Otyłość dzieci i młodzieży

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Gertruda Kmiecik

Otyłość dzieci i młodzieży

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki :

 1. Abc otyłości / red. nauk. Naveed Sattar i Mike Lean. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. Przeworsk WK 49413
 2. Dietetyka / pod red. Jana Hasika. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983. PrzeworskWK 26386
 3. Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Anna Rudnicka. - Wyd. 3 uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. PrzeworskMKsK 61
 4. Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Anna Rudnicka. - Wyd. 3 uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. PrzeworskWK 51341
 5. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. PrzeworskWK 3838 B
 6. Kuchnia dla dzieci : porady, zdrowe diety, 150 przepisów / [tekst Anna Jankowska]. - Bielsko-Biała : "Dragon", 2011. PrzeworskWK 50404
 7. Kuchnia dziecięca / Sabina Witkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1960. PrzeworskWK 3438
 8. Kultura, ciało, (nie)jedzenie, terapia : perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania / Barbara Józefik. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014. Przeworsk WK 51855
 9. Nadwaga i otyłość : interwencje psychologiczne / Aleksandra Łuszczyńska. - Wyd. 1, 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Przeworsk WK 52080
 10. Ocena żywności i żywienia / pod red. Marka Zina. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. Przeworsk MKsK 64
 11. Otyłość : przystosowanie i uwarunkowania / Janusz Kirenko, Anna Wiatrowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2015. PrzeworskWK 52826
 12. Otyłość u dzieci i młodzieży / red. nauk. Ewa Małecka-Tandera, Piotr Socha. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. PrzeworskWK 51820
 13. Podstawy żywienia człowieka / Krystyna Flis, Wanda Konaszewska. - Wyd. 15. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. PrzeworskWK 48200
 14. Podstawy żywienia człowieka : podręcznik dla technikum / [aut. Hanna Kunachowicz i in.]. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Przeworsk WK 41830
 15. Problemy z nadwagą u dzieci : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann. - Kielce : "Jedność", 2007. Przeworsk WK 3594 B
 16. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2010. PrzeworskWK 50611
 17. Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. PrzeworskWK 49552
 18. Zasady żywienia i dietetyka stosowana : podręcznik dla wydziałów dietetyki medycznych studiów zawodowych / Zofia Wieczorek-Chełmińska. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. PrzeworskWK 32597
 19. Zasady żywienia i dietetyka stosowana / Zofia Wieczorek-Chełmińska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1977. Przeworsk WK 21239
 20. Zdrowy apetyt : przewodnik po żywieniu od niemowlaka do nastolatka / Anna Jelonek, Dorota Frontczak. - Warszawa : "Agora", 2015. Przeworsk WK 52418
 21. Żywienie dzieci / Halina Woś, Anna Staszewska-Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.Przeworsk WK 47509
 22. Żywienie w zdrowiu publicznym / pod red. Pawła Januszewicza, Piotra Sochy, Artura Mazura. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. PrzeworskWK 48784

 

Filmy :

 1. Anoreksja [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009]. Przeworsk WK 95 DO
 2. Przemiana z grubego na zdrowego [Film]. - Sosnowiec : "Projekt-Kom", 2014. Przeworsk WK150 DO

 

Artykuły :

 1. Aktywność fizyczna a uroda / Beata Zaustowska // Lider. - 2007, nr 5, s. 21-23
 2. Aplikacje mobilne pomocne w walce z otyłością podopiecznych / Jacek S. Tutak // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 154-164
 3. Chudość i otyłość czyli o zachwianiu równowagi wagi / Ela Binswanger // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 48-50
 4. Co dolega twoim uczniom / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 22, s. 6
 5. Cuda, nie diety / Katarzyna Klimek-Michno // Charaktery. - 2013, nr 7, s. 44-48
 6. Co może szkoła w walce z otyłością? / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. - 2016, nr 6, s. 60-62
 7. Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur // Lider. - 2006, nr 1, s. 6-8
 8. Czy istnieje zdrowy zamiennik cukru białego? / Karolina Łagowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 18-21
 9. Delektuj się i jedz... mniej / Amy Novotney // Charaktery. - 2015, nr 3, s. 50-52
 10. Diety alternatywne w świetle nauki o żywieniu / Jan Jeszka, Małgorzata Woźniewicz, Jan Gawęcki //W: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 270-296, bibliogr. Przeworsk WK 51639
 11. Dlaczego nie chcą chcieć / Zbigniew Cendrowski //Lider. - 2008, nr 4, s. 13-18
 12. Dzieci wiejskie - styl życia a nadwaga i otyłość / Georgia Franusz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 1, s. 14-19
 13. Dziecko z nadwagą w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 40-45
 14. Epidemia wśród dzieci! / Konrad Gaca // Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 12-13
 15. Gen tycia / Richard J. Johnson, Peter Andrews // Świat Nauki. - 2015, nr 11, s. 66-71
 16. "Ja" otyłe i "ja" szczupłe - dwoistość "ja"cielesnego u kobiet z nadwagą / Eugenia Mandel ; Monika Bąk-Sosnowska //W: Jakość życia współczesnego człowieka. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 37-48. Przeworsk WK 49735
 17. Jak zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci? / Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 5-10
 18. Każdy sobie rzepkę skrobie : potrzebny jest kompleksowy program walki z otyłością dzieci i młodzieży / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 20, s. 8
 19. Kilogramy emocji / Stephane Clerget, rozm. przepr. Joanna Peiron // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 28 – 31
 20. Konferencja - aktywność fizyczna a otyłość : profilaktyka, psychika, estetyka / Zdzisław Czaplicki i in. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 48-50
 21. Kwestionariusz do badania wizerunku ciała otyłych : raport z badań porównawczych polsko-czeskich / Alicja Głębocka, Bohumil Koukola //W: Jakość życia współczesnego człowieka. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 24-35, bibliogr. Przeworsk WK 49735
 22. Młodzież o odżywianiu się i atrakcyjności fizycznej / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 47-54
 23. Między niedostatkiem a nadmiarem. O zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 22-33, bibliogr.
 24. Mózg w oblężeniu / Stacy Lu // Charaktery. - 2017, nr 3, s. 60-63
 25. Nadwaga i otyłość - zrób coś z tym! / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2007, nr 11, s. 4-8
 26. Nadwaga i otyłość dzieci : przyczyny i zagrożenia / Agnieszka Przychodni // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s. 35-41, bibliogr.
 27. Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : (opis i analiza przypadku) / Teresa Zygmunt // Lider. - 2006, nr 2, s. 17
 28. Nadwaga i otyłość uczniów : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2014, nr 6, s. 54-59
 29. Nakarm uczuciem / Magdalena Jarzębowska // Charaktery. - 2015, nr 12, s. 50-53
 30. Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s. 26-29, bibliogr.
 31. Niewolnicy diety / Magdalena Jarzębowska // Charaktery. - 2016, nr 4, s. 46-49
 32. Normy żywieniowe receptą na otyłość dzieci? / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 68-70
 33. O problemie dużej wagi, czyli skąd nadwaga i otyłość / Anna Nowak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 22-24
 34. O środkach odchudzających / Mariusz Galek, Joanna Ortyl // Chemia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 19-22
 35. Od czego stajemy się grubi? / Gary Taubes // Świat Nauki. - 2013, nr 10, s. 46-51
 36. Odważ się żyć / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 14-23
 37. Odżywianie się i wizerunek własnego ciała - postrzeganie przez młodzież gimnazjalną / Marta Kowalczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 20-25
 38. Otyłość: rozdmuchany problem? / W. Wayt Gibbs // Świat Nauki. - 2005, nr 7, s. 46-53
 39. Otyłość u dzieci / Grażyna Rowicka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s.38-41.
 40. Otyłość u dzieci : przegląd aktualnych badań / Dominik Olejniczak, Kamila Głowacka // Lider. - 2009, nr 9, s. 26-27
 41. Otyłość u najmłodszych / Magdalena Makarewicz-Wujec // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 23-26
 42. Otyłość w szkole : nie tylko zbędne kilogramy / Radosław Mysior // Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 12-15
