Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Tarnobrzeg


Wydawnictwa zwarte
 1. Alert trwał 5 lat : harcerze i harcerki w KL Auschwitz / Zygmunt Zonik. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1989, sygn.TG 66740
 2. Antologia pamięci 1939-1945. [T. 4], Za drutami / wybór, wstęp i przypisy Ludwika Rajewskiego. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1963, sygn. NG 6770
 3. Anus belli : ewakuacja i wyzwolenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych / Zygmunt Zonik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988,  sygn. TG 64492
 4. Anus mundi / Wiesław Kielar. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1986, sygn. TG 59998
 5. Auschwitz : naziści i "ostateczne rozwiązanie" / Laurence Rees. - Warszawa : Prószyński i S-ka 2005, sygn. TG 86868, SG 48306
 6. Auschwitz pamięć dla przyszłości / [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mater., oprac. Agnieszka Bajor-Zagórska i in. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej 2003, sygn. TG 85395, NG 52754, SG 53102
 7. Autobiografia Rudolfa Hossa komendanta KL Auschwitz / [przekł. Wiesław Grzymski]. - Kraków : "Mireki" [2006], sygn. TG 89628
 8. Autobiografia Rudolfa Hossa komendanta obozu oświęcimskiego / [przekł. z niem. Wiesław Grzymski. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze 1989, sygn. TG 66328, 66502, SG  32199
 9. Bilans krzywd : jak naprawdę wyglądała okupacja Polski / Dariusz Kaliński. - Kraków : "Znak" 2018, sygn. TG 111248, SG 62019
 10. Bramy tragedii / Adam Kaczkowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka" 1989, sygn. NG 39667, SG 32963
 11. Byłem numerem : historie z Auschwitz / [oprac.] Kazimierz Piechowski. - Warszawa : Siostry Loretanki 2004, sygn. TG 92164
 12. Człowiek w poszukiwaniu sensu / Viktor E. Frankl ; przeł. Aleksandra Wolnicka. - Warszawa : "Czarna Owca" 2009, sygn. TG 96611, SG 54278
 13. Człowiek, który wkradł się do Auschwitz / Denis Avey i Rob Broomby. - Kraków : "Insignis Media" 2011, sygn. TG 100406, SG 56334
 14. Czy to jest człowiek / Primo Levi. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1978, sygn. TG 33051
 15. Dachau 1933-1945 / Teodor Musioł ; Instytut Śląski. - Katowice : "Śląsk" 1968, sygn. TG 13316, NG 12933
 16. Dla nas słońce nie zachodzi / Władysław Gębik. - Olsztyn : "Pojezierze" 1985, sygn. TG 57490
 17. Drugie oblicze wojny : pamiętnik więźnia obozu koncentracyjnego nr 59216 / Kazimierz Korzeniewski. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, sygn. TG 52036, 52905
 18. Dymy nad Birkenau / Seweryna Szmaglewska. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1989, sygn. TG 66877-78
 19. Dymy nad Birkenau / Seweryna Szmaglewska. - Warszawa : "Czytelnik" 1982, sygn. SG 22723
 20. Dziewczęta z Auschwitz : głosy ocalonych kobiet / Sylwia Winnik. - Warszawa : "Sport i Turystyka - Muza" 2018, sygn. TG 110684
 21. Hitlerowskie obozy koncentracyjne i ośrodki masowej zagłady w polityce imperializmu niemieckiego / Andrzej Józef Kamiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie 1964, sygn. TG 10498
 22. Holokaust : nowa historia / Laurence Rees. - Warszawa : Prószyński Media 2018, sygn. TG 112006
 23. Kto ratuje jedno życie : pamiętnik z Oświęcimia / Jerzy Bielecki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1990, sygn. TG 69204
 24. Krótki przystanek w drodze z Auschwitz / Göran Rosenberg. - Wołowiec : "Czarne" 2014, sygn. TG 110237
 25. List gończy : historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności w konspiracji / Kazimierz Albin. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1989, sygn. TG 66914
 26. Mengele : polowanie na anioła śmierci / Gerard L. Posner, John Ware. - Kraków : "Universitas" 2000, sygn. TG 81997
 27. Mój Auschwitz / Władysław Bartoszewski ; rozmowę przeprowadzili Piotr M. A. Cywiński i Marek Zając ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. - Kraków : "Znak" 2010, sygn. SG 54815
 28. Muzułman wraca do domu i inne pamiętniki więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych / oprac. Stanisław Nowakowski. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, sygn. TG 54817
 29. Najtrudniejszy front : krótki zarys historii ruchu oporu w systemie hitlerowskich obozów koncentracyjnych / Zygmunt Zonik. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1978, sygn. TG 34348
 30. "Nie wszystek umrę..." : twórczość plastyczna Polaków w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych 1939-1945 / Janina Jaworska. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1975,  sygn. TG 37628, NG 27495
 31. Niewola i eksterminacja jeńców wojennych - Włochów w niemieckich obozach jenieckich : wrzesień 1943 - maj 1945 / Jacek Wilczur. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1969, sygn. NG 15094
