Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1978 - 2012

Wydawnictwa zwarte:

 1. Adaptacja dziecka do warunków szkolnych / B. Grzeszkiewicz // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2009. - S. 372-379 WP 101351
 2. Czynniki warunkujące przystosowanie dziecka do przedszkola / G. Sochaczewska  // W : Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. B. Wilgockiej-Okoń. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1985. – S. 113-127 WP 68789, WP 70716, WP 68788,  Cz1P Czas./Studia Pedagogiczne (1985)
 3. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. WP 102052
 4. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.  WP 14690/b
 5. Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. Maria Bolechowska ; przy współpracy Marii Krzyśko i Tadeusza Kurka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. WP 36022,  WP 36021, WP 36023, WP 36024, CzP 159.9
 6. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.  CzP 373.3.046-021.64
 7. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak", 2006. CzP 373.2
 8. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. WP 96402
 9. Poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną do sfunkcjonowania społecznego w szkole / I. Zwierzchowska // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 380-389  WP 101351
 10. Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka / Krzysztof Konarzewski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Żak", 1996. WP 84643, WP 84663
 11. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2009 WP 100267
 12. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.  WP 87576, WP 87128,  WP 95220
 13. Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia / Piotr Alfred Gindrich. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. WP 96620
 14. Środowiskowo-wychowawcze uwarunkowania procesu adaptacji dzieci 3-4-letnich do przedszkola / G. Sochaczewska // W : Materiały do nauczania psychologii. Seria 2. T. 9, Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – S. 22-100 WP 75860, WP 72315, WP 72316
 15. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. WP 97163
 16. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", 2010. WP 101962
 17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009. WP 100061

 

Artykuły z czasopism:

 1. Adaptacja do przedszkola / Marta Litkowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 48-50
 2. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego - opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska - Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 81 – 89
 3. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 6, s. 26
 4. Adaptacja dzieci w przedszkolu / Hanna Piwowarska-Krukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50
 5. Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26
 6. Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe / Paweł Kurtek, Renata Kurtek // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15
 7. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21
 8. Będę przedszkolakiem - program adaptacyjny / Małgorzata Górska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408-410
 9. Biblioteka szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 12-13
 10. Czy potrzebny jest program adaptacyjny? / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 11-13
 11. Czy trudniej w klasie czwartej? / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 5-11
 12. Długi proces adaptacji / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26-28
 13. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożena Przybylak // Edukacja i Dialog. -2004 nr 7 s. 2-5
 14. Dziecko u progu edukacji przedszkolnej / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. "Przed Szkołą", s. 7-12
 15. Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń, Elżbieta Tubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 50-52
 16. Humor jest dobry  na wszystko… / E. Sosnowska //  Wychowanie  w Przedszkolu.  - 2006, nr 5,  s. 29-34
 17. Idziemy do przedszkola: wskazówki i porady dla rodziców / Ewa Zielińska, Katarzyna Wróbel // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 21-22
 18. Jak pomóc dzieciom i rodzicom? / Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 338-339
 19. Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 16-20
 20. Jak rozwijać społeczne przystosowanie u dzieci / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 8-13
 21. Jaś zachowuje się jak dziecko / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 139-141
 22. Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / Alicja Korzeniecka-Bondar // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 29-36
 23. Maluch w przyjaznym przedszkolu / M. Gilewska // Wychowanie  w Przedszkolu. – 2010, nr 5, s. 56-58
 24. Mamo, tato, nie chcę do przedszkola! / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola 2011, nr 9, s. 91-93
 25. Na dobry początek / Magdalena Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 51-54
 26. Nowa szkoła, silny stres / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski 2011, nr 37, s. 16
 27. Nowy uczeń w klasie / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 23-34
 28. Nowy uczeń w szkole / Beata Zich, Katarzyna Toczyłowska // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 373-378
 29. Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44-47
 30. Pierwsze kontakty / Katarzyna Niewiarowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 38-40
 31. Pierwsze kroki / Dorota Wojewoda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s.41-45
 32. Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7
 33. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne. Przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95
 34. Poczucie samotności u uczniów rozpoczynających nowy etap nauki szkolnej / Joanna Wrótniak // Opieka, wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 5-10
 35. Pokonać lęki trzylatków / B.Szurowska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004,  nr 7, s. 16-21
 36. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64
 37. Polubić przedszkole / Aldona Górecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 341-342
 38. Pomagamy przekroczyć próg przedszkola / P. Cyrulik. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6,  s. 47-48
 39. Problemy adaptacyjne młodzieży gimnazjalnej / Hanna Dąbrowska-Król // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 45-47
 40. Program adaptacji uczniów klasy pierwszej / Wiesława Alina Sakowicz // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 21-25
 41. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 38-53
 42. Program działań adaptacyjnych / Anna Kempisty // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 12-14
 43. Program zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla klasy I / Anna Jaworska [et al.] // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 83-92
 44. Przyjazne przedszkole / Halina Malewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 362-364
 45. Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych / Maria Brach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002 nr 3 s. 41-42
 46. Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28
 47. Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. "Przed Szkołą", s. 6-10
 48. Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami /Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 67-70
 49. Spojrzenie w głąb tornistra. O emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 33 – 43
 50. Spotkania adaptacyjne / Anna Kubik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43
 51. Sześciolatek pierwszy rok w przedszkolu / Teresa Migdał-Baran // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998 nr 8 s. 634-636
 52. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39
 53. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-46
 54. Trudna adaptacja / Leszek Trzaska // Remedium. - 2000, nr 10, s. 16-17
 55. Trudności dziecka w przystosowywaniu się do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 323-330
 56. U progu przedszkola / Elżbieta Brzostowska // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 15
 57. W przedszkolu z mamą / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 146-149
 58. W trosce o trzylatki / Waleria Muraszko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 336-338
 59. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-10
 60. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów / Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 26-30
 61. Witamy trzylatki / Dorota Gęzikiewicz, Lidia Szabelska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 29-31
 62. Witamy trzylatki / Elżbieta Krupa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 21-23
 63. Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 10-15
 64. Wybrana literatura dotycząca adaptacji dziecka w szkole / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 100 – 104
 65. Z radością do przedszkola / Izabela Kopeć // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 7, s. 50-56
 66. Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji do sytuacji szkolnej / Agnieszka Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 55 - 61

 

Autor: Lilianna Żywutska