Dziecko zdolne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2018 r.
Oprac. Marta Głogowska

DZIECKO ZDOLNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2017

Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

 

 1. Astronomia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Sylwester Kołomański, Grzegorz Żakowicz, Arkadiusz Berlicki ; konsultacja Tomasz Mrozek, Rozalia Ligus. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013
  Przemyśl WP 15082/b
 2. Biologia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Joanna Łubocka, Józef Krawczyk ; konsultacja Wojciech Małecki, Barbara Zimoń-Dubowik. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013
  Przemyśl WP 15083/b
 3. By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : "Impuls", 2012
  Przemyśl WP 106056 Przeworsk WK 51244
 4. Chemia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Dorota Strutyńska-Duszyńska, Tomasz Misiaszek ; konsultacja Wojciech Małecki, Barbara Zimoń-Dubowik. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013
  Przemyśl WP 15084/b
 5. Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przeworsk WK 51977 Przemyśl WP 107940 Lubaczów WL 49526 Jarosław WJ 55945
 6. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009
  Przemyśl WP 103107 Przeworsk WK 53226
 7. Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Polaszek, Robert Porzak, Grzegorz Kata, Aldona Kopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przemyśl WP 109349 Przemyśl WP 109350 Jarosław WJ 56417 Jarosław WJ 56418
 8. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : "Impuls", 2002
  Przemyśl WP 87771
 9. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : "Impuls", 2015
  Lubaczów WL 49722 Przemyśl WP 108847 Przeworsk WK 52255 Jarosław WJ 56231
 10. Dyrektor i szkoła, wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001
  Przeworsk WK 43858 Lubaczów WL 41759 Przeworsk WK 46182 Przemyśl CzP 37.091.113/.2
 11. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : "Impuls", 2010
  Przeworsk WK 50188
 12. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012
  Lubaczów WL 48034 Lubaczów WL 48035 Przemyśl WP 105032 Przemyśl WP 107248
 13. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000
  Jarosław WJ 1152/b Przeworsk WK 2910 B
 14. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2005
  Jarosław WJ 51025 Przeworsk WK 48407
 15. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
  Przemyśl WP 103116
 16. Edukacja małego dziecka. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2014
  Przeworsk WK 52000 Lubaczów WL 49506 Przemyśl WP 107990 Jarosław WJ 56104
 17. Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i kształcenie-kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2017
  Przemyśl WP 112123
 18. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa : "Żak", 2012
  Przeworsk WK 50903 Przemyśl WP 105049 Jarosław WJ 56267
 19. Fizyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Stanisław Plebański, Tomasz Greczyło, Rafał Jakubowski ; konsultacja Rozalia Ligus. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013
  Przemyśl WP 15085/b
 20. Geografia : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Janusz Łach, Maria Bogdanowicz, Ryszard Pawlak ; konsultacja Stanisława Socha, Rozalia Ligus. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013
  Przemyśl WP 15086/b
 21. Informatyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Krzysztof Loryś, Zygmunt Mazur, Rafał Nowak ; konsult. Tomasz Greczyło, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013
  Przemyśl WP 15087/b
 22. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007
  Jarosław WJ 51992
 23. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
  Przeworsk WK 42931 Przemyśl WP 87124 Lubaczów WL 39035 Przeworsk WK 41101 Jarosław WJ 1334/b Lubaczów CzL 38783
 24. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Przemyśl WP 107221 Przemyśl WP 108084
 25. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przemyśl WP 107490 Lubaczów WL 49326 Przeworsk WK 51981 Jarosław WJ 55944 Jarosław WJ 55947
 26. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przeworsk WK 51982 Przemyśl WP 107942 Lubaczów WL 49529
 27. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpraca Jarosław Usowicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Lubaczów WL 48797 Lubaczów WL 48800 Przeworsk WK 51381 Przemyśl WP 106512 Przemyśl WP 106513 Jarosław WJ 55623
 28. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
  Lubaczów WL 48554 Przeworsk WK 51211 Przemyśl WP 106174 Jarosław WJ 1485/br Jarosław WJ 1486/br Przeworsk CzK 51210
 29. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]
  Jarosław WJ 54913 Jarosław WJ 54914 Jarosław WJ 54915 Jarosław WJ 54916 Jarosław WJ 54917 Jarosław WJ 54918 Jarosław WJ 54919 Jarosław WJ 54920 Jarosław WJ 54921 Przeworsk WK 4032 B Lubaczów WL 48256 Przemyśl WP 105355 Przeworsk CzK 4031 B
 30. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg ; tł. Monika Sochacka. - Kraków : "WAM", 2007
  Przeworsk WK 46592 Lubaczów WL 43587 Jarosław WJ 51456 Przeworsk WK 47252
 31. Jak wspierać zdolnego ucznia? / Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
  Przemyśl WP 102876 Przeworsk WK 50102 Lubaczów WL 45731
 32. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka/ Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012
  Lubaczów WL 48186 Przeworsk WK 50878
 33. Jak wychować geniusza przez zabawę / Katarzyna Mitros. - Poznań : "Publicat", [2007]
  Przemyśl WP 97111 Lubaczów WL 49682 Przemyśl CzP 37.018.1
 34. Kim są wybitni? : charakterystyka, identyfikacja, kształcenie / Frieda Painter ; tł. [z ang.] Ewa Kazuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
  Przeworsk WK 37825 Przeworsk WK 37826
 35. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : "Impuls", 2005
  Przeworsk WK 47753
 36. Małe dzieci wielkie talenty : rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień w wieku szkolnym / Cornelia Nitsch ; [tł. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : "ABA", 2008
  Przeworsk WK 48420
 37. Matematyka : innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych / Sławomir Wójcik, Jerzy Janowicz, Zbigniew Lorkiewicz ; konsultacja Stanisława Socha, Maria Szecówka-Nowak. - Wrocław : Fundacja Edukacji Międzynarodowej, 2013
  Przemyśl WP 15088/b
 38. Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / red. Wojciech Książek ; oprac. Andrzej Barański [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999
  Jarosław WJ 285/b Przeworsk WK 2497 Lubaczów WL 1321 B Lubaczów WL 1320 B Przeworsk MKsK 371.3 Przemyśl CzP 37.014 Przemyśl InfBP 10952/b
 39. Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. [2] / Teresa Dąbrowska [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Przeworsk WK 51400 Przeworsk WK 51401 Przeworsk WK 51402 Przemyśl WP 10699 Lubaczów WL 49128 Jarosław WJ 55626
 40. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. [1] / Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Przemyśl WP 106517 Lubaczów WL 48817 Przeworsk WK 51391 Jarosław WJ 55629
 41. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. [3] / Kinga Gałązka, Ewa Antonina Muzioł. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przemyśl WP 107219 Lubaczów WL 49331 Przeworsk WK 51974 Jarosław WJ 55956
 42. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. [3] / Kinga Gałązka, Ewa Antonina Muzioł. - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przeworsk WK 51972 Przeworsk CzK 51973
 43. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008
  Jarosław WJ 52188 Przeworsk WK 48078 Przemyśl WP 100149
 44. Nowa szkoła : wspieranie kariery ucznia / Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1997
  Przeworsk WK 44144 Przemyśl WP 10227/b
 45. O dzieciach matematycznie uzdolnionych : książka dla rodziców i nauczycieli / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. E. Gruszczyk-Kolczyńska i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2012
  Przeworsk WK 51274
 46. Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak ; [Polska Akademia Nauk. Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012
  Przemyśl WP 105384
 47. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2000
  Przeworsk WK 42506 Jarosław WJ 48857 Lubaczów WL 39240 Przemyśl CzP 159.9
 48. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001
  Lubaczów WL 44868 Przemyśl WP 88364
 49. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu : przewodnik praktyczny / Diana Rowicka-Łagowska, Monika Jaińska. - Warszawa : "Juka", 2011
  Przeworsk WK 50976 Przeworsk MKsK 37
 50. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
  Przeworsk WK 51102 Przemyśl WP 105781 Lubaczów WL 48568 Jarosław WJ 1496/br Przeworsk CzK 51101
 51. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2011
  Przemyśl WP 104819
 52. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014
  Lubaczów WL 49219 Lubaczów WL 49241 Jarosław WJ 55684 Przeworsk WK 51787 Jarosław WJ 56014 Przemyśl CzP 376
 53. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012
  Przeworsk WK 51063 Jarosław WJ 55479 Przemyśl CzP 376-056.36
 54. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013
  Przeworsk WK 51484 Jarosław WJ 55480 Przemyśl CzP 376-056.36
 55. Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie : poradnik dla nauczycieli / Elżbieta Szkurłat [i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Lubaczów WL 49336 Przeworsk WK 51983 Przemyśl WP 107943 Jarosław WJ 55955
 56. Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010
  Lubaczów WL 46803 Lubaczów WL 46802 Przemyśl WP 102176 Przeworsk WK 49631 Jarosław WJ 56279
 57. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Przeworsk WK 51215 Przemyśl WP 106175 Lubaczów WL 48698 Jarosław WJ 1465/br Przeworsk CzK 51214
 58. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Przemyśl WP 106222 Przeworsk WK 51333 Lubaczów WL 48703
 59. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przeworsk WK 51985 Przemyśl WP 107944 Lubaczów WL 49530
 60. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przemyśl WP 107230 Lubaczów WL 49337 Przeworsk WK 51984 Jarosław WJ 55948
 61. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / [red. Grażyna Szeplewicz]. - Warszawa : Raabe, 2012
  Lubaczów WL 48347 Przeworsk WK 51266
 62. Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka / Andrew Fuller ; [tłumaczenie Grażyna Chamielec]. - Warszawa : Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, 2016
  Jarosław WJ 56850
 63. Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przeworsk WK 51971 Przemyśl WP 107941 Lubaczów WL 49533 Jarosław WJ 55943 Przemyśl WP 111473
 64. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls" 2009
  Jarosław WJ 52939 Przemyśl WP 100020
 65. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
  Przeworsk WK 51001 Lubaczów WL 48278 Przemyśl WP 105348 Jarosław WJ 1442/br Przeworsk CzK 51000
 66. Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Przemyśl WP 106509 Przeworsk WK 51403 Lubaczów WL 49133 Jarosław WJ 55653
 67. Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2006
  Lubaczów WL 46643
 68. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  Lubaczów WL 50286 Przeworsk WK 52898 Przemyśl CzP 376 Przeworsk MKsK 376
 69. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2000
  Przeworsk WK 42961 Lubaczów WL 39752 Lubaczów WL 39753
 70. Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka : varia / Maria Witkoś. - Kraków : "Impuls", 2012|
  Lubaczów WL 48450 Przemyśl WP 105719 Jarosław WJ 55260
 71. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005
  Jarosław WJ 50870 Przemyśl WP 108449
 72. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : "Pax", 2003
  Przeworsk WK 44919
 73. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013
  Lubaczów WL 48976 Przemyśl WP 106887 Przeworsk WK 51434 Lubaczów CzL 48975
 74. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" / zespół [aut.]: Natalia Cybis [ i in.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
  Przeworsk WK 51368 Lubaczów WL 48809 Przemyśl WP 106507 Jarosław WJ 55632
 75. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012
  Przeworsk WK 51037
 76. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
  Lubaczów WL 47135 Jarosław WJ 54493 Przemyśl CzP 159.9
 77. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : "Difin", 2017
  Przemyśl WP 112112 Przeworsk WK 53261
 78. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [ tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów : "Fosze", 2009
  Przeworsk WK 51278 Jarosław WJ 52945
 79. W poszukiwaniu matematycznych talentów / Sławomir Kopański. - Wilkowice : "Dla Szkoły", cop. 2003
  Lubaczów WL 42462
 80. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
  Przemyśl WP 102906 Lubaczów WL 47278 Przeworsk WK 49951 Jarosław WJ 54297
 81. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000
  Przeworsk WK 50670 Lubaczów WL 44816 Jarosław WJ 52148 Przemyśl WP 98238 Przeworsk WK 48179
 82. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2014
  Jarosław WJ 55694 Przeworsk WK 52316
 83. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005
  Przemyśl WP 95217 Przeworsk WK 48181
 84. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005
  Przemyśl WP 95218 Przeworsk WK 48180
 85. Wychowanie fizyczne - praca z uczniem zdolnym / Michał Bronikowski, Adam Kantanista, Agata Glapa. - Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014
  Przeworsk WK 51969 Przemyśl WP 107945 Przemyśl WP 107946 Lubaczów WL 49539 Przeworsk CzK 51970
 86. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006
  Przeworsk WK 47354 Przemyśl CzP 373.3.046-021.64
 87. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009
  Przemyśl WP 101621
 88. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012
  Przeworsk WK 51282
 89. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]
  Jarosław WJ 54925 Przeworsk WK 50994 Lubaczów WL 48287 Przemyśl WP 105359 Przeworsk CzK 50993
 90. Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii / red. Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010
  Przeworsk WK 49550
 91. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  Lubaczów WL 45080 Przeworsk WK 47939 Przemyśl WP 98262 Jarosław WJ 52636
 92. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007
  Jarosław WJ 51789 Przeworsk WK 47326

 

Artykuły z czasopism:

 1. 1 stycznia ruszył program opieki nad uczniami zdolnymi / mars.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 1, s. 16
 2. 100 tysięcy dla najzdolniejszych / mars.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 40 (4 X), s. 16-17
 3. 3,5 procent geniuszy : badanie OECD. Uczniów najlepszych ze wszystkiego jest jak na lekarstwo / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 39, s. 3
 4. 62. Krajowa Olimpiada Chemiczna : etap II.// Chemia w Szkole. - 2016, nr 2, s. 18-27
 5. 62. Krajowa Olimpiada Chemiczna. Etap. III.// Chemia w Szkole. - 2016, nr 3, s. 19-30
 6. Abecadło ucznia zdolnego / Bożena Żuk.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 54-57
 7. Akceptacja dziecka zdolnego przez rówieśników / Patrycja Banasik.// Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 30-31
 8. Akcja: uczeń zdolny w szkole / Bogusław Jankowski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 51-52
 9. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19, bibliogr.
 10. Aspiracje uczniów zdolnych / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 36-43
 11. Awantura o talenty / Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 22-24
 12. Biblioteka dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka-Bryk.// Bibliotekarz. - 2009, nr 10, s. 8-11
 13. Budują żywy pomnik JP II : Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" Archidiecezji Przemyskiej przyznała już ponad 400 stypendiów / Jerzy Galązka ; rozm. przepr. Mariusz Godos ; fot. Mariusz Godos.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 17 (23 IV), s. 19
 14. Can we educate a genius? Deliberations on the margins of the writings of Nietzsche / Katarzyna Gurczyńska-Sady.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2017, nr 1, s. 149-160
 15. Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego / Monika Cegłowska.// Remedium. - 2011, nr 6, s. 9-11
 16. Charakterystyka osobowości i stylów poznawczych osób uzdolnionych językowo / Andrzej E. Sękowski, Marek Rudź.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 37-42, bibliogr.
 17. Charakterystyka trudności dziecka zdolnego / Monika Cegłowska.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 18-20
 18. Chemiczny talent w I LO : Michał Mrozowicz z I LO w finale 60. Olimpiady Chemicznej / SJ [Sebastian Jasiński] ; fot. Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 11 (18 III), s. 9
 19. Co się stanie, gdy z Sezamu wyjdzie Odyseusz? / Renata Opalińska.//W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 143-152
 20. Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 49-51
 21. Czy uczeń zdolny jest geniuszem? / Seweryn Leszczyński.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 8-9
 22. Diagnoza i praca z uczniem zdolnym / Magdalena Barabas.//W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 27-41
 23. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110
 24. Dostrzec geniusz świetności / Zbigniew Ignacy Paśko.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dodatek Niezbędnik Dyrektora, s. 3-8
 25. Dostrzec w uczniu talent / Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s. 28-32
 26. Duża i potrzebna zmiana : (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 3-6
 27. Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106, bibliogr.
 28. Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych / Małgorzata Stawiak-Ososińska.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 80-85
 29. Dzieci uzdolnione matematycznie (cz. 1) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Psychologia Społeczna. - 2011, nr 1, s. 106-116
 30. Dzieci uzdolnione matematycznie (cz. 2) / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Psychologia Społeczna. - 2011, nr 2, s. 89-99
 31. Dzieci uzdolnione matematycznie: mity i realia 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Matematyka. - 2011, nr 8, s. 16-26, bibliogr.
 32. Dzieci uzdolnione matematycznie: mity i realia 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Matematyka. - 2011, nr 9, s. 10-19, bibliogr.
 33. Dzieci uzdolnione matematycznie na początku nauki szkolnej / Karolina Skarbek.// W: Edukacja małego dziecka. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji. - Cieszyn-Kraków : "Impuls", 2014. - S. 143-155
 34. Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój / Agnieszka Łuczak.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 22-23
 35. Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 11-20
 36. Dzieci zdolne i twórcze - literatura / Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 58-60
 37. Dzieci zdolne są w każdej klasie - aktywizująca rola dialogu / Beata Korus.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 59-71
 38. Dzieci zdolne w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz.// Meritum. - 2006, nr 1, s. 13-16
 39. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50
 40. Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji : specyfika kształcenia i opieki / Mirosław Kisiel.// Chowanna. - T. 2 (2012), s. 159-177
 41. Dziecko w teczce : SPE - zespoły i karty - nowy obowiązek szkół, dyrektorów i nauczycieli / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 6
 42. Dziecko zdolne a dziecko pracowite / Katarzyna Barszczak.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 10-11
 43. Dziecko zdolne czy nadambitny rodzic? / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 57-61
 44. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 21-26
 45. Dziecko zdolne w szkole : prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20-21
 46. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne : zestawienie bibliograficzne / Antoni Woźnica.// Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46
 47. Dzień Odkrywania Talentów / Edyta Bielak.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s.15
 48. Education of gifted students in Turkey / Murat Demirbas, Gulsah Tanriverdi.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 34-39
 49. Edukacja dla mądrości, czyli jak rozwiązywać problemy szkolne / Elżbieta Płóciennik.// Meritum. - 2017, nr 2, s. 7-13
 50. Edukacja kosztuje : SPE - na nauczycieli nakłada się kolejne obowiązki, ale nie idą za tym pieniądze / Elżbieta Czyż ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 8
 51. Edukacja nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym / Bogusława Dorota Gołębniak.//W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 181-194, bibliogr.