 32. Nim zbudził się dzień / Jadwiga Apostoł-Staniszewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979,  sygn. TG 37015
 33. O chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz : prawdziwa historia / Jeremy Dronfield ; tłumaczenie Anna Gralak. - Kraków : Znak Litera Nova 2019, sygn. SG 62471
 34. Obozy hitlerowskie w Polsce południowo-wschodniej : 1939-1945 / Tadeusz Kowalski. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1973, sygn. NG 22548
 35. Obozy koncentracyjne hitlerowskie jako zagadnienie prawa międzynarodowego / Alfons Klafkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968, sygn. NG 12493
 36. Ochotnik : o rotmistrzu Witoldzie Pileckim / Marco Patricelli. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2018, sygn. TG 112069
 37. Odwrócone losy / Józef Hubert. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1983, sygn. TG 51148, 51265, SG 24670
 38. Oświęcim nieznany / Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski ; [przedm. Józef Bogusz]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1981, sygn. TG 56798
 39. Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich 1939-1945 / [przedm. Seweryna Szmaglewska. - Warszawa : "Czytelnik" 1962, sygn. TG 8312
 40. Pamiętniki ocalonych : wspomienia więźniów hitlerowskich miejsc kaźni w Wielkopolsce / wybór i oprac. Wojciech Jamroziak i Marian Olszewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie 1983, sygn. TG 50642
 41. Periturus / Tadeusz Śliwiński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1979  sygn. TG 37887
 42. Pięć lat kacetu / Stanisław Grzesiuk. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1982, sygn. TG 47986, 48162
 43. Pięć lat kacetu / Stanisław Grzesiuk. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1978, sygn. TG 32929
 44. Pięć lat kacetu / Stanisław Grzesiuk. - Warszawa : "Książka i Wiedza" 1968, sygn. SG 5559
 45. Powrót niepożądany / Mieczysław Zając. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1986,  sygn. NG 42541
 46. Przetrwałam : życie ofiary Josefa Mengele / Eva Mozes Kor, Lisa Rojany Buccieri. - Warszawa : Prószyński i S-ka 2014, sygn. TG 112158
 47. Przerwane dzieciństwo / Zygmunt Zonik. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1982, sygn. TG 47725
 48. Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji / Józef Barski ; Żydowski Instytut Historyczny. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1986, sygn. 59032
 49. Rotmistrz Pilecki : ochotnik do Auschwitz / Adam Cyra. - Warszawa : "RM" cop. 2014, sygn. SG 59168
 50. Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 / Jacek Pawłowicz. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2008, sygn. TG 95347
 51. Słynne ucieczki Polaków / Andrzej Fedorowicz. - Warszawa : "Fronda" 2018, sygn. TG 111065
 52. Spraw Norynbergi ciąg dalszy : wyniki badań socjomedycznych osób, które w dzieciństwie więzione były w hitlerowskich obozach koncentracyjnych / Czesław Kempisty ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975, sygn. NG 27886
 53. Szkoła okrucieństwa / Stanisława Gogołowska. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie 1964, sygn. TG 10344
 54. Świadkowie / Józef Musioł. - Katowice : "Śląsk" 1979, sygn. TG 37334
 55. Tatuażysta z Auschwitz / Heather Morris. - Warszawa : "Marginesy" 2018, sygn. TG 110932, NG 59673, SG 61755
 56. Tyle śmierci, ile dni : wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengammen, Sztokholmu / Wawrzyniec Węclewicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie 1985, sygn. TG 56396
 57. Tyle śmierci, ile dni : wspomnienia z Berlina, Sachsenhausen, Neuengammen, Sztokholmu / Wawrzyniec Węclewicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie 1983, sygn. SG 25433
 58. Ucieczka z piekła / Czesław Majewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1983, sygn. TG 51295
 59. Ucieczki oświęcimskie / Tomasz Sobański ; przedm. Jan Zaborowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1987, sygn. TG 60960, SG 29599
 60. W cieniu krematorium : wspomnienia z dziesięciu hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych / Franciszek Stryj. - Katowice : "Śląsk" [1982], sygn. TG 48076
 61. Wartości a przemoc : zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia / Anna Pawełczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, sygn. TG 74176
 62. Więźniowie Oświęcimia / Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1984, sygn. TG 54169
 63. Wspomnienia oświęcimskie / Antonina Piątkowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 1977,  sygn. TG 26634, SG 16682
 64. Wspomnienia Rudolfa Hoessa komendanta obozu oświęcimskiego / Rudolf Hoss. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze 1963., sygn. NG 9363
 65. Zbrodnicze eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy / Stanisław Sterkowicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1981, sygn. TG 50642
