Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHAKOMPUTER I INTERNET
W PRACY NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 - 2005DRUKI ZWARTE


1. Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik / Aleksander Radwański. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000. – 128 s.
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 37)
PBW nr inw.: 13 741/b Wydz. Inf. – Bibliogr.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


2. Archiwizacja danych: jak bezpiecznie zachować efekty własnej pracy? / Janusz Żurawski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2004, nr 3, s. 3

3. Automatyzacja bibliotek publicznych 2004 : raport / Katarzyna Winogrodzka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2005, nr +2, s. 7-13

(Stan i plany komputeryzacji bibliotek publicznych)

4. Bariery przy tworzeniu szkolnego centrum informacji : refleksje dyrektorki szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Kawończyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 4, s.9-10

5. Biblioteczne serwisy WWW / Anna Gorzkowska – Owczarek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 9, s. 18

6. Biblioteczny serwis WWW : o jakości i promocji słów kilka / Dagmara Grzywacz // WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE. – 2002, nr 4, s. 1-7

7. Biblioteka szkolna on line / Juliusz Wasilewski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 6, s. 11

8. Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym, refleksje, co najmniej dyskusyjne / Marcin Drzewiecki // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 5, s. 7-8

9. Biblioterapia z Internetu / Wita Szulc // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2000, nr 11, s. 11-13

10. "BIBWEB" - internetowy kurs dla bibliotekarzy / Christian Hasiewicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 4, s. 3-9.

11. CD-ROM w szkole / Mieczysław Szkopek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 4, s.6-7

12. Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole / Hanna Batorowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 5, s. 6-11

13. Czy skomputeryzowanym bibliotekom zagrażają hakerzy? / Lucjan Biliński // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 12, s. 8-10

14. Dokumenty źródłowe w Internecie / Maciej Weryho // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 4, s. 8-11

(Biblioteki w Internecie)

15. Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich / Ewa Głowacka // PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY. – 2000, z. 4, s. 291-301

16. Hasła odrzucone w MOL-u / Anna Łazor // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 10, s. 8

17. INFOBIBnet – szansa czy złudna nadzieja? / Teresa E. Szymorowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 1, s. 8-10

18. INTEL – nauczanie ku przyszłości w bibliotece szkolnej / Elżbieta Jasiak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 1, s. 10-11

19. Internet - a może jednak warto? / Jarosław Misiak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 4, s. 4-5

20. Internet jako narzędzie edukacyjne i źródło informacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Jolanta Woźniak // WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE. – 2002, nr 2, s. 32-36

21. Internet? Koniecznie / Anna Zeler // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 5, s. 7

22. Internet? Niekoniecznie / Jan Dembowski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 3, s. 2–3

23. Internet – subiektywny przegląd prasy / Mirosława Bogacz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 2, s. 5–6

24. Internet technicznym medium kształcenia / Jolanta Szabłowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2001, nr 7/8, s. 1–2

25. Internet w bibliotece / Monika Szczerbacz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002, nr 6, s. 7-8

26. Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych / Bogumiła Staniów // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 2, s. 1–5

27. Internet w teorii i praktyce : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Lucyna Partyka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 1, s. 25-27

28. Internetowe biblioteki dziecięce / Jolanta Mikołajczyk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 2, s. 8-10

29. Internetowe pogaduszki : Internet w bibliotece (7) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 7/8, s. 31-32

30. Internetowy bryk dla nauczycieli / Jarosław Jędrych / BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2000, nr 2, s. 12–13

(Adresy edukacyjnych stron WWW)

31. Ja i MOL 2000+ / Wioletta Pytlarz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 3, s. 5-7

(Wykorzystanie programu MOL 2000+ w bibliotece szkolnej)

32. Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? / Bożena Sowińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 6, s. 8-10

33. Jakie bazy danych w bibliotekach? / Jadwiga Sadowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2000, nr 6, s. 6-8

