Człowiek wobec cierpienia i śmierci

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

Człowiek w obliczu cierpienia i śmierci

KSIĄŻKI

 1. Człowiek i śmierć / Philippe Aries ; przeł. [z fr.] Eligia Bąkowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - 639, [1]
  WypRz 209755
 2. Człowiek, jego ból, cierpienie i prawo do szczęścia : II Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów Gdańsk, 11-12 grudnia 1978 / [kol. red. Bogusław Cygler et al.] ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - 322, [2] s.
  WypRz 179536
 3. Człowiek wobec cierpienia / red. nauk. Artur Fabiś, Leokadia Wiatrowska, Zygmunt Pucko. - Warszawa : "Difin", 2016. - 255 s.
  WypRz 245618
 4. Czy dziadziuś poszedł do nieba? : jak rozmawiać z dzieckiem na tematy związane ze śmiercią? / Marie-Helene Encreve-Lambert ; przekł. Zofia Pająk. – Kraków : "eSPe", 2006. - 114 s
  CzytR 234092
 5. Dzieci i śmierć : jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią / Elisabeth Kubler-Ross ; tł. Monika Gajdzińska. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007. - 285 s.
  WypRz 234095
 6. Etyczny problem samobójstwa / Tadeusz Ślipko. - Kraków : "Petrus", 2008. - 207, [4] s.
  CzytR 233503, WypRz 233504
 7. Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności / pod red. Barbary Chyrowicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005
  CzytR 245899
 8. Jak wspierać umierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Noelle Blackman, Stuart Todd ; przeł. Jacek Dobrowolski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009. - 81 [1] s.
  WypRz 235071
 9. Klątwa czy dar przemijania? : studium z tanatopsychologii / Joanna Mesjasz. - Warszawa : "Difin", 2010. - 199 s.
  WypRz 235606
 10. Misterium bólu, cierpienia i śmierci / Andrzej Gretkowski. - Płock : "Novum" 2006. - 457 s.
  WypRz 233774
 11. Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci / pod red. Bożeny Płonki-Syroki. - Wrocław : "Arboretum", 1999. - 126 s.
  WypRz 225865
 12. Niepokonani / Krzysztof Ziemiec. - Kraków : "Rafael", 2013. - 207 s., [8] s.
  241017
 13. O życiu i śmierci : upadek etyki tradycyjnej / Peter Singer ; przeł. i posł.opatrzyły Anna Alichniewicz i Anna Szczęsna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. - 277, [2] s.
  WypRz 220693
 14. Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym / Andrzej Szyszko-Bohusz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 26, [1] s.
  CzytR 21957 B, WypRz 21958 B
 15. Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków / pod red. Marii Rogiewicz. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015
  CzytR 244584, WypRz 244585
 16. Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny : teoria i badania / pod red. Beaty Szluz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - 224 s.
  CzytR 247377
 17. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice ; "Śląsk", 2009. - 280 s.
  CzytR 233919
 18. Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby / red. Stanisława Steuden, Stanisława Tucholska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009. - 251 s.
  CzytR 235740
 19. Psychospołeczne konteksty doświadczania straty / red. Stanisława Steuden, Konrad Janowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009. - 213 s.
  CzytR 235742
 20. Radość i cierpienie : fenomenologia rozwoju człowieka / pod red. Haliny Romanowskiej-Łakomy. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2000. - 234 s.
  CzytR 225887, WypRz 225888
 21. Rozmowy o śmierci i umieraniu / Elisabeth Kubler-Ross ; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007. - 275 s.
  CzytR 234132
 22. Rozmyślania o przemijaniu / Tadeusz Kielanowski. - Wyd. 4. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984. - 133, [1] s.
  WypRz 195686
 23. Sens śmierci / John Bowker ; przeł. [z ang.] Jerzy Łoziński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. - 267, [2] s.
  CzytR 219096
 24. Śmierć i umieranie : postępowanie z człowiekiem umierającym / pod red. Leonarda Pearsona ; tł. [z ang.] Bogdan Kamiński ; [przedm. do wyd. pol. Tadeusz Kielanowski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
  WypRz 134566
 25. Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny / Anita Gałęska-Śliwka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 180, [1] s.
  CzytR 233961
 26. Śmierć, kres czy początek? / Chabanis Christian ; przeł. [z fr.] Anna Danuta Tauszyńska. - Warszawa : "Pax", 1987. - 333, [3] s.
  WypRz 204027
 27. Śmierć oczami dziecka : jak pomagac w żałobie? / Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubier ; przeł. [z fr.] Justyna Polony-Poluk ; przedm. Patrick poivre d'Arvor. - Kraków : "Salwator", 2011. - 159, [2] s.
  CzytR 237543
 28. Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : "Akapit", 2012. - 221, [1] s.
  CzytR 239838
 29. Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - 398, [2] s.
  CzytR 233241
 30. Żałoba w rodzinie / Martin Herbert ; przekł. [z ang.] Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 69 s.
  WypRz 237212
 31. Życie po śmierci / Ian Wilson ; przeł. [z ang.] Marta Glińska. - Warszawa : "Pelikan", 1988. - 305, [7] s.
  WypRz 208969

 

ARTYKUŁY

 1. Aksjologiczny sens cierpienia / Katarzyna Niebrój.//W: Czego obawiają się ludzie?. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - S. 38-48
  CzytR 230428
 2. Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 1, s. 48-59,
 3. Antropologia cierpienia chorych na nowotwory w zwiększeniu ich bezpieczeństwa zdrowotnego / Andrzej W. Śiwderski.//W: Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczne, 2011. - S. 59-80
  CzytR 240095
 4. Autentyczność osobowa w perspektywie teorii dezintegracji pozytywnej / Wacław Branicki.// Studia Humanistyczne AGH. - T. 11/3 (2012), s. 127-140
 5. Babciu, gdzie teraz jesteś / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 48-50
 6. Ból i cierpienie osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością złożoną / Marzenna Zaorska.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 129-137
 7. Byt kontra niebyt / Dan Jones.// Charaktery. - 2008, nr 8, s. 48-51
 8. Choroba, cierpienie i śmierć. Cz. 2 / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2017, nr 10, s. 10-11
 9. Choroba, cierpienie i śmierć / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2017, nr 9, s. 11-12
 10. Chrzest czy śmierć jest początkiem życia wiecznego? : Youcat 156, 285, 348 / Aleksandra Bałoniak.// Katecheta. - 2013, nr 2, s. 45-47
 11. Chrześcijańskie spojrzenie na śmierć / Czesław Kustra.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 61-76
 12. Cierpienie - jedną z dróg prowadzących do Boga / Kamil Kropidłowski.// Katecheta. - 2006, nr 4, s. 38-40
 13. Cierpienie duszy ma wiele nazw : rośnie liczba uczennic i uczniów borykających się z depresją i innymi zaburzeniami nastroju / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 13, s. 12
 14. Cierpienie dzieci i młodzieży w ujęciu religijnym i psychologicznym / Aneta Osińska.// W: Problemy dzieci i młodzieży w wybranych krajach Europy. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - S. 102-111
  CzytR 240358, WypRz 241902
 15. Cierpienie i rozwój - próba odpowiedzi na pytanie o rolę cierpienia w życiu człowieka / Joanna Femiak.// Kultura Fizyczna. - 2010, nr 1-4, s. 21-24
 16. Cierpienie i umieranie w praktyce lekarza rodzinnego / Sławomir Czachowski.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 139-146
 17. Cierpienie jako doświadczanie siebie i świata / Mirosław Górecki.//W: Czego obawiają się ludzie?. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - S. 59-68