 52. Edukacja przedszkolna - szansą dla rozwoju dziecka potencjalnie zdolnego / Beata Pilecka, Krystyna Nowak-Grobelska.//W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 221-233
 53. Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55
 54. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, nr 32-35
 55. Funkcja szkoły w rozwoju ucznia zdolnego we wczesnej edukacji / Joanna Skoczylas.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 2, s. 34-45
 56. Galeria talentów w bibliotece szkolnej / Małgorzata Sil.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 23
 57. Gdy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 68-74
 58. Gdy z uczniem "coś" się dzieje / Monika Kowalska-Wojtysiak.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 98-105
 59. Geniusz dziecięcej kreatywności / Zdzisław Kosyrz.//W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 245-267
 60. Geniusz poza szufladami czyli opieka nad dziećmi nieprzeciętnie zdolnymi w Niemczech / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 30-35
 61. Geniusz specjalnej troski / Julita Wojciechowska.// Charaktery. - 2009, nr 1, s. 36-39
 62. Gimnazjum przy I LO znowu na podium / mars.// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 28 (13 VII), s. 15
 63. Głową i sercem - praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce. - 2011, nr 5, s. 18-24
 64. Identyfikowanie ucznia zdolnego w szkole / Joanna Skoczylas.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 23-29
 65. Indywidualizacja uczenia - to nie tylko marzenia : rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 6-9
 66. Innowacja czy iluminacja...Twórcza aktywność dziecka w szkole / Anna Wileczek.// Nauczanie Początkowe. - 2014 / 2015, nr 4, s. 7-19
 67. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 14-18
 68. Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje / Ołena Boczarowa.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 5-14, bibliogr.
 69. Jacy są uczestnicy olimpiad chemicznych? / Małgorzata Czaja.// Chemia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 33-34, bibliogr.
 70. Jak lepiej ćwiczyć uczniowskie zdolności? / Julian Piotr Sawiński.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 44-48, bibliogr.
 71. Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? / Magdalena Żyła.// Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 28-29
 72. Jak nie pozbawić dziecka geniuszu? / Michał Misiak [i in.].// Remedium. - 2016, nr 5, s. 7-9
 73. Jak odkrywać i rozwijać zdolności uczniów? : teoria inteligencji wielorakiej / Mariola Tracz.// Geografia w Szkole. - 2016, nr 2, s. 30-32
 74. Jak odkrywać talenty? / Radosław Sterczyński ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 22, s. 7
 75. Jak pracować z uczniem zdolnym / Bogdan Urbanek.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 7, s. 32-43
 76. Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 51-53
 77. Jak wspierać ucznia zdolnego? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 54-62
 78. Jak wspomagać dziecko w rozwijaniu zdolności i podejmowaniu działalności twórczej / Gabriela Źrałek.//W: System integralny w edukacji dziecka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. - S. 348-354
 79. Jak wspomagać rozwój dziecka zdolnego? / Małgorzata Mróz.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 20-21
 80. Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości / Krzysztof J. Szmidt.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 77-86, bibliogr.
 81. Jak wykorzystać zainteresowania uczniów / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 52-54
 82. Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 10-12
 83. Jak zostać laureatem Olimpiady Biologicznej / Magdalena Sobolewska.// Biologia w Szkole. - 2005 nr 1 s.27-30.
 84. Jaką miarą mierzyć zdolności? / Maria Szmaj, Karolina Bień.// Remedium. - 2013, nr 3, s. 6-7
 85. Każde dziecko jest zdolne / Grażyna Kozioł.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 130-135
 86. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 46-55
 87. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 4, s. 16-18
 88. Klub Omnibusa - projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4-5, s. 20-21
 89. Koło matematyczne na miarę XXI wieku, czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 21
 90. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 65-70
 91. Konteksty wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, utalentowanych / Krystyna Barłóg.//W: Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 43-61
 92. Korespondencyjny klub olimpijczyka / Krzysztof Omiljanowski.// W: Jak pracować z uczniem zdolnym? poradnik nauczyciela matematyki : praca zbiorowa. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - S. 164-172
 93. Kreatywny, czyli niegrzeczny? / Maciej Karwowski.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 70-77
 94. Kształcenie ucznia zdolnego - konieczność czy wybór? / Anna Krajewska, Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 60-64
 95. Kształcenie uczniów zdolnych oraz kształcenie w szkole masowej w krajach azjatyckich - na pzykładzie wybranych krajów. Teoria i praktyka / Beata Dyrda, Bartłomiej Kuszel.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 15-21
 96. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? : o dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 86-94
 97. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 17-20
 98. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-21
 99. Liga mistrzów...matematyki / Irena Dominik, Zofia Lewandowska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 50-53
 100. Mały literat : program podstaw twórczego pisania / Irena Iwanicka.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 15-17
 101. Młodzieżowa e-Akademia / Lidia Wasylyszyn.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 26-27
 102. Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach I-III / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 7-13
 103. Mógłby, ale nie może - o zdolnym dziecku bez osiągnięć / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s.28-29
 104. Na odczepnego : jak gminy dbają o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 49, s. 4
 105. Na tropie Janka Muzykanta / Andrzej Sękowski ; rozm. przepr. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5-6, s. 18-21
 106. Na tropie pomysłu : propozycje ćwiczeń dla przyszłych noblistów / Agnieszka Olejarz.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 19-21
 107. Najzdolniejsi nagrodzeni stypendiami / KiB.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 45 (8 XI), s. 14
 108. Narcyz - dramat udanego dziecka / Iwona Jędrusik.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 5-7
 109. Nauczanie zróżnicowane / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 5