 66. Żyli w kamiennych czasach [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Dąbek. - Nieporęt : "Varsovia" [1988], sygn. TG 63148
 67. Żywe numery / Czesław Skoraczyński. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, sygn. TG 53644 
  Artykuły z czasopism
 68. Auschwitz i Birkenau po wojnie / Jacek Lachendro.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2016, nr 1, s. 36-40
 69. Auschwitz młodym okiem / Katarzyna Nowosielska.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 4, s. 26-29
 70. Dachau i śmierć są synonimami / Anna Jagodzińska.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2012, nr 2, s. 27-31
 71. "Gdy rozum śpi, budza się demony" - o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej / Barbara Kubis.// Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 3, s. 9-16
 72. Jakiej narodowości były ofiary Auschwitz? / Piotr Trojański.// Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 4, s. 4-13
 73. Kat, który kochał dzieci / Joanna Lubecka.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2015, nr 1, s. 33-37
 74. Malowane dla Mengelego - historia romskich portretów tworzonych w Auschwitz-Birkenau / Marcin Nowara, Joanna Pawlików.// Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 3, s. 28-33
 75. Miejsce pełne głosów / Bernie Glassman.// Charaktery. - 2013, nr 9, s. 90-94
 76. "Moje przeżycia w obozie" : spotkania uczniów i studentów z Kazimierzem Smoleniem, byłym więźniem KL Auschwitz-Birkenau / Magdalena Zawadzka.// Wiadomości Historyczne. - 2019, nr 3, s. 22-25
 77. Obóz Auschwitz-Birkenau w zagranicznych podręcznikach historii / Adam Suchoński.// Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 4, s. 212-223
 78. Obraz pielęgniarek w wybranych relacjach byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau / Dorota Łasak.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2017, nr 1-2, s. 62-63
 79. Pamięć, ale jaka? : Polsko-austriacka dysputa w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu o muzeach - miejscach pamięci w byłych hitlerowskich koncentracyjnych / Bogusław Dybaś.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 4, s.19-25
 80. Pamięć i niepamięć / Artur Ossowski.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2015, nr 5. s. 43-47
 81. Pamięć jest najważniejsza / (rn).// Tygodnik Nadwiślański. - 2015, nr 4, s. 18
 82. Pierwszy kacet / Ewa Wójcicka.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2015, nr 7-8, s. 10-13
 83. Piękna bestia : Irma Grese - strażniczka z KL-Auschwitz / Alicja Bartnicka.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 2, s. 4-9
 84. Podwójna pamięć? : "Dotknięci i stojący z boku. Aspekty pojmowania obozów koncentracyjnych w czasie wojny i po jej zakończeniu" / Tadeusz Skwara.// Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 1, s. 24-28
 85. Transport dwudziestolatków / Szymon Kowalski.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2015, nr 6, s. 29-33
 86. "Trudu będzie z tym nie mało, by zrozumieć bajkę całą..." : czyli jak doszło do wydania bajek w KL Auschwitz / Jadwiga Kulasza.// Guliwer. - 2009, nr 1, s. 68-86
 87. Uciec przeznaczeniu / Kazimierz Piechowski ; rozm. przepr. Maciej Foks.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2012, nr 6, s. 16-21
 88. Umierając z głodu, planowała życie / Iwona Demczyszak.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2013, nr 5, s. 38-41
 89. W KL Auschwitz nie rosła nawet trawa / Maria Fortuna-Sudor.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 22-23
 90. Z bohatera konfident / Daria Czarnecka.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. - 2015, nr 1, s. 28-32
 91. "Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie" - Polacy w Auschwitz-Birkenau / Jan Hlebowicz.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 4, s. 30-35 
  Multimedia
 92. KL Auschwitz-Birkenau. Anatomia zbrodni [Film] / scen. i realiz. Beata Kołaczyk ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, TVP S.A. Byłem w Gestapo / scen. i reż. Leszek Staroń, Jerzy Oleszkowicz ; TVP Rzeszów dla TVP Historia. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej [2016], sygn. NDVD 465
 93. Najdłuższy apel [Film] / scen. Marek Miller, Michał Bukojemski. Kommander's car - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej 2012, sygn. NDVD 462
 94. Pasażerka [Film] / reż. Andrzej Munk, Witold Lesiewicz ; scen. Zofia Posmysz, Andrzej Munk. - Warszawa : Studio Filmowe "Oko" : "Grube Ryby" : Filmoteka Narodowa 2009, sygn. TDVD 737
 95. Z kroniki Auschwitz [Film] : [cykl dokumentalny / nad wyborem i oprac. relacji pracowali studenci Laboratorium Reportażu ; scen. Marek Miller, Michał Bukojemski ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu]. - Warszawa : Digit-Film Michał Bukojemski 2005, sygn. TDVD 893, NDVD 387  

Autor: BP Tarnobrzeg