 18. Cierpienie jako niechciany aspekt życia człowieka i edukacyjna rola tanatogogiki / Alina Bojanowicz.// Forum Oświatowe. - 2010, t. 2, s. 99-110
 19. Cierpienie jako wartość i sens ludzkiej egzystencji / Krystyna Barłóg.// W: Myśl o wychowaniu : teorie i zastosowania edukacyjne. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - S. 86-95
  WypRz 245359
 20. Cierpienie jako wartość nieskończona / Nina Kolczyńska, Marcin Genatowski.//W: Odrodzenie człowieczeństwa. - Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 475-480
  CzytR 235613
 21. Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Żaneta Stelter.// Przegląd Psychologiczny. - 2015, nr 2, s. 171-190
 22. Co Pismo Święte mówi o śmierci? : kilka myśli na temat śmierci w tradycji biblijnej / Marek Parchem.// Katecheta. - 2008, nr 11, s. 58-61
 23. Człowiek w obliczu ojcostwa Boga : sens życia i śmierci / Natalia Maria Ruman.// W: Współczesne ojcostwo : konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne. - Toruń : "Adam Marszałek", 2016. - S. 181-195
  CzytR 245436, WypRz 245437
 24. Czy dzieci potrzebują rozmów na temat śmierci? / Agnieszka Tyszka.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 38-39
 25. Czy można umierać bez lęku? / Bogusław Block.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 47-60
 26. Czy warto być gotowym na śmierć? / Zbigniew Paweł Maciejewski.
 27. Czym jest szczęście i cierpienie? : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej / Krystyna Żuławnik-Rusnak.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29
 28. Dlaczego moje dziecko? / Stanisław Zasada.// Charaktery. - 2012, nr 4, s. 76-80
 29. Dlaczego zgasło moje słoneczko? / Izabela Barton-Smoczyńska.// Charaktery. - 2006, nr 11, s. 68-71
 30. Doświadczanie utraty w związku ze śmiercią dziadków / Konrad Janowski.//W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 91-97
  CzytR 235740
 31. Doświadczanie żałoby po stracie rodziców przez kobiety w wieku średnim / Ewa Rzechowska, Joanna Okulska.//W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 145-169,
  CzytR 235740
 32. Doświadczenie żalu po stracie w perspektywie społeczno-kulturowej. Znaczenie rytuałów żałobnych / Małgorzata Kuleta.//W: Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 389-398
  CzytR 233241
 33. Dynamika procesu przeżywania straty związanej ze śmiercią współmałżonka / Stanisława Steuden, Justyna Kurtyka-Chałas.//W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 123-144
  CzytR 235740
 34. Działalność psychologa w opiece paliatywnej / Teresa Świrydowicz-Kiszka.//W: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - S. 87-109
 35. Dziecko, lęk przed śmiercią i dobrostan osoby umierającej : aspekty etyczne i psychologiczne / Dominika Cyzio.// W: Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny : teoria i badania. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 181-188
  CzytR 247377
 36. Dziecko w sytuacji choroby zagrażającej życiu : pediatryczna opieka paliatywna / Anna Wójcik-Krzemień.//W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. - S. 201-227
  CzytR 238741, WypRz 238742
 37. Dziecko wobec cierpienia / Dorota Ryżanowska.//W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. - S. 244-254
  CzytR 238741, WypRz 238742
 38. Egzystencjalne niepokoje i zagrożenia w starości / Adam A. Zych.//W: Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach". - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009. - S. 161-176
  WypRz 236754, CzytR 236753
 39. Eutanazja - "godna" śmierć czy akt samobójczy? : refleksje na podstawie badań młodzieży licealnej / Renata Małgorzata Ilnicka.//W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 293-313
  CzytR 236767
 40. Eutanazja wśród decyzji o zakończeniu życia : punkt widzenia lekarza praktyka / Krzysztof Marczewski.// W: Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - S. 93-100
  CzytR 245899
 41. Fenomen umierania i śmierci w perspektywie interdyscyplinarnej / Jan L. Franczyk.//W: Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 367-378
  CzytR 233241
 42. Fenomenologiczno-egzystencjalny sens cierpienia / Barbara Dobrzańska-Socha.//W: Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 353-366
 43. Filozofia śmierci / Ireneusz Ziemiński.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 17-27
  CzytR 239838
 44. Formy pomocy rodzinie w obliczu śmierci dziecka / Małgorzata Kostek.//W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 207-219
  CzytR 235740
 45. Gdy dziecko traci kogoś bliskiego / Ewa Chalimoniuk.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 56-62
 46. Gdy odchodzi ktoś bliski... : zmiany i straty w dziecięcym świecie / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 16-21
 47. Gdy po śmierci przychodzi życie / Anna Lipa.// Charaktery. - 2005, nr 11, s. 16-17
 48. Gdy zabraknie mamy... / Justyna Kurtyka-Chałas.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 5, s. 44-45
 49. Gdzie schody do nieba? : jak rozmawiać o śmierci z przedszkolakami / Anna Jankowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 14-17
 50. Godna śmierć : wartość wolontariatu w ruchu hospicyjnym / Marek Olejniczak.// Edukacja Filozoficzna. - Vol. 39 (2005), s. 87-98
 51. Gorzka cena miłości, czyli o bólu żałoby / Bogusław Stelcer.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 111-122
 52. I nagle zrobiło się cicho : opowiadania o śmierci i pożegnaniach / Linde von Keyserlingk ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2001. 2001Ikona na stryczku / Agnieszka Krzemińska.// Wiedza i Życie. - 2013, nr 8, s. 64-70
 53. Indywidualna i społeczna adaptacja do cierpienia w warunkach zewnętrznego przymusu / Janusz Smykowski.// Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 47-63
 54. Inne śmierci : tanatologiczne nurty we współczesnej kulturze / Anna E. Kubiak.// Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 1. s. 169-187
 55. Inwentarz Wzorca Śmierci Odwróconej : założenia teoretyczne i właściwości psychometryczne / Agnieszka Zamarian.// Kultura i Edukacja. - 2017, nr 1, s. 133-150
 56. Jak mówić o śmierci? / Andrzej Guzowski.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 42-45
 57. Jaka jest wartość życia / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 14-15, s
 58. Jakość życia - a geneza krzywdy / Ewa Kowalska-Napora.// Auxilium Sociale. - 2005, nr 3/4, s. 297-302
 59. Kiedy rodzice biologiczni umierają / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2018, nr 2, s. 16-17
 60. Klątwa czy dar przemijania? : studium z tanatopsychologii / Joanna Mesjasz. - Warszawa : Difin, 2010
 61. Lekarz w obliczu śmierci dziecka z chorobą nowotworową / Danuta Sońta-Jakimczyk.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 153-163
 62. Lepsza śmierć / Dominika Pszczółkowska.// Polityka. - 2013, nr 42, s. 76-77
 63. Lęk przed śmiercią, bezdomnością, demoralizacją : Polki i Polacy 1914-1918 / Katarzyna Sierakowska.// Przegląd Humanistyczny. - 2014, nr 6, s. 7-18
 64. Lęk przed śmiercią u młodzieży licealnej / Jarosław Jastrzębski, Sławomir Ślaski.//W: Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 339-351
  CzytR 233241
 65. Logoterapeutyczna pomoc w sytuacji "tragicznej triady" / Marian Wolicki.//W: Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej. - Warszawa ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011. - S. 11-20
  CzytR 239100
 66. Macierzyństwo przerwane : żałoba po stracie dziecka / Agnieszka Chmiel-Baranowska.// W: Macierzyństwo : szanse i ograniczenia : perspektywa psychologii osoby. - Warszawa : "Difin", 2017. - S. 122-145
