Coaching

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

Coaching

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  2001 – 2013

 

 

Druki zwarte

 1.  Coaching : podstawy umiejętności / Jenny Rogers ; przekł.: Katarzyna Konarowska, Dorota Porażka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 
  WP 105811
 2. Coaching : prowadź swoją drużynę ku zwycięstwu / Ken Blanchard, Don Schula ; przekł. Magda Witkowska. - Warszawa : "MT Biznes", 2010. 
  WP 102439
 3. Coaching : trening efektywności : rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa / John Whitmore ; przeł. Małgorzata Sobczak. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2011.
  WP 103105
 4. Coaching : zbiór narzędzi wspierania rozwoju / Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogala-Marciniak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 
  WP 105024
 5. Coaching biznesowy : praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR / Carol Wilson ; przekł. Monika Lisek-Derek ; [przedm. Richard Branson]. - [Warszawa] : "MT Biznes",
  CzP 005
 6. Coaching czyli Przebudzacz neuronów / Maciej Bennewicz. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, 2009. 
  WP 102436
 7. Coaching czyli Restauracja osobowości : jak odkryć tajemnice szczęściarzy i potem uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty? / Maciej Bennewicz. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska,
  WP 102437
 8. Coaching i mentoring w praktyce / Maciej Bennewicz. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska,
  WP 103104
 9. Coaching inteligencji emocjonalnej / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson; przeł. Marta Werbanowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : International Publishing Service,
  WP 102041
 10. Coaching kadry kierowniczej / Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN,
  WP 102438
 11. Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych / Patrycja Łychmus. - Warszawa : C. H. Beck,
  WP 102042
 12. Coaching prowokatywny / Jaap Hollander, Jeffrey Wijnberg. - Wrocław : METAmorfoza, 2008. 
  WP 102440
 13. Coaching rodzicielski : jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał / David Miskimin, Jack Stewart ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa : "Academica", 2011.
  WP 103541
 14. Coaching zespołowy / David Clutterbuck ; przeł. Jacek Środa. - Poznań : "Rebis", 2009. 
  WP 100925
 15. Czym (nie) jest coaching : prawdy i mity o coachingu / Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna Rybczyńska, Sylwia Monostori. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
  WP 102443
 16. Psychologia coachingu / Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain ; przekł. Grażyna Skoczylas, red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  CzP 159.9
 17. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. 
  WP 101448
 18. Wyjątkowy nauczyciel : szkolenia XXII wieku / Mateusz Grzesiak. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, 2009. 
  WP 101061

 

Artykuły z czasopism

 

 

 1. Coaching a psychoterapia - podobieństwa i różnice / Benedykt K. Peczko // Remedium. - 2011, nr 2, s. 22-23
 2. Coaching dla dyrektorów przedszkoli / Monika Ubańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. -  2012, nr 11, s. 70-71
 3. Coaching jako metoda wsparcia pracownika / Agnieszka Piasecka // W: Poradnictwo : kolejne przybliżenia / red. nauk. Magdalena Piorunek ; [aut. Aouil Bassam i in.]. -Toruń : Adam Marszałek, 2011. -s. 287-304, bibliogr. WP 104818
 4. Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie grupą pracowników / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. -  2013, nr 1, s. 58-59
 5. Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie zmianą / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. -  2013, nr 2, s. 66-[68]
 6. Coaching -nowe słowo na określenie znanej metody/ Justyna Parzeniowska, Wiesława Serkowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 62-67
 7. Coaching rodziny/ Mirosława Britzkow // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 47-52, bibliogr.
 8. Coaching w biznesie/ Małgorzata Fryszkiewicz // W: Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. -Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. -s. 159-169, bibliogr. 
  WP 103542
 9. Coaching w pracy nauczyciela / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 46-49
 10. Coaching w szkole / Iwona Werner, Justyna Deręgowska // Głos Nauczycielski. -  2013, nr 15, s. 18
 11. Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22
 12. Dyrektor coachem / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. -  2012, nr 12, s. 66-67
 13. Interakcje rówieśnicze -zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. -2006, nr 3, s. 41-47, bibliogr.
 14. Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego?/ Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34, bibliogr.
 15. Mistrz i przewodnik / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 5-7
 16. Na marginesie zarządzania -mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. – 2009, nr 10, s. 5-8
 17. Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela / Jolanta Sajdera // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 23-26
 18. Niewidzialna ręka / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 38-41
 19. O metodach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli / Bożena Nowak-Justyna //Wszystko dla Szkoły. -  2001, nr 3, s. 3, 5
 20. Organizowanie doskonalenia w szkole / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 43-46
 21. One style fits -or does it? : Student teachers` conceptions of mentoring approaches / Fiona Rodger // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 77-93, bibliogr.
 22. Osobisty opiekun ucznia / Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński // Psychologia w Szkole. -2012, nr 1, s. 131-139
 23. Psychologiczny wymiar coachingu / Ireneusz Siudem // W: Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. -Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. -s. 149-157, bibliogr. WP 103542
 24. Tutoring szansą dla systemu edukacji / Maria Sitko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 27-32
 25. Tutoring w pracy nauczyciela tematem konferencji naukowej / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 54-56
 26. Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Maria Sitko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 43-50
 27. Uczelnia równych szans : o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie / Monika Czyżewska // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. -Warszawa : Difin, 2010. -s. 160-167, bibliogr.
  WP 102536
 28. Zasady etyczne pomocy psychologicznej w psychoterapii i coachingu / Mirosława Huflejt-Łukasik // W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej. -Wyd. nowe, popr. i rozsz. -Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. -s. 199-210 WP 104150
 29. Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie : lekcja 4 rok szkolny 2012/2013 / Joanna Żukowska, Beata Marciniak // Dyrektor Szkoły. -  2013, nr 1, s. 29-36

Autor: Lilianna Żywutska