Czesław Miłosz - życie i twórczość

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte

 1. "Poezje" Czesława Miłosza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2006, sygn. TB 2480  TCz 2479
 2. 4 x Nobel / pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich. - Warszawa : "Stentor", 2002, sygn. TG 84310
 3. Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994, sygn. TG 73624
 4. Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994, sygn. TG 73624
 5. Człowiek wobec tajemnicy zła / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, sygn. TG 88401
 6. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981, sygn. TG 46783, 46309
 7. Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1993, sygn. TG 71658
 8. Hymn o Perle / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983, sygn. TG 51171
 9. Jak powinno być w niebie : wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 2010, sygn. TG 99282
 10. Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? : o pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji / Justyna Tabaszewska. - Kraków : "Universitas", 2010, sygn. TG 98256
 11. Język poezji Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, sygn. TG 90547, 96421
 12. Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem zawierającym nieznane wypowiedzi Herberta o Miłoszu i Miłosza o Herbercie, a także komentarze Katarzyny Herbertowej i Marka Skwarnickiego oraz wiersze obu Poetów / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2006, sygn. TG 92423
 13. Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem zawierającym nieznane wypowiedzi Herberta o Miłoszu i Miłosza o Herbercie, a także komentarze Katarzyny Herbertowej i Marka Skwarnickiego oraz wiersze obu Poetów / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2006, sygn. TG 92423
 14. Kroniki / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1988, sygn. TG 66158, 66259
 15. Los, zło, tajemnica : ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza / Marek K. Siwiec. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005, sygn. TG 87593
 16. Metafizyczna pauza / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1989, sygn. TG 66157, 66260
 17. Miłosz / Andrzej Zawada. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, sygn. TCz 78490
 18. Miłosz i Brodski - pole magnetyczne / Irena Grudzińska-Gross. - Kraków : "Znak", 2007, sygn. TG 90580
 19. Miłosz i filozofia / Krzysztof Zajas. - Kraków : Baran i Suszczyński, 1997, sygn. TG 77637
 20. Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999, sygn. TG 78679
 21. Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986, sygn. TG 59533, 59373
 22. Nieobjęta ziemia / Czesław Miłosz. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1986, sygn. TG 65717, 65546
 23. O podróżach w czasie / Czesław Miłosz ; wybór, oprac. i wstęp Joanna Gromek. - Kraków : "Znak", 2004, sygn. TG 86185
 24. Ogród nauk / Czesław Miłosz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1986, sygn. TG 60911
 25. Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1997, sygn. TG 78429
 26. Poematy / Czesław Miłosz ; z grafikami Jana Lebensteina. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989, sygn. TG 67853
 27. Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1982, sygn. TG 48915
 28. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. TG 76168, 76169
 29. Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / pod red. nauk. Jerzego Kwiatkowskiego. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985, sygn. TG 56188, 56676
 30. Prywatne obowiązki / Czesław Miłosz. - Olsztyn : "Pojezierze", 1990, sygn. TG 69113, 69284
 31. Rodzinna Europa / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1990, sygn. TG 68450
 32. Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1987, sygn. TG 61072
 33. Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993, sygn. TG 71688, 71689
 34. Traktat moralny ; Traktat poetycki / Czesław Miłosz ; przypisy sporządził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996, sygn. TG 76674
 35. Traktat moralny ; Traktat poetycki / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996, sygn. TG 76674
 36. W stronę Miłosza / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003, sygn. TG 84899
 37. Wiersze / Czesław Miłosz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983, sygn. TG 48916, 48917
 38. Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz ; [wiersze zebrała, przejrzała i datowała Agnieszka Kosińska]. - Kraków : "Znak", 2006, sygn. TG 90765
 39. Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, sygn. TG 45410
 40. Wiersze. T. 1 / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984, sygn. TG 54213, 54215
 41. Wiersze. T. 2 / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985, sygn. TG 54214, 54216
 42. Zaczynając od moich ulic / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 2006, sygn. TG 89253
 43. Zdobycie władzy / Czesław Miłosz. - Olsztyn : "Pojezierze", 1990, sygn. TG 68256, 68968
 44. Ziemia Ulro / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982, sygn. TG 46784

 

Artykuły z czasopism

 1. "A to Polska właśnie"- o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce / Agata Wójtowicz // Polonistyka. - 2003, nr 1, s.36-42
 2. Czesław Miłosz moment i wieczność / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2005, nr 1, s.45-46
 3. Czy ten poeta jest heretykiem? : teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2005, nr 1, s.19-24
 4. Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s.27-29
 5. Divertimento krakowskie :(moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek Bernacki //Polonistyka 2005, nr 1, s.4-10
 6. Jak Szkoła Podstawowa w Biertowicach Miłosza (i innych poetów) gościła / Halina  Kozioł // Polonistyka.- 1996, nr 2, s.110-112
 7. "Mądrzejszy o większe zdziwienie" / Renata Jarosz // Polonistyka 2005, nr 1, s.11-12
 8. Między czytaniem a streszczaniem... : poezja Czesława Miłosza w odbiorze uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Angelika Matuszek // Polski w Praktyce. - 2010, nr 2, s.17-24
 9. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstkowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s.38-44
 10. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s.25-30
 11. Miłosz, Dostojewski i Rosja... / Monika Wójcik // Polonistyka. - 2005, nr 1, s.31-37

 

Multimedia

 1. Dolina Issy [Film] / scen. i reż. Tadeusz Konwicki ; zdj. Jerzy Łukaszewicz ; muz. Zygmunt Konieczny ; wyk. Maria Pakulnis, Ewa Wiśniewska, Olgierd Łukaszewicz  [i in.] - Warszawa : Spi Video, [2008], sygn. TDVD 463

Autor: PBW Tarnobrzeg