Ochrona środowiska

Tarnobrzeg

Publikacje książkowe

 1. Biologia i ekologia / Maria Pawlaczyk-Szpilowa. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1993.
 2. Biologiczne podstawy ochrony przyrody / Andrew S. Pullin ; przekł. [z ang.] pod red. nauk. Januarego Weinera; [zespół tł. Anna Amirowicz i in.]. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 3. By ziemia pozostawała piękna i zasobna / Zofia Wójcik. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
 4. Chemia a ochrona środowiska / Natalia Wanda Skinder. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 5. Chemia sanitarna / Witold Hermanowicz. - Warszawa : "Arkady", 1984.
 6. Chemia w badaniu środowiska naturalnego / Jerzy Golimowski, Stanisław Rubel, Marek Siemiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 7. Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. 1 / Zbigniew Szperliński. - Warszawa : Politechnika Warszawska, cop. 2002.
 8. Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. 2 i 3 / Zbigniew Szperliński. - Warszawa : Politechnika Warszawska, cop. 2002.
 9. Człowiek a środowisko : aspekty prawno-społeczne / [red. nauk. Elżbieta Ura, Jerzy Stelmasiak, Stanisław Pieprzny]. - Rzeszów : "RS Druk", 2010.
 10. Diagnoza stanu edukacji środowiskowej społeczności lokalnych : w wybranych regionach Polski / Ligia Tuszyńska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2008.
 11. Czymnaprawdę oddychamy / Henryk Zimny. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 12. Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania / red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala. - Warszawa : "Difin", 2011.
 13. Dotacje UE w inwestycjach ekologicznych Polski / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. - Warszawa : Europrimus Consulting, 2006
 14. Ekologia/ A. Mackenzie, A.S. Ball, S.R. Virdee ; przekł. [z ang.] Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. - Wyd.1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 15. Ekologiaczłowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 16. Ekologiai ochrona środowiska : wybrane zagadnienia / pod red. Zygmunta Wnuka ; aut. tekstów Piotr Łopatkiewicz, Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja. - Wyd. 2 poszerz. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010..
 17. Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Ewa Pyłka-Gutowska. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : "Oświata", 2001.
 18. Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery / Krystian Ledwoń. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
 19. Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki / Irena Jędrzejczyk. - Katowice : "Śląsk", 1995.
 20. Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Holger Rogall ; ze słowem wstępnym Ernsta Ulricha von Weizsackera ; przekł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010.
 21. Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / [Grzegorz Peszko, Jan Rączka, Olga Kiuiła ; współpr. Maciej Cygler]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003.
 22. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku / red. nauk. Piotr Jeżowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007.
 23. Ekorozwój: wyzwanie XXI wieku / Stefan Kozłowski. - Wyd. 1, (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 24. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej / komentarz / Dominik Gajewski, Andrzej Kulon. - Stan prawny: 1 stycznia 2011 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2011.
 25. Gospodarcze prawo środowiska / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.
 26. Gospodarka a środowisko i ekologia / Krzysztof Małachowski (red.). - Wyd. 2. - Warszawa : "CeDeWu", 2008.
 27. Jak ocalić planetę : vademecum dla młodzieży / Debbie Silver, Bernadette Valley ; tł. z ang. Iwona Zimnicka ; il. i układ graf. Agnieszka Welik. - Warszawa : Fundacja "Ekologia i Zdrowie", 1992.
 28. Klimatyczna katastrofa / Anthony Giddens ; przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2010.
 29. Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska / Marek Mitosek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 30. Mikroorganizmy w ochronie środowiska / Mieczysław K. Błaszczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 31. Nauka o środowisku : ćwiczenia praktyczne / Allan Jones [i in.] ; przekł. z jęz. ang. Barbara Woronko, Dariusz Woronko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 32. Ochrona biosfery / Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko, Katarzyna Skiba. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.
 33. Ochrona i kształtowanie środowiska / Krystyna Dubel. - Wyd. 3 rozsz. - Krosno : Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 2001.
 34. Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego / Aleksander Gubrynowicz. - Warszawa: "Liber", 2005
 35. Ochrona przyrody / Ewa Symonides. - Wyd. 2. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008.
 36. Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
 37. Ochrona środowiska : Unia Europejska - Polska / Stefan Kozłowski. - Warszawa : "Elipsa", 2003.
 38. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem / Zbigniew Engel. - Wyd. 2 popr. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 39. Ochrona środowiska przyrodniczego / Grzegorz Dobrzański, Bożena Dobrzańska, Dariusz Kiełczewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 40. Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu : III Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San" : materiały konferencyjne, Dubiecko, 21-22 kwietnia 2006 / org. konf.: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego ; [Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego]. - Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2006.
 41. Polskie prawo ochrony przyrody / red. Janina Ciechanowicz-McLean [i in.]. - Warszawa : "Difin", cop. 2006.
 42. Prawo dla środowiska / red. nauk. Adam Erechemla. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2011.
 43. Program państwowego monitoringu środowiska na lata 2010-2012 / Główny Inspektor Ochrony Środowiska. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010.
 44. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym / pod red. AndrzejaObrębowskiego i Edwarda Ozimka. - Poznań : "Bonami", 2004.   
 45. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku / oprac. w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu OchronyŚrodowiska w Rzeszowie pod kier. Ewy J. Lipińskiej. - Rzeszów : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012.
 46. Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ; [oprac. Wydział Monitoringu Środowiska pod kier. Marii Suchy]. - Rzeszów : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2007.
 47. Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk i Maria Ziaja ; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
 48. Turystyka a świadomość ekologiczna / Paulina Bohdanowicz. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
 49. Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik. - wyd. 2. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2010.
 50. Wybrane zagadnienia ekologiczne / Jolanta Stawicka, Małgorzata Szymczak-Piątek, Joanna Wieczorek. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2010.
 51. Zarządzanie środowiskowe / Witold Nierzwicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
 52. Zielony wzrost, zielony zysk : jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę / Roland Berger. ; [tł. Antonina Kozłowska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
 53. Ziemia i jej przyjaciele 2001 / [red. Jerzy Stolarek]. - Warszawa : "Bayer", 2001.

 

Artykuły z czasopism

 1. Akcentyekologiczne na olimpiadzie w Vancouver.// Aura. - 2010, nr 5, s.24-25
 2. Alternatywne rozwiązanie w zakresie spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych / Andrzej Przybylik.// Aura. - 2007, nr 2, s.12-15
 3. Apetyt na drzewa silniejszy od rozsądku / Anna Grelewska.// Przyroda Polska. - 2006, nr 6, s.30-31
 4. Chaty, zwierzęta, rośliny / Jolanta Zientek-Varga.// Przyroda Polska. - 2010, nr 7, s.28-29
 5. Czy Beskidom grozi klęska, jaka spotkała Góry Izraelskie? / Artur Sawicki.// Aura. - 2009, nr 3, s.13-15
 6. Czymoże istnieć świat bez pszczół? / Kamila Musiatowicz.// Przyroda Polska. - 2010, nr 5, s.6-7
 7. Czy utopimy dobrobyt w śmieciach? / Anna Grelewska.// Przyroda Polska. - 2010, nr 5, s.10-11
 8. Drzewa dobrodziejstwem i zagrożeniem / Dominik Fijałkowski, Anna Mikolajko-Rozwałka.// Aura. - 2006, nr 6, s.18-19
 9. Edukacja ekologiczna a zarządzenie środowiskiem / Małgorzata Łukaszewska.// Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s.50-52
 10. Eliminacja trwałych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska naturalnego / Andrzej Mizera.// Aura. - 2003, nr 11, s.12-14
 11. Energooszczędność głupcze / Krystyna Forowicz.// Środowisko. - 2010, nr 9, s.12-14
 12. Hałas i środowisko / Kazimierz Netka.// Środowisko. - 2006, nr 23, s.35-37
 13. Inwestycje w ochronie środowiska szansą i wyzwania / Józef Kozioł.// Aura. - 2007, nr 2, s.31-32
 14. Inżynieria genetyczna - korzysci czy zagrożenia dla człowieka i przyrody? : scenariusz lekcji / Wojciech Jeszka.// Aura. - 2007, nr 9, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 156, s.1-3
 15. Jak metale ciężkie zaburzają biologiczne funkcjonowanie gleby? / Irena Grześ, Beata Klimek.// Aura. - 2008, nr 1, s.13-15
 16. Kodyfikacja i źródła praw ochrony środowiska / Małgorzata Muszyńska.// Kultura Fizyczna. - 2003, nr 5-6, s.15-22
 17. Korzyści funkcjonowania systemu gospodarki odpadami / Zbigniew Grabowski, Agnieszka Generowicz.// Aura. - 2003, nr 11, s.9-11
 18. Lasy miejskie w Polsce / Marek Geszprych.// Aura. - 2006, nr 10,s.9-10
 19. Naturze mówią nie! / (lew).// Tygodnik Nadwiślański. - 2007, nr 2, s. 7
 20. O dostępie do informacji o ochronie środowiska / Zbigniew Miesojed.// Przyroda Polska. - 2002, nr 10, s.34
 21. O ochronę przestrzennych walorów Krakowa / Anna Hrabal.// Aura. - 2009, nr 3, s.23-24
 22. Ochrona przyrody w międzynarodowym i wspólnotowym prawie karnym / Wojciech Radecki.// Przyroda Polska. - 2010, nr 1, s.9
 23. Odpady - co z nimi zrobić? / Mirosław Kapryczuk.// Geografia w Szkole. - 2003, nr 2, s.84
 24. Programy zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska : ważny dokument organów samorządu terytorialnego (1) / Janusz Stochlak.// Aura. - 2000, nr 6, s.28-30
 25. Promieniowanie i hałas jako zanieczyszczenia środowiska w świetle statystyki / Kazimierz Górka.// Aura. - 2009, nr 12, s.27-28
 26. Zielone płuca Polski / Krystyna Forowicz.// Aura. - 2005, nr 10, s.15-16
 27. Zielone Serce Europy bije wolniej / Monika Ochwat.// Przyroda Polska. - 2006, nr 2, s.33
 28. Zrównoważony rozwój - klęska czy szansa na sukces? / Krystyna Śliwa.// Środowisko. - 2006, nr 22, s.38-39

 

Autor: PBW Tarnobrzeg