Edukacja teatralna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

EDUKACJA TEATRALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1956 - 2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. "...z fantazją i humorem..." czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. - Rzeszów : "Fosze", 2004.  CzP   371.8

 

 1. 8 sztuk w poszukiwaniu teatru / [red. Alicja Szwarc]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.   WP   61603

 

 1. Bajki w teatrze / [red. Jolanta Masłowska ; przedm. Barbara Kilkowska]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1980.  WP   57083

 

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995.  CzP   37.091.8

 

 1. Co z was wyrośnie : scenariusze [przedstawień] dla gimnazjum i liceum / Anna Blaschke. - Kraków : "Impuls", 2004.  WP   92452,   CzP  371.8

 

 1. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.   CzP   371.8

 

 1. Cztery mile za piec : sztuki dla teatrów dziecięcych / Maria Kownacka ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970.  WP   15683

 

 1. Dni niecodzienne : o ziemi rodzinnej treści : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Domowe zabawy teatralne / Stefan Słysz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1977.  WP   46324,   WP   46337,  WP   46339

 

 1. Drama na lekcjach historii / Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.   WP   85211

 

 1. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995.   WP   88010,  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Nerwińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990.  WP   79726

 

 1. Dwie bajki ; Niemechaniczny koń ; Bajka o gwiazdach, czyli Wielka kariera / Wincenty Faber ; [muz.] Andrzej Zarycki, Zbigniew Jeżewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1977.  WP   34480,   WP   34481

 

 1. Dziecko widzem i aktorem : inscenizacje dla klas przedszkolnych, świetlic, domów dziecka / Janina Awgulowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1979.  WP   39405,  WP   39402,   WP   39400,  CzP   37.091.8

 

 1. Edukacja przez dramę / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1997.  WP   84587

 

 1. Epika na szkolnej scenie : inscenizacje dla klas IV - VI / Jolanta Zabielska. - Gdańsk : "Harmonia", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Gry dramatyczne : teatr młodzieży / Lidia Rybotycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.   WP   25163,   WP   25189

 

 1. Jak dobrze być : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Renata Chrzanowska. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Jasełka i przedstawienia bożonarodzeniowe : scenariusze dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / [red. Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.  CzP   371.8

 

 1. Kiermasz rozmaitości / [wybór i red. Adam Czetwertyński ; oprac. graf. Zbigniew Lengren]. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979.  WP   2370/b

 

 1. Kultura żywego słowa / Marian Mikuta. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   11461,  CzP   82.0

 

 1. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999.   CzP   37.091.8

 

 1. Małe formy sceniczne w pracy przedszkola / Janina Awgulowa, Wacława Świętek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.  WP   62940,   WP   62941,  WP   66063,  WP   66061,  WP   66060,  CzP   373.2

 

 1. Mały rycerz i panny : sztuka sceniczna według powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski / Wanda Maciejewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.  WP   55235

 

 1. Mesjasz się narodził : scenariusze jasełek, misteriów i akademii bożonarodzeniowych / [red. Elżbieta Kondrak]. - Kielce : "Jedność", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Między wzruszeniem a śmiechem / Dorota Klus-Stańska. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Mnie ta ziemia od innych droższa : wieczory literackie dla zespołów amatorskich / oprac. Ryszarda Hanin, Andrzej W. Piotrowski ; oprac. muzyczne Edward Pałłasz. - Warszawa : "Iskry", 1968.  WP   15647

 

 1. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.   CzP   37.091.8

 

 1. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński ; rys. Kasia Śniecińska. - Warszawa : "Żak", 1996.  WP   83950,   CzP   37.091.8

 

 1. Mój warsztat teatralny / Donka i Andrzej Madejowie. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.   WP   32745

 

 1. Na słoneczne i deszczowe dni : wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli / [wybór] Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stójowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.  WP   10818/b

 

 1. Na spotkanie tęczy : scenariusze spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży / Dorota Nowak. - Toruń : "Aksjomat", 2005.  CzP   37.091.8

 

 1. Nasz teatrzyk / wybór Halina Piaścik ; il. Bogusław Orliński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985.  CzP   37.091.8

 

 1. Pani na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. - Wyd. 4 zm., uzup. - Kraków : "Impuls", 2006.  WP   14126/b

 

 1. Podstawy recytacji i mowy scenicznej / Jan Kochanowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.  WP   4814,  WP   4528,   WP   4529

 

 1. Podstawy sztuki żywego słowa : (instrument - dykcja - ekspresja) / Mieczysław Kotlarczyk ; Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1961.  WP   48636

 

 1. Praca aktora : podręcznik dla instruktorów teatralnych / I. Rapoport; przeł.
  [z ros.] Juliusz Saloni. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.   WP   29161

 

 1. Praca w teatrze szkolnym : odczyty pedagogiczne / pod red. Władysława Słodkowskiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.  WP   75792,  WP   11773

 

 1. Propozycje wykorzystania technik dramowych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. pod kier. doradcy-metodyka Jadwigi Kolanek ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. - (Wyd. rozszerz.). - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993.  WP   12552/b,  WP   12553/b

 

 1. Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia / Teresa Fiutowska. - Warszawa : "Didasko", 1997.   WP   84940

 

 1. Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. - Kraków : "Impuls", 1998. CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.   CzP   371.8

 

 1. Serce : 4 sztuki z piosenkami i tańcami dla dzieci i młodzieży ; Psota kota Trota ; Polscy Jaś i Małgosia ; Polska Królewna Śniężka ; Jak Winnetou / Irena Prusicka ; muz. Aleksander Rostan. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.   WP   44554

 

 1. Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. - Rzeszów : "Fosze", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995.  WP   83991,  WP   83992,   CzP   37.091.8

 

 1. Statystyczny Polak ; Tales - człowiek cienia : inscenizacje matematyczne / Bożena Prystupa. - Opole : "Nowik", 2007.   CzP   372.851

 

 1. Stefan Żeromski : adaptacje prozy, fragmenty dramatów, wiersze o Pisarzu / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966.  WP   46330

 

 1. Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze lekcji
  i uroczystości szkolnych
  / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych Aleksandra Michałowska ; il. Artur Piątek. - Wrocław : "Siedmioróg", 2010.  CzP  37.091.8

 

 1. Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym / Urszula Wierzbicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr i edukacja / Anna Dziedzic. - Poznań : "Arka", 2001.  WP   92573

 

 1. Teatr radości : teatr szkolny, doświadczenia, uwagi, myśli / Klementyna Sołonowicz-Olbrychska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   6364

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn. - Warszawa : "Żak", 2010.  WP   103240

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 1998.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 2003.   WP   92936

 

 1. Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska ; [muzyka Jacek Delong]. - Wyd. 3. - Łódź : "Literatura", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisanych przez Marka i Małgorzatę Kot ; [il. Bożena Gąsienica Byrcyn]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003.  WP   14041/b

 

 1. Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004.   CzP   371.8

 

 1. Tylko w przedszkolu : zabawy teatralne : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.   CzP   37.091.8

 

 1. Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.    CzP   37.091.8

 

 1. W górę kurtyna : zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci / Dorota Dankowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2004. CzP   371.8

 

 1. W krainie baśni : scenariusze przedstawień teatralnych : kształcenie zintegrowane / Urszula Dmitruk. - Łódź : "Res Polona", [2004].  CzP   371.8

 

 1. Warsztaty edukacji teatralnej : teatr dziecięcy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : "Europa", cop. 2001.  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Vademecum teatru amatorskiego / Stanisław Iłowski. - [Wyd. 2 zm.]. - Kraków : Ośrodek Kultury Wsi ZMW "Scena Ludowa", 1986.  WP   93432

 

 1. Z aniołami w tle : teatr : praca zbiorowa / przygot. przez Martę Zubek. - Kraków : "Rubikon", 2003.  WP   14076/b

 

 1. Z przeszłością za pan brat : wieczornica historyczno-literacka / oprac. Lucyna Szczegodzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1960.  WP   6181

 

 1. Zabawa dzieci w teatr / Jan Dorman. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981.  WP   58024,   CzP   37.091.8

 

 1. Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje : spektakle, kostiumy, rekwizyty / wybór utworów i oprac. inscenizacji Marek Głogowski ; wybór pozostałych utworów, oprac. inscenizacji, wstęp, wprowadz. w zagadnienia dotyczące teatru oraz pomysły wszystkich rekwizytów i kostiumów Lucyna Winkel-Sobczak ; il. Elżbieta Jarząbek. - Poznań : "Publicat", 2010.  WP   102251

