„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Rzeszów

Książki:
 1. 7 nawyków skutecznego działania / Stephen R. Covey ; przeł. [z ang.] Iwona Majewska-Opiełka. -  Wyd. 4 uzup. (dodr.).  - Poznań : "Rebis", 2014.
  BŁWyp 36787 Łańcut, wyd. 2017 BLżWy 35277 Leżajsk
 2. Arteterapia dla dzieci : propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi / Ewa Baranowska-Jojko. - Gdańsk : "Harmonia", 2018.
  WypRz 247246 Rzeszów
 3. Budząca się szkoła / Margaret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. Emilia Skowrońska. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015.
  Wyp. 243590 Rzeszów, CzytR 245806 Rzeszów, BMWyp 66578 Mielec
 4. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : "Impuls", 2018.
  WypRz 247257 Rzeszów, BSdzW 47396 Sędziszów
 5. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Kraków : "Impuls", 2018.
  WypRz 247278 Rzeszów, BSdzW 47411 Sędziszów
 6. Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : "Żak", 2015.
  CzytR 245311 Rzeszów, BŁWyp 37315 Łańcut
 7. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : "Impuls", 2015.
  WypRz 243974 Rzeszów, WypRz 244853 Rzeszów, CzytR 245312 Rzeszów, BStWy 37376 Strzyżów, BKWyp 49744 Kolbuszowa, BLżWy 34809 Leżajsk
 8. Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2018.
  WypRz 247249 Rzeszów, BSdzW 47381 Sędziszów
 9. Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Kraków : "Impuls", 2017.
  WypRz 246950 Rzeszów, CzytR 246951 Rzeszów, BStWy 38193 Strzyżów
 10. Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - 2.  - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. BMWyp 67412 Mielec
 11. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł. -  Wyd. 5.  - Kraków : "Impuls", 2016.
  Sygn. CzytR 245327 Rzeszów, BSdzW 45957 Sędziszów
 12. Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
  CzytR 246368 Rzeszów, BSdzW 46780 Sędziszów
 13. Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / MáriaPodhájecká, VladimírGerka ; [tł. Agata Mickiewicz-Janiszewska]. - Warszawa : "Erica", 2013.
  WypRz 240927 Rzeszów, CzytR 241533 Rzeszów, BMWyp 61857 Mielec, BŁWyp 36533 Łańcut, BSdzW 43271 Sędziszów
 14. Jak motywować uczniów do nauki : z polskimi przykładami z kursu internetowego "Szkoły Uczącej Się" programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. -  3.  - Warszawa : CEO : Civitas, 2015.
  Sygn. WypRz 247251 Rzeszów
 15. Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym / Bolesław Niemierko. - Sopot : "Smak Słowa", 2018.
  WypRz 247252 Rzeszów
 16. Jak uczyć się szybciej i skuteczniej / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - 2.  - Warszawa : "Edgard", 2017.
  Sygn. WypRz 246374 Rzeszów
 17. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 2, Diagnoza pracy szkoły / [red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; Zofia Domaradzka-Grochowalska i in]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  WypRz 244363 Rzeszów, CzytR 244362 Rzeszów, BKWyp 49686 Kolbuszowa, BŁWyp 37370 Łańcut, BMWyp 66674 Mielec, BLżWy 34689 Leżajsk, BSdzW 45768 Sędziszów, BStWy 37495 Strzyżów
  Wersja online: http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=774&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 18. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : "Difin", 2015.
  WypRz 244856 Rzeszów, CzytR 245349 Rzeszów, BMWyp 66777 Mielec, BSdzW 46270 Sędziszów, BStWy 95 U Strzyżów
 19. Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : "Difin", 2016.
  BMWyp 66896 Mielec, BSdzW 46271 Sędziszów, BStWy 101 U Strzyżów
 20. Kompetencje bez tajemnic : rozwijanie kompetencji to nie czary / Daniel Hunziker ; przeł. Małgorzata Guzowska. - Słupsk ; Warszawa : "Dobra Literatura", 2018.
  WypRz 247253 Rzeszów
 21. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. -  Wyd. 2.  - Kraków : "Impuls", 2014.
  WypRz 243864 Rzeszów, BŁWyp36847 Łańcut, BSdzW44311Sędziszów
 22. Kopalnie talentów / RasmusAnkersen ; tł. Sebastian Filip. - Kraków : "SQN", 2014.
  WypRz 243154 Rzeszów, BSdzW44568Sędziszów
 23. Kreatywne dzieci : 21 przepisów na twórcze popołudnie / Renata Kochan ; il. Milena Milak. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2017.
  BLżWy 35318 Leżajsk, BMWyp 67269 Mielec, BStWy 38137 Strzyżów
 24. Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, LouAronica ;
  przeł. Aleksander Baj. - Kraków : "Element", 2015.
