Sekty

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacji Bibliograficznej i Czytelni

oprac. Elżbieta Krupa

 

 

SEKTY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000- 2011

 

Druki zwarte:

 

 1. Abc o sektach / pod red. Mariusza Gajewskiego. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Tychy : "Maternus Media" ; Kraków : "Civitas Christiana", 2004

  CzJ 285/289

 2. Anatomia sekty / Andrzej Zwoliński. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004

  WP 92766

 3. (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007

  WP 95452.

 4. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007

  WP 95467

  WK 47054

   WL 43858, WL 43859

 5. Drogami sekt / Andrzej Zwoliński. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005

  WJ 50835

 6. Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie : [poradnik dla rodzin i przyjaciół członków destrukcyjnych kultów] / Steven Hassan ; przekł. Ewa Bladowska, Maciej Dynkowski. - Łódź : "Ravi", 2001

  CzJ 159.9

 7. Konwertyci nowych ruchów religijnych / Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

  CzP 2

 8. Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych / Marta Romańczuk-Grącka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008

  WJ 52873

 9. Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce / Zygmunt Pawłowicz. - Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2008

  CzJ 2/P

 10. Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "WAM", 2009

  CzP 2(03)

 11. Nowe ruchy religijne : wybrane problemy / pod red. Zbigniewa Stachowskiego. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Religioznawcze ; Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2000

  CzP 2

  CzJ 285/289

  CzL 41010

 12. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006

  WP 93788, WP 94000

  CzJ 316.6

  CzP 316

 13. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", 2004

  CzP 376.5

  WL 41954 , WL 42851

  WJ 50723

  WK 45882

 14. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009

  WP 102539

   WL 46045, WL 46046

  CzP 376-058.53

 15. Rozpoznać sektę / Marcin Pytlak. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005

  WJ 50865

 16. Satanizm w Polsce : próba analizy zjawiska / Piotr Szarszewski. - Warszawa : "Żak", 2004

  WJ 50206

  WL 42499

 17. Sekty - religijny supermarket / Mariusz Gajewski, Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon", 2000

  WP 92849

   WL 39816 , WL 39817

  WK 44497

 18. Sekty : destrukcyjne grupy kultowe / Dariusz Sikorski, Sławomir Bukalski. - Lublin : "Gaudium", 2004

  WJ 52029

  WK 49539

 19. Sekty : inwazja manipulacji / Paweł Królak. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003

  WJ 50867

 20. Sekty : manipulacja psychologiczna / Jean-Marie Abgrall ; przekł. [z fr.] Wiesława Dzieża. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

  WP 93792

   WK 45160, WK 45799

  CzP 159.9

 21. Sekty / Mariusz Gajewski. - Kraków : Rubikon, 2000

   WL 1174, WL 1175

 22. Sekty / Nathalie Luca ; przeł. Agnieszka Kuryś. - Warszawa : "Pax", 2005

  WP 95676

  WL 42880

  WJ 50866

 23. Sekty w Internecie / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "Salwator", 2009

  WP 102548

  WK 48032

 24. Sekty za zamkniętymi drzwiami / Grzegorz Mikrut, Krzysztof Wiktor. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004

  CzJ 285/289

 25. Sekty, spiski i tajne stowarzyszenia : prawda o masonach, Iluminatach, Zakonie Czaszki i Piszczeli, czarnych helikopterach, Nowym Porządku Światowym i wielu innych rzeczach / Arthur Goldwag ; przeł. Eugeniusz Możejko. - Warszawa : "Jeden Świat", 2010

  CzL 46961

 26. Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu / George A. Mather, Larry A. Nichols ; konsultacja Alvin J. Schmidt ; przekład uzupełnił oraz zaopatrzył w polski wstęp naukowy, aneksy i bibliografię Ireneusz Kamiński ; wstęp teologiczny Aleksander Posacki ; [przekł [z ang.] Aleksandra Czwojdrak]. - Warszawa : "Vocatio", 2006

  CzP 2(03)

  CzL 44641

 27. Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka ; Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Śląski. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów, 2009

  WP 99297

 28. Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. - Toruń : "Akapit", 2009

  WJ 53812

 29. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : "Żak", 2003

  WP 94014

 

Zbiory specjalne:

 1. Nie zamykaj oczu! [Film] : w objęciach sekty. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2009

  WP 227/E

 2. W sidłach [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", 2006

  WP 121/E

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Celebryta twarzą sekty / Piotr Tomasz Nowakowski// WYCHOWAWCA. - 2011, nr 7/8, s. 14 -17

 2. Chrześcijanin wobec New Age / Anna Paprocka// WYCHOWAWCA. - 2011, nr 7/8, s. 24-25

 3. Co nauczyciele wiedzą o sektach? / Jaonna Wnęk // NOWA SZKOŁA . - 2005, nr 4, s. 34-38

 4. Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych - klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo - Milewska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2005, nr 1, s. 11-13

 5. Czy sekty nadal są groźne? / Dariusz Hryciuk// WYCHOWAWCA. - 2011, nr 7/8, s. 5-9

 6. Jak obronić młodzież przed sektami? / Michał Kapias// EDUKACJA I DIALOG. - 2000, nr 6, s. 62-66

 7. Kto może stać się ofiarą sekty? Jak można pomóc tym ofiarom? / Grzegorz Daroszewski // EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. - 2005, nr 1, s. 57 – 62

 8. Młodzież a uzależnienia - mechanizmy i problemy : uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów tożsamościowych / Ewa Wysocka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 1/2, s. 11-18

 9. Nastolatki i sekty [Cz. 1] / Tomasz Garstka // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2011, nr 14, s. 12

 10. Nastolatki i sekty. [Cz. 2] / Tomasz Garstka // GŁOS NAUCZYCIELSKi . - 2011, nr 16, s. 12

 11. Nastolatki i sekty. [Cz. 3] / Tomasz Garstka // GŁOS NAUCZYCIELSKI . - 2011, nr 18, s. 12

 12. Nastolatki i sekty [Cz. 4] / Tomasz Garstka // GŁOS NAUCZYCIELSKI . - 2011, nr 20, s. 12

 13. Nieba kres / Jerzy Kowalczyk // POLITYKA . - 2005, nr 30 , s. 32-34

 14. Niebezpieczne wpływy sekt na funkcjonowanie rodziny / Bartosz Jakubowski// OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2002, nr 2, s. 42-45

 15. Ninja Bliskiego Wschodu /Jerzy Rohoziński// MÓWIĄ WIEKI. - 2002, nr 1, s. 12-15

 16. O sektach raz jeszcze / Magda Wójcik // REMEDIUM. - 2007, nr 9, wkładka s. 20

 17. Powrót do przeszłości / Kinga Kunowska // CHARAKTERY. - 2006, nr 2, s. 25 – 27

 18. Pranie mózgu / Tomasz Witkowski // NIEBIESKA LINIA . - 2004, nr 5, s. 28-31

 19. Powrót hipisa marnotrawnego / Karol Jałochowski// POLITYKA. - 2003, nr 36, s. 100-105

 20. Sekta - jej istota, przejawy i metody działania / Jarosław Gara// OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2002, nr 2, s. 39-41

 21. Sekta - zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk-Buczak // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 1, s. 47-52.

 22. Sekty - zagrożenia i pułapki : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2004 (I półrocze) / oprac. Teresa Biegun // BIBLIOTEKA W SZKOLE . - 2004, nr 10, s. 26-27

 23. Sekty czyli niebezpieczny miraż / Mira Prajsner // REMEDIUM. - 2007, nr 8, s. 1-3

 24. Sekty - etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Katarzyna Frankowiak // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 4, s. 42-48

 25. Sekty w oczach młodzieży / Anna Szczepanik // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 9, s. 48-52

 26. Sekty w szkole? / Janusz Bujak // PROBLEMY NARKOMANII. - 2005, nr 4, s. 73-76

 27. Sekty - zagrożenie XXI wieku / Renata M. Ilnicka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 3, s. 3-5

 28. Sekty w szkole : zagrożenia we współczesnej szkole / Dorota Kwaśniak// WYCHOWAWCA. - 2001, nr 6, s. 20-21

 29. Sekty zagrożeniem dla młodzieży / Celina Kotusz, Sabina Wilim // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2004, nr 6. dodatek s. I - III

 30. Socjotechniki i psychomanipulacje sekt / Joanna Wnęk// EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 10, s. 66-70

 31. Starcy bez serca / Sławomir Leśniewski // POLITYKA . - 2006, nr 48, s. 90-91

 32. Szaleni prorocy wchodzą do szkół / Ryszard Twardowski// EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. - 2001, nr 3, s. 48-52

 33. Umysł w sidłach / Robert Gołaś// WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 5, s. 16-19

 34. W pułapce sekty / Barabara Rojek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 3, s. 83-89

 35. W sieci sekt / Ewa Kozak// REMEDIUM. - 2004, nr 7/8, s. 39-41

 36. Werbowanie / Danuta Sitko// WYCHOWAWCA. - 2001, nr 6, s. 19

 37. Współczesne sekty i ich zagrożenia : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Józefa Drozdowska// PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2001, nr 11, s. 32-34

 38. Zagrożenia : subkultury i sekty - bibliografia w wyborze (druki zwarte) / oprac. Małgorzata Siedlecka// WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 24- 25

 39. Zagrożenia związane z sektami / Anna Koster // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

 40. Zniewoleni na własne życzenie /Anna Oleszkiewicz// CHARAKTERY. - 2002, nr 3, s. 40-41

Autor: Elżbieta Krupa