Program wychowawczy szkoły

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA


PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 1999-2006DRUKI ZWARTE

1. Konstruowanie i ewaluacja programów wychowawczych / Dorota Pankowska // W: Kształtowanie umiejętności wychowawczych pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002. – s. 17-50
(Scenariusze lekcji, przykłady programów wychowawczych)
PBW nr inw. 88 595 czyt.

2. Programy wychowawcze. Szansa czy konieczność szkolna? Cele, zadania, oczekiwania. Refleksje praktyków / Małgorzata Sitarczyk // W: Kształtowanie umiejętności wychowawczych pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002. – s. 51-79
PBW nr inw. 88 595 czyt.

3. Program wychowawczy instytucji edukacyjnej : tworzenie, struktura, przykłady / praca zbiorowa pod red. nauk. Krzysztofa Antoniaka i Anny Wiłkomirskiej. – Warszawa : „Żak”, 2001. – 120 s.
(m. in. czym jest i jakim celom służy program wychowawczy, tworzenie i struktura programu wychowawczego, przykłady programów wychowawczych)
PBW nr inw. 11 783/b czyt.

4. Program wychowawczy szkoły / Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 176 s.
PBW nr inw. 11 773/b, 88 418 czyt.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

5. Aberracja optymistyczna "Szkolnego programu wychowania" / M. Dudzikowa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1999, nr 7, s. 3-13

6. Budowanie systemu wychowawczego w szkole nowego typu / E. Borys // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 9, wkł. s. 1-3

7. Diagnoza - elementem programu wychowawczego szkoły / J. Duda, K. Pielak // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2001, nr 3, s. 14-15

8. Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego / D. Wilk // DYREKTOR SZKOŁY. – 2004, nr 9, s. 20-30

9. Ideologiczne i filozoficzne uwarunkowania tworzenia szkolnych programów – zaproszenie do dyskusji / W. Kozłowska // EDUKACJA. – 2002, nr 2, dod. S. 30-31

10. Jak porozumieć się w sprawie programu wychowawczego gimnazjum / J. Pielachowski // EDUKACJA MEDIALNA. - 1999, nr 3, s. 9-14

11. Jak tworzyć szkolny program wychowania / E. Lewandowska, A. Kurowicka, A. Ziarnik  // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 4, s. 8-9

12. Jak tworzyliśmy szkolny program wychowawczy / L. Pawelski // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 1999, nr 9, s. 19-22

13. Jak widzę program wychowania w szkole / S. Wlazło // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 4, s. 31-33

14. Kilka słów o konstruowaniu szkolnego programu wychowawczego / J. Misiorna // NOWA SZKOŁA. - 1999, nr 9, s. 11-13

15. Kilka uwag o tworzeniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły / E. Juśko // EDUKACJA I DIALOG. - 2000, nr 2, s. 64-66

16. Klub „Piecyk” (program profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczy) / K. Drewnicka // NOWA SZKOŁA. – 2006, nr 1, s. 20-24

17. Konstruowanie programu szkolnego / R. Więckowski // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 7, s. 403-406

18. Konstruowanie programu wychowawczego szkoły / A. Bargielska // DRAMA. – 1999, nr 30, s. 6-13

19. Monitorowanie oddziaływań wychowawczych szkoły / A. Jarmuła // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 9, s. 7-10
(Program wychowawczy dla gimnazjum)

20. O klasowym programie wychowawczym / M. Misztal // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 6, s. 45-46

21. O konstruowaniu szkolnego programu wychowawczego / J. Misiorna // NOWE W SZKOLE. - 1999/2000, nr 5, s. 7-9

22. O konstruowaniu szkolnego programu wychowawczego / J. Misiorna // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2000, nr 2, s. 9-10

23. O roli nauczycieli w realizacji szkolnego programu wychowania / M. Łobocki // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 1999, nr 6, s. 9-11

24. O tworzeniu szkolnego programu wychowawczego słów kilka / A. Janas // EDUKACJA. - 2000, nr 4, dod. s. 18-21

25. Opis systemu wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu / L. Dąbrowska - Ożóg // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 4, s. 10-12

26. Plan wychowawczy dla klasy I Elektronicznej (trzyletni cykl nauczania) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach / A. Bosiacki // LIDER. – 2003, nr 1, s. 16-17

27. Po lekturze programów wychowawczych. Cz. 1 / M. Byłów // NOWE W SZKOLE. - 2000/2001, [nr] 6, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 7-8

28. Po lekturze programów wychowawczych. Cz. 2 / M. Byłów // NOWE W SZKOLE. - 2000/2001, [nr] 7, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 6-7  

29. Porozmawiajmy o naszej szkole / E. Drozd // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 4, s. 15-16
(Warsztaty z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców przygotowujące do tworzenia programu wychowawczego)

30. Prawa dziecka a wewnątrzszkolny system wychowania / J. Kordziński // NOWE W SZKOLE. - 1999/2000, nr 5, s. 7, 8,9,10

31. Problemy uczniów a program wychowawczy szkoły / M. Szczurek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 6, s. 43-45

32. Program „PION” i jego ewaluacja / S. Grzelak, B. Wolniewicz-Grzelak // REMEDIUM. – 1999, nr 10, s. 8-10
(„PION” – program wychowawczy dla młodzieży w okresie dojrzewania)

33. Program pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie / K. Macyna // DYREKTOR SZKOŁY. - 2000, nr 4, s. 17-20

34. Program rozwoju szkoły oparty na dialogu / B. Jankowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 5, s. 11-13
(Tworzenie programu wychowawczego - szkoła podstawowa)

35. Program szkoły podstawowej - profilaktyka i wychowanie / J. Barbaj, J. Zych // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2002, nr 6/7, s. 16-18

36. Program wychowawczy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Nysie / D. Orzeł // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2003, nr 10, s. 1-2

37. Program wychowawczy dla szkół katolickich / S. Jaśkiewicz // WYCHOWAWCA. – 2000, nr 7-8, s. 56

38. Program wychowawczy dla uczniów klas licealnych / M. Nogalska, A. Godlewska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, dod. S. I-IV

39. Program wychowawczy internatu / W. Urbański // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 11, s. 16-18

40. Program wychowawczy opracowany dla wiejskiej szkoły podstawowej – 6 oddziałów / B. Ciechanowicz, M. Ciechanowicz // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 1, s. 27-29

41. Program wychowawczy szkoły / M. Baczyńska // EDUKACJA I DIALOG. – 2000, nr 5, s. 66-72

42. Program wychowawczy szkoły / M. Małuszek // EDUKACJA MEDIALNA. – 2000, nr 3, s. 13-20
(Na przykładzie programu SP w Koninie)

43. Program wychowawczy szkoły / St. Sławiński // DYREKTOR SZKOŁY. – 2003, nr 7/8, s. 38-39
(Uwagi o tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły)

44. Program wychowawczy szkoły - elementy teorii i praktyki / K. Chałas // EDUKACJA. - 2000, nr 4, s. 4-13

45. Program wychowawczy szkoły : (na przykładzie programu Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie) / M. Małuszek // EDUKACJA MEDIALNA. - 2000, nr 3, s. 13-20

46. Program wychowawczy szkoły : podstawa aksjologiczna i struktura budowy / K. Chałas // DYREKTOR SZKOŁY. – 2000, nr 10, s. 13-19

47. Program wychowawczy szkoły podstawowej / M. Hajduk // WYCHOWAWCA. - 2000, nr 2, s. 34

48. Program wychowawczy w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu / K. Błazusiak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2001, nr 7-8, s. 42-44

49. Program wychowawczy wspierający rodzinę / A. Święch // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 1, s. 24-27   

50. Przez wychowanie do dobrej szkoły / B. Mazur // NOWA SZKOŁA. - 1999, nr 2, s. 7-13

51. Realizuję program "Nasze spotkania" / E. Karczmarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 9, s. 44-45
 
52. Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym / J. Jastrząb // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2000, nr 12, s. 16-21

53. Rozmowy o wychowaniu / A. Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. – 2005, nr 4, s. 7
(Felieton o programach wychowawczych szkół)

54. Sejmik Wychowawczy : miejsce wychowania w reformowanej szkole / H. Gębołyś // DYREKTOR SZKOŁY. - 1999, nr 3, s. 23-24

55. System wychowawczy szkoły. - 1-2 / A. Sowiński // WYCHOWAWCA. - 1999, nr 9, s. 16-18; nr 10, s. 10-12

56. Szkolny? Program? Wychowania? / M. Czerpaniak – Walczak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1999, nr 7, s. 13-16

57. Szkolny program wychowania : projekt / M. Szczurek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1999, nr 4, s. 7-16

58. Szkolny program wychowawczy / E. Kosińska // WYCHOWAWCA. – 1999, nr 12, s. 20-22

59. Szkolny program wychowawczy / K. Koszewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, nr 8, s. 11-18

60. Szkoła a wychowanie / E. Kosińska // WYCHOWAWCA. - 1999, nr 5, s. 40-41

61. Tworzenie programu wychowania / B. Barszczewski // NOWE W SZKOLE. - 1999/2000, nr 5, s. 5, 6-7

62. Tworzenie programu wychowawczego dla klasy / D. Dragon // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 10, s. 1-5

63. Tworzenie programu wychowawczego szkoły / A. Trubisz, E. Dmuchowska // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. – 2001, nr 2, s. 31-34

64. Uwierz w siebie : program wychowawczy / Ł. Cicha // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 2, s. 13

65. Wokół programu wychowawczego : jak powstał program wychowawczy w mojej szkole ? / St. Augustyn // NOWE W SZKOLE. – 2002, nr 4, s. 14–16

66. Wychowanie w zreformowanej szkole / J. Strykowska // EDUKACJA MEDIALNA. - 1999. nr 1, s. 48-50

67. Wychowanie – jak je programować w szkole? / J. Pielachowski // EDUKACJA MEDIALNA. – 2002, nr 3, s. 11-14

68. Wypracowanie misji ośrodka / A. Bryzgalska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2002, nr 11, s. 12-16
(Program wychowawczy w ośrodku szkolno – wychowawczym)

Autor: Agnieszka Kordybacha