Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Marta Wąsacz

 

Jan Paweł II – Życie i twórczość

Bibliografia podmiotowa:

 

Druki zwarte :

 1. Adhortacja apostolska Familiaris consortio / Jan Paweł II ; Ośrodek Studiów i Dokumentacji Katolickiej. - Warszawa : "Pax," 1982
 2. Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II / Jan Paweł II. - Kraków : "Znak", 1996
 3. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002
 4. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005
 5. Dives in misericordia : encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1981
 6. Dziennikarstwo według Jana Pawła II / w oprac. i pod red. Marka Millera ; współpr. Anna Wiktorowicz ; wstęp Grzegorz Polak ; Laboratorium Reportażu, Instytut Dziennikarstwa UW. - Warszawa : "Fronda", 2008
 7. Encyklika "Centesimus annus" Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła Katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę Encykliki "Rerum novarum" / [Jan Paweł II]. - Wyd. 2. - Wrocław : "Tum", 1995
 8. Encyklika "Centesimus annus" Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła Katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę Encykliki "Rerum novarum" / Jan Paweł II ; koment. Józef Majka. - Wrocław : Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 1991
 9. Encyklika "Dominum et vivificantem" Ojca Świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 1994
 10. Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego / Jan Paweł II papież. - Kraków : "M", 1995
 11. Encyklika Redemptor Hominis Ojca Świętego Jana Pawła, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 1994
 12. Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła / [Jan Paweł II]. - Wrocław : "Tum", 1995
 13. Encyklika "Veritatis splendor" Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła / [Jan Paweł II]. - Wyd. 2. - Wrocław : "Tum", 1994
 14. Encykliki : tekst łacińsko-polski / Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II. - Warszawa : "Pax", 1981
 15. Encykliki i adhortacje 1979-1981 = Redemptor hominis = Dives in misericordia = Laborem exercens = Catechesi tradendae = Familiaris consortio / Jan Paweł II. - Warszawa : "Pax", 1983
 16. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1, Redemptor hominis / Dives in misericordia / ; Laborem exercens / ; Slavorum apostoli / ; Dominum et vivificantem / ; Redemptoris mater / ; Sollicitudo rei socialis / ; Redemptoris missio / [przygot. do dr. zespół pod kier. Stanisława Małysiaka]. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM : "M", 1996
 17. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 2, Centesimus annus / Veritatis splendor / ; Evangelium vitae / ; Ut unum sint / ; Fides et ratio / ; Ecclesia de Eucharistia / [przygot. do dr. zespół pod kier. Stanisława Małysiaka]. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM : "M", 1996
 18. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : "Znak", 1998
 19. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. - Wyd. 3 uzup., dodr. - Kraków : "Znak", 2005
 20. Eucharystia sercem Kościoła / Jan Paweł II papież ; [wybór i oprac. Adam Wieczorek]. - Warszawa : "Pax", 2005
 21. I wy bądźcie radośni : przesłanie / Jan Paweł II papież ; [wybór tekstów Irena Gubernat, Anna Matusiak ; oprac. i red. Anna Matusiak. - Kraków : "eSPe", 2005
 22. Jan Paweł II na Filipinach i w Japonii 16-26.II.1981 : przemówienia i homilie / przekł. "L'Osservatore Romano" (wyd. polskie) i Krzysztof Doroszewski ; oprac. Jarmila Sobiepan, Marta Szafrańska-Brandt ; zdjęcia barwne Ryszard Rzepecki. - Warszawa : "Pax", 1986
 23. Jan Paweł II w Polsce : 31 maja 1997 - 10 czerwca 1997 : przemówienia, homilie. - Kraków : "Znak", 1997
 24. Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 : homilie i przemówienia. - Warszawa : "Pax", 1986
 25. Jan Paweł II we Francji i w siedzibie UNESCO [United Nations Economic, Scientific and Cutural Organization] 30 V - 2 VI 1980 : homilie, przemówienia, orędzia / przekł. [z fr. i wł.] Tadeusz Żeleźnik i "L'Osservatore Romano" (wyd. pol.) ; przedm. i diariusz Ada Szubowa ; oprac. Antoni Podsiad. - Warszawa : "Pax", 1984
 26. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II : Bóg Ojciec / Jan Paweł II papież. - Ząbki : "Apostolicum" ; Kraków : "M", 1999
 27. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II : Jezus Chrystus / Jan Paweł II papież. - Ząbki : "Apostolicum" ; Kraków : "M", 1999
 28. Laborem exercens = Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy encyklili "Rerum novarum", w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982
 29. Laborem exercens : tekst i komentarze / Jan Paweł II ; red. Jerzy Gałkowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1986
 30. Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków / pod red. Zdzisława Wietrzaka. - Wyd. 1, uzup. - Kraków : "WAM", 2006
 31. List apostolski Dies Domini Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych o świętowaniu niedzieli / Jan Paweł II. - Poznań : "Pallottinum", 1998
 32. List apostolski "Mulieris dignitatem" Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety. - Citta del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1988
 33. List do Rodzin / Jan Paweł II. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 1994
 34. List do rodzin / Jan Paweł II. - Wyd. 3. - Częstochowa : "Święty Paweł", 2004
 35. List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II / Jan Paweł II. - Wrocław : "Tum", 1994
 36. Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. - Wyd. 4. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986
 37. Nauczanie społeczne : trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988
 38. Nauczanie społeczne 1982. T. 1 / Jan Paweł II ; [przygot. do dr. Piotr Nitecki, Jerzy Skwara, Wacława Szymanek]. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986
 39. Nauczanie społeczne 1982. T. 2 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986
 40. Nauczanie społeczne. T. 1, Pielgrzymka do Polski : 2-10 czerwca 1979 / Jan Paweł II ; wybór tekstów Barbara Różycka, Piotr Nitecki. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982
 41. Nauczanie społeczne. T. 2, 1978-1979 / Jan Paweł II papież. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982
 42. Nauczanie społeczne. T. 3, 1980 / Jan Paweł II ; [wybór i oprac. Piotr Nitecki, Jerzy Skwara, Elżbieta Stróżczyk ; tł. z różnych jęz.]. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984
 43. Nauczanie społeczne. T. 4, 1981 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984
 44. Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : 16-23 czerwca 1983 / Jan Paweł II (papież). - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986
 45. Nie lękajcie się : myśli o życiu we współczesnym świecie / Jan Paweł II ; wybór Alexandria Hatcher. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2005]
 46. Odwagi ! Ja jestem, nie bójcie się : III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987) / Jan Paweł II ; [wstęp Jacek Salij]. - Poznań : "W Drodze", 1987
 47. Orędzia papieskie na Światowy Dzień Pokoju / Paweł VI, Jan Paweł II ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym. - Wyd. 2. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1987
 48. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. - Wyd. 3. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994
 49. Otrzymaliście Ducha przybrania za synów : VI Międzynarodowy Dzień Młodzieży w Częstochowie : drugi etap czwartej wizyty duszpasterskiej w Polsce 13-16 sierpnia 1991 roku / red. Stanisław Dziwisz [i in.]. - Rzym : Edizioni Aquila Bianca, 1992
 50. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II papież. - Kraków : "Znak", 2005
 51. Papież pielgrzym : Jana Pawła II przesłanie dla świata / pod red. Achille Silvestriniego ; współpr. Jerome M. Vereb ; słowo wstępne Pio Laghi ; przeł. Ewa Partyga. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001
 52. Pieśń o Bogu ukrytym : poezje / Karol Wojtyła - Jan Paweł II ; wstępem opatrzył Zdzisław J. Peszkowski ; [wybór Jerzy Koperski, Teresa Wrodycka]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Anagram", 2005
 53. Poezje, dramaty, szkice / Karol Wojtyła. Tryptyk Rzymski / Jan Paweł II ; wstęp Marek Skwarnicki. - Wyd. nowe, zm. - Kraków : "Znak", 2007
 54. Poezje, dramaty, szkice / Karol Wojtyła. Tryptyk Rzymski / Jan Paweł II ; wstęp Marek Skwarnicki. - Kraków : "Znak", 2004
 55. Poezje wybrane / Karol Wojtyła ; wstęp Tadeusz Nowak; wybór Tadeusz Mocarski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 56. Poezje wybrane / Karol Wojtyła ; wstęp Tadeusz Nowak; wybór Tadeusz Mocarski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 57. Pokój Tobie, Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1984
 58. Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno Moja! : znów na polskiej ziemi / Jan Paweł II ; [red. Stanisław Dziwisz, Józef Kowalczyk, Tadeusz Rakoczy]. - [Rzym] : [Edizioni Aquila Bianca], cop. 1983
 59. Posynodalna adhortacja apostolska "Vita consecrata" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do wszystkich wiernych o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 1996
 60. Program dla Kościoła w Polsce : Jan Paweł II do polskich biskupów : wizyta Ad limina 1998 / Jan Paweł II ; wstęp Tadeusz Pieronek. - Kraków : "Znak", 1998
 61. Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / [Jan Paweł II] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jan Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1994
 62. Przyszłość idzie przez rodzinę : z nauczania Ojca Świętego o miłości, małżeństwie, rodzinie / Jan Paweł II. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1983
 63. Refleksje modlitewne Jana Pawła II / zebrał i oprac. Tomasz Bartel. - Kraków : "Michalineum", 1985
 64. Rewolucja ducha : doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły / [wywiad przeprowadził] Vittorio Possenti ; [tł. i przedm. Robert Skrzypczak ; koment. Sergio Lanza]. - Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m.st. Warszawy : "Fronda", 2007.
 65. Siła wiary i umysłu / Jan Paweł II papież ; wyboru dokonał Matthew E. Bunson ; przeł. Aleksander Gomola. - Wyd. 2. - Poznań : "Rebis", 2000
 66. Słowa do Polaków : myśli na każdy dzień / Jan Paweł II ; oprac. Piotr Słabek, Kinga Chojnacka. - Kraków : "M", cop. 2002
 67. Szkoła przeżycia cywilizacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Józefa M. Dołęgi, Janusza Kuczyńskiego, Andrzeja Woźnickiego ; [aut. Jan Paweł II i in.] ; Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim. - Warszawa : "Scholar", 1997
 68. Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze / Karol Wojtyła ; red. Tadeusz Styczeń [i in.]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2000
 69. Testament / Jan Paweł II. - Kraków : "Fogra", 2005
 70. Tobie Maryjo zawierzam. Cz. 2, Akty Zawierzenia Matce Bożej 1982-1988 / Jan Paweł II ; zdj. Arturo Mari ; [oprac. tekstów w jęz. pol. Stanisław Kuraciński, Jan Kupka, Damiana Rychlik]. - Bergamo : Velar, 1989
 71. Tryptyk Rzymski : medytacje / Jan Paweł II ; posł. Marek Skwarnicki ; [czyta wiersze Krzysztof Globisz]. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2003
 72. Trzecia pielgrzymka do Polski : 9 VI 1987- 14 VI 1987 : przemówienia, homilie / [przekł. L'Osservatore Romano" (wyd. polskie)]. - Kraków : "Znak", [1988]
 73. Wiara i kultura : dokumenty, przemówienia, homilie / Jan Paweł II ; wybór tekstów i oprac. red. Marian Radwan, Stefan Wylężek, Teresa Gorzkula ; Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Rzym. - Wyd. 2 i. e. 1. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1988
 74. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela / Jan Paweł II ; red. Stanisław Dziwisz, Henryk Nowacki, Tadeusz Rakoczy, M. Bogdana Bielecka ; współpr. Alicja Balcerzak [i in.]. - Citta del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, cop. 1992
 75. Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2004

Artykuły :

 1. Miłujcie się wzajemnie katolicy obu obrządków : przemówienie do wiernych Kościoła Bizańtyńsko-Ukraińskiego, Przemyśl, 2 VI 1991 r. / Jan Paweł II.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 12-14
 2. Ogarniam sercem gród prastary : przemówienie Ojca Św. w Katedrze przemyskiej / Jan Paweł II.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 11

Autor: Marta Wąsacz