Globalizacja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

GLOBALIZACJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996  - 2012

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Administracja publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [i in.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. WP 103522
 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe u progu epoki globalizacji / Roman Kuźniar // W: Problemy społeczne w grze politycznej : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Jadwigi Królikowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2006 . WP 95636
 3. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości / Jerzy Małysz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : "AlmaMer", 2008. WP 101228
 4. Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. WP 99869
 5. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : "Akapit", 2006. WP 97405
 6. Dwa oblicza globalizacji / Maria Gabrysova // W: Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodnie / pod red. Sławomira Partyckiego. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007 . - WP 101849. - t. 1. - S. 115-119.
 7. Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Adama P. Balcerzaka i Doroty Góreckiej ; [aut. Alicja Antonowicz i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, [2007]. WP 94900
 8. Dzielenie się światem / Michael Carley, Philippe Spapens ; tł. [z ang.] Jerzy Bałdyga. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko" ; Warszawa : Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2000. WP 88079
 9. Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Żak", 2002. CzP 37.01
 10. Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski : Filia w Cieszynie, 2001.  CzP 37.01
 11. Europa w epoce globalnej / Anthony Giddens ; przeł. Magdalena Klimowicz, Miłosz Habura ; red. nauk. polskiego wyd. Tomasz Żyro. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. WP 99901
 12. Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. WP 99902
 13. Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej / Walentin Lubaszyc ; tł. Danuta Przepiórkowska ; red. nauk. Adam Bosiacki ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Liber", 2010. WP 103123
 14. Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Mirosława Czerny, Robert Łuczak, Jerzy Makowski ; red. Mirosława Czerny. - Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. WP 98013
 15. Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", 2007. WP 95295
 16. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. [z ang.] Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2000. WP 92265
 17. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. [z ang.] Ewa Klekot. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. WP 93822
 18. Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka : z perspektywy nowej struktury ładu światowego / Władysław Misiak. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 104108
 19. Globalizacja : zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing / Dariusz Eligiusz Staszczak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007. CzP 005
 20. Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Wyd. 1, dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. WP 93926
 21. Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. WP 98014
 22. Globalizacja a jednostka / pod red. Aleksandry Błachnio. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009. WP 100817
 23. Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.) - Warszawa : "CeDeWu", 2008. WP 98015
 24. Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. CzP 33
 25. Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 100840
 26. Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. - Bydgoszcz : "Branta", 2004. WP 89427, WP 97202
 27. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Ewa Polak. - Warszawa : "Difin", 2009. CzP 33
 28. Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Kotyńskiego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. WP 95296
 29. Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. - Warszawa : "CeDeWu", 2010. WP 103127
 30. Globalizacja i my : tożsamość lokalna wobec trendów globalnych / red. Romuald Piekarski, Michał Graban. - Kraków : "Universitas", cop. 2003. WP 89434, CzP 316
 31. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz ; [aut.: Tomasz Bieliński i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. WP 104107
 32. Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith ; przy współprac. Patricii Owens ; tł. Mateusz Filary [et al.] - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. CzP 32
 33. Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. WP 96461
 34. Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Krzysztof Rybiński. - Warszawa : "Difin", 2007. WP 95297
 35. Globalizacja we współczesnym świecie / Włodzimierz Anioł // W: Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007 . - WP 97899, CzP 32 - S. 1065-1080.
 36. Globalizacja, naród, jednostka : zagadnienia tożsamości kulturowej / red. Tomasz Kuczur, Aleksandra Błachnio. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009. WP 100818
 37. Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 99904
 38. Globalna sprawiedliwość / Jon Mandle ; przeł. [z ang.] Małgorzata Dera. - Warszawa : "Sic!", 2009. WP 102449
 39. Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 100819
 40. Konfiguracje globalne : struktury, agencje, instytucje / Witold Morawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. WP 102470
 41. Konsekwencje nowoczesności / Anthony Giddens ; przekł. Ewa Klekot. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  WP 98926
 42. Kultura a rynek. T. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. WP 97805
 43. Kultura a rynek. T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. WP 97806
 44. Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie tożsamości zbiorowej : [praca zbiorowa] / red. Romuald Piekarski. - Kraków : "Universitas", cop. 2002. WP 89289
 45. Megatrendy a strategia i polityka rozwoju = Development megatrends, strategy and policy / Janusz Stacewicz ; Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. - Warszawa : "Elipsa", 1996.  WP 86246, WP 86247
 46. Oblicza globalizacji / Wilhelmina Wosińska. - Sopot : "Smak Słowa", 2008. WP 96036, CzP 33
 47. Państwo i prawo w dobie globalizacji / pod red. Stanisława Sagana. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. WP 102905
 48. Planeta slumsów / Mike Davis ; przeł. Katarzyna Bielińska. - Warszawa : "Książka i Prasa", 2009. WP 100824
 49. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / [zespół aut. Ryszard Jakubczak i in. ] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. WP 101997
 50. Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne / red. nauk. Wojciech Gizicki, Dorota Gizicka. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. WP 97871
 51. Polska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007. WP 97867
 52. Polskie firmy wobec globalizacji : luka kompetencyjna / red. nauk. Agnieszka Sitko-Lutek ; aut. Jerzy Baruk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. WP 95800
 53. Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji : kierunki rozwoju / Rajmund Molski. - Bydgoszcz ; Szczecin : "Branta", 2008. WP 96064
 54. Proces globalizacji korporacyjnej / Katarzyna Marzęda. - Bydgoszcz : "Branta", 2007. WP 95383
 55. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. WP 93813
 56. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Jacek Chądzyński, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki. - Wyd. 2. - Warszawa : "CeDeWu", 2012. WP 104202
 57. Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008. WP 95875
 58. Rola i znaczenie zjawiska globalizacji w egzystencji jednostek i grup społecznych na świecie / Andrzej Radziewicz-Winnicki // W: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 . - WP 98121, CzP 37.013.42 - S. 203 - 222.
 59. Rola organizacji pozarządowych w procesie globalizacji / Iwona Strojek // W: Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Sławomira Partyckiego. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007 .   - WP 101848. - t.2. - S. 170-173.
 60. Skonsumowani : jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : "Muza", 2008. WP 98165
 61. Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : "Znak", 2008. WP 102622, WP 102623, CzP 316
 62. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. WP 101613
 63. Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka ; przekł. [z ang.] Jacek Konieczny. - Kraków : "Znak", 2005. WP 94066, CzP 316
 64. Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka ; przekł. [z ang.] Jacek Konieczny. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : "Znak", 2010. WP 102624, WP 102625
 65. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [i in.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. WP 96089, WP 96090
 66. Społeczeństwo w stanie oblężenia / Zygmunt Bauman ; przeł. Janusz Margański. - Warszawa : "Sic!", 2006. WP 92929
 67. Społeczne skutki globalizacji : globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Izabelli Łęckiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005. WP 95687
 68. Strach przed mniejszościami : esej o geografii gniewu / Arjun Appadurai ; tł. Marta Bucholc. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. WP 101293
 69. Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji / Wiesław Breński, Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2008. WP 96096
 70. Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Katarzyna Górak-Sosnowska. - Warszawa : "Difin", 2007. WP 95697
 71. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010. CzP 32
 72. Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Eugeniusz M. Pluciński. - Bydgoszcz ; Kraków : "Branta", 2008. CzP 33
 73. Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Adam Szeworski. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.  WP 94998
 74. Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Renaty A. Maksymiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. WP 104257
 75. Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. WP 93271, CzP 37.014
 76. Życie na przemiał / Zygmunt Bauman ; przekł. [ z ang.] Tomasz Kunz. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. WP 92891S

