Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

OPRACOWANIA LEKTUR: STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1973-2011

 

 

STAROŻYTNOŚĆ

MITY GRECKIE

NARODZINY ŚWIATA, ORFEUSZ

Druki zwarte

 1. Antologia tragedii greckiej / Ajschylos, Sofokles, Eurypides ; przeł. Stefan Srebrny, Kazimierz Morawski, Jerzy Łanowski ; wybrał i oprc. Stanisław Stabryła. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. WP 22571, WP  22572
 2. Mity greckie / Lucilla Burn ; przeł. Robert A. Sucharski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.  WP 86502
 3. Mity greckie / Robert Graves ; przeł. [z ang.] Henryk Krzeczkowski; wstępem opatrzył Aleksander Krawczuk; [nazewnictwo i red. nauk. Zygmunt Kubiak]. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. CzP  2(03)
 4. Mity Greków i Rzymian / Alicja Wach-Brzezińska. - Wrocław : "Astrum", cop. 2006. WP  94057
 5. Mity Greków i Rzymian / Wanda Markowska. - Wyd. 4. - Warszawa : "Iskry", 1983. CzP 2
 6. Mity starożytnej Grecji / Robert Graves ; przeł. [z ang.] Andrzej Nowicki. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2004. WP  98948
 7. Starożytność / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. WP 92544, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. "Orfeusz i Eurydyka" / Cezary Rowiński // W: Mit - człowiek - literatura / praca zbiorowa / wstęp Stanisław Stabryła ; [red. nauk. S. Stabryła]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992 . - CzP  82.0. - s. 105 – 132
 2. Gesty miłości, gesty śmierci : reinterpretacja mitu o Orfeuszu, Eurydyce
  i Hermesie / Katarzyna Kuczyńska
  // Polonistyka. -  1997, nr 2, s. 94-99
 3. Kluczowe pytanie ludzkości w świetle Biblii i mitologii antycznej / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. -  2002, nr 12, s. 10-11
 4. Mitologia (fragmenty) / Renata Jarecka // Cogito. -  2003, nr 13, s. 91-106
 5. Poeta schodzi do Hadesu : Czesław Miłosz "Orfeusz i Eurydyka" / Krzysztof Biedrzycki // W: Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop.2007 . - CzP  82(091). - s. 126 - 132.
 6. Spotkania z Orfeuszem / Justyna Czaja // Nowa Polszczyzna. -  2005, nr 2, s. 3-8

KRÓL EDYP

Druki zwarte

 1. Starożytność / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. WP 92544, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. "Król Edyp" : Sofokles, Cogito. -  2005, nr 15, Ucz się z Cogito s. [1]-9
 2. "Król Edyp" Sofoklesa / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. -  2010, nr 15, s. 40-41
 3. Król Edyp Sofoklesa w kontekście antropologicznej koncepcji kozła ofiarnego Rene Girada / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 26 – 35
 4. Wtajemniczenie według Sofoklesa: przypadek Edypa / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 19 – 25

BIBLIA

Druki zwarte

 1. "Biblia - Nowy Testament" / oprac. Wiesław Solecki. - Warszawa : "Jota", 1991. WP 13876/b
 2. "Biblia - Nowy Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1997. CzP AL.
 3. "Biblia - Stary Testament" / oprac. Konstanty Pieńkosz. - Warszawa : "Jota", 1991. CzP AL.
 4. Biblia a człowiek współczesny / Anna Świderkówna. - Kraków : "Znak", 2005. WP 92486
 5. Biblia a literatura polska : antologia / [wybór i oprac.] Kazimierz Bukowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. WP 84222, WP 91922, WP 68243, CzP 821.162.1(091)
 6. Biblia dziś odczytana / Marian Czajkowski. - Warszawa : "Novum", 1988. CzP 2
 7. Biblia jako tekst religijny i kulturowy / Marian Filipiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1993. CzP 2
 8. Księga Psalmów / przeł. z hebr. Czesław Miłosz ; wstęp Józef Sadzik. - Paryż : Editions du Dialogue, 1979. WP 85033
 9. Nie tylko o Biblii / Anna Świderkówna. - Warszawa : "Adam", 2005. WP 92909, WP 95583
 10.  Rozmowy o Biblii : Nowy Testament / Anna Świderkówna. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000. CzP 2
 11. Rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. CzP 2
 12. Rozmów o Biblii ciąg dalszy / Anna Świderkówna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. CzP 2
 13. Starożytność / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. WP 92544, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

KSIĘGA HIOBA

 1. Księga Hioba - jako tekst i jako kontekst na lekcjach polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 32-39
 2. Między nadzieją a zwątpieniem czyli rzecz o Księdze Hioba / Roman Margyś // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994 . - WP 82625,
  WP 86325,  CzP 37.016:811.162.1+821.162.1. - s. 259-272.
 3. Pan naszą sprawiedliwością / Anna Świderkówna // Znak. - 2000, nr 12, s. 133 – 137
 4. W kręgu tragiczności : Księga Hioba : fragment większego fragmentu / Andrzej Tyszczyk // Roczniki Humanistyczne KUL. - Lublin : TN KUL, 2009. - T. 57 (2009), z. 1, s. 211-244
 5. Księga Hioba - jako tekst i jako kontekst na lekcjach polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. -  2005, nr 8, s. 32(480)-39(487)
 6. U bram absurdu / Leszek Barszcz // Polonistyka. -  1994, nr 10, s.598-604

KSIĘGA PSALMÓW

 1. Tradycja sztuki wersetu w przekładzie Czesława Miłosza „ Księga Psalmów” / Stanisław Dubisz // Poradnik Językowy. -  2011, nr 6, s. [47]-62

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

 1. Mistyka ciała / W. Oszajca // Polonistyka. - 1993, nr 1, s.5-9
 2. Scenariusz lekcji języka polskiego w I klasie szkoły ponadpodstawowej ,,Pieśń nad Pieśniami”/ Natalia Kania // Wychowawca. -  1999, nr 12, s. 42

APOKALIPSA ŚW. JANA

 1. Apokalipsa św. Jana / Małgorzata Dmochowska [i in.] // Cogito. -  2002, nr 13, s. 14-15
 2. „Przyjdę niebawem” : wezwanie do nadziei / Anna Świderkówna // Znak. -  1999, nr 12, s. 33-50
 3. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury : glosa do maturalnych prezentacji / Elżbieta Mazur // Język Polski w Liceum. - (2005/2006), z. 4, s. 101-108

KSIĘGA RODZAJU

 1. Księga rodzaju / Antonina Wielikanowa, Iwan Wyrypajew ; reż. Michał Zadara // Rec.: Anna R. Burzyńska Tygodnik Powszechny. -  2007, nr 38, s. 12
 2. Księga Rodzaju i motywy genezyjskie na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Teresa Kosyra-Cieślak // Polski w Praktyce. -  2011, nr 2, s. 18-22

 

ŚREDNIOWIECZE

ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ

Druki zwarte

 1. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. WP 33995, CzP 821.162.1(091)
 2. Średniowiecze / Teresa Michałowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. CzP 821.162.1(091)
 3. Średniowiecze / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2002. WP 92542, CzP 821.162.1(091)
 4. Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza Stanisława Gruchały. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej, 1993. WP 91293, WP 91294, WP 91295, CzP 821.162.1(091)
 5. Wybór tekstów staropolskich : czasy najdawniejsze do roku 1543 / Stefan Vrtel-Wierczyński. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 2], XVI, 540, [3] s. ; 24 cm . - WP 32293, WP 32294

Artykuły z czasopism

 1. Groteskowy łowca. Epizod "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" / Dariusz Dybek // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 . - WP 79723, WP 79724. - s. 170-184.
 2. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią jako literacki przykład średniowiecznej antynomii ars moriendi - ars vivendi / Katarzyna Droga [i in.] // Cogito. -  2002, nr 19, s. 9-10

GALL ANONIM KRONIKA POLSKA

Druki zwarte

 1. Kronika polska / Anonim tzw. [tak zwany] Gall ; przeł. [z łac.] Roman Grodecki ; przekł. oprac., wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. WP 91328BN, WP 62111BN

Artykuły z czasopism

 1. Bitwa i polowanie w "Kronice Polskiej" Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 3, s. 5-18
 2. Miłość w "tamtych czasach" : Tadeusz Konwicki "Kronika wypadków miłosnych" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli / Anna Marzec. - Wyd 3, rozsz. i zm. - Kraków : "Impuls" : "Text", 1998. - CzP 821.162.1(091). - s. 165 - 174.
 3. Opis ziemi polskiej. Fragment "Kroniki" Galla tzw. Anomima / Jerzy Tarnacki // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 . - WP 79723, WP 79724. - s. 147-156
 4. Tamta Litwa i tamta miłość czyli o "Kronice wypadków miłosnych" Tadeusza Konwickiego / Anna Marzec // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994 . - WP 82625, WP 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1. - s. 479-496.
 5. Wczesne piśmiennictwo łacińskie / Tadeusz Witczak // W: Literatura Średniowiecza / Tadeusz Witczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990 . - WP 90150, WP 90204, WP 90522, WP 94266, WP 94267. - s. 18-44.

 

BOGURODZICA

Druki zwarte

 1. Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / [wybór i oprac.] Wiesław Wydra ; Wojciech Ryszard Rzepka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - 431, [1] s., [32] s. faks. ; 30 cm . - WP 69387, CzP 821.162.1(091)
 2. Tyś jak rosa : z dziejów polskiej pieśni hymnicznej : studia i rozprawy / pod red. nauk. Wojciecha J. Podgórskiego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1987. – s. 19-40, CzP   821.162.1(091)
 3. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – s. 5-40, CzP   821.162.1(091), WP   33995

Artykuły z czasopism

 1. Arcydzieło poezji średniowiecznej : „Bogurodzica” / Aleksander Wilkoń // W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa ; Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973 . - WP 50093, WP 50117. - s. 54-56
 2. „Bogurodzica” - najstarszy wiersz polski / Ewa Ostrowska // W: Literatura polska
  w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . - WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091). - s. 21 - 47.
 3. „ Bogurodzica” w perspektywie południosłowiańskiej / Josip Hamm // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 17-23
 4. „Bogurodzica” w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego / Roman Mazurkiewicz // Znak. - 1994, nr 3, s. 30 – 41
 5. Co melodia „Bogurodzicy” mówi nam o czasie powstania pieśni / Jerzy Pikulik // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 1, s.13 – 15
 6. Dialog kultur i tradycji / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. – 2007, nr 7, s. 54-57
 7. Dlaczego „Bogurodzicę” śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? / Roman Mazurkiewicz // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 25-41
 8. Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”?, czyli duchowa rywalizacja miedzy Krzyżakami a Polakami / Jean-Philippe Hashold // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 43-49
 9. Jeszcze o kwestii „Bogurodzicy” / Rudolf Flotzinger, tł. Albert Gorzkowski // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 2, s. 7 – 10
 10. Matka pieśni polskich / Andrzej Dąbrówka // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 2, s. 51 – 63
 11. Św. Wojciech i „Bogurodzica” jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej / Jan Okoń // Ruch Literacki. - 1998, z. 6, s. 699-719
 12. Wczesne piśmiennictwo polskie / Tadeusz Witczak // W: Literatura Średniowiecza / Tadeusz Witczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990 . - WP 90150, WP 90204, WP 90522, WP 94266, WP 94267. - s. 45-53.

LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI

Druki zwarte

 1. Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. s. 77-82, CzP   37.016:811.162.1+821.162.1, WP   81854

Artykuły z czasopism

 1. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki („Lament Świętokrzyski”, Giovanni „Pieta”, Stanisław Grochowiak „Bellini i Pieta”). Propozycja metodyczna / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski
  w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1 s. 39-48 
 2. Chaos i ład : „Lament świętokrzyski” w świetle tradycji teologicznej / Paweł Stępień // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 1, s. 69-94
 3. Motyw Sabat Mater Dolorosa w liryce polskiej  : „Lament świętokrzyski”, J. Wittlin „ Sabat Mater”, T. Gajcy „ Żegnając się z matką”. Cz.1 / Feliks Tomaszewski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, z. 3, s. 56-67
 4. „Pieśni łysogórskie” : prolegomena filozoficzne / Małgorzata Elżanowska // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 131-159
 5. Żale Matki Boskiej i Pieta – dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla klasy I liceum i technikum / Maria Łuczyńska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 1, s. 73-81

LEGENDA O ŚW. ALEKSYM

Druki zwarte

 1. Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / [wybór i oprac.] Wiesław Wydra ; Wojciech Ryszard Rzepka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - 431, [1] s., [32] s. faks. ; 30 cm . - WP 69387, CzP 821.162.1(091)
 2. Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza Stanisława Gruchały. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej, 1993. s. 7-51, CzP   821.162.1(091), WP   91293, WP   91294, WP   91295, WP   91296,   WP   91297
 3. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", [2007]. S. 345-346,  CzP   821.162.1(091)
 4. Średniowiecze / Teresa Michałowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. s. 484-496, CzP   821.162.1(091)
 5. Średniowiecze / Teresa Nowacka - Warszawa : "Verbum", 2002. s.93-97, CzP   821.162.1(091), WP   92542
 6. Średniowiecze / Teresa Nowacka -Warszawa : "Verbum", 2002. s.98-107, CzP   821.162.1(091), WP   92542
 7. Wybór tekstów staropolskich : czasy najdawniejsze do roku 1543 / Stefan Vrtel-Wierczyński. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 2], XVI, 540, [3] s. ; 24 cm . - WP 32293, WP 32294 
 8. Z literatury religijnej polskiego średniowiecza : studia o czterech tekstach - Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow / Paweł Stępień. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003. s. 117-220, CzP   821.162.1(091) 

Artykuły z czasopism

 

 1. Gdzie zamierzał dopłynąć św. Aleksy i jakie są tego skutki? Próba nowego rozumienia i odczytania 153. i 154. wersu Legendy o św. Aleksym / Zofia Wanicowa // Język Polski. – 2003, nr 1, s. 8-15
 2. Legenda o świętym Aleksym : o piśmie i słowie pisanym / Witold Wojtowicz // Polonistyka. -  2008, nr 4, s. 36-39 
 3. Między moralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej "Legendzie o św. Aleksym" / Witold Wojtowicz //  Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 2, s. 185–206
 4. Piśmiennictwo polskiego średniowiecza / Ewa Truszkiewicz // Cogito. – 2002, nr 3, s. 153-166
 5. Powrót syna marnotrawnego? / Mieczysława Makarowicz // Polonistyka. - 1999, nr 8, s. 477-479
 6. Prolog "Legendy o św. Aleksym" / Witold Wojtowicz //  Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 3, s. 153–166

 

Autor: Lilianna Żywutska