Asertywność 2009-2018

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
Asertywność - sztuka umiejętnej stanowczości / Mary Hartley ; przeł. [z ang.] Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz. - Wyd. 2. - Łódź : "JK", 2009
            M   127239
Asertywność : sięgaj po swoje ambicje / Pat Scudamore, Hilton Catt ;preł. [ z ang.] Dorota Strumińska. - Warszawa : "MT Biznes", cop. 2009
            LM   28724,  UM   25228
Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. - Wyd. 3 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
            M   134555
Asertywność / Sue Bishop ; przekł. [z ang.] Elżbieta Turlejska ; [uaktualnienia do 2 wyd. przeł. Joanna Gilewicz]. - Wyd. 2. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010
           BM   35585,  JM   71923
Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / Lidia Teresa Nowak. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012
                JM   73035,  LM   30183, M   133767,  M   135022,  UM   26904
Asertywność w przykładach : jak się zachować w typowych sytuacjach / Dorota Gromnicka. - Warszawa : "Edgard", 2015
           LM   30464
Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
            BM   35714,   M   131220
Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015
            BM   37438
Jak być dobrym wychowawcą? : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012
               BM   37214, Cz   133524,  LM   29804
Mój złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2012
              BM   38156, JM   72866,   M   133451,  UM   26955
Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Agnieszka Żelewska. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2012]
           JM   73938,    M   135115
Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
            BM   37332
Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014
           M   135136
Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016
            JM   73939
Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym / Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Wyd. 2. zm. i rozsz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
           BM   35870,  LM   29526,  M   132234
Zarządzanie sobą : zrozum siebie i zrealizuj marzenia / Beata Kozyra ; książka il. rys. Kate Bauer - Warszawa : "MT Biznes", 2015
 