  WypRz 244542 Rzeszów, BKWyp 49750 Kolbuszowa, BMWyp 66935 Mielec, BSdzW 46400 Sędziszów
 25. Kreatywne zabawy z papierem / Igor Buszkowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2017.
  BKWyp 50119 Kolbuszowa
 26. Matma inaczej czyli Pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. - Opole : "Nowik", 2017.
  WypRz 246967 Rzeszów
 27. Mądrość dziecka : predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018.
  WypRz 247254 Rzeszów
 28. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko ; tł. Anna Łagodzka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018.
  WypRz 247255 Rzeszów, BŁWyp 37787 Łańcut, BMWyp 67423 Mielec, BSdzW 47111 Sędziszów
 29. Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler ; przekł. Ryszard Zajączkowski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.
  WypRz 247258 Rzeszów
 30. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. - Kraków : "Impuls", 2017.
  BMWyp 67120 Mielec, BSdzW 46609 Sędziszów
 31. Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : "Żak", 2015.
  CzytR 243376 Rzeszów, BŁWyp 37216 Łańcut, BSdzW 45971 Sędziszów
 32. Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu / Mirosław Wobalis. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
  WypRz 247260 Rzeszów
 33. Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. - Kraków : "Impuls", 2018.
  WypRz 247261 Rzeszów, BStWy 38284 Strzyżów
 34. Proces emancypacji kultury szkoły / Maria Czerepaniak-Walczak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.
  WypRz 247272 Rzeszów
 35. Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka / Andrew Fuller ; [tłumaczenie Grażyna Chamielec]. - Warszawa : Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, 2016.
  WypRz 246472 Rzeszów, CzytR 246471 Rzeszów, BSdzW 46614 Sędziszów
 36. Razem z dzieckiem / Marzena Kędra, Monika Zatorska. -  Wyd. 2.  - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  WypRz 244330 Rzeszów
  Wersja online wyd. http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=591&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 37. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016.
  WypRz 245659 Rzeszów, CzytR 246475 Rzeszów, BMWyp 67033 Mielec, BSdzW 46416 Sędziszów
 38. Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych / Krzysztof J. Szmidt. - Gliwice : "Helion", [2016].
  WypRz 245577 Rzeszów
 39. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2018.
  WypRz 247281 Rzeszów
 40. Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej : po to samo, o tym samym, nie tak samo / Maria Kuchcińska. - Kraków : "Impuls", 2017.
  WypRz 247282 Rzeszów
 41. Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. - Opole : "Nowik", 2018.
  WypRz 247283 Rzeszów
 42. Trening mózgu : 50 zadań wzmacniających lewą i prawą półkulę / Charles Phillips ; tłumaczenie Joanna Sugiero. - Gliwice : "Helion", 2018.
  WypRz 247284 Rzeszów
 43. Trening mózgu : 50 zadań wzmacniających równowagę lewej i prawej półkuli / Charles Phillips ; [tł. Joanna Sugiero]. - Gliwice : "Helion", 2018.
  WypRz 247285 Rzeszów
 44. Ty, twoje dziecko i szkoła : znajdź drogę do najlepszej edukacji / Ken Robinson &LouAronica ; przełożyła Dorota Pomadowska. - Gliwice : "Element", 2018.
  WypRz 247286 Rzeszów, BSdzW 47419 Sędziszów
 45. Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015.
  CzytR 243926 Rzeszów, WypRz 243927 Rzeszów
 46. Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. - Kraków : "Impuls", 2015.
  WypRz 244886 Rzeszów, BŁWyp 37176 Łańcut, BMWyp 66802 Mielec
 47. Uważne uczenie się : zredukuj stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć się efektywnie / Craig Hassed i Richard Chambers ; przekł. Agata Redlicka i Oskar Kaczmarek. - Warszawa : Studio Blok, 2018.
  WypRz 247287 Rzeszów
 48. Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce / Eugeniusz Józefowski - Warszawa : Difin, 2017.
  WypRz 245959 Rzeszów, BŁWyp 37693 Łańcut
 49. Współpraca na rzecz dobrej edukacji / [redakcja merytoryczna: Katarzyna Hall i Natalia Bojarska]. - Gdańsk : Instytut Dobrej Edukacji, 2016.
  CzytR 245766 Rzeszów, WypRz 245767 Rzeszów
 50. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : "Difin", 2017.
  CzytR 246788 Rzeszów, WypRz 246789 Rzeszów, BKWyp 50186 Kolbuszowa, BMWyp 67386 Mielec, BStWy 38227 Strzyżów
 51. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : "Difin", 2018.
  BKWyp 50187 Kolbuszowa, BMWyp 67458 Mielec, BStWy 38228 Strzyżów
 52. Wyzwalacze / Marshall Goldsmith, Mark Reiter ; [tł. Marcin Machnik]. - Gliwice : "Helion", cop. 2016.Sygn. WypRz 244560 Rzeszów, BMWyp 66807 Mielec
 53. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012.
  WypRz 247288 Rzeszów, BLżWy 33752 Leżajsk, BMWyp 61459 Mielec, BSdzW 43407 Sędziszów, BStWy 36077 Strzyżów

Artykuły:

Aktywizacja uczniów poprzez metodę storyline / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 5, s. 57-59
Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest / Ewa Palka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 1, s. 21-34
Aktywni i samodzielni : o potrzebie zmiany modelu kształcenia najmłodszych uczniów / Dorota Szumna.// W: Edukacja małego dziecka. T 12, Kierunki i zmiany w edukacji i stymulacji aktywności twórczej.. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków ; "Impuls", 2017. - S. 143-154
Bajki i baśnie uczą wartości i dają wszystkim dużo radości : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych na kwiecień opracowane metodą storyline.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 37-43
Być liderem innowacji / Adam Kalbarczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 20-23
Creatio - przestrzeń subiektywna / Lidia Maciejewska-Suchanek.//W: Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010. - S. 21-26
Cyfrowe formy prezentacji inspiracją do uczenia się / Elżbieta Pryłowska-Nowak, Izabela Rudnicka.// Geografia w Szkole. - 2016, nr 5, s. 23-25
Czasami wystarczy przykucnąć / Urszula Sochacka.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 62-71
Czasem trzeba wyrzucić podręcznik / Agnieszka Tomasik rozm. przepr. Anna Przybył.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 4, s. 14-18
Człowiek innowacyjny celem współczesnej edukacji / Wasyl Kremeń.// Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 109-120
Diagnoza czynników obniżających kreatywność nauczycieli / Anna Waligóra-Huk.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 83-92
Dlaczego warto budzić szkoły? / Marzena Żylińska.// Meritum. - 2016, nr 1, s. 11-16
Działania twórcze, czyli droga rozwoju także dla słabszych uczniów / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 30-31
Dzieci tworzą bajki i opowiadania : kreatywna działalność przedszkolaków / Maria Molicka.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s.72-76
Dziecko kreatywne czy niegrzeczne? / Emilia Żurek.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 5, s.6-9
Dziecko w krainie kreatywności : odpowiedzialność wyboru wolnych pomysłów / Piotr Odyseyak Niewiadomski.//W: Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011. - S. 371-377
Dzień Czekolady metodą projektu w przedszkolu / Anna Kordzińska-Grabowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 17-19
Dzień Teatru ogłaszamy i na scenę zapraszamy! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na marzec// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 66-73
Edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna : wzajemne związki / Stefan M. Kwiatkowski.// W: Ku życiu wartościowemu : idee - koncepcje - praktyki. T. 1, Idee - Koncepcje. - Kraków : "Impuls" 2018. - S. 75-89
Edukacyjne bariery kreatywności młodszych uczniów / Gabriela Kapica.// W: Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013. - S. 169-190
Efekt synergii : co warto wiedzieć o aktywnych metodach nauczania? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 34, s. 10
Efektywne wykorzystanie środowiska lokalnego / Elżbieta Tołwińska-Królikowska.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 10, s. 52-56
Eksperyment pedagogiczny w okresie przejściowym / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 6, s. 44-50
Elementarz twórczego życia : o koncepcji szkoły / Dorota Kulesza.// W: Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. - S. 191-210
Emancypacyjne czy instrumentalne - (re)konstrukcja kształcenia kompetencyjnego / Irena Przybylska.// Studia Edukacyjne. - Nr 41 (2016), s. 131-155
eTwinning narzędziem motywowania nauczycieli / Aneta Szadziewska.// Meritum. - 2015, nr 3, s. 110-114
Ewaluacja wewnętrzna - diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 9, s. 33-37
Fenomen twórczości / Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 2-3, s. 69-73
Filmowanie inspiruje i aktywizuje / Julian Piotr Sawiński.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 32-37
Geniusz dziecięcej kreatywności / Zdzisław Kosyrz.//W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 245-267
Głowa pełna pomysłów - jak ćwiczyć swoją kreatywność? / Małgorzata Łuba.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 59-62
Głowa pełna pomysłów - jak ćwiczyć swoją kreatywność? / Małgorzata Łuba.// Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 28-32
Głowa pełna pomysłów - pobudzanie kreatywności ucznia w różnym wieku / Anna Kałuba-Korczak.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 3, s. 38-40
Głowa pełna pomysłów / Anna Kałuba-Korczak.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 58-61
Głowa pełna pomysłów : ćwiczenia rozwijające kreatywność / Małgorzata Łuba.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 29-33
Głowa pełna pomysłów : jak ćwiczyć kreatywność / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 57-60
Gra karciana na lekcjach polskiego : scenariusz lekcji / Tomasz Fijałkowski.// Polonistyka. - 2016, nr 6, s. 38-41
Gra w szkołę czyli jak wykorzystać gamifikację na lekcji / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Polonistyka. - 2017, nr 1, s. 36-39
Granie w projektowanie / Filip Miłuński.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 40-42
Gry terenowe : nowa jakość w życiu szkoły i biblioteki / Karol Baranowski.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 6-8
Idealne na wrzesień : jak urozmaicić lekcję: peer learning / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 31-32, s. 13
Idzie do nas Pani Wiosna - kolorowa i radosna! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci młodszych na marzec// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 42-48
Inicjatywność i przedsiębiorczość / Emilia Jakubowska.// W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 159-172
Innowacja pedagogiczna - potrzeba czy przymus? / Bogumiła Bogacka-Osińska.// Meritum. - 2014, nr 4, dod. Oświata Mazowiecka, nr 4, s. 12-14
Innowacja pedagogiczna z chemii : chemia a odżywianie - prawidłowe preferencje żywieniowe w aspekcie coraz częstszych zaburzeń odżywiania wśród młodzieży / Ilona Chmiel.// Chemia w Szkole 2017, nr 5, s. 14-15
Innowacje i nowatorstwo we współczesnej edukacji / Jolanta Olkusz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 62-63
Innowacje pedagogiczne / Jan Bruski.// Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 24-25
Innowacje pedagogiczne najbardziej znaczące dla przyszłości edukacyjnej / Marek Wasilewski.// W: Współczesne trendy edukacji. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2015. - S. 23-38
Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Smak.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 15-20
Inwencja, czyli co? / Katarzyna Lotkowska ; rozm. przepr. Dominika Stefanowska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 6, s. 10-13
Jak budować innowacyjną szkołę? / Dariusz Stachecki.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2016, nr 38, s. 28-39
Jak kształtować kompetencje rozumienia ze słuchu u uczniów w klasie 1-3 / Katarzyna Nicholls.// Życie Szkoły. - 2017, nr 4, s. 13-16
Jak lepiej aktywizować do uczenia się o przyrodzie? / Julian Piotr Sawiński.// Fizyka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 41-44
Jak nauczyciel ukierunkowany na rozwój ucznia wspiera jego aktywność i zaangażowanie w trakcie czytania klasyki / Małgorzata Budzik.// Polonistyka. - 2017, nr 1, s. 24-31
Jak nie zniechęcić uczniów do matematyki? : nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jako osoba wprowadzająca ucznia w świat matematyki / Ewelina Kawiak.// W: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 153-162
Jak rozwijać kreatywność dziecka? / Magdalena Assaf.// Biologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 35-36
Jak rozwijać kreatywność dziecka? / oprac. Żarówka PR i Marketing, Łódź.// Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 20-21
Jak uwolnić szkolną inicjatywność? / Julian Piotr Sawiński.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 7, s. 20-25
Jak wspierać rozwój myślenia krytyczno-twórczego? / Zuzanna Zbróg.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 3, s. 4-9
Jak wydobyć kreatywny potencjał? / Ewelina Prędka-Pawlun.// Remedium. - 2017, nr 9, s. 5-7
Jaka szkoła im się marzy? : zmarnowaliśmy 15 proc. XXI wieku? / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s, 3-6
Jaki nauczyciel w e-szkole? / Emilia Musiał.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 15-24
"Każdy może być twórczy" - trening kreatywności i twórczego myślenia / Marcin Łagoda.// W: Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 205-2016
Każdy może wiele dla siebie zrobić / Natalia i Krzysztof Minge.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 3-4, s. 37-39
Kiedy uczeń milczy, budzą się demony... / Agnieszka Tomasik.// Polonistyka. - 2017, nr 4, s. 26-28
Klasa twórców, czyli jak rozwijać kreatywność uczniów / Katarzyna Droga.// Głos Pedagogiczny. - 2010, listopad, s. 24-27
Klasyfikacja zabaw - cd. / Janusz Rusaczyk.// Remedium. - 2017, nr 4, s. 8-9
Kompetencje kluczowe / Jaroslaw Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 7, s. 68
Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju jako determinanta bezpieczeństwa młodych ludzi w sieci / Anna Mróz.// W: Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 263-272
Kompetencje matematyczne na lekcji geografii i przyrody / Barbara Szeptalin, Zofia Szmidt.// Geografia w Szkole. - 2017, nr 2, s. 34-37
Kostki zostały rzucone / Joanna Krzemińska.// Sygnał. - 2017, nr 11, s. 7-10
Kreatywna edukacja / Anna Kożuh.// Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 22-25
Kreatywna edukacja / Mateusz Błażejewski.// Wychowawca. - 2018, nr 4, s. 32-33
Kreatywne cechy i kompetencje nauczyciela wychowania estetycznego warunkiem twórczego rozwoju i samorealizacji uczniów / Anna Pikała.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 159-169
Kreatywne kształcenie / Katarzyna Bocheńska-Włostowska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 14-16
Kreatywne podejście do matematyki w edukacji wczesnoszkolnej / Margareta Olszewska, Marzena Oterman.// Życie Szkoły. - 2017, nr 8, s. 12-16
Kreatywne podejście do pedagogiki twórczości / Piotr Soszyński.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 147-157
Kreatywność - ćwiczenia dla uczniów / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 39-40
Kreatywność - najważniejszy talent dziecka / Katarzyna Lotkowska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 18-19
Kreatywność / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 26-34
Kreatywność i transgresja w edukacji dziecka / Stanisława Włoch.//W: Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010. - S. 177-190
Kreatywność nauczyciela : implikacje teoretyczne i badawcze / Małgorzata Kabat.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 49-63
Kreatywność nauczyciela muzyki - autoprezentacja / Maciej Kołodziejski.//W: Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010. - S. 371-380
Kreatywność w audiodeskrypcji, propozycje rozwiązań - rozwazania wstępne / Beata Jerzakowska.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 225-237
Kreatywność w edukacji - od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 9, s. 54-59
Kreatywność w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek-Ruka.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 4, s. 245-250
Kreatywność w szkole - szanse i bariery jej rozwoju / Diana Turek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 2, s. 60-70
Kreatywność w szkole / Marcin Jewdokimow.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 1-3
Kreatywność w szkole i w domu / Dorota Sowa.// Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 22-23
Kreatywność w szkole. Spostrzeżenia po praktykach studenckich / Anita Gis.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 93-103
Kreatywność z wyboru / Marcin Jaroszewski.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 54-56
Kreatywność. Procesy poznawcze i strategie edukacyjne / PieroCrispiani.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 65-81
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko, czyli o możliwościach pokonywania barier edukacyjnych przez dzieci z utrudnieniami rozwoju / Hanna Krauze-Sikorska.//W: Nauczyciel wczesnej edukacji na drodze do profesjonalnego mistrzostwa. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011. - 137-152
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń : jak wzbudzać twórcze myślenie dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Marzena Frąckowiak.// Gazeta Szkolna. - 2011, nr 1/2, s. 23
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń : jak wzbudzać twórcze myślenie dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Marzena Frąckowiak.// Gazeta Szkolna. - 2011, nr 3/4, s. 23
"Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń" : scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy / Anita Bałas.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 40-41
Kreatywny nauczyciel - to znaczy jaki? / Elżbieta Sałata.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 3, s. 44-50, bibliogr.
Kreatywny nauczyciel / Ewa Tadeusz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 48-49
Kreowanie kompetencji informacyjnych uczniów jako warunek urzeczywistnienia Życia wartościowego we współczesnej infosferze / Katarzyna Borowska-Kalbarczyk.// W: Ku życiu wartościowemu : idee - koncepcje - praktyki. T. 1, Idee - Koncepcje. - Kraków : "Impuls" 2018. - S. 381-397
Książka i Róża : kreatywne warsztaty literackie z elementami biblioterapii realizowane w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich / Wanda Matras-Mastalerz.// Biblioterapeuta. - 2017, nr 1, s. 33-37
Kształtowanie ekspresji kulturalnej uczniów szkół podstawowych / Agnieszka Roguska, Halina Cholewka.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 4, s. 147-160
Kto może zostać liderem zmiany / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 72-75
Laboratorium kreatywności / Małgorzata Taraszkiewicz.// Sygnał. - 2018, nr 7, s.39-41
Learning Apps w szkole. Kreatywne wykorzystanie aplikacji w chmurze początkiem nowego stylu nauczania i uczenia się / Krzysztof Ciemcioch.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 239-250
Lekcja fizyki z zastosowaniem narzędzi coachingowych / Arleta Biegańska.// Fizyka w Szkole. - 2017, nr 4, s. 24-25
Lekcja integracji / Anna Satel.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 72
Lekcja kreatywności - trening dla ucznia / Ewelina Prędka-Pawlun.// Remedium. - 2017, nr 4, s. 5-7
Lekcje twórczości, czyli o identyfikacji i wspieraniu zdolności uczniów / Bożena Świderska.// Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 2, s. 63-67
Lekturowy zawrót głowy / Joanna Krzemińska.// Sygnał. - 2018, nr 2, s.48-51
Lodowate eksperymenty / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2016, nr 1, s. 44-48
Mapa myśli jako przykład mnemotechniki w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa Ostarek.// Życie Szkoły. - 2017, nr 6, s. 12-16
Matematyczne aspekty systemu Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 6, s. 3-7
Matematyczne bingo / Joanna Świercz.// Sygnał. - 2018, nr 4, s. 14-18
Matematyka dla ucznia przyszłości / Katarzyna Ziomek, Magdalena Skórkowska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 60-64
Matematyka w działaniu / Katarzyna Trojańska.// Sygnał. - 2017, nr 3, s. 41-43
Metoda odwróconej lekcji Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 42-45
Metoda projektów jako metoda aktywizująca dzieci i... nauczyciela / Barbara Rokicka.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 14-17
Metoda tekstu przewodniego / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 9, s. 50-52
Metoda tekstu przewodniego / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Polonistyka. - 2017, nr 6, s. 32-33
Metoda Zdobywania sprawności w pracy z dziećmi. Cz. 2 / Anna Dąbkowska.// Remedium. - 2018, nr 4, s. 22-23
Metody aktywizujące jako narzędzie wspierające przygotowanie dzieci do nauki szkolnej : metody zabawowe. Cz. 2 / Janusz Rusaczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 34-38
Metody aktywizujące w pracy wychowawczej / Dorota Pankowska.// W: Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 241-259
Metody aktywizujące w pracy z sześcioletnim pierwszoklasistą / Agnieszka Kaczmarczyk.// W: Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. - S. 254-265
Metody aktywizujące, które wspomagają gotowość szkolną dziecka sześcioletniego / Janusz Rusaczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 4, s. 36-41
Metody nauczania a kształcenie kompetencji medialnych. Analiza scenariuszy zajęć / Krzysztof Kaszewski.// Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych. - Kraków : "Impuls", 2016, s. 51-67
Metody prowadzące do sukcesu pedagogicznego we wczesnej edukacji muzycznej / Urszula Słyk.// Wychowanie Muzyczne. - 2015, nr 5, s. 37-40
Metody, które wspomagają naukę / Beata Humięcka.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 46-50
Mieć piękny umysł, czyli jak wzmacniać zdolności i motywację immanentną ucznia. Cz. 1 / Wanda Matras-Mastalerz.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 7, s. 22-24               
Mieć piękny umysł, czyli jak wzmacniać zdolności i motywację immanentną ucznia. Cz. 2 / Wanda Matras-Mastalerz.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 9, s. 22-24
Między aktywnością a skutecznością : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 56-59
Między brawurą a asekuracją. O odpowiedzialności w twórczości nauczycielskiej / Krystyna Ferenz.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 15-33
Młody Lean Lider / Joanna Czerska, Krzysztof Dobrowolski.// Sygnał. - 2017, nr 11, s. 47-49
Możliwości stymulowania aktywności twórczej uczniów we współczesnej szkole / Agnieszka Hłobił.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 171-183
Myśl jak detektyw! / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 10, s. 16
Myśl krytycznie! / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 8, s. 16
Myślenie wizualne / Joanna Krzemińska.// Sygnał. - 2018, nr 1, s. 14-17
Na tropie pomysłu : propozycje ćwiczeń dla przyszłych noblistów / Agnieszka Olejarz.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 19-21
Naprawdę warto! Metoda projektu badawczego w przedszkolu / Angelika Pyś, Elżbieta Tokarska.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 6, s. 17-19
Nasi uczniowie myślą twórczo / Bolesław Niemierko.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 23-24
Nauczanie jako tworzenie warunków do aktywnego uczenia się. Cz. 2 / Dorota Szumna, Mariusz Kalandyk.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 3, s. 3-14
Nauczanie kreatywności - szczególne wyzwanie dla doradztwa zawodowego / Anna Sarczyńska.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 2, s. 5-8
Nauczanie przez działanie / Joanna Obuchowska.// Sygnał. - 2018, nr 5, s. 50-52
Nauczanie twórczości w leśnych przedszkolach - "Waldkindergarten" w Niemczech / Maria Pieprzyk.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 199-208
Nauczyciel - innowatorem edukacyjnych przemian / Bogdan Urbanek.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 10, s. 10-16
Nauczyciel jako inicjator i wdrażający zmianę / Tomasz Mikołajczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 80-82
Nauczycielu, czy milczenie jest w cenie? / Agata Zakrzewska-Okrojek.// Polonistyka. - 2017, nr 4, s. 54-56
Nauka przez zabawę : miary kątów / Agnieszka Zielińska.// Matematyka. - 2017, nr 5, s. 16-17
Nie tylko kreda i tablica : metody aktywizujące w pracy nauczyciela / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 12, s. 6-9
Nie tylko kreda i tablica : metody aktywizujące w pracy nauczyciela / Małgorzata Łoskot.// Polonistyka. - 2016, nr 1, s. 32-33
Niektóre inhibitory dziecięcej kreatywności / Gabriela Kapica.//W: Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010. - S. 241-252
Nietypowa lekcja historii / Grażyna Okroj.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 10-13
Nowatorskie rozwiązania w szkole, czyli co każdy z nas o innowacjach wiedzieć powinien / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 3, s. 56-59
Nowe trendy w edukacji / Jan Fazlagić.// Meritum. - 2016, nr 1, s. 2-10
