Prawo autorskie

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte
 1. Internet a prawo autorskie / red. nauk. Adrian Niewęgłowski i Mateusz Chrzanowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2016, sygn. TG 109293
 2. Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Magdalena Kowalczuk-Szymańska, Olga Sztejnert-Roszak. - Warszawa : "Difin" 2011, sygn. SG 56366
 3. Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej / Katarzyna Jasińska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2010, sygn. SG 54427
 4. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" 2011, sygn. TG 99607, NG 54732, SG 55422
 5. Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym / Marcin Huczkowski. - Warszawa : "Difin" 2013, sygn. TG 106120
 6. Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów : czego nie wolno robić w Internecie / red. nauk. Katarzyna Grzybczyk. - Warszawa : "Difin" 2017, sygn. TG 110448
 7. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2010, sygn. TG 99151, SG 55021
 8. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2013, sygn. NG 56517
 9. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer 2016, sygn. SG 60773
 10. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2008, sygn. SG 52591
 11. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - Warszawa : C. H. Beck 2010, sygn. SG 55114
 12. Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; [red. prowadzący Katarzyna Świerk-Bożek]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2008, sygn. TG 95708, 95813, SG 52521
 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - Warszawa : C. H. Beck 2008, sygn. TCz 93610
 14. Prawo autorskie w reklamie i marketingu / Monika Brzozowska. - Warszawa : "LexisNexis" 2009, sygn. TG 95709, SG 52757
 15. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2012, sygn. TG 101775, NG 55373, SG 57397
 16. Prawo autorskie : podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych / Piotr Ślęzak. - Katowice : Uniwersytet Śląski 2008, sygn. TG 93292
 17. Prawo handlowe dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2011, sygn. NG 53860
 18. Prawo mediów / Janusz Barta [i in.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. - Warszawa : "LexisNexis" 2008, sygn. TCz 92137, NG 50902
 19. Prawo mediów / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. - Warszawa : LexisNexis Polska 2013, sygn. SG 57261
 20. Prawo własności intelektualnej / red. nauk. Piotr Kostański, Dawid Marek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2008, sygn. TG 96713-14
 21. Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. - Warszawa : "LexisNexis" 2009, sygn. NG 52916, SG 53760
 22. Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). - Warszawa : "Difin" 2008, sygn. TG 95711-12, SG 53761
 23. Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława Gnela ; [aut. Błażej Bugajski i in.]. - Warszawa : "Difin" 2014, sygn. TG 105247
 24. Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). - Warszawa : "Difin" 2010, sygn. TG 98288, NG 53015
 25. Prawo w wirtualnych światach / Katarzyna Grzybczyk (red.), Aleksandra Auleytner, Jan Kulesza. - Warszawa : "Difin" 2013, sygn. SG 57380
 26. Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych / Joanna Szyjewska-Bagińska. - Bydgoszcz ; Szczecin : "Branta" 2010, sygn. TG 97374
 27. Własność intelektualna w sieci / red. Dariusz Żak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski 2014, sygn. TG 105530
 28. Wydawca i prawo / Wojciech Orżewski. - Warszawa : "Inicjał" Andrzej Palacz 2009, sygn. NG 5240
Artykuły z czasopism
 1. Bibliotekarze nie okradają twórców / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2014, nr 12, s. 42-46
 2. Biblioteki uczelni oraz ich pracownicy wobec prawa autorskiego / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2010, nr 9, s. 7-10
 3. Co wolno bibliotece? : o art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2006, nr 3, s. 13-16
 4. Czy można wypożyczać i kopiować filmy do użytku domowego? : prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 13
 5. Dekalog prawa autorskiego dla nauczycieli / Ewa Adamska-Pietrzak, Lubimira Wengler.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s. 60-61
 6. Dekoracje przedszkolne a utwory pracownicze / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 2, s. 16-17
 7. Dozwolony użytek chronionych utworów w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2005, nr 2, s.15-22
 8. Dzieła osierocone : palące problemy, propozycje rozwiązań / Barbara Szczepańska.// Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 7-10
 9. Film jako ilustracja : nowe prawo autorskie-nowy ból głowy dla szkół / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 21, s. 6
 10. Filmy z youtube i cda : czy w szkole można legalnie wyświetlać filmy z serwisu internetowego cda.pl lub youtube? / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 7
 11. Jak korzystać z cudzych tekstów w publikacji / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s.4-7
 12. Kradzież myśli, kradzież słów / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s.12-15
 13. Książkowe świętowanie od Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich do Dnia Bibliotekarza / Donata Gierszewska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s.22
 14. Lekcja na ekranie : film zamiast wykładu - zbędna rozrywka czy przydatne narzędzie pracy? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 21, s.10
 15. Nowe zasady odpowiedzialności cywilnej z zakresu prawa własności intelektualnej / Rafał Golat.// Bibliotekarz. - 2007, nr 12, s. 21-22
 16. O możliwościach nieodpłatnego wykorzystywania materiałów z internetu / Sylwia Twardo.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 95-102
 17. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach polskich uczelni wyższych / Karina Nabiałczyk.// Przegląd Biblioteczny. - 2007, z.2, s.221-232
 18. Pokazy filmowe w bibliotece : fakty i mity wg Motion Picture Licensing Company / Sebastian Karolik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 12 s. 18-20
 19. Praca habilitacyjna oraz doktorat w bibliotece. A co z pracą dyplomową studenta? / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2014, nr 5, s. 45-47
 20. Prawa autorskie w szkole / Patryk Kuzior.// Sygnał. - 2016, nr 6, s. 14-16
 21. Prawo a konkursy organizowane w przedszkolu. Jak prawidłowo opracować regulamin konkursu? / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 5, s. 22-26
 22. Prawo autorskie a udostępnianie książek naukowych i dydaktycznych / Lucjan Biliński.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 9-12
 23. Prawo autorskie, czyli... zasady korzystania z wizerunku różnych osób / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s.5-8
 24. Prawo autorskie : konspekt zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Jadwiga Woźniak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-18
 25. Prawo autorskie w przedszkolu. Cz. 1 / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 24-26
 26. Prawo autorskie w przedszkolu. Cz. 2 / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 24-25
 27. Prawo autorskie w szkole, czyli ... legalne korzystanie z programów komputerowych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 8-11
 28. Prawo autorskie w szkole, czyli... objaśnienie podstawowych pojęć / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 8-10
 29. Prawo autorskie w szkole, czyli... szczególne uprawnienia instytucji oświatowych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 6-9
 30. Prawo autorskie w szkole, czyli... zasady eksploatacji internetu / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 8-11
 31. Prawo autorskie w szkole, czyli... zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny) / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s.10-12
 32. Prawo autorskie w szkole czyli...publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s.8-10
 33. Prawo biblioteczne : łączenie bibliotek publicznych - nowa regulacja / Jan Ciechorski.// Bibliotekarz. - 2012, nr 5, s. 35-36
 34. Prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu w zakresie własnego użytku osobistego / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2005, nr 12, s. 11-18
 35. Redakcja czasopisma, autor artykułu i prawo autorskie / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 1995, nr 12, s. 18-21
 36. Refleksje bibliotekarza prawnika : o własnym użytku osobistym / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2015, nr 5, s. 43-47
 37. Twórca i jego prawo do wynagrodzenia / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 1996, nr 5, s. 14-15
 38. Tydzień Bibliotek 2007 w Bibliotece Głożyńskiej / Zofia Adamczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 10, s.30
 39. W Hogwarcie i w puszczy : od maja 2016 do maja 2017, czyli rok w książce dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Michał Zając.// Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 12, s. 4-10
 40. Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repozytoriach europejskich : zagadnienia prawnoautorskie / Barbara Szczepańska.// Przegląd Biblioteczny. - 2007, z.2, s.193-220

Autor: BP Tarnobrzeg