 110. Nauczyciel ucznia zdolnego / Katarzyna Barszczak.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 24-25
 111. Nauczycielskie atrybucje zdolności do matematyki uczniów i uczennic / Dorota Turska, Urszula Oszwa.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2017, nr 2, s. 25-40
 112. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108
 113. Nie wierzę w reformę : SPE - czy skończy się na tym, że problemy uczniów znikną pod tonami dokumentów? / Urszula Sajewicz-Radtke ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 5
 114. Nie zgubić talentu / Anna Kałuba-Korczak ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 10, s. 12-15
 115. Nie zgubić talentu / Anna Kałuba-Korczak ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska.// Życie Szkoły. - 2016, nr 1, s. 4-6
 116. Nieidealny uczeń zdolny / Kinga Chojnacka, Weronika Sobczak, Weronika Syska.// Remedium. - 2016, nr 11, s. 14-15
 117. Niesłyszący w ciekawym projekcie edukacyjnym / mars.// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 24 (15 VI), s. 18
 118. Niezdolny prymus? W poszukiwaniu wyjaśnienia pozornego absurdu / Dorota Turska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 87-92, bibliogr.
 119. Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole / Beata Dyrda ; rozm. przepr. Beata Igielska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 6-11
 120. Norma jako inhibitor rozwoju uczniów zdolnych / Ilona Drapała.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 62-63
 121. Norma jako inhibitor rozwoju uczniów zdolnych / Ilona Drapała.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 55-57
 122. Nowe wyzwania w zarządzaniu wiedzą w przedszkolu / Mariola Marek.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 49-53
 123. O matematycznie uzdolnionych starszych przedszkolach : Cechy umysłów tych dzieci, ile ich jest w przedszkolach i co się z nimi dzieje w szkole - część pierwsza / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 8-12, bibliogr.
 124. O matematycznie uzdolnionym starszym przedszkolakach : nauczycielska diagnoza rozpoznawania uzdolnień matematycznych dzieci (charakterystyka drugiego segmentu diagnozy) / Edyta Gruszczyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 10-13, bibliogr.
 125. O niektórych mitach na temat uczniów uzdolnionych / Maria Ledzińska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39-46
 126. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 20-26
 127. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20
 128. O talencie, karierze, pieniądzach w roku wspierania talentów / Ewa Grodecka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 89-99
 129. O uczniach zdolnych / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 66
 130. O zarządzaniu talentami : lekcja 8 / rok szkolny 2010/2011 / Renata Gut, Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, 27-34
 131. O żałosnym losie szkolnym uzdolnionych matematycznie dziecii jak to można zmienić / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska ; rozm. przepr. Beata Igielska, Paweł Polowczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 3-7
 132. Obraz człowieka jako niezależnej jednostki jest iluzją / Gerard Huther ; rozm. przepr. Andrzej Lipiński.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9-10, s. 52-56
 133. Obserwacje wspierające rozpoznanie talentów / Renata Gut, Anna Brzosko.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 26-27
 134. Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza / Małgorzata Jaroszczak ; rozm. przepr. Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 1, s. 25
 135. Odkrywamy talenty przyszłości / Noemi Joanna Zasada.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 77-79
 136. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dodatek Niezbędnik Dyrektora, s. 11-16
 137. Opis i analiza przypadku pedagogicznego: "Praca z uczniem zdolnym, lecz trudnym" / Jolanta Mańka.// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 103-109
 138. Oświata dla szkolnictwa wyższego, szkolnictwo wyższe dla oświaty / Stanisław Sławiński, Jerzy Woźnicki.// Edukacja. - 2014, nr 4, s. 96-103
 139. Pedagog zdolności w stronę rozwiązań modelowych / Ilona Drapała.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 22-26
 140. Pokarało mnie geniuszem... / Magdalena Marzec.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 67-76, bibliogr.
 141. Polimorficzność motywacji osób twórczych : implikacje pedagogiczne / Aneta Bartnicka-Michalska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 3, s. 34-52
 142. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 46-48
 143. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 144. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkoły podstawowej / Justyna Bujak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 20-28
 145. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił.// Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 108-110
 146. Postawy rodziców a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności dzieci / Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 48-58
 147. Potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych / Marta Herzog, Weronika Loch, Martyna Tomczak.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 24-25
 148. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk.// Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18-20
 149. Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu / Joanna Skoczylas.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 35-38
 150. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 36-41
 151. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-31
 152. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj.// Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 48-51
 153. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak.// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 14-15
 154. Praca z uczniem zdolnym : (zestawienie bibliograficzne) / Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.22-23
 155. Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 79-81
 156. Problemy rodzinne a rozpoznawanie dziecięcych zainteresowań i zdolności / Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum.// Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 66-89
 157. Projekt zajęć dla uczniów uzdolnionych / Katarzyna Pluta.// Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 86-93
 158. Projekty edukacyjne w kształceniu dzieci zdolnych na lekcjach języka polskiego / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 6, s. 9-11
 159. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 3-8
 160. Przemyscy stypendyści wśród najlepszych / Rafał Porada ; fot. Rafał Porada.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 1, s. 37 : il.
