Projekt edukacyjny w gimnazjum

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Druki zwarte:

 1. Biblioteka nauczyciela fizyki : gimnazjum. Z. 4, Metoda projektów i inne metody aktywizujące / pod red. Jolanty Niemiec. - Kraków : Wydawnictwo ZamKor, 2005.
  Przemyśl CzP 372.853
 2. Drama w szkolnej edukacji historycznej : opis metody i technik nauczania oraz przykładowe scenariusze lekcji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie edukacji historycznej / Ireneusz Malec. – Toruń : "Bea-Bleja", 2002
  Przemyśl WP 14855/b
  Jarosław WJ 51473
  Przemyśl CzP 37.016:94
 3. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Kraków : "Impuls", 2001.
  Przeworsk WK 44176
  Jarosław WJ 49173
  Lubaczów WL 40348
  Lubaczów WL 40349
  Jarosław CzJ 377
  Przemyśl CzP 37.091.3
 4. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004
  Przemyśl WP 89503
 5. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006
  Jarosław WJ 54537
 6. Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
  Przemyśl WP 102379
  Przemyśl WP 102380
  Lubaczów WL 46890
  Lubaczów WL 46891
  Lubaczów WL 48255
  Przeworsk WK 49648
  Przeworsk WK 49649
  Jarosław WJ 53879
  Jarosław WJ 53880
 7. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  Przemyśl WP 102381
  Przemyśl WP 102382
  Lubaczów WL 46901
  Lubaczów WL 46902
  Lubaczów WL 48268
  Przeworsk WK 49646
  Przeworsk WK 49647
  Jarosław WJ 53877
  Jarosław WJ 53878
 8. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  Przemyśl WP 106333
  Przemyśl WP 107223
 9. Metoda projektów w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
  Jarosław WJ 55080
  Jarosław WJ 55643
 10. Metoda projektu w gimnazjum : poradnik dyrektora i nauczyciela / Kamila Przychodzień. – Warszawa : "Adamantan", 2011
  Przeworsk WK 50345
  Jarosław WJ 54546
 11. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. – Warszawa : "Żak", 2000.
  Przemyśl WP 87276
  Lubaczów WL 39740
  Jarosław WJ 49040
  Przeworsk WK 42892 – 96
  Przeworsk WK 42857 - 59
  Przeworsk WK 42287
  Przemyśl CzP 37.091.3
 12. Projekty edukacyjne : poradnik dla nauczycieli / Bożena Potocka, Lesława Nowak. – Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2002
  Przeworsk WK 43968
  Przemyśl CzP 37.091.3
 13. Propozycje projektów edukacyjnych realizowanych w szkole podstawowej i gimnazjum / pod red. Izabeli Wołoszyn. - Przemyśl : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001
  Lubaczów WL 1446 B
 14. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / Agnieszka Mikina [i in.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013
  Przemyśl WP 107203
  Przemyśl WP 107204
  Jarosław WJ 55673
  Jarosław WJ 55674
  Lubaczów WL 49137
  Lubaczów WL 49138
 15. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
  Jarosław WJ 54588
  Przeworsk WK 44356
 16. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
  Przemyśl WP 89359
 17. Udane projekty dla gimnazjum nie tylko z matematyki / pod red. Małgorzaty Mikołajczyk. – Wyd. 2. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2002
  Przeworsk WK 43926

 

Artykuły z czasopism:

 1. Achilleida: (cykl lekcji o Iliadzie Homera) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 25-40
 2. Aktywne metody nauczania na lekcjach historii: scenariusze zajęć w gimnazjum / Katarzyna Dorosz // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s. 239-243
 3. Ambasadorzy Polskiego Dziedzictwa Kulturowego / Elżbieta Pryłowska-Nowak // Geografia w Szkole. – 2011, nr 5, s. 55-58
 4. Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego : metoda projektu edukacyjnego / Roman Rokicki, Bartłomiej Kopaczyński // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 29-31
 5. Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 34-40
 6. Co wiemy o pochodnych węglowodorów : konspekt lekcji w gimnazjum metodą mapy pojęciowej / Maria Daniłowicz // Chemia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 92-93
 7. „Czytanie miasta” / Anna Białobrzeska // Polonistyka. – 2010 , nr 8 , s. 35-37
 8. Dni języków obcych organizowane przez nauczycieli różnych przedmiotów i wielu uczniów / Karolina Skoczylas, Regina Kaczmarek // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 2, s. 130-133
 9. Dookoła świata z projektem "Lodówka" / Paulina Wilczyńska-Sasim // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 48-52
 10. Edukacja medialna metodą projektu : wymiary szkolnych działań / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. – 2012/2013, nr 1, s. 73-85
 11. Edukacyjne zastosowanie komiksu w projekcie gimnazjalnym i nie tylko / Hanna Basaj // Meritum. – 2011, nr 4, s. 58-62
 12. Gimnazjalista w krainie czarów, czyli jak zachęcić nastolatka do nauki angielskiego / Agnieszka Boćwińska, Maria Rymaszewska // Języki Obce w Szkole. – 2009/2010, nr 6, s. 174-181
 13. „Ilustrowany przewodnik po Oświeceniu” - propozycja gimnazjalnego projektu historycznego / Katarzyna Moskiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 6, s. 58-61
 14. Indywidualizacja od A do Z : tworzenie projektu edukacyjnego / Dariusz Skrzyński // Doradca Dyrektora Szkoły. – 2012, nr 20, s. 54-57
 15. Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : (nauczanie metodą projektu) / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 65-70
 16. Jak człowiek wykorzystuje warunki środowiska przyrodniczego Afryki? - metaplan / Alicja Budniok // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 235-236
 17. Jak przygotować uczniów do gimnazjalnych projektów edukacyjnych / Małgorzata Sandułow // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 10, s. 52-55
 18. Jak uniknąć nudy na lekcjach? / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 9, s. 2-6
 19. Książka artystyczna : projekt edukacyjny / Monika Godula, Wanda Śliwowska // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, s. 29-30
 20. Listek figowy, czyli jak cię widzą, tak cię piszą : projekt zajęć wspierających myślenie twórcze, uzupełniających naukę języka polskiego, historii i WOK / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. – 2009, nr 4, s. 17-24
 21. Mapa myśli na lekcjach geografii w gimnazjum / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 90-93
 22. Media - Abecadło z Miłosza : synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka-Centrum Informacji, nr 3, s. 16-19
 23. Metoda projektów w gimnazjum / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. – 2011, nr 6, s. 45-48
 24. Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Irena Denicka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 76-79
 25. Metoda projektów w procesie dydaktyczno-wychowawczym gimnazjum (na przykładzie zajęć wychowania fizycznego) / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna s. I-IV
 26. Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 1, s. 21-28
 27. Moje Miasto - propozycja projektu uczniowskiego / Dominik Sikorski // Geografia w Szkole. – 2013, nr 2, s. 37-40
 28. Nauczanie geografii metodą projektów : propozycja lekcji w gimnazjum / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 17-23
 29. Nauczanie metodą projektu / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 80-88
 30. Norwid czytany w gimnazjum / Wioletta Żórawska // Polonistyka. – 2011, nr 9, s. 51-57
 31. Od czego zależy nasze zdrowie : projekt edukacyjny / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 49-52
 32. Oskarżony polimer: scenariusz lekcji / Ewa Stronka-Lewkowska // Chemia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 39-41
 33. Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy... : (projekt edukacyjny dla gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 3, s. 87-97
 34. Polimery wokół nas : projekt / Alicja Wołosińska // Chemia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 26-37
 35. Potencjał projektu / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 73-79
 36. Poznaj Piotra Skargę / Krystyna Merska, Anna Łukasiak // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 5, s. 9-10
 37. Prezentacja Pecha Kucha - sposób na przedstawienie projektu gimnazjalnego / Witold Kranas // Meritum. – 2011, nr 4, s. 73-77
 38. Projekt "Antygona" - jak wyjść poza konwencję i uczyć podmiotowo / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 20-42
 39. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 11, s. 27-40
 40. Projekt edukacyjny "Bornholm 2006" w gimnazjum w Strzegomiu / Anna Figura // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 32-38
 41. Projekt edukacyjny kolejnym wyzwaniem w gimnazjum. [Cz. 1] / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. – 2010, nr 6, s. 48-50 Cz. 2
 42. Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji / Alicja Sitarz // Meritum. – 2011, nr 4, s. 47-50
 43. Projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Janusz Korzeniowski // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 6, s. 40-44
 44. Projekt gimnazjalny z wykorzystaniem Microsoft Photosynth, czyli od ogółu do szczegółu / Michał Grześlak // Meritum. – 2011, nr 4, s. 70-72
 45. Projekty edukacyjne - oferta bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Renata Bąk // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 2, s. 40-42
 46. Projekty projektem na życie. Cz. 1 / Monika Maciaszek // Remedium. – 2013, nr 1, s. 6-7
 47. Projekty projektem na życie. Cz. 2 / Monika Maciaszek // Remedium. – 2013, nr 3, s. 8-9
 48. Projekty wideo - językowe i międzynarodowe / Elżbieta Gajek // Meritum. – 2011, nr 4, s. 27-30
 49. Przysłowia na miarę gimnazjalisty / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 4, s. 41-50
 50. Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum w praktyce. Cz. 2 / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. – 2010, nr 7, s. 41-45 Cz. 1
 51. Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11 XI - święto odzyskania niepodległości przez Polskę / Anna Chochołowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 16-18
 52. Scenki na powtórzenie / Ewa Królczyk // Fizyka w Szkole. – 2003, nr 3, s. 166-168
 53. Sposób na projekt / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 4, s. 64-83
 54. Troja (projekt edukacyjny) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 47-55
 55. WebQuest propozycją tworzenia projektów gimnazjalnych / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2011, nr 4, s. 83-87
 56. Wielkie kuszenie / Agata Borek // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 42-47 "Wielkie kuszenie" - to tytuł projektu realizowanego z udziałem uczniów gimnazjum
 57. Wierszynka: program wychowawczo-edukacyjny szkolnego klubu literackiego / Elżbieta Ambroż // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 10, s. 14-17
 58. WorldWide Telescope w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym / Dorota i Jacek Kuprasowie // Meritum. – 2011, nr 4, s. 78-82
 59. Wybitni kompozytorzy polscy muzyki współczesnej / Tomasz Wiśniewski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 3, s. 30-34
 60. Wyjazd do Londynu : przygotowanie do świadomego zwiedzania w klasie trzeciej gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi / Ewa Gatnar // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 120-126
 61. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w realizacji nauki o prądzie elektrycznym w gimnazjum / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 44-47
 62. Wykorzystanie projektu edukacyjnego na zajęciach z języka niemieckiego w gimnazjum / Renata Frosztęga // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 2, s. 43-45
 63. Wyzyskać Sofoklesa w gimnazjum : od ograniczeń do różnorodności metodycznej / Maria Łaganowska, Wanda Staszowska-Sołtys // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 81-92
 64. Zachęcamy uczniów do czytania: projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. – 2012, nr 6, s. 26-28
 65. Zdrowo żyć - zdrowym być : projekt edukacyjny w świetlicy szkolnej / Dominika Bednarek // Świetlica w Szkole. – 2013, nr 5 ,s. 17-18
 66. Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 8, s. 11-12
 67. Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum, pierwsze spostrzeżenia / Elżbieta Kąkiel // Meritum. – 2011, nr 4, s. 2-6
 68. Żydzi w literaturze i kulturze: (propozycja metodyczna) / Bożena Lysko // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 62-71

 

Autor: Elżbieta Krupa