       Wydawnictwa ciągłe
 
1.    Alkohol Nie bo tak! : asertywność / Edyta Biaduń-Korulczyk // Remedium 2013, nr 11, s. 13-16
2.    Asertywność - ćwiczenia / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny 2013, nr 11, s. 24-30
3.    Asertywność - mity i fakty / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole 2011, nr 2, s.4-5
4.    Asertywność - przykładowe scenki // Głos Pedagogiczny 2015, nr 2, s. 26-28
5.    Asertywność / Anna Szymańska // Lider 2010, nr 9, s. 6-7
6.    Asertywność, czyli rodzaj sztuki wyrażania samego siebie / Paulina Żurowska // Lider 2010, nr 6, s. 29-30
7.    Asertywność dyrektora szkoły - jak szanować siebie i innych / Jacek Dąbrowski // Dyrektor Szkoły 2013, nr 7, s. 33-36
8.    Asertywność / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2015, nr 2, s. 12-15
9.    Asertywność nauczyciela w kontaktach z rodzicami / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny 2015, nr 5, s.62-63
10.  Asertywność w bibliotece : jakim jesteś szefem? / Lidia Teresa Nowak // Poradnik Bibliotekarza 2007, nr 10, s. 33 – 36
11.  Bądź asertywnym nauczycielem / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski 2011, nr 11, s. 12
12.  Bibliotekarze asertywni na co dzień... / Monika Piłka // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 1, s. 4-9
13.  Fakty i mity o asertywności / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole 2012, nr 3, s. 82-87
14.  Jak asertywnie chwalić i krytykować / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole 2012, nr 4, s. 40-47
15.  Jak asertywnie (skutecznie) odmawiać? : informacja dla uczennic i uczniów / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2015, nr 5, s.50-52
16.  Jak z czystym sumieniem mówić "nie" / Juul Jesper // Niebieska Linia 2017, nr 3, s. 9-11
17.  Jeszcze o złośliwościach : bierna agresja, atak nie wprost - jak sobie z tym asertywnie radzić? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 27-28, s. 18
18.  Kłótnia czy negocjacje : asertywność w konflikcie. Jak opanować emocje i konstruktywnie szukać rozwiązania / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 29-30, s. 13
19.  Kompetencje społeczne : w jaki sposób możemy rozwijać u nastolatków najistotniejsze elementy kompetencji społecznych, czyli umiejętności komunikacyjne, krytyczne myślenie, asertywność, empatię? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski 2013, nr 8, s. 16
20.  Konflikt asertywnie zażegnany / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole 2013, nr 2, s. 51-56
21.  Kwestionariusz asertywności // Głos Pedagogiczny 2015, nr 2, s. 28
22.  Na straży swoich granic : nie ulegaj presji. Zgadzaj się tylko na to, co uważasz za słuszne / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 49, s. 12
23.  Nauka asertywności w szkole / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole 2013, nr 3, s. 47-51
24.  Nie chodzi tylko o NIE : asertywność to ważna umiejętność, a nawet filozofia życiowa! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 8, s. 10
25.  Nie dam rady... Próbuj! : gdy masz problem z asertywnością, przyjrzyj się swoim nawykom / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 40, s. 14
26.  Nie dla mobbingu : dzięki asertywności możemy skutecznie bronić się przed przemocą psychiczną w każdej relacji, także w pracy. Cz. 1 / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 43, s. 14
27.  Nie dla mobbingu : dzięki asertywności możemy się skutecznie bronić przed przemocą psychiczną w każdej relacji, także w pracy / Cz. 2 / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 46, s. 14
28.  Nie taka krytyka straszna... - ćwiczenia / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu 2016, nr 6, s. 37-40
29.  Nie tylko mówię NIE... : kilka słów o asertywności / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny 2013, nr 11, s. 58-61
30.  Nie tylko odmowa : psychologiczny warsztat pracy nauczyciela - jak być asertywnym/asertywną? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2013, nr 35, s. 16
31.  Pewność przyszłości dzięki asertywności / Paulina Dubiel // Głos Pedagogiczny 2013, nr 4, s. 17 – 20
32.  Po co nam w życiu kompetencje miękkie? / Małgorzata Łuba // Biologia w Szkole 2017, nr 1, s. 25-30
33.  Potrafię mówić NIE : umiejętność odmawiania często się przydaje. Jak robić to skutecznie? / Magdalena Goetz
           // Głos Nauczycielski 2016, nr 17, s. 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.  Powtórka z asertywności / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski 2014, nr 44, s. 16
35.  Słuchaj i mów : jak osiągnąć pełnię asertywnej komunikacji / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 15, s. 10
36.  Sposób na złośliwości : agresja słowna, złośliwa krytyka, mobbing - jak sobie z tym asertywnie radzić? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 26, s. 14
37.  Tak dla przyjaznych gestów / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2017, nr 24, s. 8
38.  Trening Pewności Siebie / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska // Psychologia w Szkole 2013, nr 1, s. 47-55
39.  Trzy razy powiedz NIE : co robić, kiedy mimo naszej asertywnej odmowy, ktoś nadal na nas naciska? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 19, s. 14
40.  W poszukiwaniu tego, co leczy, pomaga i rozwija / Mieczysław Wojciechowski // Remedium 2014, nr 11, s. 23-25
41.  Wśród rodziców i kolegów / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole 2013, nr 1, s. 30-37
42.  Wychowanie do asertywności / Marek Dziewiecki // Wychowawca 2010, nr 7-8, s. 11
43.  Zaklęcie na bycie sobą / Piotr Fijewski // Charaktery 2009, nr 9, s. 16-22
 
  
      Materiały audiowizualne
 
1.    Asertywność [Film] : szkoła podstawowa . 2 , Koledzy / reż. Dariusz Regucki ; oprac. materiałów dydaktycznych Olga Estera Regucka. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2011]
      CzM   1431/TV, JM   188/TV
2.    Asertywność [Film] : szkoła podstawowa . 3 , Telefon / reż. Dariusz Regucki ; oprac. materiałów dydaktycznych Olga Estera Regucka. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2011]
      CzM   1432/TV, JM   189/TV
3.    Asertywność [Film] : szkoła podstawowa . 4 , Wagary / reż. Dariusz Regucki ; oprac. materiałów dydaktycznych Olga Estera Regucka. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2011]
      CzM   1433/TV,  JM   190/TV
4.    Asertywność [Film] : szkoła podstawowa . 5 , Znalezione, nie kradzione / reż. Dariusz Regucki ; oprac. materiałów dydaktycznych Olga Estera Regucka. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2011]
     CzM   1434/TV,   JM   191/TV
5.    Klasowy Casanova [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012
       CzM   1726/TV,  JM   209/TV
6.    Kujon... [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012
       CzM   1727/TV,   JM   210/TV
7.    Misiek [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012
       CzM   1728/TV,   JM   211/TV
8.    No co ty, pękasz? [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2012
       CzM   1724/TV, JM   207/TV
9.    W pułapce [Film]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2009]
      CzM   1123/TV,  LM   151/TV

Autor: Małgorzata Penar