Edukacja regionalna

Krosno

Wydawnictwa zwarte:
 
1.      Aktywne spędzanie wolnego czasu sposobem na wzbogacenie wiedzy o regionie i zapobieganie postawom aspołecznym : program społeczno-rekreacyjno-turystycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum : materiał pomocniczy dla nauczycieli gimnazjum / oprac. Jolanta Bobulska, Wiesława Miąso. - Jasło : Centrum Informacji Pedagogiczno-Metodycznej, 2006.
Cz 11449/B
 
2.      Awramiuk A. : Pogranicze kultur : percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2009.
JM 71410,  LM 28676,  M 127117,  SM 51043
 
3.      Ciczkowska-Giedziun M. : Edukacja regionalna gimnazjalistów : perspektywa pedagogiki społecznej. - Olsztyn : "Algraf", 2007.
M 121328
 
4.      Dąbrowska R. ; [il. Knapek I.] : Kraków poznawany sercem i umysłem : materiały dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i zintegrowanej : dla dzieci nie tylko z Krakowa. - Wyd. 2. popr. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2011.
UM 26393
 
5.      Denek K., Dymara B., Korzeniowska W. : .Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny.  - Kraków : "Impuls", 2009.
M 126270
 
6.      Dymara B., Korzeniowska W., Ziemski F. : Dziecko w świecie tradycji. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010.
BM 35287,  LM 28794,  M 128214
 
 
 
 
7.      Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. - Kraków : "Impuls", 2012.
LM 29845,  SM 52994, Cz 132960
 
8.      Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś / pod red. Władysława Sawryckiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Macieja Wróblewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009.
M 130628
 
9.      Edukacja regionalna na I etapie kształcenia - twórczy rozwój dziecka : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki ; [aut.] Iwona Bobińska [i in.]. - Rzeszów : "Fosze", 2012.
JK 73021,  LK 30058,  M 133813,  UM 26301, Cz 132633
 
10.  Huculszczyzna : kultura i edukacja / pod red. Anny Haratyk. - Toruń : Adam Marszałek cop. 2009.
M 126716
 
11.  Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych : praca zbiorowa / pod red. Józefy Bałachowicz i Barbary Falińskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2010.
M 131312
 
12.  Moje Bieszczady : pakiet zadań dla uczniów szkół podstawowych / [Beata Szary i in. ; Bieszczadzki Park Narodowy]. - Wyd. 2. - Ustrzyki Górne : Bieszczadzki Park Narodowy ; Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 2011.
Cz 132761
 
13.  Roguska A. : Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej = Global media - local media : issues from the field of media pedagogy and regional education. - Kraków : "Impuls", 2012.
M 133309
 
14.  Samborska R., Łukowicz B. : Być ciekawym świata - nasze ulubione zajęcia : program ferii zimowych dla uczniów szkoły podstawowej. - Jasło : Centrum Informacji Pedagogiczno-Metodycznej, 2006.
Cz 11442/B
 
 
15.  Śliż A. : Program edukacji regionalnej dla dzieci sześcioletnich : propozycja metodyczna dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. - Jasło : Centrum Informacji Pedagogiczno-Metodycznej, 2006.
Cz 11441/B
 
16.  Tanajewska A., Kiełpińska I., Korzeniewska E. : Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
BM 37125,  JM 73308,  M 134865,  SM 53595,  UM 26995,  Cz 134378,  LM 30199
 
 
17.  Wielokulturowość i problemy edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Gabriela Piechaczek-Ogierman. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
JM 72912
 
18.  Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / red. nauk. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. - Kraków : "Impuls", 2015.
M 138 432
 
19.  Z biegiem Wisły : scenariusze zajęć o Polsce i polskiej tradycji / [red. Magdalena Żywicka]. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
Cz 130456
 
 
 
 Artykuły z czasopism:
 
1.      Animacja miejsca - miejsce animacji : (nie)zapomniana stacja Pruszcz Bagienica / Marek Sass.// Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 3-4, s. 198-220, bibliogr.
 
2.      Bajka o wrocławskich krasnoludkach : scenariusz zajęć świetlicowych / Renata Zielińska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 3, s. 19-20
 
3.      Biała dama ze Strzelc Opolskich : scenariusz zajęć świetlicowych / Katarzyna Gurbierz, Alicja Jadach, Agnieszka Wołyniec-Romańska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 10
 
4.      Ciechanów - moja mała ojczyzna... : projekt edukacyjny / Monika Biedrzycka.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 3, s. 17-18
 
5.      Coraz dalej w świat / Jadwiga Raszka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 42-48
 
6.      Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 37-39
 
7.      Dlaczego warto odwiedzić nadmorskie okolice? : scenariusz zajęć świetlicowych / Beata Nazorek.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 13-14
 
8.      Dopełniające się ojczyzny / Kazimierz Denek.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 6, s. 13-24
 
9.      Doświadczenie dawności i współczesność w przestrzeni miasta / Beata Gromadzka.// Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 30-34
 
10.  Dziecko w świecie tradycji / Dominika Wojtek.// Życie Szkoły. - 2014, nr 4, s. 12-13
 
11.  Dziecko w świecie wartości regionalnych / Joanna Duda.// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3-4, dod. nr 2, s. 59-65
 
12.  Dziki Zachód w Mrągowie : scenariusz zajęć świetlicowych / Joanna Staszewska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 25-26
 
13.  Ech, Pałuki, jak wy cudne... / Barbara Jóskowiak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 28-29
 
14.  Edukacja kulturowa / Irena Żywno.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 18-20
 
15.  Edukacja na rzecz dziedzictwa na poznańskim Ostrowie Tumskim / Renata Pernak.// Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 6, s. 23-26
 
16.  Edukacja poza szkolną ławką - poznajemy swoją małą i wielką ojczyznę / Dominika Wojtek.// Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s. 14-16
 
17.  Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program / Anna Dubis, Tomasz Majchrzak, Elżbieta Rzepecka-Roszak.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 100-110
 
18.  Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program / Anna Dubis, Tomasz Majchrzak, Elżbieta Rzepecka-Roszak.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 100-107
 
19.  Edukacja regionalna - oczekiwania a rzeczywistość / Bogdan Urbanek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 75-88
 
20.  Edukacja regionalna czynnikiem kształtowania tożsamości kulturowej / Adam Horbowski.// Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3-4, s. 124-129
 
21.  Edukacja regionalna i lokalna w literaturze dla dzieci : Janina Porazińska i Józef Czechowicz / Adrian Uljasz.// Guliwer. - 2016, nr 4, s. 5-9
 
22.  Edukacja regionalna / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 8-10
 
23.  Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 42-51
 
24.  Edukacja regionalna odkrywaniem "małej ojczyzny" / Adam Horbowski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 3-4, s. 54-63
 
25.  Edukacja regionalna w aktywizacji organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych / Magdalena Ciechowska, Anna Czyż.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 2, s. 100-109
 
26.  Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej / Anna Biernacka-Bryk.// Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 5-9
 
27.  Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym / Anna Pobocha-Igniatowska.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 78-87
 
28.  Edukacja regionalna w szkole podstawowej / Maria Strońska.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 26-32
 
29.  Edukacja regionalna w szkole podstawowej : propozycja programu i gry dydaktycznej / Eugeniusz Szymik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 2, s. 287-306
 
30.  Edukacja regionalna we współczesnej szkole / Jolanta Wiewiurska.// Ergo. - 2006, nr 3, s. 27-30
 
31.  Edukacja regionalna z wykorzystaniem metod aktywizujących : doniesienie z badań / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 9-12
 
32.  Edukacyjna i animacyjna rola badań (mikro)historycznych / Marek Sass.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 1, s. 67-84
 
33.  "Eduś", czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną / Maciej Fic.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 3, s. 31-35
 
34.  Efektywne wykorzystanie środowiska lokalnego / Elżbieta Tołwińska-Królikowska.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 10, s. 52-56
 
35.  Europa. Mała Ojczyzna : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 13-14
 
36.  Folklor, Regionu Kozła / Ewa Spychała, Beata Żelechowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 39-41
 
37.  Gry biblioteczne w edukacji regionalnej / Agata Chlebna, Anna Stanisławska.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 6, s. 18-19
 
38.  Gry miejskie, jako narzędzie edukacji regionalnej na przykładzie gry ŁódźBój / Michał Grelewski, Voislav Radojicić.// Geografia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 58-63
 
39.  Historia regionalna i lokalna jako przekaz wartości w edukacji historycznej / Teresa Stachurska-Maj.// Meritum. - 2016, nr 3, s. 37-40
 
40.  Historia rodziny to historia regionu : o projekcie regionalnym / Joanna Mańka.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 21-22
 
41.  Idea regionalizmu jako priorytet w pracy bibliotekarza gminnej biblioteki publicznej? : kilka uwag na marginesie spotkań ze studentami / Magdalena Przybysz-Stawska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 11, s. 8-10
 
42.  Internet jako uzupełnienie nauczycielskiego warsztatu : zasoby Internetu przydatne w edukacji regionalnej na Pomorzu Zachodnim / Małgorzata Machałek.// Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 32-35
 
43.  Jak uczyć o własnym regionie? : edukacja regionalna / Zygmunt Tomasz Gajowniczek.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 33-36
 
44.  Jak wyjątkowi goście postanowili odwiedzić nasze Wybrzeże : scenariusz zajęć świetlicowych / Jadwiga Bibrzycka.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 19-20
 
45.  Jeleń - król polskich lasów / Renata Zielińska.// Świetlica w Szkole. - 2016, nr 1, s. 16-17
 
46.  Jestem sobie Podlasiaczek / Agnieszka Sienkiewicz, Barbara Tofiluk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 32-34
 
47.  Jeździectwo, nie tylko dla jeździectwa : program uzupełniający zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny wychowania fizycznego, biologii, edukacji regionalnej, dla przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej / Wioletta Jeczeń.// Lider. - 2009, nr 4, s. 4-7
 
48.  Kolory rubinu, szafiru i szmaragdu : przygotowujemy się do podróży w czasie / Gabriela Bonk.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 12, s. 17-19
 
49.  Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej) : utopijna iluzja czy rzeczywistość? / Joanna Kapica-Curzytek.// Chowanna. - T. 2 (2014), s. 339-354
 
50.  Kujawski kredens, czyli ludowe rękodzieło : scenariusz zajęć świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej / Renata Pomiecińska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 15-16
 
51.  Kultura materialna regionu - warunki jej zachowania w aspekcie edukacji regionalnej / Jolanta Muszyńska.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 67-76
 
52.  Kultura, natura, przygoda! / Elżbieta Pryłowska-Nowak.// Meritum. - 2015, nr 4, s. 122-128
 
53.  Kultura w roli edukatora społecznego (na przykładzie sztuki teatralnej) : trudna lekcja historii zapomnianej, niezrozumianej czy nieakceptowanej / Agata Rzymełka-Frąckiewicz.// Chowanna. - T. 1 (2015), s. 65-76
 
54.  Legenda o Skarbniku : scenariusz zajęć świetlicowych / Magdalena Czop.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 13-14
 
55.  Legendy i podania regionalne w szkole podstawowej / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 7-14
 
56.  Lekcja regionalizmu na żywo - propozycja dla szkolnej edukacji / Gabriela Piechaczek-Ogierman.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 101-108
 
57.  Łekno - nasza mała Ojczyzna / Aleksandra Czarnecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 30-31
 
58.  "Mała ojczyzna" - historia - edukacja : wokół "Regionalizmu w szkolnej edukacji" / Norbert Morawiec.// Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 6, s. 31-34
 
59.  "Miejsce z historią" - wystawa w stargardzkiej Bastei / Jolanta Aniszewska.// Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 4, s. 28-31
 
60.  Miejska gra fabularna - sposób na interaktywną edukację regionalną / Julia Możdżeń.// Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 5, s. 42-45
 
61.  Mielec - miasto marzeń. Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego edukacji regionalnej / Urszula Kośla.// Biblioteka Centrum Informacji. - 2009, nr 2, 15-16
 
62.  Między historią a legendą : propozycja zajęć z edukacji regionalnej w klasie VI szkoły podstawowej / Elżbieta Obirek, Sylwia Świętojańska.// Ergo. - 2006, nr 9, s. 30-39
 
63.  Międzyszkolny konkurs wiedzy o Zabrzu : druga edycja / Teresa Kasza.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 29-30
 
64.  Międzyszkolny konkurs wiedzy o Zabrzu : projekt dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Kasza.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 14-17
 
65.  Młody Polak w Europie, czyli polskie dziedzictwo / Julita Gredecka.// Meritum. - 2016, nr 3, s. 43-51
 
66.  Moja rodzina - mój region - moja Europa : (program autorski dla klas licealnych) / Anna Rzędowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 2-3
 
67.  Moje miasto : scenariusz zajęć / Małgorzata Grzenkowicz.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 22
 
68.  Mój kraj, moja miejscowość / Danuta Kręcisz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 45-47
 
69.  Muzea i edukacja szkolna : powrót do tradycji czy nowe wyzwania / Renata Pater.// Mówią Wieki. - 2014, nr 3, s. 2-5
 
70.  Nauczanie historii regionalnej / Edmund Juśko.// Wychowawca. - 2016, nr 4, s. 14-15
 
71.  O dziedziczeniu, dziedzictwie i różnych wejściach w przestrzeń kultury - uwag kilka / Piotr Petrykowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s. 3-6
 
72.  Ocalić lipę, czyli o budowaniu poczucia tożsamości : polonista obmyśla program edukacji regionalnej / Małgorzata Ibek-Mocniak.// Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 16-22
 
73.  Od regionu do lokalności - ku społeczeństwu obywatelskiemu / Jolanta Muszyńska.// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 1, s. 23-34
 
74.  Oglądamy Bieszczady z wody i powietrza / Renata Gepfert.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 5, s. 29-30
 
75.  Olsztyn - wrota Warmii i Mazur : scenariusz zajęć świetlicowych / Dorota Serwacka.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 23-24
 
76.  Podania i legendy w edukacji regionalnej / Jolanta Olkusz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 11, s. 5-14
 
77.  Podkarpackie Miejsca Pamięci Narodowej : propozycje do programu wycieczek edukacyjnych / oprac. Jan Kazimierz Brodziński, Urszula Kujawa, Stanisław Flis, Artur Wiktor.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 1, s. 105-108
 
78.  Podróż po śląskich dróżkach : propozycja regionalnych zajęć świetlicowych / Beata Godyla, Marta Rydzewska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 15-17
 
79.  Pokochać swoją małą ojczyznę - o edukacji regionalnej dzieci / Teresa Zielonka.// Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 12-13
 
80.  Polska moda ludowa, czyli nasza narodowa szafa : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Radomyska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 6-7
 
81.  Poznajemy Kraków - scenariusz zajęć świetlicowych w pracowni komputerowej / Edyta Joanna Wróbel.// Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 16-18
 
82.  Poznajemy Łowicz / Barbara Kulesza.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 6, s. 25-26
 
83.  Poznajemy swój region i jego tradycje / Joanna Mućka, Anna Rudzka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 47 – 49
 
84.  Poznajemy Żywiecczyznę w osiemnastu krokach - projekt uczniowskiego przewodnika po regionie / Tomasz Niwiński.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 380-383
 
85.  Poznań - moja mała ojczyzna : scenariusz zajęć świetlicowych / Damian Stanisławski.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 3, s. 18
 
86.  Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27
 
87.  Refleksje nad istotą i przemianami wspólnoty / Tadeusz Pilch.// Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 3-4, s. 9-20, bibliogr.
 
88.  Renesans edukacji regionalnej / Sebastian Taboł.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 21-26
 
89.  Rewitalizacja tożsamości regionalnej / Barbara Grabowska.// Chowanna. - T. 1 (2015), s. 31-42
 
90.  Rogal marciński : scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej / Agnieszka Wieczorek.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 3, s. 21-22
 
91.  Rola gwary w edukacji regionalnej (refleksje dydaktyczne, propozycje ćwiczeń) / Helena Synowiec.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 27-41
 
92.  Skąd nasz ród... / Barbara Pyka, Agnieszka Pocenty.// Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 17-30
 
93.  Spacer po Podlasiu / Magdalena Musiał, Monika Ustyniuk.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 17-20
 
94.  Szczodre wieczory w śląskim domu : scenariusz zajęć świetlicowych / Jadwiga Bibrzycka.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 23-24
 
95.  Szlakiem Kanału Elbląskiego - to trzeba zobaczyć : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci z klas 2-4 szkoły podstawowej / Ewa Mienicka.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 29-[31]
 
96.  Szlakiem lokalnej rzeźby pomnikowej : konspekt zajęć / Agnieszka Popiel.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 22-23
 
97.  Sztuka włókna - pleciona bransoletka : scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Sromek.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 25-26
 
98.  Śladem legend małopolskich : scenariusz zajęć świetlicowych / Katarzyna Niedziółka.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 27-28
        100.  Tablice pamiątkowe jako nośniki pamięci historycznej w nauczaniu historii / Urszula                                       Szymańska-Kujawa // Kwartalnik Edukacyjny. – 2013, nr 2, s. 78-84
 
101. Tam, gdzie Wisła modra płynie / Bronisława Michalska.// Wychowanie w       Przedszkolu.     - 2009, nr 7, s. 35-38
 
102. Teatr niezawodowy w środowisku lokalnym / Urszula Namiotko.// Pedagogika                                           Społeczna. - 2016, nr 4, s. 155-166
 
103. W leginsach i jeleniokach : scenariusz zajęć świetlicowych / Magdalena Gajewska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 11-12
 
104. Warszawska Syrenka / Ewa Szczepanek.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 6, s. 27-28
 
105. Wąskotorówką przez knieje : scenariusz zajęć świetlicowych / Grażyna Grzybowska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 5, s. 17-19
 
106. Wędrówka piekarczyka : scenariusz wycieczki / Katarzyna Stępczyńska.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 9-10
 
107. Wędrówki z Jankiem Długoszem : scenariusz imprezy świetlicowej. Śladami księżnej  Daisy / Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 19-22
 
108. Wiedza, sztuka, zabawa : pomorskie spotkania w świetlicy / Beata Godyla, Marta Rydzewska.//    Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 21-23
 
 
 
 
        
109. Witamy nad Bałtykiem : program nauczania dla klasy IV szkoły podstawowej / Genowefa Dąbrowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 15-21
 
110. Własny region - rozbudzanie ciekawości ucznia / Zygmunt Tomasz Gajowniczek.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 24-27
 
111. Współpraca rodziny i szkoły w przekazywaniu tradycji regionalnej / Helena Synowiec.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 43-54
 
112. Wycieczka do internetowego muzeum : konspekt lekcji regionalnej / Danuta Wojciechowska.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 24-25
 
113. Z klasą po regionie świętokrzyskim. Region kielecki : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej / Ewelina Raczyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7-8, s. 56-58
 
114. Z wizytą w Ogrodzie Japońskim : scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Gazarkiewicz, Zuzanna Mrzygłód.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 3, s. 28-30
 
115. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 3-16
 
116. Zamki owiane historią... : scenariusz zajęć świetlicowych / Małgorzata Namsołek.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 5, s. 23-24
 
 117. Zatrzymać czas - haft krakowski / Agnieszka Giepart.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 8-9
 
118. Zielona Ojcowizna i jej muzyka - monodram / Krystyna Merska.// Wychowanie Muzyczne. - 2015, nr 4, s. 47-50
 
119. Znam miejsce, w którym mieszkam! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 8-13
 
120. Zwiedzamy Łańcut : scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Musiał.// Świetlica w Szkole. - 2015, nr 5, s. 7-9
 
121. Źródła informacji o kulturze w naszym mieście : (scenariusz lekcji bibliotecznej) / Iwona Kluko // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 10, s. 7

Autor: Marek Hejnowicz