Ruch ludowy

Przemyśl

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku

Oprac. Gertruda Kmiecik

Ruch ludowy

(wybór literatury)

 

 1. Bez głaskania po głowie : wspomnienia / Wacław Daruk. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32663 ; WP 18869
 2. Bóg wysoko - dom daleko : obrazy przeszłości 1900-1920 / Adam Bień. - Wyd. 3. - Warszawa : "Rytm", 1999. Sygn. WK 42105
 3. Bóg wysoko - dom daleko : obrazy przeszłości 1900-1920 / Adam Bień. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. Sygn. WJ 37355
 4. Chleb i krew : moja wieś w czasie okupacji : wspomnienia / oprac. Tadeusz Kisielewski, Jan Nowak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. Sygn. WJ 18150
 5. Chłop polski : szkic do portretu / wybór i wstęp Jan Socha. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. Sygn. WK 35832
 6. Chłop polski w dziejach i literaturze : teksty i dokumenty / Ministerstwo Oświaty ; Szymon Szymonowisz [i in.]. - Łódź : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1945. Sygn. WP 3641/b ; WK 572 ; WL 452 ; Cz1P A/94(438)
 7. Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim / Jan Szczepański. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 34436
 8. Chłopi i przyszłość wsi : postawy, dążenia, aspiracje / Władysław Adamski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1974. Sygn. WP 20210
 9. Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej / Józef Styk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Sygn. WP 86380
 10. Chłopi, naród, kultura. T. 3, Oblicze duchowe / [kom. red. Józef R[yszard] Szaflik (przewodn.) i in.] ; pod red. Czesława Kłaka. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. Sygn. WK 41368
 11. Chłopi o sobie i Polsce : rozwój świadomości społeczno-narodowej / Helena Brodowska-Kubicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Sygn. WK 28642 ; WP 68554 ; WP 68555
 12. Chłopi polscy w dobie kapitalizmu / Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Sygn. WJ 36928 ; WK 24029 ; WK 39735 ; WP 58177 ; WP 58178
 13. Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : zachowania i postawy polityczne na terenach Generalnego Gubernatorstwa / Kazimierz Przybysz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. Sygn. WK 26321 ; WL 29538 ; WP 63763
 14. Chłopi w dawnej Polsce / Kazimierz Maj. - Warszawa : Chłopska Spółdzielnia Wydawnicza, 1947. Sygn. WP 3642/b
 15. Chłopi w dawnej Polsce / Kazimierz Maj. - Wyd. 2. - Warszawa : "Chłopski Świat", 1948. Sygn. WP 154
 16. Chłopi w obronie Rzeczypospolitej : studium o piechocie wybranieckiej / Jan Gerlach. - Lwów : "Wieś", 1939. Sygn. WP 165 ; Cz1P A/355/359 ; Cz1P A/355/359
 17. Chłopskie źródła kultury / Józef Burszta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. Sygn. WK 29416 ; WL 32163 ; WL 34997 ; WL 34998 ; WP 70039
 18. Chłopskim piórem / Jan Stryczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Sygn. WJ 41135 ; WK 27733
 19. Chłopstwo w życiu politycznym Trzeciego Świata : z rozważań porównawczych nad dziejami ruchów chłopskich / pod red. Tadeusza Łepkowskiego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. Sygn. WJ 31633
 20. Czyste wody moich uczuć / wybór, oprac. i wstęp Barbara Tryfan. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975. Sygn. WL 21102
 21. Dzieje chłopów w Polsce : szkic o ustroju społecznym / Stanisław Śreniowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1947. Sygn. WJ 65 ; WP 148
 22. Heroizm i kompromis : portret zbiorowy działaczy ludowych. Cz. 1, Okres zaborów / Tadeusz Kisielewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1977. Sygn. WP 27847
 23. Heroizm i kompromis : portret zbiorowy działaczy ludowych. Cz. 2, II Rzeczpospolita, wojna i okupacja, Polska Ludowa / Tadeusz Kisielewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1979. Sygn. WJ 33486 ; WK 22765 ; WP 37850 ; WP 37851
 24. Historia chłopów polskich : w zarysie. T. 1, W Polsce niepodległej / Aleksander Świętochowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949. Sygn. WJ 2186 ; WP 41491
 25. Historia chłopów polskich. T. 2, Okres zaborów / pod red. Stefana Inglota. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972. Sygn. WJ 23374 ; WK 16974
 26. Historia chłopów polskich. T. 3, Okres II Rzeczypospolitej i okupacji hitlerowskiej / pod red. Stefana Inglota. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. Sygn. WJ 35835 ; WK 23622 ; WK 39770 ; WL 26486 ; Cz1P 94(438)
 27. Historia wsi w Polsce / Władysław Grabski. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2004. Sygn. WL 46229
 28. Jan Dąbski : całe życie dla ludu / Stanisław Giza. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979. Sygn. WJ 34214 ; WL 25680 ; WP 39493
 29. Kalendarz wydarzeń historii ruchu ludowego : 1895-1965 / Stanisław Giza. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967. Sygn. WJ 16619 ; WK 10867 ; WK 14472