 43. Pan(i) swojej wagi / Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 24-27
 44. Paradoksy otyłości i niedożywienia / Gary Stix // Świat Nauki. - 2007, nr 10, s. 28-31
 45. Planeta grubasów / Barry M. Popkin // Świat Nauki. - 2007, nr 10, s. 56-63
 46. Podatkiem w otyłość / Marcin Wroński // Wiedza i Życie. - 2014, nr 9, s. 60-63
 47. Pokonać otyłość / David H. Freedman // Świat Nauki. - 2011, nr 3, s. 24-31
 48. Poznawczo-behawioralna terapia młodzieży z zaburzeniami odżywiania się i otyłością / Denise E. Wilfrey [i in.] // W: Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010. - S. 307-338, bibliogr. Przeworsk WK 49701
 49. Preferencje żywieniowe dzieci / Agnieszka Wilczewska // Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 13-15
 50. Problem otyłości dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska // Remedium. - 2005, nr 7-8, s. 18-19
 51. Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku / Beata Zaustowska // Lider. - 2008, nr 1, s. 13-15
 52. Profesjonaliści : znaczenie specjalistycznej pomocy na przykladzie leczenia otyłości / Marta Makara-Studzińska, Justyna Morylowska-Topolska // W: Wezwani do działania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 367-381. Przeworsk WK 49552
 53. Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży / Mariola M. Świderska // W: Styl życia i zachowania prozdrowotne - wybrane konteksty. - Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. - S. 111-134. Przeworsk MKsK 61
 54. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród młodzieży : program edukacyjno-profilaktyczny przeznaczony do realizacji w szkołach ponadgimnazjalnych / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne 
  1. i Zdrowotne. - 2015, nr 2, s. 22-29
 55. Rekreacja zdrowa i przyjemna. Cz. 5 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2008, nr 2, s. 21
 56. Rola nauczyciela wf : wsparcie młodzieży z nadwagą i otyłością / Ewa Brzozowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 3, s. 6-9
 57. Rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych / Mirosław Jarosz, Wioleta Respondek // W: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 90-102. Przeworsk WK 51639
 58. Skazani na tycie? / Jeffrey S. Flier, Eleftheria Maratos-Flier // Świat Nauki. - 2007, nr 10, s. 44-53
 59. Słodkie życie, ciężki problem / Elżbieta Binswanger-Stefańska // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s.16-20
 60. Społeczna defaworyzacja otyłości / Mariola Świderska // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 49-57, bibliogr. Przeworsk WK 50611
 61. Subiektywne postrzeganie własnego ciała - destrukcyjna potrzeba odchudzania się / Danuta Niedźwiecka-Kącik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 40-47
 62. Trać wagę, ale z głową / Anna Miller ; tł. Paulina Chołda // Charaktery. - 2015, nr 10, s. 46-49
 63. Trening zdrowotny oraz dieta w leczeniu otyłości : wyniki programu dotyczącego występowania otyłości wśród młodzieży w wieku 16-17 lat / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 6, s. 20-27
 64. Uczeń z nadwagą / Jan Winnicki // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 43, s. 4
 65. Walka z otyłością jako problem psychospołeczny XXI wieku : wpływ implementacji intencji celu na samoregulację odżywiania się / Małgorzata Obara-Gołębiowska // W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. - Kraków : "Impuls", 2013. - S. 299-317. Przeworsk WK 51349
 66. Wpływ otyłości na sprawność fizyczną dzieci / oprac. Karolina Łagowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 2, s. 17-18
 67. Wybrane aspekty funkcjonowania osób otyłych i z nadwagą w rodzinie w świetle badań własnych / Klaudia Boniecka, Hanna Liberska // W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 114-124. Przeworsk WK 51914 ; MKsK 316
 68. Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 14-17, bibliogr.
 69. Wybrane wątki teoretycznej i empirycznej wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania rodzin z nastolatkami chorującymi na zaburzenia odżywiania / Bernadetta Izydorczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s.103-123
 70. Zagrożenie marginalizacją dzieci z nadwagą lub otyłością / Edyta Obodyńska // W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 53-60, bibliogr. Przeworsk WK 49951
 71. Zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży / Agnieszka Hajduk // W: Wezwani do działania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 139-161, bibliogr. Przeworsk WK 49552
 72. Znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu należnej masy ciała i wysokiej jakości życia / Agnieszka Jakubek, Piotr Susik // Lider. - 2006, nr 11, s. 3-4
 73. Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne / Iwona Rudek // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 291-303, bibliogr. Przeworsk WK 50868
 74. Żywienie w otyłości / Magdalena Białkowska, Wiktor B. Szostak // W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PAN, 2012. - S. 332-345. Przeworsk WK 51640

 

Autor: Gertruda Kmiecik