34. Języki informacyjno - wyszukiwawcze w komputerowych katalogach bibliotecznych / Jadwiga Sadowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2002, nr 1, s. 3-6

35. Kilka uwag o opracowaniu i akcesji czasopism w programie MOL / Iwona Muraszko // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 5, s. 22

36. Komputer dla „maluchów” w bibliotece szkolnej / Lucyna Kisiel, Lilianna Urbańska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2005, nr 6, s. 4-

(Adresy stron internetowych przeznaczone dla najmłodszych)

37. Komputer w bibliotece / Grażyna Piątkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2005, nr 5, s. 15

(Wybór artykułów opublikowanych na łamach „Biblioteki w Szkole” w latach 2000-2004)

38. Komputerowe opracowanie wydawnictw współwydanych w programie MOL / Anna Pewera // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 9, s. 37-38

39. Komputeryzacja bibliotek szkolnych / Elżbieta Gromadzka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2000, nr 7/8, s. 15-16

40. Komputeryzacja bibliotek szkolnych : argumenty, propozycja harmonogramu działań / Małgorzata Mroczkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2000, nr 11, s. 24 -25

41. Książka bez książki? / Mirosława Michałek // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 4, s. 11-13

(O książce w wersji elektronicznej)

42. Książka elektroniczna w bibliotece szkoły podstawowej / Jarosław Misiak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 1, s. 1-2

43. Książka i biblioteka w sieci @ : serwis informacyjny dla bibliotekarzy (UKIE) http://bib.bdwe.ukie.gov.pl / Aleksandra Paniewska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 5, s. 28-29

44. Książka w sieci @ / Łukasz Ratajczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 1, s. 30-31

45. Laptop jako drugi komputer w bibliotece / Janusz Żurawski // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 6

46. Listy dyskusyjne : Internet w bibliotece (5) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 6, s. 28
 
47. Media jako nośnik informacji : zajęcia z edukacji medialnej w klasie V / Renata Kramarczyk, Anna Maria Nowak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 1, s. 27-28

48. Media w edukacji współczesnego człowieka / Marian Walczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 1, s. 11-14

49. Multimedialne centrum informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego / Leszek Bednarczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 6, s. 2-6

50. Multimedialne centra informacji w województwie kujawsko-pomorskim (wyniki badań) / Bożena Sowińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 6, s. 6-7

51. Multimedialne Centrum Informacyjne - szerokie okno na świat // Joanna Okapiec // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 3, s. 3-4

52. Nie taki diabeł straszny, czyli skontruj z MOL – Em / Alicja Wirska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2003, nr 9, s. 6-7

53. Nowy MAK 4.3 / Krzysztof Gonet // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 4, s. 13-14

(O wykorzystaniu programu MAK 4.3 w bibliotekach)

54. O multimediach okiem pedagoga / Janusz Morbitzer // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 6, s. 1–3

55. O swobodnym dostępie do Internetu raz jeszcze / Mirosława Bogacz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 9, s. 8–9

(Dostęp do Internetu w bibliotece szkolnej)

56. Oblicza mediów : scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej dla klsy VI z wykorzystaniem metod aktywizujących / Maria Sawosz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2003, nr 2, s. 14

57. Obrazki z Internetu i co z tego wynika / Mikołaj Ochmański // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2000, nr 11, s. 9-11

58. Obsługa informacyjna użytkownika w dużych bibliotekach miejskich / Cezary Dziułka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 9, s. 6-8

(Wykorzystanie komputera w pracy biblioteki publicznej)

59. Od czego zacząć? : Internet w bibliotece (1) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 1, s. 30-32

60. Pierwsze doświadczenia z MOL-em / Maria Skibińska, Violetta Stawska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2000, nr 1, s. 16

61. Poczta elektroniczna : Internet w bibliotece (4) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 4, s. 32-33

62. Poszukiwania w Internecie - nowa usługa biblioteczna / Alina Sobotka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 6, s. 28

63. Poznajemy przeglądarkę : Internet w bibliotece (2) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 1, s. 28-31

64. Pracujemy z Internetem / Beata Sławińska – Kopiś // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 5, s. 28

65. Program Power Point w pracy nauczyciela – bibliotekarza / Małgorzata Krzemień, Wiesława Syguła // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2002, nr 11, s. 25

66. Program rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji / Małgorzata Solecka-Koplin // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 2, s.1-6

67. Pytania (i odpowiedzi) na temat programu MOL 2000+ // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 11, s. 7

68. Razem czy osobno? : Jak udostępniać informacje internetowe? / Małgorzata Kisilowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2001, nr 9, s. 3-6

69. Serwis Informacyjny "Biblioteka Pedagogiczna" / Katarzyna Rossienik // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 5, s. 33-34

(Informacja na temat serwisu internetowego dla bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych)

70. Skontruj cząstkowe w programie MOL 2000+ / Elżbieta Cegieła // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2005, nr 1, s. 25

71. Strzeżcie się awarii! Komputer w bibliotece / Elżbieta Gucwa, Danuta Bochenek, Liliana Bodek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 9, s. 29

72. Supeł dla pamięci w programie MOL / Janina Nowak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 3, s. 29

73. System PROMAX w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej / Małgorzata Czub // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 3, s. 10-12

74. System rewersowy i katalogi komputerowe w bibliotekach szkół wyższych / Joanna Kasprzyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 10, s. 6-7

75. Technologie informacyjne w bibliotece szkolnej / Jerzy Ambicki // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 7/8, s. 25

76. Telnet : Internet w bibliotece (8) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2001, nr 1, s. 29-31

77. Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek? / Barbara Szczepańska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2005, nr 1, s. 3-5

78. W naszej szkole komputer nie dekoruje biblioteki / Elżbieta Gucwa, Danuta Bochenek, Liliana Bodek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 6, s. 30

79. W służbie informacji / Dagmara Grzywacz // WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE. – 2002, nr 3, s. 1-4

80. W sprawie pogrzebu katalogu kartkowego / Barbara Ociepka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 3, s. 30-31

81. W sprawie zaproszenia na pogrzeb katalogu kartkowego / Mirosław Frydrych // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 1, s. 24

82. Witryny internetowe // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 4, s. 33-34

(Informacja o nowych witrynach w Internecie, m.in. Biblioteka w Szkole)

83. Witryny internetowe / Łukasz Ratajczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 5, s. 31-33

(Informacja o nowych witrynach w Internecie, m.in. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Biblioteka Pedagogiczna oraz BIBWEB - Kurs Internetowy dla Bibliotekarzy)

84. Witryny internetowe bibliotek / Łukasz Ratajczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 2, s. 33-34

(Informacja o nowych witrynach w Internecie, m.in. Polska Biblioteka Internetowa)

85. Witryny internetowe bibliotek. Elektroniczne serwisy / Łukasz Ratajczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2003, nr 1, s. 30-31

86. WWW dla szkół / Barbara Adamczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2000, nr 12, s. 20

(Adresy edukacyjne stron www)

87. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w bibliotece szkolnej / Elżbieta Pliszka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2001, nr 9, s. 11

88. Wyszukiwanie informacji na stronach WWW : Internet w bibliotece (3) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 3, s. 29-32

89. Wyszukiwanie plików w anonimowych FTP : Internet w bibliotece (6) / Seweryn Dobrzelewski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2000, nr 7/8, s. 38-41

90. Z Internetem na co dzień / Lucjan Biliński // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2003, nr 12, s. 15-17

91. Z 39.50 – nowy etap komputeryzacji bibliotek szkolnych / Jacek Gajkiewicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2003, nr 12, s. 1-3

92. Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji / Anna Krawczuk, Zdzisław Babicz // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 4, s. 4-5

93. Zastosowanie komputera w biblioterapii / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2005, nr 7-8, s. 10-12

Autor: Agnieszka Kordybacha