Ocenianie szkolne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Kordybacha

Ocenianie szkolne

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 – 2009


DRUKI ZWARTE:

 

 1. Jak oceniać, aby uczyć? / Paul Black [i in. ; przekł. Joanna Dutkiewicz]. - Warszawa : "Civitas" : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006
  WP   94372
 2. Jak oceniać i uczyć samooceny? / Klemens Stróżyński, Elżbieta Stawiarska, Marzena Zmysłowska. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000
  CzP   37.091
 3. Jak oceniać ucznia? : teoria i praktyka / Wojciech Walczak. - Łódź : "Galaktyka", cop. 2001
  WP   87969,  CzP   37.091
 4. Ocenianie kształtujące : doskonalenie kształcenia w szkole średniej / [oprac, red. Joanna Gospodarczyk]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, cop. 2006
  WP   97200, WP   97201
 5. Ocenianie kształtujące lekarstwem na problemy edukacji / Wojciech Turewicz // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 7, s. 40-42
 6. Ocenianie kształtujące w praktyce : z przykładami z kursu internetowego "Akademii Szkoły Uczącej Się" / Danuta Sterna. - Warszawa : "Civitas" : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006
  CzP   371.3
 7. Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Superstudium Magdalena Przetacznik, 2000
  CzP   37.091
 8. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Żmijewska. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002
  CzP   373.3.046-021.64
 9. Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
  CzP   37.091
 10. Ocenianie szkolne dzisiaj : poradnik dla nauczycieli / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003
  CzP   37.091
 11. Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela / Kazimierz Ostrowski. - Toruń : "Akapit", 2008
  WP   98767
 12. Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia / Iwona Kopaczyńska ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2004
  WP   89473, WP   92135
 13. Punktem w ucznia / Bożena Pasiewicz //  Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 19
 14. Szansa na sukces egzaminacyjny : ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum / Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001
   CzP   37.091
 15. Szkolny system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Jerzy Chodnicki [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
  CzP   37.091
 16. Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego : IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Diagnostyka edukacyjna", 28-30 maja 2001 w Krakowie / pod red. Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel. - Kraków : "Pandit", 2001
  WP   87886
 17. Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela : XIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Opole, 26-28 września 2008 r. / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigel. - Kraków : Grupa Tomami : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2008
  WP   100312

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Aby chciało się chcieć ... / Ewa Gruszczyńska - Barańska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 17-20
 2. Aspekty oceny szkolnej / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 37-39
 3. Czy nadciąga burza w ocenianiu? / Julian Piotr Sawiński //  Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 15-22
 4. Czy ocena opisowa w klasach I-III spełnia oczekiwania nauczycieli / Anna Szczepańska, Mariola Orchel // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 27-29
 5. Czy ocenianie kształtujące się opłaca? / Danuta Sterna //  Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 33 – 44
 6. Diagnoza osiągnięć - sposób na szkołę bez stopni / Grażyna Szczodry // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 3-5
 7. Dialogiczny proces oceniania / Katarzyna Koziatek // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s.38-40
 8. Dlaczego ocenianie kształtujące? / Jecek Strzemeczny //  Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 15-18
 9. Droga przez punkty, czyli o ocenianiu w zreformowanej szkole / Elżbieta Zakszewska // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 5, s. 19-21
 10. Dylematy oceniania / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 1, s. 31-41
 11. Dzienniczki uczniowskie / Maria Janukowicz //  Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 18 - 23
 12. Dzienniczki uczniowskie (część druga) / Maria Janukowicz //  Edukacja i Dialog. - 2008, nr 6, s. 22 - 26
 13. Egzaminy zewnętrzne / Leokadia Ewa Wojciechowska // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 21-22
 14. Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 21-23
 15. Funkcje oceny szkolnej / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7-8, s. 23-25
 16. Głos w dyskusji o ocenianiu / Lidia Konieczna-Mazur // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. 23-24
 17. Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu (część I) / Zofia Pomirska //  Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 44-55. - Bibliografia
 18. Jak monitorować postępy w uczeniu się i rozwoju uczniów? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 25-31
 19. Jak oceniać, by wspierać ucznia? / Zofia Lisiecka // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 18-23
 20. Jaki jest cel oceniania ? / Jan Czechowski //  Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 34-36
 21. Jeszcze o ocenianiu kształtującym / Beata Fiszer //  Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 53 - 62
 22. Kompetencje nauczyciela a ocenianie / Danuta Moroz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 5, s. 51-53
 23. Komunikacja w procesie oceniania / Klemens Stróżyński // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 5-6
 24. Kształtująca ocena oceniania kształtującego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 61 - 64
  [Efektywność oceniania kształtującego w szkole. Poszczególne elementy, które skaładają się na tę formę oceniania]
 25. Ku edukacji owocującej / Michał J. Kawecki //  Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 21 – 23
 26. Modele oceniania ucznia / Krzysztof Zajdel //  Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 31-33
 27. Moje refleksje na temat kryteriów ocen i w ogóle oceniania w szkole / Bożena Węglowicz // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 13-14
 28. Monolog i dialog pedagogiczny / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 10-14
 29. Najpospolitsze błędy w ocenianiu uczniów / Halina Czajkowska - Kilianek, Józef Klilianek // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 19–23
 30. Nie – dla kryteriów ocen na poszczególne stopnie z przedmiotów / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 15-18
 31. Niedoceniona moc oceniania / Przemysław Bąbel //  Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 21-30
 32. O modzie na ocenianie kształtujące... / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 1, s. 78-87
 33. O motywowaniu punktami /  Przemysław Bąbel //  Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 99-106
  [Punktowe systemy oceniania wiedzy i zachowania]
 34. O ocenianiu w szkole / Andrzej Matynia // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 26-28
  [O roli oceny w procesie edukacji, określeniu wymagań na oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów, tworzeniu przedmiotowego systemu oceniania]
 35. O systemie oceniania w szkołach z programem międzynarodowym / Agata Wójtowicz // Polonistyka. - 2005, nr 7, s. 27-32
  [Wypowiedź podważająca zasadność nowego oceniania wg tzw. "klucza" na wszystkich poziomach szkolnych.]
 36. O sztuce motywowania / Danuta Macieja // Nauczanie Początkowe. - 2002-2003, nr 2, s. 7-16
 37. Ocena oceniania / Grażyna Gurud // Nowa Szkoła . - 2007, nr 7, s. 15-21
 38. Ocena - ocenianie / Klemens Stróżyński // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 9-15
 39. Ocena pracy ucznia: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2001 / Iwona Bartczak // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 25
 40. Ocenianie cząstkowe (noty) / Kazimierz Pietraszko //  Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 25-26
 41. Ocenianie - dylematy i wątpliwości / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 15-16
 42. Ocenianie i technologia informacyjna / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 3, s. 77–90
 43. Ocenianie inne niż wszystkie / Danuta Sterna //  Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 13-20
 44. Ocenianie jako akt komunikacji / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 225-229
 45. Ocenianie jako wspieranie pożądanego rozwoju uczniów / Małgorzata Ostrowska //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s. 20-23
 46. Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 22-23
 47. Ocenianie kształtujące jako styl nauczania / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 95-99
 48. Ocenianie kształtujące - od refleksji do praktyki / Małgorzata Gryń - Chlebicka //  Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 88 - 98
 49. Ocenianie kształtujące pomaga zmieniać szkołę / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45
 50. Ocenianie kształtujące ...  świadomość / Katarzyna Kamińska - Holc //  Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 45-50
 51. Ocenianie kształtuje ofertę edukacyjną / Joanna Kozłowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 15-20
 52. Ocenianie nie jest nauką łatwą ani małą / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 75-83
 53. Ocenianie opisowe w opinii rodziców / Alicja Reducha //  Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 55-57
 54. Ocenianie szkolne a wychowanie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 42-43
 55. Ocenianie uczniów / Ewa Tankiewicz // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 607-611
 56. Ocenianie w edukacji / Michał Józef Kawecki //  Lider. - 2008, nr 2, s. 20
 57. Ocenianie w szkole / Danuta Czarnecka //  Remedium. - 2005, nr 2, s. 13
 58. Ocenianie wzmacniające //  Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47 - 63
 59. Oceńmy ocenianie / Jerzy Janowicz // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 16-18 
 60. Opinie uczniów klas czwartych dotyczące oceny opisowej i stopniowej / Joanna Szymańska //  Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 57
 61. Pedagogiczny sens oceniania cz.1-3 / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4-6
 62. Porażkę zamienić w sukces / Ewa Brodacka-Adamowicz // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 37-41
 63. Powinności oceniających / Maria Groenwald // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 13-18
 64. Psychologiczne skutki oceniania / Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe. - 2002-2003, nr 4, s. 7-12
 65. Punktowy system oceny zachowania uczniów - strzał w dziesiątkę / Bożena Karasińska //  Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 26-27
 66. Refleksje na temat oceny opisowej / Teresa Spychalska, Jolanta Stryjska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 57-58
 67. Refleksje nad oceną opisową / Teresa Spychalska, Jolanta Stryjska // Nowe w Szkole. - 2000-2001, nr 7, s. 9, 10
 68. Refleksje o ocenianiu / Maria Kalinowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 8-10
 69. Relacja z III Zjazdu Akademii Zarządzania : (Wszystko o ocenianiu) / Maria Kotowska //  Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, wkładka s. VIII-IX
 70. Rozwijanie motywacji wewnętrznej / Anna Przychodzeń // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 6-8
 71. Samoocena pracy nauczyciela w aspekcie przedmiotowego systemu oceniania / Krystyna Sowa // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 25-27
 72. Stawiać stopnie czy oceniać? / Jerzy Nowacki // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7-8, s. 8-10
 73. Subiektywizm oceniania, czyli...nauczyciel też człowiek / Dorota Turska //  Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 3 - 11
 74. System oceniania a nie regulamin oceniania / Anna Michalak, Beata Wrońska // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 1, s. 19-22
 75. Szanuj ucznia swego i oceniaj sprawiedliwie / Bożena Potocka, Ewa Borkowska ; rozm. przepr. Jolanta Białek //  Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 3-12
 76. Szkolne przygotowywanie uczniów do egzaminu / Zofia Lisiecka, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2001, nr 5, s. 19-24
 77. Szkoła wobec oceniania / Przemysław Kluge // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 31–33
 78. Uczyć i oceniać czy oceniając, uczyć ? /  Stanisław Jakubowicz [i in.]. - Bibliogr.  //  Edukacja. - 2009, nr 1, s. 111-117
 79. Wymagania a stopnie szkolne / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 35–38
 80. Wzmacnianie motywacji uczniów / Ewa Stojak - Ślęczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 31-33
 81. Zasady oceniania w szkole / Ewa Kozak //  Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 54-61
 82. Znane czy nieznane, czyli moda na ocenianie kształtujące... / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 80 – 84
 83. Znane czy nieznane, czyli o modzie na ocenianie kształtujące... / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 78 – 82

Autor: Agnieszka Kordybacha