Logistyka

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wypożyczalnia
oprac. Wioletta Szałajko

 

Logistyka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Druki zwarte:

 1. Egzamin zawodowy : testy i zadania z rozwiązaniami / Marlena Dąbal, Janina Mierzejewska-Majcherek. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Przeworsk MKsK 16
 2. Ekologistyka / Zbigniew Korzeń. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001.
  Przemyśl WP 88069
 3. Ekologistyka zużytych opakowań / Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek.
  Przemyśl WP 88070
 4. Encyklopedyczne podstawy marketingu / Tadeusz Wojciechowski. - Warszawa : "Placet", 2009.
  Jarosław CzJ 339.138
 5. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym / Elżbieta Gołembska, Danuta Kempny, Jarosław Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
  Przemyśl WP 95494
 6. Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut. Marek Ciesielski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
  Przemyśl WP 86496
 7. Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut. Marek Ciesielski [i in.]. - Wyd. 3, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  Przemyśl CzP 65, Przeworsk MKsK 16
 8. Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut. Marek Ciesielski [i in.]. - Wyd. 3, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  Lubaczów WL 43067
 9. Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut. Marek Ciesielski [i in.]. - Wyd. 3, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  Jarosław WJ 52363
 10. Koordynacja w gospodarce narodowej : systemy logistyczne / Michał Doroszewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1978.
  Przemyśl WP 35296
 11. Logistyczna obsługa klienta / Danuta Kempny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
  Przeworsk WK 46331
 12. Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem / Piotr Blaik. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999.
  Przeworsk WK 45416, Lubaczów WL 40952, WL 42374
 13. Logistyka / Piotr Blaik. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
  Lubaczów WL 40510, Jarosław WJ 51168, WJ 52232
 14. Logistyka / Stanisław Niziński ; Akademia Rolniczo Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1999.
  Przemyśl CzP 654/659
 15. Logistyka : teoria i praktyka. T.1 / red. nauk. Stanisław Krawczyk. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 103603, Przeworsk WK 50695, MKsK 16, Jarosław WJ 55380, Lubaczów CzL 47371
 16. Logistyka : teoria i praktyka. T.2 / red. nauk. Stanisław Krawczyk. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 103604, Przeworsk WK 50561, MKsK 16, Jarosław WJ 55381, Lubaczów CzL 47372
 17. Logistyka : wybrane zagadnienie do studiowania przedmiotu / Izabela Dembińska-Cyran, Mariusz Jedliński, Beata Milewska. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001.
  Lubaczów WL 40749
 18. Logistyka dla inżynierów / Stanisław Niziński, Józef Żurek, Krzysztof Ligier. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
  Lubaczów WL 48073
 19. Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. - Warszawa : BEL Studio, 2011.
  Przemyśl WP 105130
 20. Logistyka marketingowa / Martin Christopher, Helen Peck ; tł. [z ang.] Mariusz Ślusarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
  Przeworsk WK 45118, CzK 16
 21. Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania / Blanka Tundys. - Warszawa : "Difin", 2008.
  Przemyśl WP 102314, Przeworsk MKsK 16
 22. Logistyka międzynarodowa / Elżbieta Gołembska, Maciej Szymczak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004.
  Przeworsk WK 45900
 23. Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Warszawa : "CeDeWu", 2013.
  Jarosław WJ 55477
 24. Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Przemyśl WP 102108
 25. Logistyka w biznesie : praca zbiorowa / pod red. Marka Ciesielskiego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
  Jarosław WJ 51578/10d, CzJ 658
 26. Logistyka w gospodarce światowej / Elżbieta Gołembska. - Warszawa : C. H. Beck, 2009.
  Przeworsk WK 48713
 27. Logistyka w handlu i przemyśle / Hans G. Tonndorf ; przeł. {ze szw.] Iwona Wołkowicz. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, cop. 1998.
  Przemyśl WP 88640
 28. Logistyka w Polsce : raport 2005 : praca zbiorowa / pod red. Ireneusza Fechnera i Grzegorza Szyszki ; aut.: Piotr Cyplik [i in.]. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006.
  Jarosław CzJ 658
 29. Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003.
  Przeworsk WK 44577
 30. Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
  Przemyśl WP 95322, CzP 005
 31. Logistyka w usługach / Elżbieta Gołembska, Karolina Tyc-Szmil, Jakub Brauer. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  WJ 52124/10d, WJ 52833
 32. Logistyka w zarządzaniu marketingiem / Stanisław Krawczyk. - Wyd. 3 zm., poszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2000.
  Przeworsk CzK 16
 33. Nowoczesne rozwiązania w logistyce / pod red. Remigiusza Kozłowskiego i Andrzeja Sikorskiego. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009.
  Przeworsk WK 49109, Przemyśl WP 106286
 34. Nowoczesne technologie w logistyce / red. nauk. Jan Długosz ; aut. : Jan Długosz [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
  Przemyśl WP 99969
 35. Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki / pod red. Remigiusza Kozłowskiego i Andrzeja Sikorskiego. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009.
  Przemyśl WP 106285
 36. Podstawy logistyki : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej / Katarzyna Grzybowska. - Warszawa : "Difin", 2009.
  Jarosław WJ 55392
 37. Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Nauk. Eulalia Skawińska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004.
  Przemyśl WP 95413
 38. Tendencje rozwojowe logistyki / Sławomir Owczarski. - Łódź : Wyższa Szkoła Kupiecka, 2006.
  Jarosław WJ 51198
 39. Wirtualne laboratoria : podręcznik dla nauczycieli. T. 1, Wprowadzenie teoretyczne / red. Paweł Fajfer, Adam Koliński. - Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2012.
  Przemyśl WP 105786
 40. Wirtualne laboratoria : podręcznik dla nauczycieli. T. 2, Zadania i instrukcje / red. Paweł Fajfer, Adam Koliński. - Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki, 2012.
  Przemyśl WP 105787
 41. Współczesne kierunki rozwoju logistyki : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Gołembskiej. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
  Jarosław CzJ 658
 42. Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa : "Difin", 2007.
  Przemyśl WP 95733
 43. Zarządzanie logistyczne / John D. Coyle, Edward J. Bardi, John C. Langley Jr. ; red. nauk. Danuta Kempny ; tł. [z j. ang.] Edyta Klosa. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
  Przeworsk MKsK 65
 44. Zarządzanie logistyką / Alan Harrison, Remko van Hoek ; tł. [z ang] Jarosław Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
  Przemyśl WP 102304

Autor: Wioletta Szałajko