 161. Przepraszam, że przeszkadzam... : o trudnej sytuacji szkolnej uczniów zdolnych / Ilona Drapała.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 18-22
 162. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej do rozpoznawania w grupie rówieśniczej dzieci zdolnych / Samanta Derwich-Zdybel.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 5-16
 163. Pułapka na zdolnych / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 16-17
 164. Radosna twórczość o twórczości. Badajmy kreatywność uczniów - nie "twórzmy" stereotypów / Maciej Karwowski.// Meritum. - 2008, nr 3, s. 27-33
 165. Radość z nauki : o odkrywaniu własnych możliwości przez uczniów w toku twórczej edukacji / Agnieszka Olczak.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 125-130, bibliogr.
 166. Rodzynki ze "Słowaka" : kolejne sukcesy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego / MG [Mariusz Godos] ; fot. Mariusz Godos.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 15 (9 IV), s. 23
 167. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 3-8, bibliogr.
 168. Rozpoznawanie uzdolnień plastycznych dzieci / Aleksandra Mosionek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 24-28
 169. Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich / Joanna Szczyrba-Poroszewska, Monika Waligóra.// Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 1, s. 43-55
 170. Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu / Agnieszka Rowicka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 28-40
 171. Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna.// Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-10
 172. Sito gubi diamenty / Karolina Sobczyńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 37-42
 173. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 49-58
 174. Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne / Anna I. Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Beata Ziółkowska.// Edukacja. - 2014, nr 2, s. 37-52
 175. Spotkania młodych talentów / Paweł Pińczuk.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 26-27
 176. Sprawność językowa dzieci ośmioletnich : porównanie zdolności językowych dziewcząt i chłopców w normie intelektualnej / Marta Adamczyk-Borucka.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 270-279
 177. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz.// Matematyka. - 2005 nr 1 s.19-25.
 178. Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 101-104
 179. Stypendia dla zdolnej młodzieży / BS.// Gazeta Przemyska. - 2015, nr 16 (28 IV), s. 2 : il.
 180. Stypendia i granty od Lubomirskich / del [Dariusz Delmanowicz].// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 44 (4 XI), s. 13
 181. Stypendia i nagrody pieniężne dla najzdolniejszych / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 49 (3 XII), s. 9 : il.
 182. Stypendia od Lubomirskich / del [Dariusz Delmanowicz].// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 16 (22 IV), s. 2 : il.
 183. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Przemyślu / Jerzy Gałązka.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 8, s. 34
 184. Sukces edukacyjny ucznia : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 57-62
 185. Szkolne perełki : o pracy z uczniem zdolnym / Ewa Grodecka.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 49-50
 186. Szkolny system wspierania zdolności i talentów / Julian Piotr Sawiński.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 21-22
 187. Szkoła bez niepowodzeń - czy to tylko marzenia? / Bogdan Urbanek.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 9, s. 24-29
 188. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 61-69
 189. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-60
 190. Szybciej, więcej i twórczo... / Ryszarda Ewa Bernacka.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 113-122
 191. Środki finansowe na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Kontkiewicz.// Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 1, s. 22-25
 192. Talent jest często wadą charakteru / Teresa Zawisza-Chlebowska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 6, s. 4-6
 193. Terapeutyczne wykorzystanie zwierząt względem dzieci niepełnosprawnych / Anna Kurzeja.//W: Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (Szkic monograficzny). - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 195-207
 194. Trening umysłu, czyli jak odnieść sukces / Ewa Kasprzak-Osiecka.// Meritum. - 2008, nr 3, s. 79-82
 195. Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda.// Chowanna. - T. 1 (2010), s. 109-117, bibliogr.
 196. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 107-115
 197. Twórcze fantasmagorie czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnień / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 17-20
 198. Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Marzena Majkut.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 20-28
 199. Twórczy uczeń w gimnazjum : jaki jest i jak mu pomagać w rozwoju? / Krzysztof J. Szmidt.// Trendy : uczenie się w XXI wieku. - 2010, nr 3, s. 4-15
 200. Uczeń - mały naukowiec / Paulina Barańska.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 48 – 55
 201. Uczeń idealny a uczeń twórczy w percepcji nauczycieli wczesnej edukacji / Jolanta Bonar.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 21-26
 202. Uczeń szczególnie uzdolniony / Kaja Chojnacka.// Remedium. - 2015, nr 1, s. 28-29
 203. Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole / Małgorzata Żuber-Zielicz.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 18-21
 204. Uczeń wybitnie zdolny / Małgorzata Łoskot.// Biologia w Szkole. - 2014, nr 6, s. 29-32
 205. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś.// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 18-20
 206. Uczeń wyzwaniem dla współczesnej edukacji / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 28-30
 207. Uczeń zaciekawiony światem / Ludmiła Prusko.// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 12-13
 208. Uczeń zdolny - jak nie zniechęcić dziecka do nauki? / Kinga Rusin.// Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 8-10
 209. Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony : (kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym) / Jerzy Głowacki.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 11-13
 210. Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne / Agnieszka Włoch.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 7-18
 211. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 33-39
 212. Uczeń zdolny... niespecjalnej troski / Magdalena Marzec.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 45-54
 213. Uczeń zdolny w aspekcie kapitału indywidualnego i społecznego / Eugeniusz Piotrowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7-8, s. 28-33
 214. Uczeń zdolny w klasie - wyróżnienie czy...? / Aleksandra Wachowiak.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 4, s. 60-72
 215. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 50-51
 216. Uczeń zdolny w warunkach współczesnej szkoły / Bogumiła Bobik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 31-36
 217. Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Aneta Dobrzyńska.// Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 30-31
 218. Uczeń zdolny- dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.51-55
 219. Uczymy tak, aby nasi uczniowie zostali liderami (najważniejsze : dla samych siebie!) Anna Hryniewicz.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 72-74
 220. Umowa na skrawku papieru / Anna Tomczyk-Churska.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 311-313, bibliogr.
 221. Uzdolnienia matematyczne maluchów (z badań) / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 17-23
 222. W sytuacji genialnego Golema / Joanna Schmidt.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 22-26
 223. Wars i Sawa : warszawski system wspierania uzdolnionych / Krystyna Kozak.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, dodatek Niezbędnik Dyrektora, s. 8-12
 224. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III / Lidia Pawelec.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 27-32
 225. Wręczono stypendia prezydenta / Agata Czereba.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 10, s. 33
 226. Wspierajmy dzieci uzdolnione matematycznie / Małgorzata Cebula-Jackowska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 10, s. 53-58
 227. Wspieranie uczniów zdolnych / Urszula Solińska.// Wychowawca. - 2016, nr 5, s. 16-17
 228. Wspieranie zdolności i talentów uczniów w szkole podstawowej / Gertruda Zając.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 12-15
 229. Wspólne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym - rozwijanie zainteresowań matematycznych / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 46-50
 230. Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym / Ewa Suchecka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. Przed Szkołą, s. 8-11
 231. Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. Biblioteka szkolne centrum, s. 12-14
 232. Wybitnie zdolni, czyli ludzie z deficytem / Maria Mach ; rozm. przepr. Jagoda Siwiec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 7-16
 233. Wychować geniusza?! / Aleksandra Jodko, Alekszndra Salwa.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 54-57
 234. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 37-44
 235. Z matematyką konkurować może tylko mecz, czyli jak uczą się najlepsi / Małgorzata Gasik.// Meritum. - 2014, nr 3, s. 63-64
 236. Zadania szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego / Ewa Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 54-57
 237. Zanim pójdę do szkoły : matematyczne uzdolnienia dzieci w przedszkolach olsztyńskich / Ewa Zielińska, Jolanta Jastrzębska, Czesława Polakowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 38-41
 238. Zdolne, ale leniwe / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 30-31
 239. Zdolne dzieci instrukcja obsługi / Joanna Cieśla.// Polityka. - 2013, nr 37, s. 22-24
 240. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 9-13, bibliogr.
 241. Zdolni i pracowici : szóstka o ponadprzeciętnych talentach / UG [Urszula Gielo].// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 48 (26 XI), s. 13 : il.
 242. Zdolni na świeczniku / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 18/19, s. 8
 243. Zdolni, utalentowani... Od diagnozy do samorozwoju / Elżbieta Madalińska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 88-94
 244. Zdolni zawadzają / Ewa Miłoszewska.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 15, s. 6
 245. Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. - 2005, nr 4/5, s. 16-17
 246. Zdolności matematyczne u dzieci - czym są i jak je rozwijać? / Irena Pufal-Struzik.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 7-12
 247. Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku / Agnieszka Szplit.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 72-79
 248. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15
 249. Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka.// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 5-9
 250. Zdolny, czyli jaki? : kilka uwag o zdolnościach i pracy nad ich rozwojem / Maciej Karwowski.// Meritum. - 2006, nr 1, s. 9-12
 251. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2011 na temat: specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Bakierzyńska.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 77-79

 

Autor: Marta Głogowska