Żołnierze wyklęci

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

 

 

 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Polskie podziemie polityczne i zbrojne (1944 – 1956)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Druki zwarte:

 

 1. Armia Krajowa : dramatyczny epilog / red. Krzysztof Komorowski ; Wojskowy Instytut Historyczny. - Warszawa : "Bellona", 1994.
  Przeworsk WK 38437

 

 1. Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość : Lubaczów / Mieczysław Argasiński. - Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2002.
  Lubaczów CzL 40914

 

 1. Armia Krajowa : Siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
  Lubaczów WL 37568
  Przeworsk WK 38167

 

 1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 / [zespół red. Rafał Wnuk i in.]. - Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.
  Przemyśl WP 96128
  Przemyśl CzP 94(438)

 

 1. Jeden z wyklętych - Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko" 1910-1951 / Patryk Kozłowski. - Warszawa : "Rytm", cop. 2004.
  Jarosław WJ 53092

 

 1. Jeśli zapomnę o nich / Grażyna Lipińska ; do dr przygot. Jacek Bierezin. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990.
  Przeworsk WK 37009

 

 1. Klementyna : więzienne wspomnienia z procesu WiN-u / Danuta Wojnar-Górecka ; posł. Janusz Kurtyka. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1997.
  Przemyśl WP 102768

 

 1. Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL : praca zbiorowa / pod red. Janusza Kurtyki ; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2007.
  Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)

 

 1. Najnowsza historia Polski [Film] : My od "Sztubaka" / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007].
  Przemyśl WP 144/E
  Przemyśl WP 168/E

 

 1. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 w świetle dokumentów / wybór, wstęp i oprac. Bogusław Wójcik. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2009.
  Lubaczów CzL 45901
  Przeworsk MksK Reg.

 

 1. NKWD i polskie podziemie 1944-1945 : z "teczek specjalnych" Józefa W. Stalina / red. nauk. ros. Albina F. Noskova ; red. nauk. pol. Alina Fitowa ; [posł. Józef Buszko]. - Kraków : "Universitas", cop. 1998.
  Przemyśl WP 85597

 

 1. Pany i rezuny : współpraca AK-WiN i UPA : 1945-1947 / Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk. - Warszawa : "Volumen", 1997.
  Przemyśl WP 85176
  Lubaczów WL 38268

 

 1. Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939-1944 / Krzysztof Kaczmarski. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003.
  Jarosław WJ 49514
  Jarosław CzJ 94(438)
  Przeworsk MksK Reg.

 

 1. Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956 / red. nauk. Sławomir Poleszak i Adam Puławski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2002.
  Jarosław CzJ 94(438)

 

 1. Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949) / wybór, wstęp i opac. Tomasz Balbus, Zbigniew Nawrocki. - Warszawa : "Volumen", 2001.
  Przeworsk WK 44370

 

 1. Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie : Samodzielny Batalion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych kryptonim "Zuch" (1944 - 1947) / Waldemar Basak. - Krosno : "Ruthenus", 2008.
  Lubaczów WL 47000

 

 1. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946-1954 / pod red. Tomasza Berezy i Piotra Chmielowca. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej, 2004.
  Przeworsk WK 44735
  Jarosław CzJ 94(438)
  Przeworsk MksK 09

 

 1. Władysław Antoni Koba : przyczynek do dziejów zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1945-1947 / Jerzy Husar ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2001.
  Jarosław CzJ 94(438)A/Z

 

 1. X Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Omnipress", 1990.
  Przemyśl WP 78873

 

 1. Zamiast wolności : UB na Rzeszowszczyżnie 1944-1949 / Zbigniew Nawrocki. - Rzeszów : Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998.
  Przeworsk WK 41063

 

 1. Zbrodnia : sprawa generała Fieldorfa-Nila / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. - Warszawa : "Alfa", 1989.
  Przemyśl WP 78749
  Przeworsk WK 36338

 

 1. Żołnierze Wołyniaka / Dionizy Garbacz. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 1999.
  Przeworsk WK 45539

 

Z zasobów BN:

 

 1. Akcja "Wisła" w powiecie bialskim na tle walki politycznej i zbrojnej w latach 1944-1947 / Andrzej Tłomacki. - Biała Podlaska ; Warszawa : Andrzej Tłomacki, 2003.

 

 1. Akowskie krzyże / Roman Konieczkowski.-  Bielsko-Biała : nakł. autora, 1997

 

 1. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie : analiza współczesnej symbolizacji przeszłości / Marta Kurkowska-Budzan. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2009.

 

 1. Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956 / Dariusz Węgrzyn ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2007.

 

 1. Aparat represji a opór społeczeństwa wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944-1956 / pod red. Piotra Niwińskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005.

 

 1. Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej w latach 1942-1947 / pod red. Adama Dziuroka ; Muzeum w Rybniku, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach. - Rybnik : Muzeum, 2004.

 

 1. Biali Harcerze czyli "Kontrrewolucjoniści co usiłowali zmienić ustrój PRL-u" 1950-1954 / Roman Peska. - Pabianice : "Pamięć", 1999.

 

 1. Chronić i kontrolować : UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956) / Jacek Witold Wołoszyn. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.

 

 1. Cichociemny : major Adam Trybus-"Mścisław", "Gaj", "Ogrodnik", "Tkacz"-organizator i dowódca KEDYWU Armii Krajowej Okręgu Łódź : biogram życia, nauki, walki, pracy, męczeństwa, śmierci, 1909-1982 / Roman Peska. - Pabianice : Oficyna Wydawnicza "Pamięć", 2002.

 

 1. Cichociemny z Babic : major Piotr Szewczyk (1908-1988) / Adam Cyra. - Oświęcim : [Państ. Muzeum Auschwitz-Birkenau], 2000.

 

 1. "Dobić wroga" : aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945-1947) / Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. -  Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2007.

 

 1. Droga do wolności : wspomnienia i relacje / Bernard Juzwenko, Wiesława Świetlikowska. - Wrocław : ["Na Rubieży"], 2000.

 

 1. Druga konspiracja niepodległościowa : tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945-1956 / oprac. Jan Ziółek ; przy współudz. Anny Gronek i Małgorzaty Walczak. - Lublin : TNKUL, cop. 2001.

 

 1. Działalność Armii Podziemnej w Wielkopolsce Wschodniej w latach 1945-1950 / zebrał, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Tadeusz Łypaczewski. - Konin : Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 1994

 

 1. Działania zbrojne i konspiracja na Ziemi Częstochowskiej w latach 1939-1947 / zebrał i oprac. Wojciech Zaleski [nazwa], "Albert" [pseud]. ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Częstochowa. Komisja Historyczna. - Częstochowa : ŚZŻAK.O, 1998.

 

 1. Dzieje drugiej konspiracji niepodległościowej na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1956 / Bogdan Rusinek, Zbigniew Szczurek. - Gdańsk : Związek Byłych Więźniów Politycznych. Zarząd Główny ; Sopot : Wydaw. Stowarzyszenia Komorników Sądowych "Currenda", 1999.

 

 1. Golgota wrocławska 1945-1956 / wybór i oprac. Krzysztof Szwagrzyk. - Wrocław : Wydawnictwo "Klio" [etc.], 1996.

 

 1. Grupa Młodzieżowa Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w latach 1946-1948 / Mieczysław Wasąg. - Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2002.

 

 1. Jeszcze Polska nie zginęła, bo... pamiętamy / Henryk Michalak. - Nowy Sącz ; Warszawa : "Pod Krzyżem", 2001.

 

 1. Józef Kuraś "Ogień" - partyzant Podhala / Bolesław Dereń. - Kraków : "Secesja", 1995

 

 1. Koniec Polskiego Państwa Podziemnego. - Łódź : "Pokolenie", 1987.

 

 1. Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939-1949) : geneza, struktura, działalność i likwidacja / Paweł Fornal. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2010.

 

 1. Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956 / pod red. Agnieszki Łuczak i Aleksandry Pietrowicz. - Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.

 

 1. Konspiracyjne organizacje niepodległościowe działające na Pomorzu Gdańskim w latach 1945-1955 : w świetle akt byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku / Bogdan Rusinek, Zbigniew Szczurek. - Gdańsk : Związek Byłych Więźniów Politycznych. Zarząd Główny, 1994.

 

 1. Konspiracyjne wojsko polskie Baon "Źródło" - Tomaszów Maz. : zarys historyczny / Jan M. Czarnecki "Pirat". - Tomaszów Mazowiecki : Muzeum, 2002.

 

 1. Kontra Cichociemnego czyli Ubecja w potrzasku / Roman Peska. - Pabianice : [nakł. autora], 1995

 

 1. Krzyż AK / Lesław M. Bartelski. - Warszawa : First Bussiness College, 1993.

 

 1. Księga świadectw : skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy / pod red. Krzysztofa Madeja, Jana Żaryna i Jacka Żurka ; [relacje i wspomnienia zebrali i oprac. Tomasz Balbus et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : IPN, 2003.

 

 1. Likwidacja struktur Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1945 / Grzegorz Górski. - [S.l. : s.n., 1996].

 

 1. Lubelski Okręg AK 1944-1947 / Rafał Wnuk. - Warszawa : Volumen, 2000.

 

 1. "Łupaszka", "Młot", "Huzar" : działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952) / Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. - Warszawa : "Volumen" : "Marabut", 2002.

 

 1. Marian Bernaciak "Orlik" / Mirosław Sulej. - Warszawa [etc.] : Społeczny Komitet Budowy Tablicy Upamiętniającej Miejsce Urodzin Dowódcy OPI/15 PP "Wilków" AK mjr. Mariana Bernaciaka, 2005.

 

 1. Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona : Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949-1955 / szkice, wspomnienia i dokumenty w oprac. Jana Prokopowicza. - Rzeszów : "Bonus Liber", 2008.

 

 1. Młodzieżowe konspiracyjne organizacje niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944-1956 / Eugeniusz Bachta. - Przemyśl : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Nauk : na zlec. Urzędu Wojewódzkiego, 1997

 

 1. Mój dziadek, Stanisław Michałowski / Jacek Kowalski ; Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. - Poznań : Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, 2005.

 

 1. Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947 / Mirosław Piotrowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2009.

 

 1. Nie po białym! Nie po czarnym! / Ryszard Pietras. - Grójec ; [Warszawa : Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego], 2004.

 

 1. Nie tylko WiN i PSL : opór społeczny w latach 1945-1956 w powiecie tarnowskim / Michał Wenklar ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2009.

 

 1. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947) : zostańcie wierni tylko Polsce... / Maciej Korkuć ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków : Wydawawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2002.

 

 1. Niepokorni 1945-1956 : na podstawie dokumentów byłych sądów wojskowych / oprac. Jurand Piotrowski. - Kalisz : Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego. Zarząd Naczelny : "Edytor", 2003.

 

 1. Niewinnie straceni w Warszawie 1944-1956 / Tadeusz Swat. - Warszawa : Fundacja Ochrony Zabytków, 1994.

 

 1. NKWD i polskie podziemie 1944-1945 : z "teczek specjalnych" Józefa W. Stalina / red. nauk. ros. Albina F. Noskowa ; red. nauk. pol. Alina Fitowa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1998.


 2. działalności niepodległościowej na Ziemi Wieluńskiej : 1939-1953 / Włodzimierz Jaskulski [nazwa], "Wroniec" [pseud.]. - Wieluń : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło w Wieluniu, 1994

 

 1. O śmierci myślałem jak o zbawieniu : mówią katowani i ich kaci 1945-1956 / oprac. Roman Peska. - Pabianice : "Pamięć", 1997

 

 1. Obława Augustowska - lipiec 1945 r. : wybór źródeł / red. nauk. Jan Jerzy Milewski, Anna Pyżewska ; współpr. Tomasz Danilecki [et al.]. - Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2010.

 

 1. Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / pod red. Rafała Sierchuły ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.

 

 1. Ocalić od zapomnienia : (z dziejów antysowieckiego oporu) / Józef Urbanowicz. - Wrocław : Biuro Tłumaczeń Technicznych i Korespondencji Handlowej, 1997

 

 1. Od "Łupaszki" do "Młota" 1944-1949 : materiały źródłowe do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej / wybór i oprac. Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski.  - Warszawa : "Volumen", 1994

 

 1. Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941-1948 / Mirosław Surdej. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Mielec : Muzeum Regionalne, 2009.

 

 1. Opozycja polityczna na terenie powiatu ostrołęckiego 1944-1947 w dokumentach władz komunistycznych / oprac. Tomasz Lendo. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2006.

 

 1. Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956 / Bogdan Biegalski. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999.

