Ryszard Kapuściński – życie i twórczość

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno- Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017
Opracowała: Marta Głogowska

Ryszard Kapuściński – życie i twórczość.
Bibliografia przedmiotowa.

Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

Wydawnictwa zwarte:

 1. Afryka Kapuścińskiego / Ewa Chylak-Wińska. - Poznań : "Sorus", 2007
  Jarosław WJ 53546
 2. Antropologia punktów : rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Kunce. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008
  Przemyśl WP 99522
 3. Czytanie świata : reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej / Krzysztof Koc. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007
  Przeworsk WK 47059
 4. Dałem głos ubogim : rozmowy z młodzieżą / Ryszard Kapuściński ; przedm. Alicja Kapuścińska ; tł. Magdalena Szymków, Joanna Wajs. - Kraków : "Znak", 2008
  Przemyśl WP 95950
 5. Instynkt i filozofia podróżowania w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego / Magdalena Horodecka.//W: Dziedzictwo Odyseusza : podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. - Kraków : "Universitas", cop. 2007. - S. 15 - 29
  Przeworsk WK 46641
  Przemyśl CzP 82(091)
 6. Kapuściński / [tekst Katarzyna Król]. - Warszawa : "Buchmann", 2011
  Jarosław WJ 54199
  Przemyśl WP 104377
 7. Kapuściński : nie ogarniam świata / z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i Krzysztof Burnetko. - Warszawa : "Świat Książki", 2007
  Przemyśl WP 94427
 8. Kapuściński non-fiction / Artur Domosławski. - Warszawa : "Świat Książki", 2010
  Przemyśl WP 101536
  Jarosław WJ 54198
 9. Kirgiz schodzi z konia ; Chrystus z karabinem na ramieniu / Ryszard Kapuściński ; oprac.graf.Andrzej Heidrich. - Wyd.2. - Warszawa : "Czytelnik", 1990
  Przemyśl WP 90927
 10. Kirgiz schodzi z konia ; Chrystus z karabinem na ramieniu / Ryszard Kapuściński. - [Wyd. 1 w tej edycji]. - Warszawa : "Czytelnik", 1988
  Przemyśl WP 78103
  Przeworsk WK 35103
  Lubaczów WL 35564
 11. Magiczne dziennikarstwo : Ryszard Kapuściński w oczach krytyków / Beata Nowacka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004
  Jarosław WJ 50189
 12. Podróż jako czytanie świata. Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem / Dorota Kozicka.//W: Dziedzictwo Odyseusza : podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. - Kraków : "Universitas", cop. 2007. - S. 31 - 45
  Przeworsk WK 46641
  Przemyśl CzP 82(091)
 13. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego : źródło poznania społeczeństw i kultur / Mariusz Dzięglewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Socjologii Kultury. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009
  Przemyśl WP 99808
 14. Rwący nurt historii : zapiski o XX i XXI wieku / tekst i zdjęcia Ryszard Kapuściński ; wybór i wstęp Krystyna Strączek. - Kraków : "Znak", 2007
  Przemyśl WP 94428
  Lubaczów WL 43636
 15. Ryszard Kapuściński : biografia pisarza / Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek. - Kraków : "Znak", 2008
  Przeworsk WK 47909
  Przemyśl WP 98159
 16. Rzyszarda Kapuścińskiego obraz kultury współczesnej / Tadeusz Szkołut.//W: Estetyka, sztuka, media. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. - S. 13-20
  Przemyśl WP 97994
 17. Sztuka podróżowania - obraz Afryki w relacjach Sienkiewicza i Kapuścińskiego : (propozycja dydaktyczna) / Krzysztof Koc.//W: Teksty kultury w szkole. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 195-216
  Lubaczów WL 44758
  Przeworsk WK 49545
  Przemyśl WP 98194
  Przemyśl CzP 37.06:811.162.1
 18. Wędrówka po Imperium / Jerzy Jarzębski.//W: Apetyt na Przemianę : notatki o prozie współczesnej. - Kraków : "Znak", 1997. - S. 82 - 89
  Przeworsk WK 41971
  Przemyśl WP 86052
  Jarosław WJ 48645
  Lubaczów WL 38663
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)

 

Artykuły z czasopism:

 1. A świat ciągle wrze : o Ryszardzie Kapuścińskim / Zbigniew Bauer.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 44-50
 2. Cesarz reportażu / Bagdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 4, s. 21-22
 3. "Cesarz" Ryszarda Kapuścińskiego// Cogito. - 2013, nr 10, s. 58-59
 4. Człowiek pogranicza / Beata Nowacka.// Znak. - 2003, nr 11, s. 84 - 95
 5. Człowiek w ruchu / Krystyna Kwaśniewska.// Znak. - 2002, nr 3, s. 90 - 101
 6. Czy Kali może być "Inny", czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc.// Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52
 7. Czy myślenie ma przyszłość? : "Cesarz" Ryszarda Kapuścińskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Janusz Waligóra.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 13-18
 8. Czytanie kontynentu : Ryszard Kapuściński, "Heban" / Leszek Szaruga.// Znak. - 1999, nr 3, s. 139 - 145
 9. "Dałem głos ubogim..." Ryszard Kapuściński o ubóstwie i ludziach ubogich / Elżbieta Tarkowska.// Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 37-50
 10. Dekonstruowanie imperium : rosyjskie reportaże Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Chomiuk.// Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 6, s. 147 - 156
 11. Droga : o bardzo krótkim wierszu Ryszarda Kapuścińskiego / Beata Przymuszała.// Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 30-35
 12. Edukacyjne inspiracje oraz treści humanistyczne zawarte w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Śladowska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 53-60
 13. Gry (językowe i nie tylko), czyli co łączy Gombrowicza z Kapuścińskim? / Agata Wójtowicz-Stefańska.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 25-33
 14. Herodot naszych czasów / Adam Krzemiński.// Polityka. - 2007, nr 5, s. 30-32
 15. Idę i uśmiecham się do ludzi / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Jerzy Skoczylas.// Polityka. - 2007, nr 5, s. 32-36
 16. Na granicy imperium : lekcje w gimnazjum / Bożena Barańska.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 9-12
 17. Narracja w "Cesarzu" Ryszarda Kapuścińskiego / Magdalena Horodecka.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 3, s. 21-45
 18. Obiektywny obraz : Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii / Cezary Zalewski.// Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 1, s. 175-194
 19. Obrazki z życia imperium : Ryszard Kapuściński, "Imperium" / Izabella Sariusz - Skąpska.// Znak. - 1994, nr 3, s. 123 - 129
 20. Pisać o Afryce metaforycznie / Ewa Chylak-Wińska.// Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 6-12
 21. Podróże z Herodotem - podróże z Ryszardem Kapuścińskim : jak reporter z historykiem... / Wiesław Kot.// Polonistyka. - 2015, nr 4, s. 54-56
 22. Polskie i afrykańskie historie przygodowe : o początkach reportażu Ryszarda Kapuścińskiego / Zygmunt Ziątek.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 3, s. 5-20
 23. Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego / Krzysztof Koc.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 313-317
 24. Ree-Shard- Kah-Poosh-Chin-Skee : Kapuściński po angielsku / Beata Nowacka.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 3, s. 47-62
 25. Reporter świata : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu (4 III 1932 - 23 I 2007) / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 21-23
 26. Reporterzy wobec historii / Zygmunt Ziątek.// Odra. - 1997, nr 7-8, s. 12 - 23
 27. Rewolucja - żywioł czy widowisko? : "Szachinszach" na lekcjach języka polskiego / Krzysztof Koc.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 34-41
 28. Ryszard Kapuściński : życie i twórczość : scenariusz konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Warchał.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 18-19
 29. Salon pisarzy - Bogdana Klukowskiego : cesarz reportażu / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 4, s. 21 - 22
 30. Świat w ruchu : opowieść Przemysława Czaplińskiego o Ryszardzie Kapuścińskim / Przemysław Czapliński.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 51-54
 31. Tam, dokąd podróżował Kapuściński... : lekcja czytania afrykańskich bajek: "Czapeczki kupca" / Małgorzata Ibek-Mocniak.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 3-8
 32. Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego a "globalny nastolatek" / Ewa Orlińska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 18-35
 33. W poszukiwaniu własciwej formy / Jakub Padewski.// Polonistyka. - 2014, nr 8, s. 49-50
 34. Wokół powrotów do korzeni : podróż Ryszarda Kapuścińskiego do Pińska / Bartosz Ejzak.// Rocznik Przemyski. - T. 52 (2016), z. 2, s. 131-140
 35. "Wszędzie ta sama ziemia" : projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 1, s. 46-59
 36. Wymiary czasu w "Podróżach z Herodotem" Ryszarda Kapuścińskiego / Jakub Padewski.// Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 3, s. 165-176
 37. Zatrzymane w kadrze poezji i prozy : teksty Ryszarda Kapuścińskiego na lekcjach w gimnazjum / Krzysztof Koc, Wiesława Wantuch.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 3, s. 11-18

 

Autor: Marta Głogowska