Czytelnictwo uczniów gimnazjum

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM

 

Czytelnictwo uczniów gimnazjum
(bibliografia w wyborze)

 

Książki:

1. Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. – 235 s.

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

2. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 268 s.

Sygn. CzytR 236311; WypRz 235052

 

3. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. – 215 s.

Sygn. CzytR 244811

 

4. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. –
461 s.

Sygn. CzytR 244041; WypRz 243525

 

5. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002. – 245 s.

Sygn. CzytR 225807

 

6. Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 287 s.

Sygn. CzytR 242210; WypRz 241737

 

7. Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 183 s.

Sygn. CzytR 239560; WypRz 239114

 

8. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; aut. Alicja Baluch [i in.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002. – 295 s.

Sygn. CzytR 227442

 

9. Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2007. – 208 s.

Sygn. WypRz 231943

 

10. Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013. – 431 s.

Sygn. CzytR 242130

 

11. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 192 s.

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

12. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", 2009. – 418 s.

Sygn. CzytR 233921

 

13. Szwecja czyta. Polska czyta / pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. – 317 s.

Sygn. CzytR 244626; WypRz 244645

 

14. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. – 215 s.
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613

 

15. Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : "Media Rodzina", 2015. –  311 s.
Sygn. CzytR 244593; WypRz 244594, WypRz  244907

 

16. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010. – 320 s.
Sygn. CzytR 235940; WypRz 235786

 

 

Artykuły:

17. Będę pisać o książkach... - książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy / Agnieszka Maroń
// W: W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 23-47

Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613

 

18. Biblioteczne losy "dobrych książek" dla młodzieży / Anna Maria Krajewska /W: Między dzieciństwem a dorosłością młodzież w bibliotece. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - S. 81-92

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

19. Blog - współczesny "pamiętnik" młodzieży / Katarzyna Tałuć //W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. - S. 228-240

Sygn. CzytR 235081; WypRz 235082

 

20. Ciągłość i zmiany w postawach czytelniczych młodzieży : (z ogólnopolskich badań czytelnictwa gimnazjalistów) / Zofia Zasacka //W: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - S. 93-103

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

21. Co czytają uczniowie gimnazjum? / Teresa Skonieczna // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 12-16

 

22. Co zrobić, by uczniowie czytali? : refleksje polimedialnej polonistki / Agnieszka Kopacz // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 102-113

Sygn. CzytR 244041; WypRz 243525

 

23. Cyfrowe narzędzia promocji czytelnictwa lektur obowiązkowych na poziomie gimnazjum / Agata Poręba // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013. - S. 111-134

Sygn. CzytR 242130

 

24. Czytają czy nie? : o preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków / Dominik Borowski // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 147-158

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

25. Czytanie dla przyjemności - jego miejsce w czasie zabawy nastolatków / Zofia Zasacka // W: Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. Toruń : "Adam Marszałek", 2011. S. 95-116

Sygn. CzytR 243477; WypRz 243478

 

26. Czytanie dla przyjemności - podobieństwa i dystanse wśród nastolatków / Zofia Zasacka /W: Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy. Warszawa : Difin, 2011. - S. 151-170

Sygn. CzytR 238585; WypRz 240076

 

27. "Czytanie nie gryzie, ale..." : postawy gimnazjalistów wobec literatury / Anna Janus-Sitarz // Edukacja. - 2015, nr 1, s. 97-116

 

28. Czytelnik, nawigator, podróżnik? Młody odbiorca literackich hipertekstów / Anna Adamczuk-Stęplewska // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013. - S. 27-51

Sygn. CzytR 242130

 

29. Dziecięcy i młodzieżowi czytelnicy książek / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 9-13

 

30. eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii / Grzegorz Gmiterek // W: W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. - S. 51-68

 

31. Etos młodych Polaków postulowany i praktykowany - w kontekście wiedzy o ulubionych lekturach 500 gimnazjalistów / Jacek Zbigniew Górnikiewicz //W: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 2. Białystok : "Trans Humana", 2006. - S. 397-416

Sygn. CzytR 229814

 

32. Jak nastolatki oceniają książki? / Danuta Świerczyńska-Jelonek // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 76-80

 

33. Jak zachęcić uczniów do czytania lektur? / Stanisław Bortnowski // Polski w Praktyce. - 2012, nr 5, s. 35-40

 

34. Klub Ludzi Czytających Książki : program dla uczniów gimnazjum / Anna Marek, Aleksandra Nieciecka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 11-13

 

35. Książki na papierze i ekranie w życiu codziennym nastolatków / Zofia Zasacka // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 91-108

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

36. Między teorią a praktyką, czyli o gustach czytelniczych gimnazjalistów / Anna Zielińska // Guliwer. - 2004, nr 4, s.107-110

 

37. Młodzież w świetle najnowszych badań / Grażyna Walczewska-Klimczak //W: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - S. 13-35

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

38. Młodzież w bibliotece szkolnej : edukacja, wspomaganie, relaks / Bogumiła Staniów
//W: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - S. 123-131

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

39. Nastolatki i książki - od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 20-35

 

40. O efektach aktywizacji czytelniczej młodych - na przykładzie fan fiction i pisania sztafetowego w sieci / Daria Jankowiak // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013. - S. 53-67

Sygn. CzytR 242130

 

41. Polonista wobec potrzeby "czytania" tekstów kultury popularnej w gimnazjum / Danuta Łazarska //W: Teksty kultury w szkole. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 277-287

Sygn. CzytR 232693; WypRz 232694

 

42. Polonistyka wobec uczniowskiego czytania i nieczytania / Natalia Kuźmińska // Polonistyka. - 2016, nr 1, s. 28-29

 

43. Praktyki czytelnicze na ekranie - wyniki badania czytelnictwa dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2015, nr 2, s. 68-84

44. Recepcyjna empatia i emocjonalność a świadomość literacka ucznia ery elektronicznej / Aniela Książek-Szczepanikowa //W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. - S. 267-278

Sygn. CzytR 235666

 

45. Rola bibliotek w kształtowaniu postaw czytelniczych : wybrane problemy / Dorota Grabowska // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 183-193

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

46. Rozumienie tekstu kultury przez gimnazjalistów - raport z badań / Natalia Grabska, Magdalena Szubielska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 4, s. 27-38

47. Rycerz, błazen, szaleniec : literackie strategie "męskiego dyskursu" w prozie dla młodych czytelników / Grzegorz Leszczyński //W: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - S. 53-79

Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116

 

48. Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzędzie wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci : porównanie wyników badań z lat 2012 i 2014 / Magdalena Wójcik // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 77-87

Sygn. CzytR 244039; WypRz 234040

 

49. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcania młodzieży do czytania : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 23

50. Sztuka czytania potrzebą współczesnego człowieka / Grzegorz Baran // Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 3, s. 11-30

51. Witajcie w Strefie : gra terenowa osnuta wokół książki Jamesa Dashnera "Więzień labiryntu" / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 30-33

52. YAsna strona mocy, czyli książki dla młodych dorosłych na planie pierwszym / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 7-8, s. 4-13

53. Z lekturą do internetu - czyli jak (na)uczyć czytać e-generację? / Agnieszka Pawelec // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia. / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź :  Uniwersytet Łódzki, 2013. - S. 89-109

Sygn. CzytR 242130

 

54. Zachęcamy uczniów do czytania : projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 26-28

 

55. Zachęcić gimnazjalistów (i nie tylko) do lektury / Dorota Bator // Polski w Praktyce. - 2010, nr 1, s. 8-10

56. Zestaw lektur : fabryka analfabetów / Grzegorz Leszczyński // W: Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji : pytania, problemy, perspektywy / pod red. Anny Pilch, Magdaleny Trysińskiej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013. - S. 101-118

Sygn. CzytR 242616; WypRz 242558

 

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione powyżej są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Netografia:

 

57. Czy młodzież lubi czytać? Wybrane refleksje z badań uczniów i ich rodziców / Mariola Grażyna Antczak //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 2-3, s. 7-11 [badania 11-12-latków]

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/6496-trendy-nr-2-3-2015

 

58. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2014. – 215 s.

[Raport dostępny na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych - http://www.ibe.edu.pl/pl/]

 

59. Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów / Zofia Zasacka  //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2014, nr 3-4, s. 87-91

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=704&from=&dirids=1&ver_id=&lp=24&QI=

 

60. Fantastyczna literatura fantastyczna / Grażyna Lewandowicz-Nosal //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 1, s. 40-43

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=738&from=&dirids=1&ver_id=&lp=25&QI=

 

61. Jak przekonać nastolatków do lektury / Magdalena Goetz //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 2-3, s. 12-15

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/6496-trendy-nr-2-3-2015

 

62. Książki zbójeckie : trudne tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży / Anna Maria Czernow //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2015, nr 4, s. 54-56

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=820&from=&dirids=1&ver_id=&lp=17&QI=

 

63. O badaniach czytelnictwa uczniów : głos polonisty / Piotr Krywak  // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2004, nr 19

http://www.up.krakow.pl/konspekt/19/krywak2.html

 

64. O roli książki i biblioteki szkolnej w życiu dzieci i młodzieży / Urszula Buczkowska //Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2014, nr 3-4, s. 75-78

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=687&from=&dirids=1&ver_id=&lp=14&QI=

 

65. Ocalić czytanie / Katarzyna Pławecka // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2004, nr 18

http://www.up.krakow.pl/konspekt/18/plawecka.html

 

 

Rzeszów, 06.09.2016 r.
oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska