Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

KSIĄŻKI:

 1. Bajki logopedyczne / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk. - Kalisz : "Martel", [2017].
  WypRz   246804 [Książka z serii Lubimy się Uczyć : nauka i zabawa]
 2. Bajki logopedyczne dla dzieci / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk. - Kalisz : "Martel", [2018].
  WypRz 247325 [Książka z serii Lubimy się Uczyć : nauka i zabawa]
 3. Domowe zabawy logopedyczne / Małgorzata Dembińska ; il. Krystyna Lipka-Sztarbałło. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
  CzytR   216529 [Publikacja zawiera przykłady wierszy do pracy logopedycznej z dzieckiem, pomocnych w utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r]
 4. Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się pluszcze : wiersze króciutkie i trochę dłuższe / Kalina Jerzykowska ; il. Marianna Jagoda-Mioduszewska. - Wyd. 2. - Łódź : Literatura, 2016.
  WypRz   246578 [Książka z serii Na Końcu Języka, polecana przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne]
 5. Głoska, sylaba, słowo : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Aneta Kiepiela-Koperek. - Gdańsk : "Harmonia", 2014.
  WypRz 242121; CzytR 242596 [Książka rekomendowana przez Polski Związek Logopedów]
 6. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia – dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 2001.
  CzytR 37087 B [Książka z serii Logopeda Radzi]
 7. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia – dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 2000.
  WypRz 37090 B; CzytR 37089 B [Książka z serii Logopeda Radzi]
 8. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz) dz-dż : dyslalia – dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 2002.
  WypRz 225748; CzytR 225747 [Książka z serii Logopeda Radzi]
 9. Kkkora : zaburzenia mowy / Joanna M. Chmielewska. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2015.
  WypRz   246171;  CzytR   246856 [Bajka psychoedukacyjna, podejmująca temat jąkania, z serii Bajki bez Barier, cz. 7]
 10. Księga rymowanek do ćwiczeń logopedycznych : przewodnik dla logopedów i nauczycieli / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
  WypRz 236342
 11. Łamańce z dedykacją czyli makaka ma Kama / Bogumiła Toczyska. – Gdańsk : "Podkowa", 1998.
  WypRz 221895;
  CzytR 221894 [Książka z serii Logopedia – dla logopedów, nauczycieli, młodzieży szkół średnich, studentów szkół artystycznych]
 12. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Gdańsk : "Harmonia", 2005.
  WypRz   229270; CzytR   229269 [Zbiór wierszy wraz z ćwiczeniami, przeznaczonych do ćwiczeń ortofonicznych z dziećmi]
 13. Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych : czytaj z dzieckiem i słuchaj, jak mówi / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, [2017].
  WypRz 246245
 14. Szelest w pyszczku : wierszyki - zabawy słowne usprawniające wymowę dziecka / Tadeusz Rybicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
  CzytR   33415 B
 15. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WypRz 230509; CzytR 230508
 16. Wiersze logopedyczne / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk ; [il. Janusz Baszczak]. - Kalisz : "Martel", [2017].
  WypRz   246844 [Publikacja z serii Lubimy się Uczyć : nauka i zabawa]
 17. Wierszyczki łamijęzyczki : wierszyki utrwalające prawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego / Marta Anders. - Gdańsk : "Harmonia", cop. 2014
  WypRz 243804
 18. Wierszyki i zagadki logopedyczne / Agata Kwias. - Warszawa : "Żak", 2009.
  WypRz 235127; CzytR 235169
 19. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : ś/, /ź/, /ć/, /dź : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie, 2002.
  CzytR   226079 [Publikacja z serii Logopedia, zawiera także propozycje tekstów do ćwiczeń – wiersze lub ich fragmenty z klasyki literatury dziecięcej oraz utwory napisane przez autorki]
 20. Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. – Kraków : „Impuls”, 2009.
  CzytR 234767; WypRz 235355 [wyd. z 2010 r.]

AUDIOBOOKI:

 1. Gimnastyka dla języka : audiobook logopedyczny / Małgorzata Strzałkowska ; [wybór wierszy oraz tekst książeczki Ewa Krajna oraz Anna Żebryk-Stopa]. - Poznań : Media Rodzina, cop.2011.
  [Zbiór 52 utworów Małgorzaty Strzałkowskiej czytanych przez znakomitych polskich aktorów: Annę Seniuk, Jerzego Stuhra oraz Piotra Fronczewskiego. Audiobook powstał przy współpracy z Polskim Związkiem Logopedów, wyboru wierszy dokonały specjalistki zawodowo zajmujące się terapią osób z zaburzeniami mowy i/lub języka. Po każdym utworze zamieszczono komentarz - logopeda odczytuje te fragmenty, które są istotne z punktu widzenia treningu mowy. W pudełku znajdziemy także książeczkę z najważniejszymi zasadami wymowy polskiej oraz ćwiczeniami dykcyjnymi.]
  AudRz   215

ARTYKUŁY:

 1. Alians biblioterapii i logopedii / Joanna Palacz, Bożena Bełkot.// Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 200-212, bibliogr.
 2. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34 [Artykuł zawiera tekst logopedycznej bajki terapeutycznej „Purpurowy dzwoneczek” o kwiatuszku, który nie potrafi wymówić właściwie głoski „r”, wraz z ćwiczeniami oraz propozycjami scenariuszy zajęć]
 3. Bajki samograjki : audiobook i słuchowisko w rozwoju mowy dziecka / Magdalena Osowicka-Kondratowicz.// Forum Logopedy. - 2018, nr. 24, s. 38-41, bibliogr.
 4. Biblioterapia jako forma wsparcia terapii logopedycznej / Iwona Podlasińska.// W: O potrzebie biblioterapii. - Wrocław : Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, 2012. - S. 125-131
  CzytR   239842
 5. Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 3-8, bibliogr.
 6. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 7-8, s. 26-27
 7. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 3, s. 26-27
 8. Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 5, s. 20-21
  [W kąciku logopedycznym zamieszczane są krótkie wierszyki wraz z propozycjami ćwiczeń i zabaw]
 9. Literatura dla dzieci i młodzieży w terapii logopedycznej / Piotr Skowronek.  //W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009 S. 284-292.
  WypRz 235082; CzytR 235081
 10. Logopedyczna bajka terapeutyczna : nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
 11. Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 43-48
  [Artykuł zawiera tekst logopedycznej bajki terapeutycznej o kwiatuszku, który nie potrafi wymówić poprawnie głoski „r” w dwóch różnych językach swoich rodziców, ćwiczenia artykulacyjne oraz scenariusz zajęć; na s. 48-49 recenzje naukowe do pracy D. Bełtkiewicz]
 12. Praca terapeuty pedagogicznego w utrwalaniu poprawnej wymowy "r". Metodyczne opracowanie wiersza "Historyjka o wiewiórce Marcie" / Katarzyna Anna Kurowska.//W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2006 S. 187-194.
  CzytR 232699
 13. "Rozmówki na łące" : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci z oddziału przedszkolnego / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2017, nr 2, s. 2-3
 14. Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „k” / Beatrycze Smaszcz-Turosieńska.//W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2006 S. 195-196.
  CzytR 232699
 15. Wierszyki logopedyczne / Katarzyna Patalan.// Forum Logopedy. - 2016, nr 14, s. 37-38
 16. Wybór i opracowanie metodyczne pomocy z serii "Logopeda radzi" / Bożena Baranowska [i in.].//W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2006. - S. 255-276
  CzytR 232699
 17. Wzbogacanie leksyki u starszych dzieci przedszkolnych / Helena Borowiec // Logopedia. – 2003, t. 32, s. 223-243, bibliogr.
  [W artykule przedstawiono propozycje ćwiczeń leksykalnych i wykorzystania odpowiednio dobranych tekstów literackich, m. in. wierszy Tuwima, Brzechwy, Kubiaka, Ficowskiego, Kulmowej, Konopnickiej]
 18. Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // Logopedia. – 2002, t. 31, s. 227-256
  [Artykuł wskazuje nauczycielom i rodzicom, jak kształtować i wspierać rozwój mowy dziecka, wykorzystując zabawy, wierszyki, piosenki i bajki]

 

BAJKI I WIERSZYKI LOGOPEDYCZNE ONLINE

 

 

oprac. Izabela Tomoń-Bąk

 

Lokalizacja zbiorów:

 • CzytR – Czytelnia i Informatorium, ul. Towarnickiego 3 (wszystkie czasopisma dostępne są w Czytelni)
 • WypRz – Wypożyczalnia Książek, ul. Gałęzowskiego 4
 • AudRz – Wypożyczalnia Audiowizualna, ul. Gałęzowskiego 4

 

Zachęcamy do korzystania z w/w literatury. W ramach e-usług realizujemy zamówienia na skany lub kserokopie artykułów z czasopism oraz fragmentów książek, poprzez katalog INTEGRO (https://opac.pbw.org.pl/integro/catalog).

Autor: Izabela Tomoń-Bąk