 67. Moi rodzice sie rozwodzą, moja babcia umarła... / Karolina Ważny, rozm. przepr. Tomasz Wosk.// Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 30-33 2013
 68. Możliwości wspierania rodziców po starcie dziecka / Aneta Jarzębińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 3, s. 30-36
 69. Na czym polega "Grzech, który sprawia śmierć" (1 J 5,16b)? / Waldemar Linke.// Katecheta. - 2014, nr 10, s. 48-52
 70. Na czym polega "grzech, który sprowadza śmierć" (1 J 5,16b)? / Waldemar Linke.// Katecheta. - 2014, nr 10, s. 48-52
 71. Na granicy światów / Marek Binder.// Charaktery. - 2007, nr 1, s. 48-51 2007
 72. Na krawędzi życia / Laurence Freeman.// Charaktery. - 2011, nr 9, s. 116-1
 73. Nagromadzenie emocji, czyli co czujemy w obliczu straty / Emilia Zdziubany.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, wkładka metodyczna, s. I-V 2012
 74. "Niepełnosprawność i długotrwałe cierpienie" - nieznane oblicze współczesnej Walii / Grzegorz Libor.// Polityka Społeczna. - 2014, nr 7, s. 29-33
 75. Nim przyjdzie na nas czas / Bogdan Białek ; rozm. przepr. Magda Brzezińska.// Charaktery. - 2017, nr 4, s. 74-79
 76. O dobrej śmierci / Włodzimierz Galewicz.// W: Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - S. 101-114
 77. O smutku i stracie / Marcin Charczyński.// Remedium. - 2010, nr 5, s. 22-23
 78. O śmierci i umieraniu (jesienią) / Witold Mackiewicz.// Edukacja Filozoficzna. - Vol. 39 (2005), s. 99-113
 79. O tym, co nieuniknione... : osoba z zespołem Downa a doświadczenie śmierci / Izabela Fornalik.//W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc?. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 153-175
 80. Oblicza śmierci / Piotr Szlanda.// Mówią Wieki. - 2014, nr 11, wkł. Mówią wieki w szkole, s. 4-5
 81. Osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w obliczu śmierci rodziców / Izabela Fornalik.// W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 183-191
  CzytR 229185
 82. Osobowościowe uwarunkowania przeżywania żałoby po stracie osoby bliskiej u młodzieży / Krzysztof Wędrychowicz.//W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 99-121
  CzytR 235740
 83. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny wobec umierania, śmierci i żałoby / Agnieszka Żyta.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 44-56
 84. Ostatnia perła w dziecięcych paciorkach - śmierć w oczach najmłodszych / Marta Anna Sałapata.// Edukacja. - 2008, nr 4, s. 108-113
 85. Oswoić śmierć w czasach mediów i konsumpcji / Danuta Bula.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 4, s. 94-103
 86. Paradygmat konfliktu, przemocy, dewiacji i śmierci w rodzinie a racjonalizacja dziecka / Andrzej Bałandynowicz.//W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. - Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 69-94
 87. Perspektywa śmierci w doświadczeniu człowieka / Marek Wójtowicz.//W: Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 379-387
  CzytR 233241
 88. Podwójne cierpienie / Agnieszka Michałowska.// Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 14-18
 89. Pokusa rozpaczy? : nadzieja wobec cierpienia i śmierci / Anna Murawska.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 49-64
  CzytR 230843
 90. Pomoc dziecku przeżywającemu żałobę - refleksje o śmierci / Natalia Maria Ruman.// Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 38-45
 91. Pomoc psychologiczna kobietom po stracie dziecka w okresie ciąży lub porodu - charakterystyka doświadczenia, diagnoza i program postępowania / Zbigniew Bielan, Anita Machaj, Izabela Stankowska.//W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 428-452
 92. Postawy ludzi starych wobec śmierci : relacja z badań / Dorota Zawadzka.// Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 95-103
 93. Postawy osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej wobec kresu życia / Dorota Zawadzka.// Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 73-80
 94. Postawy wolontariuszy Miejskiego Hospicjum w Płocku wobec kresu życia / Dorota Zawadzka.// Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 107-113
 95. Postrzeganie starości i odchodzenia we współczesnym świecie / Justyna Deręgowska.//W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 187-194
  CzytR 233842
 96. Powstaniesz z kryzysu / Michał Jaśkiewicz.// Charaktery. - 2005, nr 3, s. 14-15
 97. Praca socjalna wobec śmierci i umierania / Maria Łuszczyńska.// W: Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014. - S. 65-81
 98. Pracownik socjalny w obliczu sytuacji rodziny w żałobie / Edyta Siwińska.//W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 85-91
  CzytR 236639
 99. "Prawdziwych przyjaciół..." : wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć / Nina Knoll, Ralf Schawarzer.// W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 29-48
  CzytR 244312
 100. Prawidłowe wsparcie rodziny w doświadczeniu śmierci dziecka w wyniku poronienia samoistnego / Piotr Guzdek.// Wychowawca. - 2019, nr 3, s. 32-33 2019
 101. Problem cierpienia u osób z chorobą nowotworową / Krystyna de Walden-Gałuszko.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 147-152
 102. Problem osamotnienia chorego narażonego na cierpienie i bezradność starości / Roman Szulc.// W: Przeciw samotności. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. - S. 47-53
  CzytR 228931
 103. Problem Thanatosa : bariery i pożytki andragogicznej refleksji o śmierci / Krzysztof Maliszewski.// Chowanna. - 2005, t. 2, s. 148-156
 104. Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej / Jerzy Stochmiałek.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 54-63
 105. Problematyka utraty, osierocenia i żałoby w praktyce interwencji kryzysowej / Wanda Badura-Madej.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 157-174
  WypRz 237994, WypRz 237949, WypRz 237950
 106. Problemy pielęgnacyjne pacjentów w starszym wieku oraz opieka w końcowym okresie życia człowieka / Dorota Lackowska, Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska.// W: Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 52-60
  WypRz 240710, CzytR 241517
 107. Przezwyciężanie lęku przed śmiercią : refleksje dla pracy socjalnej / Dominika Kucharewicz, Jerzy Stochmiałek.// Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s. 12-26
 108. Przezwyciężenie lęku przed śmiercią : refleksje dla pracy socjalnej / Danuta Kucharewicz, Jerzy Stochmiałek.// Praca Socjalna. - 2016, nr 4, s. 14-34
 109. Przeżywanie śmierci i żałoby przez dzieci / Monika Deja.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s. 19-21
 110. Przypomnienie o śmierci i fizyczne oczyszczenie się a poparcie idei lustracji / Kornel Świątnicki, Krzysztof Przybyszewski.// Psychologia Społeczna. - T. 9, nr 3 (2014), s. 298-310
 111. Psychologia przemijania / Józef Makselon.//W: Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 315-321
  CzytR 233241
 112. Rodzina po śmierci rodzeństwa / Anna Lipa.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 68-72
 113. Rozmowy o końcu / Katarzyna Romanowska-Gręda.// Sygnał. - 2016, nr 10, s. 11-13
 114. Rozmowy o śmierci i umieraniu / Elisabeth Kubler-Ross. - Poznań : "Media Rodzina", 2007
 115. Rozpaczać, aby żyć - żałoba w życiu człowieka / Adam A. Zych.//W: Wybrane problemy osób starszych. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 121-141
 116. Skutki cierpienia : rozwój czy destrukcja? / Anna Ratajska.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 17-46
 117. Spectrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją / Małgorzata Starzomska.// Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 1, s. 185-202
 118. Sprawozdanie z XV Krajowej Konferencji "Problemy współczesnej tanatologii : Medycyna - Antropologia kultury - Humanistyka" zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Polanica Zdrój, 16-18 listopada 2011r. / Zbigniew Rudnicki.// Studia Edukacyjne. - Nr 16 (2011), s. 237-241
 119. Stan wegetatywny, eutanazja, zaniechanie uporczywej terapii / Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka.// Państwo i Prawo. - 2009, z. 11, s. 17-31
 120. Starość a stres przewidywanej straty / Henryk Olszewski.// W: Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna. - Toruń : "Adam Marszałek" ; Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012. - S. 310-329
  CzytR 240298
 121. Stosunek do śmierci osób uprawiających ekstremalne sporty / Piotr Próchniak.// Roczniki Psychologiczne. - T. 11, nr 1 (2008), s. 95-104
 122. Stres sytuacji żałoby doświadczanej przez dzieci i młodzież : analiza psychologiczna procesu radzenia sobie / Elżbieta Januszewska, Andrzej Januszewski.//W: Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 67-89
  CzytR 235740
 123. Szczególne spojrzenie młodzieży niesłyszącej na śmierć / Katarzyna Plutecka.//W: Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 187-206
 124. Śmierć - całkowity koniec czy brama do radości? : Youcat 61-63 / Konrad Dziadkowiak.// Katecheta. - 2014, nr 2, s. 18-21
 125. Śmierć - nieodłączny element ludzkiego istnienia / Marta Anna Sałapata.// Edukacja. - 2006, nr 4, s. 82-87
 126. Śmierć - tabu, informacja, empatia, katharsis / Piotr Michałowski.// Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 25-29
 127. Śmierć - to strata czy zysk? / Julita Nagel.// Katecheta. - 2008, nr 11, s. 34-36
 128. Śmierć bez końca, dobrze skrojony nekrolog / Katarzyna Kuczyńska-Koschany.// Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 602-606 2005
 129. Śmierć dziecka i dziecko wobec śmierci - w przekazach medialnych i kulturowych / Michał Balicki.//W: Media elektroniczne - kreujące obraz rodziny i dziecka. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 250-257
  CzytR 232588
 130. Śmierć dziecka w szpitalu : konieczność czy brak wyboru / Zbigniew Bohdan.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 171-180
 131. Śmierć i dzieciństwo / Astrid Męczkowska-Christiansen.// Problemy Wczesnej Edukacji. - 2013, nr 2, s. 17-29
 132. Śmierć jako kres życia ludzkiego / Zbigniew Rudnicki.//W: Wybrane problemy osób starszych. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 99-119
  WypRz 244313, CzytR 230605
 133. Śmierć jako wykluczenie, bunt i nadzieja... / Lesław Pytka.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 51-58
 134. Śmierć oczami dziecka / Katarzyna Włoch-Hyla.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 19-22
 135. Śmierć : poglądy czternastolatków wychowanych w tradycji luterańskiej i w tradycji rzymskokatolickiej / Sonia Czudek-Ślęczka.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 194-209,
 136. Śmierć w pojmowaniu dzieci / Anna Czyńska.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 65-82
 137. Średni personel medyczny wobec ciężkiej choroby i śmierci pacjenta - dziecka / Róża Pawłowska.//W: Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004. - S. 73-78
  CzytR 231229
 138. Świat żałoby dzieci i młodzieży / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 11, s. 4-8
 139. Światopogląd społeczny czy indywidualny pogląd na świat? : co chroni przed trwogą jednostki niedostosowane społecznie? / Łukasz Baka.// Przegląd Psychologiczny. - T. 52, nr 4 (2009), s. 389-408
 140. Temat śmierci i odrodzenia w psychodramie / Elżbieta Galińska.//W: Psychodrama : elementy teorii i praktyki. - Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 161-195
  CzytR 233922
 141. Teoretyczne aspekty opieki w sytuacji umierania i śmierci / Jerzy Stochmiałek.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 85-98
  CzytR 239838
 142. Teoria Opanowania Trwogi i jej implikacje dla opieki i wsparcia w starości / Arur Fabiś.//W: Społeczne wymiary starzenia się. - Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 219-231
  CzytR 237377
 143. Tożsamość człowieka w perspektywie śmierci / Ewa Bilińska-Suchanek, Marta Sałapata.//W: Z pomocą człowiekowi : wsparcie i opieka w sytuacji nieuleczalnej choroby. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S. 29-48
 144. Trauma leczona muzyką / Beata Shyaka ; rozm. przepr. Ewa Cichoń.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 48-55
 145. Trudna rozmowa o śmierci / Grzegorz Jurczyński.// Katecheta. - 2012, nr 11,s. 78-81
 146. Trwoga, śmierć, seks i drżenie / Julia Boguszewska, Wiesław Łukaszewski.// Charaktery. - 2007, nr 4, s. 60-62
 147. Umiera ciało, reszta jest złudzeniem / Bohdan Chwedeńczuk ; rozm. przepr. Tomasz Stawiszyński.// Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 580-585
 148. Umrzeć, aby zacząć żyć : Youcat Youcat 278 / Anna Lemieszonek.// Katecheta. - 2014, nr 6, s. 48-51
 149. Umrzemy, i to czyni z nas szczęściarzy / Stiven Pinker.// Charaktery. - 2015, nr 11, s. 88-89
 150. Uroda przeciw śmierci : doświadczenie wyrazistości śmierci a koncentracja na własnym wyglądzie / Wiesław Łukaszewski, Julia Boguszewska.// Psychologia Społeczna. - T. 7, nr 4 (2012), s. 322-334
 151. Wokół problemów etyki służb chroniących zdrowie i życie / Kazimierz Szałata.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 69-90
  CzytR 236362, WypRz 237476
 152. Wpływ procedury aktywizującej lęk przed śmiercią na gotowość do zachowań altruistycznych / Michał Jaśkiewicz.// Studia Psychologiczne. - T. 42, z. 2 (2004), s. 47-56
 153. Wsparcie dziecka w sytuacji choroby i śmierci osoby znaczącej / Małgorzata Kowalczyk.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 19-24
 154. Wtajemniczyć w życie, wtajemniczyć w śmierć. / Małgorzata Wójcik-Dudek.// Polonistyka. - 2013, nr 2, s. 25-27
 155. Wychowanie do przeżywania cierpienia / Adam Skreczko.// Paedagogia Christiana. - 2006, nr 1, s. 181-193
 156. Wychowawcze dylematy przygotowania dzieci do pojmowania tematu śmierci / Sonia Czudek-Ślęczka.//W: Edukacja małego dziecka. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy : praca zbiorowa. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010. - S. 219-237
 157. Z Jezusem Chrystusem przeżywamy cierpienie i śmierć / Bożena Ołdak.// Katecheta. - 2010, nr 2, s.21-22
 158. Zgony dzieci a krzywdzenie dzieci : projekt badawczy dotyczący klasyfikacji przyczyn zgonu w opiece szpitalnej / Corinne May-Chanal, Stephen Hicks, Jo Cunningham.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 3, s. 63-77
 159. Zrozumieć wolę Nieba / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 53-55 2010
 160. Żałoba Dzieci / Magdalena Harrison.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 40-41
 161. Żałoba dziecka po stracie bliskiej osoby / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2011, listopad, s. 54-56
 162. Życie jest piękne, zawsze / Wiesław Łukaszewski.// Charaktery. - 2008, nr 10, s. 8-15
 163. Życie, śmierć i ja / Wiesław Łukaszewski.// Charaktery. - 2010, nr 8, s. 60-63
Zestawienie „Dziecko w obliczu śmierci”

Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 10.04.2019

opracowała Jolanta Krzosa

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Jolanta Krzosa