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko dziecięce / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1969.  WP   13995

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko teatralne / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971.  WP   16499

 

 1. Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów : dla kreatywnych grup i kółek teatralnych / Thorsten Bohner ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002.   WP   88704

 

 1. Zarys deklamatoryki / Stanisław Furmanik. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.   WP   10851,  WP   3946

 

 1. Zbliż się, Melpomeno : scenariusze przedstawień dla teatrzyków szkolnych / Elżbieta Jodko-Kula. - Kraków : "eSPe", 2007.   CzP   371.8

 

 1. Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI-XVIII / Tadeusz Grabowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1963.  WP   3620/b

 

 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Aktor, czyli człowiek w maskach / Sylwia Jakubiec, Urszula Hadam // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 12-14

 

 1. Bajka o rozbitym serduszku / Beata Świerczewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 2, s. 52-58

 

 1. Bajka o tekturowym miasteczku : scenariusz dla teatrzyków szkolnych dla dzieci
  w wieku 9-12 lat
  / Agnieszka Radkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 10, s. 29-31

 

 1. Bawimy się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - nr 1, 2006/2007, s. 7-26

 

 1. Bezpieczne ferie : inscenizacja / Joanna Dołęgowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 2, s. 55-56

 

 1. Bracia miesiące : inscenizacja / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 52-59

 

 1. 7. Calineczka - scenariusz przedstawienia / Urszula Patraj // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 3, s. 21-23 

 1. Co to jest teatr: scenariusz lekcji bibliotecznej / Justyna Czernicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2009, nr 9, s. 20-21

 

 1. Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 5, s. 13-14

 

 1. Czas na Hawaje : inscenizacja / Jolanta Henke-Widzińska // ŻYCIE SZKOŁY.- 2010, nr 5, s. 50-53

 

 1. Drama / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 5, s. 16-17

 

 1. Drama metodą twórczej edukacji : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 6, s. 32-36

 

 1. Drama w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 1, s. 33-54

 

 1. Dziecko i teatr... / Anna Drzewiecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 604-607

 

 1. Dzieje nauki : scenariusz przedstawienia słowno-pantomimicznego / Teresa Pałęcka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 20-21

 

 1. Edukacja teatralna / Marzenna Magda // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 1/2, s. 29-32

 

 1. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 4, s. 46-51

 

 1. Edukacja teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kakiel // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 9, s. 35-36

 

 1. Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // WYCHOWANIE NA CO Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII

 

 1. Edukacyjna rola teatru / Lilla Pietrzykowska, Krystyna Dziekońska // PORADNIK  BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 7/8, s. 48-50

 

 1. Głos w sprawie kształtowania przestrzeni teatralnej w szkole / Jadwiga Jawor-Baranowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2009/2010, nr 2, s. 45-53

 

 1. Granie jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 2, s. 44-45

 

 1. Historia o świętym Mikołaju: sztuka sceniczna w siedmiu scenach / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 14-17

 

 1. I ty możesz być rycerzem...: scenariusz przedstawienia dla szkół podstawowych / Iwona Osiecka, Anna Łazikiewicz, Sylwia Spasińska // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 9, s. 34-36

 

 1. Inscenizacja baśni H.Ch.Andersena "Dziewczynka z zapałkami" i "Choinka" / Urszula Patraj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2002/2003, nr 2, s. 46-52

 

 1. Istota i funkcja dramy / Katarzyna Chrząszcz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 12, s. 18-21

 

 1. Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorom / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 3, s. 23-25

 

 1. Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka : scenariusz na podstawie baśni braci Grimm / Małgorzata Kaczmarek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 19-21

 

 1. Jesienny bukiet dla pani : inscenizacja / Małgorzata Jakubowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 8, s. 51-54

 

 1. Ku autokreacji poprzez dramę / Lucyna Maksymowicz // EDUKACJA. - 2004, nr 1, s. 33-44

 

 1. Korowód znanych Polaków : scenariusz przedstawienia / Anna Skrzypek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2011, nr 3, s. 25-26

 

 1. Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : scenariusz przedstawienia dla klas I-III / Violetta Majewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 3-7

 

 1. Królewna Śnieżka / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 2, s. 6-7

 

 1. Królowa Śniegu : scenariusz przedstawienia / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 17-21

 

 1. Łatwe szczęście : scenariusz przedstawienia dla gimnazjum / Justyna Banaszek, Joanna Maraszek // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 1, s. 24-25

 

 1. Magia teatru / Jolanta Bosowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 37-39

 

 1. Magia teatru : scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2005, nr 1, s. 26

 

 1. Mały Książę : scenariusz inscenizacji na podstawie "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 9, s. 4-8

 

 1. Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych / Jolanta Hartlińska-Palka  // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 2, s. 27-31

 

 1. Nasz MITing : scenariusz przedstawienia / Grzegorz Poturalski, Daria Witwicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 9,s. 24-26

 

 1. Nowoczesne zadania szkolnego teatru. [Cz.] 5 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 2, s. 38-44

 

 1. Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 8, s. 34-36

 

 1. Oskarżony Czesław M.: scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 5, s. 17-19

 

 1. Program teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 1, s. 10-26

 

 1. Refleksja nad dramą edukacyjną / Maria Gudro // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 83-88

 

 1. Romeo i Julia inaczej : na podstawie sztuki Williama Szekspira / Kamila Gendera // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 7/8, s. 30

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Rozwijanie twórczej aktywności poprzez ''zabawę w teatr'' / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 1-2

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Smok ze Smoczej Jamy: scenariusz inscenizacji / Agata Włodarz, Elżbieta Wójcicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1997, nr 2, s. 9-11

 

 1. Scenariusz inscenizacji "Baba Jaga u dentysty" / Izabella Dębczyńska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 1, s. 52-54

 

 1. Strach ma wielkie oczy : inscenizacje / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 53-55

 

 1. Strajk : przedstawienie o książce / Piotr Dobrowolski, Anna Dymarczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 4, s. 21-23

 

 1. Szewczyk Dratewka / Elżbieta Szefer // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 7/8, s. 21-24

 2. Szkolny teatr - sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s.17-21

 

 1. Śpiąca królewna / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 5-8

 

 1. Świtezianka: parodia utworu Adama Mickiewicza / Bogumiła Pińczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1999, nr 4, s. 30-31

 

 1. Teatr - animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3,  s. 29-32

 

 1. Teatr amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 7/8, s. 6

 

 1. Teatr bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 7/8, s. 6

 2. Teatr - dziecko - edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 3, s. 119-132

 

 1. Teatr kształtuje postawy moralne / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 4, s. 55-57
 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 1 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 3, s. 48-52
 2. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 2 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 4, s. 38-43
 3. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 3 : szkolny teatrzyk - mały "szpital popsutej rzeczywistości" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 5, s. 48-53
 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 4 : spektakl jako "gra o siebie" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 1, s. 33-40 

 2. Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 7-17

 

 1. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 5, s. 17-20

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn // PROBLEMY OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE. -  2011, nr 4, s. 59-64

 

 1. Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s.53-80

 

 1. Uczyć, bawiąc : inscenizacja na motywach Czerwonego Kapturka / Ewa Kędra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 8, s. 52-55

 

 1. W Krainie Milusińskich (sztuka w trzech aktach) / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 6, s. 13-15

 

 1. Wielkanoc na moim osiedlu : przedstawienie wielkopostne / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 4, s. 24-25

 

 1. Witamy wiosnę po krakowsku : scenariusz spotkania klas I-III / Dorota Sowa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2011, nr 3, s. 43-50

 2. Współczesne poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. -2002, nr 3-4, s. 157-181

 

 1. Wychowanie i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym / Ilona Lasota // NOWA POLSZCZYZNA. - 2004, nr 1, s. 3-6

 

 1. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 2, s. 8-11

 

 1. Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 423-425

 

 1. Z wizytą w teatrze  : wykorzystanie teorii wielorakich inteligencji / Aleksandra Raźniak, Elżbieta Moskalik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 22-33

 

 1. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s. VI-VIII

 2. Zabawa w teatr - naprawdę warto / Alicja Aszkielowicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - nr 3 2004/2005, s. 64-68

 

 1. Zabawy w teatr / Jolanta Kłapsia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 32-34

 

 1. Zaczarowani przez teatr / Olga Piontek // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 38, s. 9

 

 1. Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 60-64

 

 1. Zobaczyć słonia - drama w pracy wychowawczej / Magdalena Wieczorek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 78-84

 

 1. Żebraczka : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 28-29

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

EDUKACJA TEATRALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1956 - 2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 

 1. "...z fantazją i humorem..." czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. - Rzeszów : "Fosze", 2004.  CzP   371.8

 

 1. 8 sztuk w poszukiwaniu teatru / [red. Alicja Szwarc]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.   WP   61603

 

 1. Bajki w teatrze / [red. Jolanta Masłowska ; przedm. Barbara Kilkowska]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1980.  WP   57083

 

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995.  CzP   37.091.8

 

 1. Co z was wyrośnie : scenariusze [przedstawień] dla gimnazjum i liceum / Anna Blaschke. - Kraków : "Impuls", 2004.  WP   92452,   CzP  371.8

 

 1. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.   CzP   371.8

 

 1. Cztery mile za piec : sztuki dla teatrów dziecięcych / Maria Kownacka ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970.  WP   15683

 

 1. Dni niecodzienne : o ziemi rodzinnej treści : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Domowe zabawy teatralne / Stefan Słysz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1977.  WP   46324,   WP   46337,  WP   46339

 

 1. Drama na lekcjach historii / Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.   WP   85211

 

 1. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995.   WP   88010,  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Nerwińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990.  WP   79726

 

 1. Dwie bajki ; Niemechaniczny koń ; Bajka o gwiazdach, czyli Wielka kariera / Wincenty Faber ; [muz.] Andrzej Zarycki, Zbigniew Jeżewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1977.  WP   34480,   WP   34481

 

 1. Dziecko widzem i aktorem : inscenizacje dla klas przedszkolnych, świetlic, domów dziecka / Janina Awgulowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1979.  WP   39405,  WP   39402,   WP   39400,  CzP   37.091.8

 

 1. Edukacja przez dramę / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1997.  WP   84587

 

 1. Epika na szkolnej scenie : inscenizacje dla klas IV - VI / Jolanta Zabielska. - Gdańsk : "Harmonia", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Gry dramatyczne : teatr młodzieży / Lidia Rybotycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.   WP   25163,   WP   25189

 

 1. Jak dobrze być : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Renata Chrzanowska. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Jasełka i przedstawienia bożonarodzeniowe : scenariusze dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / [red. Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.  CzP   371.8

 

 1. Kiermasz rozmaitości / [wybór i red. Adam Czetwertyński ; oprac. graf. Zbigniew Lengren]. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979.  WP   2370/b

 

 1. Kultura żywego słowa / Marian Mikuta. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   11461,  CzP   82.0

 

 1. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999.   CzP   37.091.8

 

 1. Małe formy sceniczne w pracy przedszkola / Janina Awgulowa, Wacława Świętek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.  WP   62940,   WP   62941,  WP   66063,  WP   66061,  WP   66060,  CzP   373.2

 

 1. Mały rycerz i panny : sztuka sceniczna według powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski / Wanda Maciejewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.  WP   55235

 

 1. Mesjasz się narodził : scenariusze jasełek, misteriów i akademii bożonarodzeniowych / [red. Elżbieta Kondrak]. - Kielce : "Jedność", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Między wzruszeniem a śmiechem / Dorota Klus-Stańska. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Mnie ta ziemia od innych droższa : wieczory literackie dla zespołów amatorskich / oprac. Ryszarda Hanin, Andrzej W. Piotrowski ; oprac. muzyczne Edward Pałłasz. - Warszawa : "Iskry", 1968.  WP   15647

 

 1. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.   CzP   37.091.8

 

 1. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński ; rys. Kasia Śniecińska. - Warszawa : "Żak", 1996.  WP   83950,   CzP   37.091.8

 

 1. Mój warsztat teatralny / Donka i Andrzej Madejowie. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.   WP   32745

 

 1. Na słoneczne i deszczowe dni : wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli / [wybór] Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stójowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.  WP   10818/b

 

 1. Na spotkanie tęczy : scenariusze spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży / Dorota Nowak. - Toruń : "Aksjomat", 2005.  CzP   37.091.8

 

 1. Nasz teatrzyk / wybór Halina Piaścik ; il. Bogusław Orliński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985.  CzP   37.091.8

 

 1. Pani na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. - Wyd. 4 zm., uzup. - Kraków : "Impuls", 2006.  WP   14126/b

 

 1. Podstawy recytacji i mowy scenicznej / Jan Kochanowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.  WP   4814,  WP   4528,   WP   4529

 

 1. Podstawy sztuki żywego słowa : (instrument - dykcja - ekspresja) / Mieczysław Kotlarczyk ; Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1961.  WP   48636

 

 1. Praca aktora : podręcznik dla instruktorów teatralnych / I. Rapoport; przeł.
  [z ros.] Juliusz Saloni. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.   WP   29161

 

 1. Praca w teatrze szkolnym : odczyty pedagogiczne / pod red. Władysława Słodkowskiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.  WP   75792,  WP   11773

 

 1. Propozycje wykorzystania technik dramowych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. pod kier. doradcy-metodyka Jadwigi Kolanek ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. - (Wyd. rozszerz.). - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993.  WP   12552/b,  WP   12553/b

 

 1. Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia / Teresa Fiutowska. - Warszawa : "Didasko", 1997.   WP   84940

 

 1. Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. - Kraków : "Impuls", 1998. CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.   CzP   371.8

 

 1. Serce : 4 sztuki z piosenkami i tańcami dla dzieci i młodzieży ; Psota kota Trota ; Polscy Jaś i Małgosia ; Polska Królewna Śniężka ; Jak Winnetou / Irena Prusicka ; muz. Aleksander Rostan. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.   WP   44554

 

 1. Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. - Rzeszów : "Fosze", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995.  WP   83991,  WP   83992,   CzP   37.091.8

 

 1. Statystyczny Polak ; Tales - człowiek cienia : inscenizacje matematyczne / Bożena Prystupa. - Opole : "Nowik", 2007.   CzP   372.851

 

 1. Stefan Żeromski : adaptacje prozy, fragmenty dramatów, wiersze o Pisarzu / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966.  WP   46330

 

 1. Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze lekcji
  i uroczystości szkolnych
  / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych Aleksandra Michałowska ; il. Artur Piątek. - Wrocław : "Siedmioróg", 2010.  CzP  37.091.8

 

 1. Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym / Urszula Wierzbicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr i edukacja / Anna Dziedzic. - Poznań : "Arka", 2001.  WP   92573

 

 1. Teatr radości : teatr szkolny, doświadczenia, uwagi, myśli / Klementyna Sołonowicz-Olbrychska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   6364

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn. - Warszawa : "Żak", 2010.  WP   103240

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 1998.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 2003.   WP   92936

 

 1. Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska ; [muzyka Jacek Delong]. - Wyd. 3. - Łódź : "Literatura", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisanych przez Marka i Małgorzatę Kot ; [il. Bożena Gąsienica Byrcyn]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003.  WP   14041/b

 

 1. Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004.   CzP   371.8

 

 1. Tylko w przedszkolu : zabawy teatralne : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.   CzP   37.091.8

 

 1. Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.    CzP   37.091.8

 

 1. W górę kurtyna : zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci / Dorota Dankowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2004.  CzP   371.8

 

 1. W krainie baśni : scenariusze przedstawień teatralnych : kształcenie zintegrowane / Urszula Dmitruk. - Łódź : "Res Polona", [2004].  CzP   371.8

 

 1. Warsztaty edukacji teatralnej : teatr dziecięcy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : "Europa", cop. 2001.  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Vademecum teatru amatorskiego / Stanisław Iłowski. - [Wyd. 2 zm.]. - Kraków : Ośrodek Kultury Wsi ZMW "Scena Ludowa", 1986.  WP   93432

 

 1. Z aniołami w tle : teatr : praca zbiorowa / przygot. przez Martę Zubek. - Kraków : "Rubikon", 2003.  WP   14076/b

 

 1. Z przeszłością za pan brat : wieczornica historyczno-literacka / oprac. Lucyna Szczegodzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1960.  WP   6181

 

 1. Zabawa dzieci w teatr / Jan Dorman. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981.  WP   58024,   CzP   37.091.8

 

 1. Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje : spektakle, kostiumy, rekwizyty / wybór utworów i oprac. inscenizacji Marek Głogowski ; wybór pozostałych utworów, oprac. inscenizacji, wstęp, wprowadz. w zagadnienia dotyczące teatru oraz pomysły wszystkich rekwizytów i kostiumów Lucyna Winkel-Sobczak ; il. Elżbieta Jarząbek. - Poznań : "Publicat", 2010.  WP   102251

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko dziecięce / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1969.  WP   13995

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko teatralne / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971.  WP   16499

 

 1. Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów : dla kreatywnych grup i kółek teatralnych / Thorsten Bohner ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002.   WP   88704

 

 1. Zarys deklamatoryki / Stanisław Furmanik. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.   WP   10851,  WP   3946

 

 1. Zbliż się, Melpomeno : scenariusze przedstawień dla teatrzyków szkolnych / Elżbieta Jodko-Kula. - Kraków : "eSPe", 2007.   CzP   371.8

 

 1. Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI-XVIII / Tadeusz Grabowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1963.  WP   3620/b

 

 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

 1. Aktor, czyli człowiek w maskach / Sylwia Jakubiec, Urszula Hadam // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 12-14

 

 1. Bajka o rozbitym serduszku / Beata Świerczewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 2, s. 52-58

 

 1. Bajka o tekturowym miasteczku : scenariusz dla teatrzyków szkolnych dla dzieci
  w wieku 9-12 lat
  / Agnieszka Radkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 10, s. 29-31

 

 1. Bawimy się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - nr 1, 2006/2007, s. 7-26

 

 1. Bezpieczne ferie : inscenizacja / Joanna Dołęgowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 2, s. 55-56

 

 1. Bracia miesiące : inscenizacja / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 52-59

 

7.   Calineczka - scenariusz przedstawienia / Urszula Patraj // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 3, s. 21-23 

 

 1. Co to jest teatr: scenariusz lekcji bibliotecznej / Justyna Czernicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2009, nr 9, s. 20-21

 

 1. Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 5, s. 13-14

 

 1. Czas na Hawaje : inscenizacja / Jolanta Henke-Widzińska // ŻYCIE SZKOŁY.- 2010, nr 5, s. 50-53

 

 1. Drama / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 5, s. 16-17

 

 1. Drama metodą twórczej edukacji : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 6, s. 32-36

 

 1. Drama w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 1, s. 33-54

 

 1. Dziecko i teatr... / Anna Drzewiecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 604-607

 

 1. Dzieje nauki : scenariusz przedstawienia słowno-pantomimicznego / Teresa Pałęcka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 20-21

 

 1. Edukacja teatralna / Marzenna Magda // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 1/2, s. 29-32

 

 1. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 4, s. 46-51

 

 1. Edukacja teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kakiel // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 9, s. 35-36 

 

 1. Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // WYCHOWANIE NA CO Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII

 

 1. Edukacyjna rola teatru / Lilla Pietrzykowska, Krystyna Dziekońska // PORADNIK  BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 7/8, s. 48-50

 

 1. Głos w sprawie kształtowania przestrzeni teatralnej w szkole / Jadwiga Jawor-Baranowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2009/2010, nr 2, s. 45-53

 

 1. Granie jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 2, s. 44-45

 

 1. Historia o świętym Mikołaju: sztuka sceniczna w siedmiu scenach / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 14-17

 

 1. I ty możesz być rycerzem...: scenariusz przedstawienia dla szkół podstawowych / Iwona Osiecka, Anna Łazikiewicz, Sylwia Spasińska // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 9, s. 34-36

 

 1. Inscenizacja baśni H.Ch.Andersena "Dziewczynka z zapałkami" i "Choinka" / Urszula Patraj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2002/2003, nr 2, s. 46-52

 

 1. Istota i funkcja dramy / Katarzyna Chrząszcz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 12, s. 18-21

 

 1. Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorom / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 3, s. 23-25

 

 1. Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka : scenariusz na podstawie baśni braci Grimm / Małgorzata Kaczmarek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 19-21

 

 1. Jesienny bukiet dla pani : inscenizacja / Małgorzata Jakubowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 8, s. 51-54

 

 1. Ku autokreacji poprzez dramę / Lucyna Maksymowicz // EDUKACJA. - 2004, nr 1, s. 33-44

 

 1. Korowód znanych Polaków : scenariusz przedstawienia / Anna Skrzypek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2011, nr 3, s. 25-26

 

 1. Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : scenariusz przedstawienia dla klas I-III / Violetta Majewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 3-7

 

 1. Królewna Śnieżka / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 2, s. 6-7

 

 1. Królowa Śniegu : scenariusz przedstawienia / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 17-21

 

 1. Łatwe szczęście : scenariusz przedstawienia dla gimnazjum / Justyna Banaszek, Joanna Maraszek // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 1, s. 24-25

 

 1. Magia teatru / Jolanta Bosowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 37-39

 

 1. Magia teatru : scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2005, nr 1, s. 26

 

 1. Mały Książę : scenariusz inscenizacji na podstawie "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 9, s. 4-8

 

 1. Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych / Jolanta Hartlińska-Palka  // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 2, s. 27-31

 

 1. Nasz MITing : scenariusz przedstawienia / Grzegorz Poturalski, Daria Witwicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 9,s. 24-26

 

 1. Nowoczesne zadania szkolnego teatru. [Cz.] 5 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 2, s. 38-44

 

 1. Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 8, s. 34-36

 

 1. Oskarżony Czesław M.: scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 5, s. 17-19

 

 1. Program teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 1, s. 10-26 

 

 1. Refleksja nad dramą edukacyjną / Maria Gudro // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 83-88

 

 1. Romeo i Julia inaczej : na podstawie sztuki Williama Szekspira / Kamila Gendera // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 7/8, s. 30

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Rozwijanie twórczej aktywności poprzez ''zabawę w teatr'' / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 1-2

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Smok ze Smoczej Jamy: scenariusz inscenizacji / Agata Włodarz, Elżbieta Wójcicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1997, nr 2, s. 9-11

 

 1. Scenariusz inscenizacji "Baba Jaga u dentysty" / Izabella Dębczyńska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 1, s. 52-54

 

 1. Strach ma wielkie oczy : inscenizacje / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 53-55

 

 1. Strajk : przedstawienie o książce / Piotr Dobrowolski, Anna Dymarczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 4, s. 21-23

 

 1. Szewczyk Dratewka / Elżbieta Szefer // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 7/8, s. 21-24

 2. Szkolny teatr - sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s.17-21

 

 1. Śpiąca królewna / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 5-8

 

 1. Świtezianka: parodia utworu Adama Mickiewicza / Bogumiła Pińczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1999, nr 4, s. 30-31

 

 1. Teatr - animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3,  s. 29-32

 

 1. Teatr amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 7/8, s. 6

 

 1. Teatr bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 7/8, s. 6

 2. Teatr - dziecko - edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 3, s. 119-132

 

 1. Teatr kształtuje postawy moralne / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 4, s. 55-57

 

 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 1 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 3, s. 48-52

 2. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 2 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 4, s. 38-43

 3. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 3 : szkolny teatrzyk - mały "szpital popsutej rzeczywistości" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 5, s. 48-53

 

 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 4 : spektakl jako "gra o siebie" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 1, s. 33-40 

 2. Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 7-17

 

 1. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 5, s. 17-20

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn // PROBLEMY OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE. -  2011, nr 4, s. 59-64

 

 1. Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s.53-80 

 

 1. Uczyć, bawiąc : inscenizacja na motywach Czerwonego Kapturka / Ewa Kędra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 8, s. 52-55

 

 1. W Krainie Milusińskich (sztuka w trzech aktach) / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 6, s. 13-15

 

 1. Wielkanoc na moim osiedlu : przedstawienie wielkopostne / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 4, s. 24-25

 

 1. Witamy wiosnę po krakowsku : scenariusz spotkania klas I-III / Dorota Sowa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2011, nr 3, s. 43-50
 2. Współczesne poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. -2002, nr 3-4, s. 157-181 

 

 1. Wychowanie i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym / Ilona Lasota // NOWA POLSZCZYZNA. - 2004, nr 1, s. 3-6

 

 1. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 2, s. 8-11

 

 1. Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 423-425

 

 1. Z wizytą w teatrze  : wykorzystanie teorii wielorakich inteligencji / Aleksandra Raźniak, Elżbieta Moskalik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 22-33

 

 1. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s. VI-VIII

 2. Zabawa w teatr - naprawdę warto / Alicja Aszkielowicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - nr 3 2004/2005, s. 64-68

 

 1. Zabawy w teatr / Jolanta Kłapsia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 32-34

 

 1. Zaczarowani przez teatr / Olga Piontek // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 38, s. 9

 

 1. Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 60-64  

 

 1. Zobaczyć słonia - drama w pracy wychowawczej / Magdalena Wieczorek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 78-84

 

 1. Żebraczka : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 28-29

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lilianna Żywutska