 30. Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920 / Witold Stankiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WP 41822
 31. Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 1939-1945 / Janusz Gmitruk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. Sygn. GP 40392 ; WP 40392
 32. Krótki zarys historii ruchu ludowego / pod red. Józefa Fajkowskiego. - Wyd. 2 rozszerz. i popr. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971. Sygn. WK 16038 ; WK 39751 ; WP 21543 ; WK 13061 ; WL 12895 ; WP 13939
 33. Ks. Piotr Ściegienny : zarys programu społecznego i wybór pism / Czesław Wycech. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1953. Sygn. WL 35764
 34. Kwestia chłopska w okresie narodzin polskiego ruchu robotniczego / Zbigniew Stankiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. Sygn. WK 29114 ; WP 69874 ; WP 69875
 35. Listy ze wsi i inne pisma społeczne / Władysław Orkan. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970. Sygn. WP 16204
 36. Listy ze wsi i inne pisma społeczne : wybór / Władysław Orkan. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946. Sygn. WJ 12 ; WK 116 ; WP 103
 37. Ludność dwuzawodowa w procesie społeczno-gospodarczych przeobrażeń wsi / Stanisław Moskal. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WJ 31579
 38. Ludność wiejska zatrudniona w zakładach przemysłowych : praca zbiorowa / pod red. Konrada Bajana. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Sygn. WJ 35042
 39. Michał Drzymała : 1857-1937 / Zbigniew Dworecki. - Wyd. 2. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. Sygn. WK 34273 ; WL 25987 ; WP 40368 ; WP 40369 ; WP 40370
 40. Młode pokolenie chłopów : [procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce]. T. 1, Społeczne podłoże ruchów młodzieży wiejskiej w Polsce / Józef Chałasiński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Sygn. Cz1P 094/096/R
 41. Młode pokolenie chłopów : [procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce]. T. 2, Świat życia, pracy i dążeń kół młodzieży wiejskiej / Józef Chałasiński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Sygn. Cz1P 094/096/R
 42. Młode pokolenie chłopów : [procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce]. T. 3, Rola kół młodzieży wiejskiej w społeczno-kulturalnych przeobrażeniach wsi / Józef Chałasiński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Sygn. Cz1P 094/096/R
 43. Młode pokolenie chłopów : [procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce]. T. 4, O chłopska szkołę / Józef Chałasiński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Sygn. Cz1P 094/096/R
 44. Moja droga życia : wspomnienia / Tomasz Kazimierowicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WJ 28638
 45. Na cudzym i na swoim : wspomnienia / wstęp Bolesław Strużek ; wybór i oprac. Maria Jędrzejczak, Ludwik Staszyński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. Sygn. WJ 28323
 46. Najnowsze dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939. T. 13 / red. Czesław Madajczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. WK 12662 ; WP 13004 ; WP 41062
 47. O kształt II Rzeczypospolitej : procesy chłopskie w latach 1918-1923 : wybór dokumentów / wstęp i oprac. Aleksander Łuczak, Kazimierz Przybysz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. Sygn. WJ 39578 ; WK 21218 ; WL 23572 ; WP 31748 ; WP 31749 ; WP 34770
 48. O rząd chłopskich dusz / Józef Ryszard Szaflik. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. Sygn. WK 20443 ; WP 27154
 49. Obraz własny życia w Polsce międzywojennej / wybór i oprac. Daniel Poliński. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. Sygn. WJ 43117 ; WL 33406
 50. Odzyskanie młodości : pamiętniki / [wybór i oprac. B. Gołębiowski, Zdzisław Grzelak, Franciszek Jakubczak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. Sygn. WJ 35299
 51. Pamiętnikarze i działacze : przemiany wsi i ruchu ludowego w świetle pamiętników konkursu "Moje życie w Polsce Ludowej" / Mieczysław Grad. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. Sygn. WP 48935
 52. Pamiętniki chłopów : wybór / wyboru dokonała Leonora Stróżecka. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1954. Sygn. WL 18466
 53. Pamiętniki młodzieży wiejskiej 1918-1939 / wybór i adaptacja Maria Dąbrowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. WK 13514 ; WK 13515 ; WP 13771 ; WP 49470
 54. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka. - Wyd. 3 [właśc. 1]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. Sygn. WJ 40631 ; WP 65291
 55. Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-35 / Jan Borkowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. Sygn. WJ 20934 ; WK 14382