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Blaski i cienie globalizacji / Pranab Bardhan // Świat Nauki. - 2006, nr 7, s. 64-69, 71
 2. Chrześcijańska odpowiedzialność w dobie globalizacji / Tomasz Węcławski  // Znak. - 2003, nr 4, s. 22-37
 3. Chrześcijaństwo a globalizacja / Tomasz Węcławski // Odra. - 2003, nr 12, s. 13-18
 4. Czas na formowanie cywilizacji równowagi / Stanisław Abramczyk // Aura. -  2010, nr 3, s. 13-15
 5. Czy możliwa jest sprawiedliwość językowa? / Walter Żelazny // Kultura i Społeczeństwo. -  2010, nr 2, s. 157-169
 6. Dwa pojęcia jedności / Adam Chmielowski // Odra. - 2003, nr 1, s. 33-38
 7. Dynamika i hamulce globalizacji / Gabriela Ziewiec // Nowe Książki. - 2004, nr 11, s. 65-66
 8. Edukacja globalna w Polsce / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. -  2010, nr 4, s. 17-19
 9. Edukacja na tle procesów globalizacji / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 14-18
 10. Globalizacja / Jarosław Gowin // Znak. - 2003, nr 4, s. 9-11
 11. Globalizacja a edukacja /  Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. -  2011, nr 7/8, s. 12-14
 12. Globalizacja a zdrowie publiczne / Izabella Łęcka // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 33-43
 13. Globalizacja handlu usługami zdrowotnymi i polski system ochrony zdrowia / Michał Kruszka // Polityka Społeczna. - 2003, nr 8, s. 1-5
 14. Globalizacja i praca - przegląd dyskusji / Jan Dzierzgowski // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3, s. 5-10
 15. Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej / Roman Matykowski, Anna Tobolska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 22-25
 16. Globalna kultura / Ryszard Adam Podgórski // Wychowawca. -  2011, nr 9, s. 8-9
 17. Glokalizacja i postfolkloryzm : kultura wobec procesów globalizacyjnych / Magdalena Januszewska-Stępniak // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 19-26
 18. Jakość edukacji czyli ewaluacji? : osobiste zapiski z międzynarodowej konferencji z Krakowem w tle / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 24-27
 19. Jest alternatywa! / Paweł Łuków // Nowe Książki. - 2005, nr 7, s. 32-33
 20. Kasyno globalizacji / Sławomir Magala // Odra. - 2004, nr 7/8, s. 15-19 s. 14-18
 21. Kościół unią świata? / Nicholas Boyle : rozm. przepr. Tadeusz Jagodziński // Znak. - 2003, nr 4, s. 38-48
 22. Mobilność edukacyjna staje się koniecznością / Joanna Jarmużek // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 9-13
 23. Nauczanie języków obcych w kontekście globalizacji i integracji europejskiej / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. -  2009, nr 3, s. 9-14
 24. Nowa gospodarka globalna / Paweł Dembiński // Znak. - 2003, nr 4, s. 49-71
 25. Nowoczesność jako źródło pozornych alternatyw : redystrybucja społeczno-kulturowych determinantów edukacyjnych / Amadeusz Krause // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 15-19
 26. Od Manhattanu do Ugai czyli między nieskończonością a zerem / Wojciech Giełżyński // Odra. - 2003, nr 6, s. 9-13
 27. Precz z logo! / Naomi Klein : rozm. przepr. Jacek Żakowski // Polityka. - 2004, nr 43, s. 48-51
 28. Problem pracy i braku pracy w kontekście zmiany rynku pracy : konstatacja pedagoga / Adela Kożyczkowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 4, s. 167-185
 29. Procesy globalizacji we współczesnym świecie / Przemysław Śleszyński // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 5-21
 30. Procesy globalizacyjne w Polsce : zróżnicowanie przestrzenne / Tomasz Komornicki // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 22-32
 31. Procesy regionalizacji a zjawiska globalizacji / Tadeusz Paleczny // Przegląd Humanistyczny. -  2008, nr 1, s. 97-107
 32. Refleksje o historii i patriotyzmie : ojczyzna, globalizacja - przewartościowania XXI w. / Hanna Wójcik-Łagan // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 50-57
 33. Religia i globalizacja / Tomas Halik  // Znak. - 2003, nr 4, s. 12-21
 34. Solidarność w warunkach globalizacji / Aniela Dylus // Znak. - 2003, nr 4, s. 72-92
 35. Sylwetka ucznia XXI wieku w globalnej szkole / Janusz Mastalski // Wychowanie na co Dzień. -  2010, nr 7/8, s. 3-7
 36. Szkoła a popkultura i "brak rdzenia tożsamości" / Kwiatkowska-Ratajczak, Maria // Polonistyka. -  2008, nr 2, s. 36-41
 37. Szkoła wobec wyzwań globalizmu / Janusz Mastalski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 17-21
 38. Światowa Komisja do Spraw Społecznego Wymiaru Globalizacji / Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 33-35
 39. To straszne słowo : globalizacja / Roman Kuszak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 6-9
 40. Trzecia droga - filozofia umiaru? / Wojciech Giełżyński // Odra. - 2003, nr 2, s. 9-15
 41. W zglobalizowanym świecie XXI wieku / Irena Motow // Edukacja i Dialog. -  2005, nr 9, s. 39-44
 42. Zachód i islam - zderzenie nieuchronne? / Damian Leszczyński // Odra. - 2004, nr 5, s. 32-38
 43. Zadumą i zadymią : antyglobaliści / Mariusz Czubaj // Polityka. -  2004, nr 13, s. 24- 27
 44. Zmierzch neoliberalnego optymizmu / Robert Kaczmarek // Odra. - 2003, nr 11, s. 9-15

 

Autor: Lilianna Żywutska