 

 1. Osądź mnie Boże... : ks. Władysław Gurgacz kapelan Polski Podziemnej / Dawid Golik, Filip Musiał ; Instytut Pamięci Narodowej. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009.

 

 1. Ostatni leśni / pod red. Tomasza Łabuszewskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : IPN KŚZPNP, 2003.

 

 1. Podziemie antykomunistyczne w latach 1944-1956 : wierni testamentowi Polski Niepodległej / red. merytor. Jarosław Szarek ; aut. Wojciech Frazik et al. ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie. - Kraków : "Societas Vistulana", 2004.

 

 1. Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944-1956 / pod red. Tomasza Danileckiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : IPN KŚZPNP, 2004.

 

 1. Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945-1948 / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków : Wydaw. Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2002.

 

 1. Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947 / Adam Dziuba ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2005.

 

 1. Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w latach 1944-1956 / Piotr Gawryszczak ; przedm. Tomasz Strzembosz. - Lublin : "Norbertinum", 1998

 

 1. Polegaj jak na Zawiszy... : dzieje organizacji A. K. "Zawisza" w Krobi w latach 1946-1950 / Waldemar Handke ; Światowy Związek Żołnierzy Armi Krajowej. Środowisko "Zawisza"- Koło Krobia. - Leszno ; Krobia: [s.n.], 1997


 2. Postawcie mi krzyż brzozowy : prawda o ks. Władysławie Gurgaczu / Danuta Suchorowska-Śliwińska.            - Kraków : Wydaw. WAM, 1999.

 

 1. Poszukiwany listem gończym / Czesław Czaplicki (vel Chodkowski vel Rylski). -  Wrocław : "Nortom", 2004.


 2. Prawdy nie można ominąć, od zbrodni nie można uciec : (czas walk partyzanckich na Suwalszczyźnie w latach 1939-1952) / Ryszard Wysocki. - Suwałki : Ryszard Wysocki, 2007.


 3. Przemijają lata, pozostają ślady : opowieść o ludzkich losach i organizacjach niepodległościowych, działających na terenie Tczewa i powiatu tczewskiego, walczących z dyktaturą w okresie stalinizmu / Witold Bielecki. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski, 1997


 4. Pseudonim "Zapora" : mjr cc Hieronim Dekutowski (1918-1949) / Adam F. Baran. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1996

 

 1. Ruch niepodległościowy na Podkarpaciu w latach 1939-1956 / Franciszek Mojak. - Jedlicze : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2003.

 

 1. Sowieckiemu zniewoleniu - nie : harcerska druga konspiracja (1944-1956) : praca zbiorowa / z przedm. Stanisława Broniewskiego "Orszy". - Warszawa : Wydawnictwo Ład, 2005.

 

 1. Stawialiśmy opór ... : dwanaście lat (1940-1951) zbrojnej harcerskiej konspiracji niepodległościowej Drużyny Sz. Sz im. Jeremiego Wiśniowieckiego / Józef Umiński. - Mielec : Krąg Stowarzyszenia Szarych Szeregów Drużyny im. J. Wiśniowieckiego, 1997

 

 1. Straceni na Dolnym Śląsku : 1945-1956 / Krzysztof Szwagrzyk. - Wrocław ; Rzeszów : Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 2002.

 

 1. Straceni w polskich więzieniach : 1944-1956 / red. Sławomir Pająk. - Lublin : "Retro", 1994

 

 1. Studium zniewalania : walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyźnie (1944-1947) / Anna Grażyna Kister. - Kraków : "Arcana", 2005.

 

 1. Śmierć "Ognia" / Juliusz Nemo [pseud.]. - Warszawa : "CDN", 1984.


 2. Śród żywych duchów / Małgorzata Szejnert. - Londyn : "Aneks", 1990.

 

 1. Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski" wobec Armii Czerwonej, a powojenne losy gryfowców / Mirosław Golon. - Gdańsk : s.n., 2000.

 

 1. Te pokolenia z bohaterstwa znane / Stefan Bembiński "Harnaś". - Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1996.

 

 1. Trzynastu : zbrodnie NKWD i UB 1944-1954 / Stanisław Harasimiuk. -  Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994.

 

 1. U Szczerbca i Łupaszki / Olgierd Christa. - Warszawa : "Adiutor", 2000.

 

 1. W imperium zła : organizacje niepodległościowe w latach 1945-1956 na Górnym Śląsku : fakty, dokumenty / oprac. Zbigniew Pawłowski. - Wrocław : Wydaw. Biuro Tłumaczeń, 1997.


 2. W potrzasku : [przyczynek do dziejów likwidacji niepodległości w Polsce w 1945 roku przez sowieckich okupantów] / Stanisław Jerzmanowski pseud. - Białystok: Białostocka Oficyna Wydawnicza, 1983.

 

 1. W walce z wrogami Rzeczypospolitej : partyzanckie wspomnienia z Wileńszczyzny i Podlasia / Zygmunt Błażejewicz ; oprac. i przypisami opatrzył Jerzy Gillern. - Zwierzyniec ; Rzeszów : "Ostoja", 2003.

 

 1. Walczący w mroku : [1945-1951] / Zenon Kachnicz. - Koszalin : "Kroma", 1999.

 

 1. Walka z hitlerowskim i stalinowskim okupantem o niepodległość Polski / Marian Pionk. - Katowice : Katowicki Oddział ZWPOS - Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 : Krajowe Studium Polski Podziemnej, 1998.

 

 1. Wojna domowa czy nowa okupacja? : Polska po roku 1944 / pod red. nauk. Andrzeja Ajnenkiela. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.

 

 1. Wojna domowa w Polsce 1944-53. T. 1 / Jerzy Marcickiewicz. - Poznań : KPN [Konfederacja Polski Niepodległej], 198?

 

 1. Wolność przyszła później : kombatanckie biografie więźniów politycznych PRL / Eugeniusz Tuźnik ; Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Oddział Wrocław. - Wrocław : ZWPOS. Oddział, 1997

 

 1. Wybrane postawy oporu kobiet wobec systemu władzy w latach 1945-1957 w Inowrocławiu i na terenie Kujaw Zachodnich / Mirosław Pietrzyk. - Inowrocław : nakł. aut., 2006.

 

 1. Wyzwolenie? 1945 / Krzysztof Wyrzykowski, Sławomir Zajączkowski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2010.

 

 1. Z dziejów "drugiej konspiracji" / Zbigniew Gnat-Wieteska. Adres wydawniczy Pruszków : "Ajaks", 2009.

 

 1. Z Tarnopola do oddziału "Orlika" / Jerzy Jurkiewicz "Junacz". - Lublin : "Norbertinum", 2004.

 

 1. Z życia akowców w Polsce Ludowej / Andrzej Ropelewski "Karaś". -  Gdańsk : "Marpress", 1997

 

 1. Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 1945-1947 / Aleksander Gella. - Warszawa : Agencja Wydawnicza "Cinderella Books" Andrzej Zasieczny, 1998.

 

 1. "Zaplute karły reakcji..." : polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956 / red. Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Rafał Wnuk. Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2008.

 

 1. Zginął za Polskę bez komunistów : zarys biografii Józefa Kurasia - "Ognia" / Bogdan Nurski. - Warszawa : "CDN", 1987.

 

 1. Żołnierze Armii Krajowej i ich losy : z historii walki i represji : praca zbiorowa / podred. Zenona Kachnicza. -  Koszalin : Zakład Poligraficzny "Polimer", 2007.

 

 1. Żołnierze wyklęci / Jerzy Ślaski. - Warszawa : "Rytm", 2004.

 

 1. Żołnierze wyklęci : antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku / wybór i oprac. Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski. Warszawa : "Volumen" : Liga Republikańska, 1999.

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. "Alejami z paradą mieli iść..." : powojenne losy żołnierzy AK na wystawie w Alejach Ujazdowskich / Jan Strzałka// Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 20, s. 21

 2. Armia Czerwona przeciwko Armii Krajowej : w świetle dokumentów z archiwów rosyjskich / Paweł Aptiekar// Forum . - 1997, nr 38, s. 22-23

 3. Chwała wyklętym/ Tadeusz Szyma// Kino. - R.41, nr 2 (2007), s. 78 – 79
  Zawiera rec. filmu: Żołnierze wyklęci / reż. Wincenty Ronisz

 4. Obozy sowieckie dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny : (1945-1949) : [ref.] / Dariusz Rogut// Dzieje Najnowsze . - 2003, [nr] 1, s. [173]-176

 5. Podziemie niepodległościowe w Polsce po roku 1944/ Piotr Niwiński// Nasz Dziennik (Wyd.2). - 2007, nr 150, dod. Dodatek Historyczny IPN nr 1, s. III - V

 6. Żołnierze wyklęci/ Andrzej Romanowski// Tygodnik Powszechny .- 1995, nr s. 6 ’’Żołnierze wyklęci. Zbrojne Podzienie antykomunistyczne 1943-1956’’. Wystawa fotografii i dokumentów. Kraków, luty 1995.

 7. Żołnierze wyklęci/ Grzegorz Motyka// Rzeczpospolita.- 2004, nr 160, s. A12

 8. Żołnierze wyklęci/ Łukasz Jastrząb// Przegląd.- 2007, nr 41, s. 34 - 35

 9. Żołnierze wyklęci: antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku// Zeszyty Historyczne WiN-u .- R.10, nr 15 (2001), s. 307 – 320

 10. Żołnierze wyklęci fragm. :powojenne podziemie zbrojne w albumie „Volumenu”/ oprac. Zbigniew Gluza// Karta.- nr 27 (1999), s. 129 – 147

 11. „Żołnierze wyklęci”- najlepsi z najlepszych/ Kazimierz Krajewski, Tomasz Łubaszewski// Nasz Dziennik (Wyd . 2). - 2011, nr 49, s. 10

 12. Żołnierze wyklęci: rząd pognębia lewicowych kombatantów/ WIT// Trybuna (Wyd. 3).- 2007, nr 10, s. 1

    


   Żołnierze Wyklęci – „Gazeta Polska”, 3 marca 2010

   Żołnierze wyklęci - powojenne podziemie niepodległościowe - „Nasz Dziennik”, 1/2007 (1)

   Wierni wyklęci - „Rzeczpospolita”, 27–28.02.2010

   Nowy numer „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej” – nr 1-2 (styczeń-luty) 2008

   Artykuły z czasopism:

    

   1. "Alejami z paradą mieli iść..." : powojenne losy żołnierzy AK na wystawie w Alejach Ujazdowskich / Jan Strzałka// Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 20, s. 21

    

   2.      Armia Czerwona przeciwko Armii Krajowej : w świetle dokumentów z archiwów rosyjskich / Paweł Aptiekar// Forum . - 1997, nr 38, s. 22-23

    

   1. Chwała wyklętym/ Tadeusz Szyma// Kino. - R.41, nr 2 (2007), s. 78 – 79

   Zawiera rec. filmu: Żołnierze wyklęci / reż. Wincenty Ronisz

    

   4.      Obozy sowieckie dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny : (1945-1949) : [ref.] / Dariusz Rogut// Dzieje Najnowsze . - 2003, [nr] 1, s. [173]-176

    

   1. Podziemie niepodległościowe w Polsce po roku 1944/ Piotr Niwiński// Nasz Dziennik (Wyd.2). - 2007, nr 150, dod. Dodatek Historyczny IPN nr 1, s. III - V

    

   1. Żołnierze wyklęci/ Andrzej Romanowski// Tygodnik Powszechny .- 1995, nr s. 6 ’’Żołnierze wyklęci. Zbrojne Podzienie antykomunistyczne 1943-1956’’. Wystawa fotografii i dokumentów. Kraków, luty 1995.

    

   1. Żołnierze wyklęci/ Grzegorz Motyka// Rzeczpospolita.- 2004, nr 160, s. A12

    

   1. Żołnierze wyklęci/ Łukasz Jastrząb// Przegląd.- 2007, nr 41, s. 34 - 35

    

   1. Żołnierze wyklęci: antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku// Zeszyty Historyczne WiN-u .- R.10, nr 15 (2001), s. 307 – 320

    

   1. Żołnierze wyklęci fragm. :powojenne podziemie zbrojne w albumie „Volumenu”/ oprac. Zbigniew Gluza// Karta.- nr 27 (1999), s. 129 – 147

    

   1. „Żołnierze wyklęci”- najlepsi z najlepszych/ Kazimierz Krajewski, Tomasz Łubaszewski// Nasz Dziennik (Wyd . 2). - 2011, nr 49, s. 10

    

   1. Żołnierze wyklęci: rząd pognębia lewicowych kombatantów/ WIT// Trybuna (Wyd. 3).- 2007, nr 10, s. 1

   Autor: Elżbieta Krupa