 56. Postawy światopoglądowe chłopów / Józef Kuczyński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961. Sygn. WJ 8177
 57. Przeciw pruskiej przemocy : walka o ziemię na Pomorzu na przełomie XIX i XX w / Tadeusz Cieślak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959. Sygn. WJ 4520 ; WP 51090
 58. Przez kilka frontów : wspomnienia / Jan Rózga. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. Sygn. WJ 40172
 59. Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1939-1945). T. 3, Wieś polska między dwoma totalitaryzmami / pod red. nauk. Janusza Gmitruka, Ewy Leniart. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Sygn. WJ 54945 ; WL 48011 ; WP 104737
 60. Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989) : materiały z konferencji naukowej 27-28 listopada 2003 r. w Rzeszowie pt. "Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956-1989" T. 2 / pod red. nauk. Janusza Gmitruka, Zbigniewa Nawrockiego. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. Sygn. WP 102779
 61. Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944-1956 : wystawa / [scenariusz wystawy Tomasz Bereza, Mariusz Krzysztofiński]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002. Sygn. WK 3238 B
 62. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1962, nr 4 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; rada red. Helena Brodowska [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. Sygn. WJ 15659 ; WK 13686
 63. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1967, nr 9 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; kom. red. Zygmunt Hammerling [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967. Sygn. WK 13687
 64. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1968, nr 10 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; kom. red. Zygmunt Hammerling [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. Sygn. WK 12886
 65. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1969, nr 11 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; kom. red. Zygmunt Hammerling [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. Sygn. WK 15026
 66. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1970, nr 12 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; kom. red. Zygmunt Hammerling [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. Sygn. WK 15027
 67. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1973, nr 15 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; kol. red. Stanisław Lato [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. Sygn. WK 17644 ; WP 20070
 68. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1981, nr 21 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; kol. red. Zygmunt Hammerling [i in.]. - Warszawa : "Prasa ZSL", 1981. Sygn. WK 25070
 69. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. R. 1983 / 1984, nr 23-24 / Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL ; kol. red. Zygmunt Hammerling [i in.]. - Warszawa : "Prasa ZSL", 1983/1984. Sygn. MKsK Reg.
 70. Rozdroże : studium na temat zagadnień wiejskich ; Moja odpowiedź : refleksje nad polemiką z "Rozdrożem" / Maria Dąbrowska. - Wyd. 2 (1 powojenne). - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. Sygn. WJ 43619 ; WK 32167 ; WL 33829 ; WP 73929 ; WP 73930
 71. Ruch ludowy na Dolnym Śląsku 1945-1980 : (działalność społeczno-gospodarcza, oświatowa i kulturalna) / Stanisław Dąbrowski. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WP 68605
 72. Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1970 / Wiesław Stanisław Burger. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. Sygn. WJ 31811
 73. Ruch ludowy na Rzeszowszczyźnie : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez WK ZSL w Rzeszowie z okazji 70-lecia ruchu ludowego / pod red. Stanisławy Jareckiej-Kimlowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1967. Sygn. WJ 17599 ; WJ 35800 ; WL 11590
 74. Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-1949 / Edward Hładkiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979. Sygn. WP 36127
 75. Ruch ludowy w Małopolsce i na Śląsku : 1939-1945 : ludzie, myśl programowa, prasa konspiracyjna / zebrał i oprac. Józef Marcinkowski ; red. Alina Fitowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. Sygn. WP 75605
 76. Ruch ludowy w najnowszych dziejach Polski : zbiór artykułów / pod red. Zygmunta Hemmerlinga ; [aut.] Józef Burszta [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. Sygn. WJ 45131 ; WK 34173
 77. Ruch ludowy w Polsce, Bułgarii, Czechosłowacji 1893-1930 / Zygmunt Hemmerling. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. Sygn. WJ 43608 ; WK 32196 ; WL 33843
 78. Ruch ludowy w Polsce w latach 1895-1985 : materiał pomocniczy dla nauczycieli historii / Bolesław Dereń, Andrzej Zakrzewski. - Kraków : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985. Sygn. WP 8422/b
 79. Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim : 1895-1944 / Tadeusz Kowalski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. Sygn. WK 17108 ; WL 17651
 80. Ruch ludowy w Przeworskiem / Władysław Fołta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. Sygn. WJ 39576 ; WK 19734 ; WK 19735 ; MKsK Reg. ; WK 39754 ; WL 21482 ; WP 24086
 81. Ruch Ludowy w Siedleckiem / Tomasz Szczechura. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Sygn. WP 66686
 82. Ruch ludowy wobec sanacji : (z dziejów politycznych II Rzeczypospolitej) / Stanisław Lato. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. Sygn. WJ 41548 ; WK 28693 ; WP 68699 ; WP 68700 ; Cz1P 94(438)
 83. Ruch robotniczy i ludowy w Polsce 1914-1923. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1961. Sygn. WK 4078 ; WL 7826 ; WJ 13758
 84. Słońce na miedzy / Józef Rybiński. - Olsztyn ; Białystok : "Pojezierze", 1979. Sygn. WJ 33306
 85. Słońce na miedzy. T. 1 / Józef Rybiński. - Wyd. 2 zm. - Olsztyn : "Pojezierze", 1983. Sygn. WL 30011
 86. Słońce na miedzy. T. 2 / Józef Rybiński. - Olsztyn : "Pojezierze", 1983. Sygn. WL 30012
 87. Sojusz i samodzielność : artykuły i przemówienia / Stefan Ignar. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. Sygn. WJ 39905 ; WP 63124
 88. Strajk chłopski w 1937 roku : dokumenty archiwalne. T. 2 / zebr. i oprac. Wilhelmina Matuszewska i Stanisława Leblang. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1960. Sygn. WP 41023
 89. W kręgu chłopskiej kultury : inwencja ludowa we współczesnej wytwórczości / Wanda Telakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970. Sygn. WJ 26692 ; WK 14654
 90. W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939 : z dziejów chłopskiej prasy literackiej / Edward Chudziński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. Sygn. WK 29217 ; WL 32165 ; WP 69578 ; WP 69579
 91. W służbie Najjaśniejszego Pana / Roman Turek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. Sygn. WK 6033
 92. Walki chłopskie w Królestwie Polskim w rewolucji 1905-1907 : wybór dokumentów i materiałów / [opracowali i wstępem opatrzyli : H. J. Mościcki, B. Radlak]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1956. Sygn. WL 3799 ; WP 41322
 93. Walki klasowe na wsi polskiej 1918-1919 : materiały źródłowe / Władysław Kuszyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. Sygn. WP 40991
 94. Warunki bytu ludności rolniczej w Polsce Ludowej / Lech Ostrowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985. Sygn. WP 7300/b ; WL 31765
 95. Wrzenie rewolucyjne na wsi polskiej w latach 1917-1919 / Władysław Kuszyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. Sygn. WL 3276 ; WP 49215
 96. Wspomnienia : 1885-1964 / Szczepan Ciekot ; wstęp Józef Chałasiński ; oprac. Hanna Ciekotowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. Sygn. WP 46750 ; WP 91069
 97. Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. T. 1, Reduty wiejskie / wyboru i oprac. dokonał kom. w składzie: Wanda Chodorowska, Zdzisław Lubowicz, Mieczysław Róg-Świostek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1969. Sygn. WP 14594
 98. Wspomnienia chłopów z lat 1939-1948. [T. 3], Gotuj broń! / wyboru dokonał i oprac. kom. w składzie: Wanda Chodorowska, Zdzisław Lubowicz, Mieczysław Róg-Świostek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1969. Sygn. WJ 20124
 99. Wspomnienia weteranów ruchu ludowego : [praca zbiorowa] / pod red. Mieczysława Grada i in. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. Sygn. WK 12808
 100. Wspomnienia wiciarza / Wawrzyniec Cichy. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. Sygn. WJ 35719
 101. Z dziejów chłopów polskich : od wczesnego feudalizmu do 1939 r. / [aut.] Jerzy Serczyk [i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. Sygn. WK 12893 ; WL 12595 ; WP 13284
 102. Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa / Stefan Inglot. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. Sygn. WJ 42142 ; WK 30097 ; WL 32603 ; WP 71389
 103. Z dziejów Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej "Samopomoc" : 1928-1931 / Józef Ryszard Szaflik. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. Sygn. WJ 18169 ; WK 12422 ; WP 47079
 104. Z żółtym kuferkiem : wspomnienia ludowca i nauczyciela / Teodor Kaczyński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. Sygn. WK 32718
 105. Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945 / Józef Fajkowski, Jan Religa. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981. Sygn. WJ 37869 ; WK 24552 ; WL 27652 ; WP 59465
 106. Żywot chłopa działacza / Franciszek Magryś. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. Sygn. WP 76776

Autor: Gertruda Kmiecik