Nowoczesne metody kształcenia dzieci / Sylwia Pulcyn.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 38-39
Nowoczesny nauczyciel XXI wieku - a więc jaki? / Zofia Chełstowska.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 6, s. 30-33
Od A do Z, czyli "koszyk" sposobów pracy z uczniem / Agata Baj.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 2, s. 55-75
Od diagnozy do sukcesu / Maciej Jakubowski, Marek Smulczyk.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 20, s. 12-13
Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak.// Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11-17
Oderwij się od tu i teraz / Paweł Rowiński ; rozm. przepr. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 25-29
Odyseja umysłu® jako metoda stwarzająca przestrzeń do rozwiązania aktywności twórczej dzieci / Martyna Justyńska, Anna Majewska-Owczarek.// W: Edukacja małego dziecka. T 12, Kierunki i zmiany w edukacji i stymulacji aktywności twórczej.. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków ; "Impuls", 2017. - S. 79-90
Ogród szkolny - projekt jako edukacyjna mapa myśli / Tomasz Ordza.// Biologia w Szkole. - 2018, nr 1, s. 55-57
Organizowanie współpracy w grupie rówieśników / Małgorzata Kaleta-Witusiak, Barbara Walasek-Jarosz, Zuzanna Zbróg.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2016, nr 7, s. 4-10
Osoba z zewnątrz jako lider zmiany / Anna Dzięgiel.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 82-85
Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just.// Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25
Peer learning / Tomasz Tokarz.// Sygnał. - 2017, nr 4, s. 46-48
Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 9, s. 54-56
Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Polonistyka. - 2017, nr 5, s. 34-37
Pod gołym niebem : lekcje w plenerze: nie tylko biologia czy geografia? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 19, s. 10
Podejście konstruktywne w perspektywie możliwości i potrzeby zmian paradygmatu kształcenia / Wanda Banaszewska, Izabella Gorczyca, Joanna Górecka.// W: Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2017. - S. 113-128
Porzuć schematy! : trening twórczości / Kamila Jakubczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 11, s. 15-16
Postawy twórcze przyszłych pedagogów i animatorów kultury / Marcin Cabak.// W: Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2017. - S. 153-177
Powody i sposoby prowokowania uczniów do twórczego myślenia i działania / Izabela Breguła.// Życie Szkoły. - 2017, nr 8, s. 2-9
Poza głównym nurtem - o alternatywach dla tradycyjnej edukacji / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 7, s. 21-26
Praca nauczyciela nad własnym rozwojem zawodowym / Dorota Pankowska.// W: Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 303-317
Praca z filmem krótkometrażowym jako sposób na wyzwolenie kreatywności uczniowskiej na lekcji języka polskiego / Ewa Dunaj.//W: Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 247-254
Praca z uczniem wybitnie zdolnym / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 10, s. 44-48
Praca z uczniem wybitnie zdolnym : indywidualny program lub tok nauki / Dorota Zając.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 10, s. 27-30
Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca / Maria Słobodzian.// Geografia w Szkole. - 2018, nr 1, s. 29-33
Przedszkola leśne : edukacja w zgodzie z naturą / Agnieszka Kudraszow.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 2, s. 10-14
Przedszkole bez zabawek / Agnieszka Bukowińska, Magda Szymczuk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 7, s. 18-23
Przedszkole innowacje / Grażyna Małachowska ; rozm. przepr. Agata Kapela.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, czerwiec, s. 12-14
Questing / Aleksandra Warczyńska.// Sygnał. - 2017, nr 2, s. 46-48
Roboty na matematyce / Anna Świć.// Sygnał. - 2017, nr 10, s. 44-47
Rozwijanie aktywności twórczej : tradycyjne i alternatywne metody pracy z dziećmi w w wieku przedszkolnym / Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa.// W: Edukacja małego dziecka. T 12, Kierunki i zmiany w edukacji i stymulacji aktywności twórczej.. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków ; "Impuls", 2017. - S. 131-142
Rozwijanie kreatywności dzieci w młodszym wieku szkolnym - od analogii do metafory / Monika Just.//W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S. 331-342
Różne oblicza uczniów, różne oblicza pantofelków / AlicaWywrocka ; rozm. przepr. Urszula Rybicka.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 6, s. 43-45
SAS jako azymut zmian : powiązać szkołę ze społecznością / Ewa Kędracka-Feldman, Elżbieta Tołwińska-Królikowska.// Meritum. - 2016, nr 1, s. 23-30
Sprzeniewierzanie kreatywności? / Maciej Karwowski.// W: Diagnozy edukacyjne : dorobek i nowe zadania : XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk, 18-20 września 2014 r. - Kraków : Grupa Tomami, 2014. - S. 52-74
Stawiamy na kreatywność / Joanna Stec.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 27-28
Stymulowanie rozwoju zdolności matematycznych u dzieci w szkole podstawowej / Małgorzata Marmola.// W: Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 285-294
Stymuluj, ale mądrze! / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 10, s. 16
Sukces szkoły, czyli jak tworzyć skuteczną szkołę na podstawie logodydaktyki / Marta Chrabąszcz.// W: Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. - S. 159-167
Szkolne środowisko uczenia się jako przestrzeń kreacji możliwości rozwoju samodzielności poznawczej uczniów / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 35-47
Szkoła czy firma? / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 10-11
Szkoła nie musi być nudna, a nauka nie musi boleć / Agnieszka Tomasik ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 10-14
Szkoła wolna od presji : kreatywność cenniejsza niż oceny / Carl Honore ; rozm. przepr. Karolina Oleksa.// Polonistyka. - 2015, nr 6, s. 16-17
Środowisko nowych mediów a kreatywność dzieci i młodzieży / Magdalena Sasin.// W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 211-223
Tablet dla każdego / Kinga Krzemińska// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 58-59
Trening kreatywności / Małgorzata Taraszkiewicz.// Sygnał. - 2018, nr 6, s. 39-41
Trening twórczości, czyli gimnastyka dla szarych komórek : cykl warsztatów pobudzających kreatywne myślenie u dzieci i dorosłych / Kamila Jakubczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 11-14
Tutoring drogą do sukcesu / Jolanta Wasilewska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 2, s. 50-53
Twórcze edukowanie - sposobem na egzaminy / Bogdan Urbanek.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 6, s. 8-15
Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie technik kreatywnego myślenia w aspekcie emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym ucznia edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Twaróg-Kanus.// W: Edukacja małego dziecka. T 12, Kierunki i zmiany w edukacji i stymulacji aktywności twórczej.. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków ; "Impuls", 2017. - S. 13-27
Uczenie (się) kina : wstęp do badań nad kompetencją nauczycieli - edukatorów filmowych / Ewelina Konieczna.// W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016. - S. 143-159
Uczeń - istota twórcza / Ewelina Krzymowska.// Wychowawca. - 2015, nr 4, s.18-19
Uczeń - mały naukowiec / Paulina Barańska.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 48 - 55
Uczeń mówcą doskonałym / Patryk Kleczkowski.// Sygnał. - 2017, nr 6, s. 7-10
Uwarunkowania realizacji potencjału : od kreatywności do osiągnięć twórczych / Joanna Szen-Ziemiańska, Maciej Karwowski.// Chowanna. - T. 2 (2014), s. 41-59
Uwierzmy w możliwości uczniów / Mirosław Dąbrowski ; rozmprzepr. Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 12-16
W poszukiwaniu nowych idei / Agnieszka Bojczuk, Adam Kalbarczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 10-12
W poszukiwaniu wysp kompetencji ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 4, s. 41-44
W przedszkolnym ogrodzie : propozycja zajęć z elementami edukacji matematycznej / Feliksa Piechota, Emila Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 3, s. 42-43
Wakacyjne łamigłówki dla najmłodszych / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 45-48
Warunkowanie twórczości w procesie edukacyjnym / Justyna Cieślińska.// Wychowawca. - 2018, nr 4, s. 5-7
Ważne powody, by zmienić metody / Alina Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 7, s. 38-43
WebQuest / Gryboś Monika.// Sygnał. - 2016, nr 3, s. 42-45
Woda w rzece po sam pas. Kolejny żywioł poznać czas! : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na marzec// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 58-65
Wprowadzanie innowacji w programach wychowania przedszkolnego / Aneta Buczkowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 30-31
Wspieranie kreatywności dziecka poprzez działania muzyczne / Alicja Ryczkowska.// W: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", 2015. - S. 247-257
Wspieranie kreatywności uczniów - wyzwanie dla polskiego systemu oświaty / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 24-27
Wychowanie twórcze / Marzena Magda-Adamowicz.// W: Dziedziny wychowania w klasach początkowych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - s. 219-240
Wykorzystanie kreatywnego potencjału / Ewelina Prędka-Pawlun.// Remedium. - 2017, nr 10, s. 5-7
Zastosowanie mam myśli w procesie dydaktycznym / Ewa Palka.// Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 3, s. 41-59
Zdolności twórcze, czyli sposób na niekonwecjonalne myślenie i działanie / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 59-61
Zespołowe uczenie się / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 24-26
Zmotywowana kreatywność : synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży / Maciej Karwowski, Jacek Gralewski.// Chowanna. - T. 1 (2011), s. 45-58, bibliogr.
Znaczenie kompetencji miękkich / Grzegorz Więcław.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 66-68

Autor: Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska