Czytamy przedszkolakom

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM

 

 

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki:

1. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. - Płock : Książnica Płocka, 2004. -168 s.
Sygn. CzytR 229101; WypRz 229102

2. Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś : [poradnik] / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2008. – 115 s.
Sygn. CzytR 232518; WypRz 232519, WypRz 233473

3. Czyta, nie czyta : (o dziecku literackim) / Alicja Baluch. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1998. – 122 s.
Sygn. CzytR 221551; WypRz 221552, WypRz 228986

4. Dziecko i świat przedstawiony czyli Tajemnice dziecięcej lektury / Alicja Baluch. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. - 127 s.
Sygn. CzytR 205448; WypRz 205450, WypRz 205451, WypRz 205452

5. Dziecko, książka, biblioteka / [dobór tekstów i konsultacja merytoryczna Grażyna Lewandowicz]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1993. – 78 s.
Sygn. CzytR 215492; WypRz 215493

6. Dziecko w świecie emocji literackich / Joanna Papuzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1996. –
110 s.
Sygn. CzytR 219214

7. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2011. – 219 s.
Sygn. CzytR 239050

8. Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką / Joanna Papuzińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – 191 s.
Sygn. CzytR 207411; WypRz 2017412, WypRz 207413

9. Książka w wychowaniu przedszkolnym / Halina Mystkowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. – 157 s.
Sygn. CzytR 74123; WypRz 74391, WypRz 74392, WypRz 74393

10. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 117 s.
Sygn. CzytR 236631; WypRz 236911

11. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 142 s.
Sygn. CzytR 244043; WypRz 244044

12. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 156 s.
Sygn. CzytR 239721; WypRz 239722

13. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 85 s.
Sygn. CzytR 241959; WypRz 242369

14. Ocalone królestwo : twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji : sztambuch przyjaciół profesor Joanny Papuzińskiej / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. – 398 s.
Sygn. CzytR 233540

15. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 164 s.
Sygn. CzytR 239117; WypRz 239118, WypRz 242367

16. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi ; tł. Stefan Tuszyński. - Kraków : "Bratni Zew", 2011. – 53 s.
Sygn. CzytR 237486; WypRz 237487

17. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – 122 s.
Sygn. CzytR 236915; WypRz 236916, WypRz 244599, WypRz 244600

18. Sześciolatek w bibliotece / Anna Dobraczyńska. - Warszawa : "Raabe", 2012. –
32 s. Sygn. CzytR 241983

19. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. – 215 s.
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613

 

20. Warto mieć w bibliotece : książki dla dzieci 2010-2013 : katalog / Grażyna Lewandowicz-Nosal [i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Oświęcim : Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego. Galeria Książki, 2014. –

202 s. Sygn. CzytR 243203; WypRz 243205, WypRz 243206

21. Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : "Media Rodzina", 2015. –  311 s.
Sygn. CzytR 244593; WypRz 244594, WypRz  244907

22. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : "Maternus Media", 2007. – 162 s.
Sygn. CzytR 236423; WypRz 232039

23. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010. – 320 s.
Sygn. CzytR 235940; WypRz 235786

24. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2007. – 223 s.
Sygn. CzytR 230920; WypRz  230921

 

Artykuły:

25. "ABECADŁO" - biblioteka dla najmłodszych czytelników / Ewa Romejko //Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, dod. Przedszkolak w Bibliotece, s. 9-11

26. Ankieta dla nauczycieli - działania przedszkola w zakresie upowszechniania czytelnictwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 32-33

27. Ankieta dla rodziców badająca rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i rodziców // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 29

28. Arkusz diagnostyczny do badania zainteresowań czytelniczych dziecka czteroletniego // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 29

29. Arkusz diagnostyczny do badania zainteresowań czytelniczych dziecka pięcioletniego // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 30

30. Arkusz diagnostyczny do badania zainteresowań czytelniczych dziecka trzyletniego // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 28

31. Arkusz pomocy w zgromadzeniu podstawowej literatury dla dzieci w przedszkolu według "złotej listy książek do czytania dzieciom" opracowanej przez fundację ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom" // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 36-37

32. Bal książkowych postaci / Agnieszka Sawicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, s. 30-32

33. Biblioteka - dobre miejsce / Iwona Pietrucha // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 68-69

34. Bujną wyobraźnię mamy, więc do baśniowych krain wyruszamy : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na kwiecień // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 56-61

35. Chciałbym uzależnić dzieci od czytania / Grzegorz Kasdepke ; rozm. przepr. Wirginia Borodzicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 20-25

36. Czy sześciolatki znają baśnie i legendy / Małgorzata Centner-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 328-333

37. Czy warto czytać dzieciom? / Danuta Doskocz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 56-58

38. Czytać dzieciom codziennie - przyjemny obowiązek / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 44-46

39. "Drzewo marzeń" : scenariusz zajęć dla 5-latków wykorzystujący wiersz Juliana Tuwima pt. „Dyzio marzyciel” / Kamila Jakubczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 42-43

40. Dziecko jako odbiorca tekstu literackiego / Edyta Manasterska-Wiącek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 12-18

41. Jak zachęcam dzieci do czytania / Stefania Małgorzata Stysiak  // Wychowanie

w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 25-27

 

42. Językowy obraz świata dziecka / Grzegorz Leszczyński // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 580-583

43. Kiedy będziemy czytać? : wprowadzenie dziecka w świat literatury / Anna Szyszka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 11, s. 55-58

44. Koło Małych Przyjaciół Książek / Renata Sikora // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 67-69

45. Książka popularnonaukowa dla najmłodszych w kręgu zainteresowań współczesnego przedszkolaka : rekonesans badawczy / Jolanta Olkusz // W: Współczesne trendy edukacji / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej, Anny Malec. Opole : Uniwersytet Opolski, 2015. - S. 85-96

Sygn. CzytR 245009

 

46. Książki wśród dzieci w wieku 4 lat : podsumowanie wyników ankiety / Joanna Prokop // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 2, s. 13-16

47. Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym / Agata Arkabus, Anna Plusa // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, dod. Przedszkolak w Bibliotece,

s. 2-6

 

48. Kształtujemy małych czytelników / Anna Gorczak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 74-77

49. Licealiści czytają przedszkolakom / Paulina Pacyna-Dawid // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 18-20

50. Lubię słuchać opowiadań, wierszy i bajek. Interesuję się książką : rozwijanie zainteresowań czytelniczych / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 21-25

51.  Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować / Anna Fatek, Anna Kaczorowska // Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2016, nr 5, s. 33

52. O potrzebach czytelniczych sześciolatków / Joanna Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17

53. Opowieści z kubka i inne ciekawe pomysły pracy z książką / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 40-46

54. Po nitce do kłębka : o kształceniu pasji czytelniczej / Bożena Itoya // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 52-55

55. Poczytaj mi, mamo! : o potrzebie czytania dzieciom / Anna Klas-Markiewicz // W: Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / red. nauk. Zbigniew Ostrach. - Kraków : "Impuls", 2016. - S. 101-114

Sygn. CzytR 245099

 

56. Podążajmy za dziećmi / Agnieszka Carrasco-Żylicz ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 2, s. 10-12

57. Pokochać książki / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59

58. Preferencje czytelnicze najmłodszych / Emilia Całczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 10-13

59. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar-Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12

60. Tekst literacki w kreatywnym odbiorze sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 5-10

61. W jaki sposób zainteresować przedszkolaka książką? / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 3, s. 6-12

62. W Kubusiowie - Puchatkowie : scenariusz zajęć przedszkolnych / Agnieszka Pejkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 7-8, s. 59-63

63. Wpływ literatury dziecięcej na rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym : szkic teoretyczny / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 1, s. 299-317

64. Wprowadzenie dziecka w świat literatury / Aneta Jegier, Beata Szurowska // W: Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym. / red. nauk. Aneta Jegier. Warszawa : "Difin", 2016. - S. 93-107

Sygn. CzytR 244851; WypRz 244950

 

65. Wychowanie przez czytanie/ Irena Koźmińska; rozm. przepr. Dominika Stefanowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 7, s. 14-18

66. Z książką za pan brat : jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci? / Ewelina Śliwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s. 62-64

67. Zabawa z Basią i... / Agnieszka Gniado // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 12, s. 39-40

68. Zabawy literackie w bibliotece / Joanna Polaszczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 36

69. Zabawy słowem dzieci pięcioletnich inspirowane ilustracjami różnych twórców do wiersza J. Tuwima "Okulary" / Elżbieta Szefler // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 171-186

70. Zabawy z tekstem literackim / Marzena Siejak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 38-42

71. Zainteresowania sześciolatków książką / Małgorzata Centner-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 77-81

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione powyżej są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Netografia:

72. Czytanie wrażeniowe : innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Swędrowska // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. – 2014, nr 2, s. 104-108

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/4508-trendy-2-2014

73. Książki dla przedszkolaków / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 2, s. 39-44

http://www.ore.edu.pl/trendy-2/4512-trendy-2-2013

 

Rzeszów, 01.09.2016 r.                                                     oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska