Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM

 

CZYTELNICTWO UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(bibliografia w wyborze)

 

Książki:

1. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Płock : Książnica Płocka, 2004. – 168 s.

Sygn. CzytR 229101; WypRz   229102

 

2. Czyta, nie czyta : (o dziecku literackim) / Alicja Baluch. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1998. – 122 s.
Sygn. CzytR 221551; WypRz 221552, WypRz 228986

 

3. Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 145 s.

Sygn. WypRz 240448

 

4. Dziecko w dialogu z tekstem literackim / Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 86 s.

Sygn. WypRz 244326

 

5. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2011. – 219 s.
Sygn. CzytR 239050

 

6. Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006. – 267 s.

Sygn. CzytR 230040; WypRz 230285

 

7. Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 287 s.

Sygn. CzytR 242210; WypRz 241737

 

8. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 142 s.

Sygn. CzytR 244043; WypRz 244044

 

9. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; aut. Alicja Baluch [i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002. – 295 s.

Sygn. CzytR 227442

 

10. Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2007. – 208 s.

Sygn. WypRz 231943

 

11. Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. – 378 s.

Sygn. CzytR 239869

 

12. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi ; tł. Stefan Tuszyński. - Kraków : "Bratni Zew", 2011. – 53 s.
Sygn. CzytR 237486; WypRz 237487

 

13. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – 122 s.
Sygn. CzytR 236915; WypRz 236916, WypRz 244599, WypRz 244600

 

14. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. – 215 s.
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613

15. Warto mieć w bibliotece : książki dla dzieci 2010-2013 : katalog / Grażyna Lewandowicz-Nosal [i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Oświęcim : Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego. Galeria Książki, 2014. – 202 s.

Sygn. CzytR 243203; WypRz 243205, WypRz 243206

 

16. Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : "Media Rodzina", 2015. –  311 s.
Sygn. CzytR 244593; WypRz 244594, WypRz  244907

 

17. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : "Maternus Media", 2007. – 162 s.
Sygn. CzytR 236423; WypRz 232039

 

18. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010. – 320 s.
Sygn. CzytR 235940; WypRz 235786

 

19. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2007. – 223 s.
Sygn. CzytR 230920; WypRz  230921

 

 

Artykuły:

 

20. Aktywność czytelnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w perspektywie budowania ich kompetencji kluczowych / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk //W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 191-204

Sygn. CzytR 234827

 

21. Ankieta dla uczniów na temat zainteresowań czytelniczych / Bogna Stępień // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 2, s. 32-34

 

22. Co na niechęć do czytania lektur? / Iwona Jabłońska // Życie Szkoły. - 2010, nr 1,

s. 31-33

 

23. Czwartkowe poranki z książką : rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci z klas młodszych / Joanna Myślińska // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 14-15

 

24. Czytając, poznaję świat / Anna Nowacka // Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 2-6

 

25. Czytam, bo lubię - o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 14-17

 

26. Czytanie jako aktywność szkolna skażona : rozwijanie czytelnictwa przez podnoszenie sprawności czytania / Janina Karoń // W: Książki w życiu najmłodszych. / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 89-104

Sygn. CzytR 244043; WypRz 244044

 

27. Czytanie to radość / Elżbieta Tkaczyk, Grażyna Skoczek // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 35-36

 

28. Dlaczego warto czytać dzieciom? Internet jako obszar kształtowania kultury czytelniczej / Aleksandra Rzepkowska // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - S. - 135-163

Sygn. CzytR 242130

 

29. Dziecko i Książka - o intymnej naturze spotkań / Ewa Filipiak // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2006, nr 2, s. 5-12

30. Dziecko, które czyta? O rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych uczniów klas I-III / Dorota Radzikowska //W: Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2011. - S. 96-103

Sygn. CzytR 239050

 

31. Dziecko wobec wieloznaczności utworu literackiego, czyli o nabywaniu doświadczeń w zmaganiach z wierszem / Małgorzata Dagiel // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2006, nr 2, s. 93-99

 

32. Edukacja czytelnicza wyzwaniem dla współczesnych pedagogów / Anna Lesiuk // W: Wyzwania współczesnej pedagogiki. / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Gdańsk : Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa ; "CeDeWu", 2015. - S. 257-263

Sygn. CzytR 244721; WypRz 244882

 

33. Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 34-41

 

34. Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna : do gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej / Agnieszka Przybyszewska // W: W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 69-79

Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613

 

35. Internet jako źródło wiedzy o książce dziecięcej i forma promocji czytelnictwa / Marta Krasuska-Betiuk //W: Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2011. - S. 172-183

Sygn. CzytR 239050

 

36. Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8

 

37. Klub przyjaciół żółwika Franklina : program zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Irena Stefanów, Jolanta Tokarek // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 18-19

 

38. Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród pierwszoklasistów : analiza zajęć z wykorzystaniem książek znanych z przedszkola, lektur z kanonu uczniów kl. I oraz innych znanych i lubianych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 35-41

 

39. Kto czyta, żyje dwa razy / Izabela Nadolnik // Życie Szkoły. - 2014, nr 4, s. 26-27

40. Mądra szkoła czyta dzieciom / Irena Koźmińska ; rozm.przepr. Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 16-19

41. Moja przyjaciółka książka - o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 4-7

42. "Najstraszliwszy smok na tej ziemi" : o samoświadomości czytelniczej dziecka podpatrywanej przez pośrednika lektury / Alicja Mazan-Mazurkiewicz // W: Książki w życiu najmłodszych. / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 33-48

Sygn. CzytR 244043; WypRz 244044

 

43. Pasowanie na czytelnika : zestawienie bibliograficzne / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 38-39

 

44. Pedagogiczne uwarunkowania poziomu zainteresowań czytelniczych uczniów

w edukacji zintegrowanej / Jerzy Potoczny //W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - S. 107-116

Sygn. CzytR 229866; WypRz 229867

 

45. Poszukiwacze, odkrywcy i waleczni herosi, czyli na tropie książki przez dziecko pożądanej / Katarzyna Krasoń // W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015.- S. 369-383

Sygn. CzytR 244997; WypRz 244998

 

46. Qlturka.pl. Dziecko i kultura / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 12, s. 38-40

47. Reading Recovery, czyli zagraniczne programy czytelniczej edukacji wczesnoszkolnej
a potrzeby polskiej szkoły
/ Anna Janus-Sitarz //W: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności. Kraków : "Universitas", 2010. - S. 281-297

Sygn. CzytR 236043

 

48. Refleksja o współczesnej edukacji czytelniczej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka  // W: Współczesne trendy edukacji / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej, Anny Malec. Opole : Uniwersytet Opolski, 2015. - S. 97-107

Sygn. CzytR 245009

 

49. Rodzina a rozwój czytelnictwa wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka //W: Rodzina - historia i współczesność. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 413-421

Sygn. CzytR 229166; WypRz 229167

 

50. Szkoła miejscem kształtowania postaw czytelniczych uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Drost-Rudnicka //W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 179-192

Sygn. CzytR 237175

 

51. W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 16-18

 

52. Wpływ lektur szkolnych na rozwój zainteresowań czytelniczych i słownictwa czynnego uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Paweł Broda // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 143-154

 

53. Wspieranie edukacji czytelniczej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka // W: System integralny w edukacji dziecka. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. - S. 183-192

Sygn. CzytR 238957

 

54. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska; rozm. przepr. Dominika Stefanowska // Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 6-9

 

55. Znaczenie słuchania w edukacji czytelniczej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka // W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa. / Beata Kozieł .- Kraków : "Impuls", 2013.- S. 57-74

Sygn. CzytR 241090

 

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione powyżej są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Netografia:

56. Czytanie wrażeniowe : innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Swędrowska // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2014, nr 2, s. 104-108

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/4508-trendy-2-2014

 

57. Dziecko w dialogu z tekstem literackim / Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 86 s.

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=763&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

58. Lapbook a edukacja czytelnicza – czyli jak zachęcić dzieci do czytania / Anna Kopeć // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2014, nr 3-4, s. 79-83

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/4507-trendy-nr-3-4-2014

 

59. Mądra szkoła potrzebna od zaraz! / Irena Koźmińska // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 1, s. 44-50

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/4506-trendy-nr-1-2015

 

 

Rzeszów, 08.09.2016 r.
oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska