 2. Bądźmy przynajmniej razem : opowieść o Edwardzie Jurgensie / Barbara Petrozolin-Skowrońska // Mówią Wieki. - 2006, nr 01, s. 24-29
 3. Motyw w literaturze - metodycznie o powstaniu styczniowym u Żeromskiego / Bożenna Jankiewicz // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 2, s. 99-107
 4. Nieznany epizod Powstania Styczniowego / Marcin Nurowski // Tygodnik Nadwiślański. - 2003, nr 4, s. 10O uczestnictwie w Powstaniu Styczniowym mieszkańców Zawichostu.
 5. Order dla zwyciężonych : powstańcy styczniowi - kawalerowie Virtuti Militari / Tomasz Stańczyk //Rzeczpospolita .-1996 nr 17 s. 17
 6. Powstańcy 1863 / Teresa Kosiek // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 30
 7. Trzy powstania narodowe / Aleksandra Janas // Dzikovia. - 2006, nr 28, s.3-5

Autor: PBW Tarnobrzeg