Biblioteki cyfrowe

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

BIBLIOTEKI CYFROWE

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych, artykułów z czasopism oraz dokumentów elektronicznych za lata 2000 - 2011

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007
  Tarnobrzeg   TG   90809
  Krosno   M   121629
 1. Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009
  Tarnobrzeg   TCz   96366
  Krosno   Cz   126952
 1. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki / Jurand B. Czermiński. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002
  Tarnobrzeg   TG   83522
 1. Digitalizacja a rynek mediów w Polsce / red. Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
  Krosno   M   124483
 1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa 3-4 czerwca 2005 r / [red. Elżbieta Stefańczyk]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006
  Krosno   M   119363
 1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : teoria i praktyka / Aleksander Trembowiecki. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006
  Rzeszów   WypRz   230661
  Rzeszów   CzytR   230660
  Krosno   M   120777
 1. Digitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Małgorzata Kowalska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007
  Przemyśl   CzP   02
  Krosno   M   121630
 1. Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 22-24 listopada 2006 r / [red. tomu Elżbieta Górska]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007
  Krosno   M   121632
 1. Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
  Przemyśl WP   101453

Wydawnictwa ciągłe

 1. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - jak to zrobiliśmy / Danuta Sroka //  Bibliotekarz. - 2009, nr 7-8, s. 27 - 29
 1. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - klaser dobrych praktyk / Danuta Sroka //  Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 3 – 5
 1. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - sprzęt i oprogramowanie, jego techniczne plusy i minusy / Sławomir Żabicki //  Bibliotekarz. - 2009, nr 7-8, s. 30 – 32
 1. "Bibliografia w erze cyfrowej" : VI Ogólnopolska Narada Bibliografów (Warszawa, 23-24 października 2008 r.) / Przegląd Biblioteczny. R. 77, z. 1 (2009), s. [90]-94

 1. Biblioteka cyfrowa czy papierowa? / Jacek Gajkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 21-22

 1. Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. 2006, [nr] 10, s. 7-11

 1. Biblioteka Narodowa w dobie technologii cyfrowej /Tomasz Makowski // Poradnik Bibliotekarza. 2008, [nr] 9, s. 13-17

 1. Biblioteki cyfrowe - prezentacja przykładowa, ale nie wzorcowa / Renata Wójtowicz //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 11 – 13
 1. Biblioteki cyfrowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 / Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 29
 1. Biblioteki cyfrowe w Polsce / Katarzyna Ślaska, Joanna Cicha //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 3, s. 8 – 11
 1. Biblioteki w europejskiej perspektywie / J. Madsen // Bibliotekarz. - 2006, nr 9, s. 2-5

 1. Biblioteki wirtualne : zestawienie bibligraficzne w wyborze za lata 2005 - 2010 / Anita Bałas // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, 41 - 42

 1. Cyberszpargały / M. Górny // Polityka. -  2007, nr 32/33, s. 114-115

 1. Cyfrowa nauka – cyfrowe publikacje – cyfrowe biblioteki / Marek Nahotko // Przegląd Biblioteczny. – 2007, z.1, s. 2-28

 1. Cyfrowa ochrona dorobku dokumentalnego ludzkości w programach i wytycznych Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, IFLA i UNESCO / / Małgorzata Kowalska // Przegląd Biblioteczny. R. 73, z. 2 (2005), s. [186]-200

 1. Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji / Piotr Gawrysiak // Przegląd Biblioteczny. R. 76, z. 4 (2008), s. [652]-661

 1. Cyfrowe książki i biblioteki - próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku / Anna Durska // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 29-43

 1. Cyfrowy warsztat pracy bibliotekarza / Aneta Drabek //  Bibliotekarz. - 2008, nr 7-8, s. 3 – 8
 1. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego : (warsztaty polsko - włoskie) / Maria Wojciechowicz //  Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, s. 21 – 22
 1. Digitalizacja w bibliotekach : problemy, szanse, zagrożenia / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 5, s.3-7

 1. Digitalizacja w szczecińskich bibliotekach : jest, czy jej nie ma? / Barbara Cendrowska // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 4, s. 15-17

 1. Digitalizacja zasobów bibliotek polskich w świetle wyników badań ankietowych / Małgorzata Kowalska // Przegląd Biblioteczny. – 2006 z. 3 s. 336-350

 1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - ujęcie teoretyczne / Aleksander Trembowiecki //  Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 2, s. 3 – 9
 1. Digitalizacja zbiorów w bibliotekach publicznych : (stan na koniec 2005 r.) / Małgorzata Kowalska // Bibliotekarz. – 2006, nr 12, s.8-12

 1. DOI jako standard dokumentów elektronicznych i jego wykorzystanie przez Cross Ref , Stowarzyszenie Wydawców / Bibliotekarz. - 2007, [nr] 7/8, s. 21-23

 1. Dokument elektroniczny / Violetta Frankowska // Bibliotekarz. - 2004, [nr] 5, s. 14-16

 1. Dokumenty elektroniczne w systemie APIN / Irena Rzońca // Bibliotekarz. 2000, nr 3, s. 2-7

 1. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - kolekcje, technika i organizacja pracy / Anna Wałek // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 16-28

 1. Dostęp do elektronicznych nośników materiałów ikonograficznych i fonograficznych / Lucjan Biliński //  Bibliotekarz. - 2009, nr 9, s. 30- 31
 1. Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho //  Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 3 – 7
 1. Doświadczenia poznańskie w budowaniu biblioteki cyfrowej na przykładzie prac Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk / Przegląd Biblioteczny. R. 76, z. 1 (2008), s. [79]-85

 1. Dublin Core, czyli metadane w nowej formie / Agnieszka Filipek // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 2006, nr 2, s.50-58

 1. 12 [Dwanaście] kryteriów jakościowych dla przedsięwzięć digitalizacyjnych / Henryk Hollender //Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1 s.16-17

 1. Dzieła osierocone. Palące problemy, propozycje rozwiązań / Barbara Szczepańska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 7 – 10
 1. E-biblioteki w kształceniu polonistycznym / Dorota Katarzyna Holajda // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 20-25

 1. eContent, czyli o organizacji informacji i wyszukiwaniu w bibliotece cyfrowej / Jadwiga Woźniak-Kasperek // Zagadnienia Informacji Naukowej. -  2008, nr 2, s. 50-58.

 1. Elektroniczna Biblioteka Czasopism w Niemczech /Aleksandra Wiśniewska // Bibliotekarz. - 2004, [nr] 5, s. 7-10.

 1. Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa / Iwona Zbroszczyk //  Bibliotekarz. - 2008, nr 7-8, s. 11 - 13
 1. Europejska biblioteka cyfrowa / Barbara Szczepańska // Poradnik Bibliotekarza. –2006, nr 9, s.16-17

 1. Europejskie strategie wspierające rozwój i upowszechnianie literatury / Małgorzata Stasiak – Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007 nr 2 s. 32-44

 1. Fotografie w zbiorach cyfrowych : problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie biblioteki cyfrowej Politechniki Warszawskiej / Maria Miller // Przegląd Biblioteczny. R. 77, z. 2 (2009), s. [201]-218

 1. Francuska biblioteka wirtualna / Iwona Malasińska // Języki Obce w Szkole. 2003, [nr] 2, s. 70-71

 1. Impresje na temat hybrydyzacji usług bibliotek publicznych w Polsce / Artur Paszko // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 10, s. 2-6

 1. Inicjatywy w zakresie "Biblioteki 2.0" / Dominika Stępniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 10 - 13

 1. Internetowe biblioteki dziecięce / Jolanta Mikołajczyk // Poradnik Bibliotekarza. 2004, [nr] 2, s. 8-10

 1. Interpelacja poselska w sprawie bibliotek cyfrowych i rozszerzaniu ich oferty tytułowej / Lucjan Biliński //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 17 – 19
 1. Komputer zamiast biblioteki? / Robert Judek //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7-8, s. 25-26
 1. Koordynacja digitalizacji w Europie / Maria Śliwińska // Przegląd Biblioteczny. – 2005 nr 4 s. 451-465

 1. Książka w Internecie - biblioteki cyfrowe i nie tylko / Jacek Włodarski //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6,s. 25 – 28
 1. Książka w sieci / Łukasz Ratajczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2003 nr 1 s. 30-31
 1. Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej / Tomasz Chodowiec // Meritum. - 2008, nr 2, s. 15-21
 1. Ku bibliotece cyfrowej - dwadzieścia lat doświadczeń w komputeryzacji Książnicy Pomorskiej / Lilia Marcinkiewicz //  Bibliotekarz. - 2007, nr 7-8, s. 7 – 11
 1. Ku bibliotece wirtualnej / Iwona Zbroszczyk //  Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s. 7 – 10
 1. Lektury w wersji cyfrowej - oferta dla uczniów / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s. 16 - 17

 1. Library 2.0 – Rewolucja i przełom, czyli kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa ? / Bożena Jaskowska, Adam Dudczak// Przegląd Biblioteczny. – 2007, z.3, s. 354- 365

 1. Literatura w polskich bibliotekach cyfrowych : przegląd serwisów / Małgorzata Kowalska //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 15 – 16
 1. Metadane – sposób na uporządkowanie Internetu / Marek Nahotko // Bibliotekarz. – 2000, nr 7-8, s. 11-17

 1. Metadane w Polsce na tle inicjatyw zagranicznych / A. Ajdukiewicz – Tarkowska // Zagadnienia Informacji Naukowej. -  2008, nr 1, s. 59-84

 1. Międzynarodowa Biblioteka Cyfrowa dla Dzieci / Anna Gularska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, s. 5 - 7

 1. Od książki tradycyjnej do cyfrowej / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum . – 2004/2005 nr 3 s. 62-70

 1. Od rękopisu do platformy eContent / Piotr Trafiłowski // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 44-49

 1. Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0 / Danuta Ostrowska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 3, s. 10 – 13
 1. Open Access i biblioteki / B. Bednarek-Michalska // Bibliotekarz. - 2006, nr 7/8, s. 7-12

 1. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach polskich uczelni wyższych / Karina Nabiałczyk // Przegląd Biblioteczny. – 2007, z. 2, s. 221-232

 1. PBL w internecie / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 37 - 39

 1. Polityka digitalizacji dóbr kultury - konferencja prasowa w Bibliotece Narodowej / Marzena Przybysz //  Bibliotekarz. - 2009, nr 12, s. 21 – 22
 1. Pomiędzy drukiem a digitalizacją / Jacek Wojciechowski // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 3 - 7

 1. Pozory mylą / Juliusz Wasilewski //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 1
 1. Praktyczne zastosowanie oprogramowania dLibra w bibliotekach cyfrowych / Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2007, nr 2, s. 95-[97]

 1. Prawne aspekty digitalizacji zbiorów bibliotek / Rafał Galat // Bibliotekarz. - 2011, nr 2, s. 33 - 34

 1. Prawo autorskie a udostępnianie książek naukowych i dydaktycznych / Lucjan Biliński //  Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 9 – 12
 1. Produkcja książki współczesnej a cyfrowe systemy gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji / Janusz Sowiński // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 3, s. 243-249

 1. Program ochrony starodruków – digitalizacja inkunabułów i postinkunabułów          w WiMBP w Zielonej Górze / Alicja Lipińska // Bibliotekarz. – 2005, nr 2, s.28-31

 1. Projekt i serwis Biblioteki Europejskiej (The European Library - TEL) / Sylwia Ziółkowska // Zagadnienia Informacji Naukowej. 2008, nr 2, s. 3-15.

 1. Przepisy blokują rozwój bibliotek cyfrowych / Adam Makosz // Gazeta Prawna. – 2008, nr 20, s. 18

 1. Repozytoria i Open Access, czyli swobodny dostęp do wiedzy / Anna Kleiber // Bibliotekarz. - 2007, nr 9, s. 2 - 6

 1. Rozproszony system bibliotek cyfrowych w Polsce - doświadczenia i wyzwania na przyszłość / Jolanta Mazurek //  Bibliotekarz. - 2007, nr 10, s. 2 – 5
 1. Skarby w szufladzie : Internet jako narzędzie propagowania historii i tradycji narodowej na forum międzynarodowym / Adam Nowak // Bibliotekarz. – 2007, nr 12, s.16-19

 1. Sprawy bibliotek w świetle interpelacji i zapytań poselskich / Jan Wołosz //  Bibliotekarz. - 2008, nr 11, s. 18 – 21
 1. Trudno tworzyć wirtualne biblioteki / Michał Kosiarski // Rzeczpospolita. – 2006, nr 16, s. 2
 1. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa / Danuta Balcerowicz // Bibliotekarz. - 2007, [nr] 5, s.16

 1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa / Mirosław Górny // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 7/8, s. 6-9

 1. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa / Renata Szkoła // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 4, s. 22-23

 1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb //  Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 26, 29
 1. Wyszukiwanie informacji w Kujawsko – Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho // Bibliotekarz. – 2006, nr 2, s.2-5

 1. Zaproszenie do biblioteki cyfrowej / Wiesław Przybyła //  Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 89 – 95
 1. Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repetytoriach europejskich : zagadnienia prawno autorskie / Barbara Szczepańska // Przegląd Biblioteczny. – 2007 z. 2 s. 193

 1. Zbiory WiMBP w Bydgoszczy w Kujawsko - Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho, Alina Walunkiweicz //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 10 – 13 
 1. Zmiany w udostępnianiu zbiorów w bibliotekach naukowych / Urszula Knop //  Bibliotekarz. - 2008, nr 2, s. 10 – 14

 

Dokumenty elektroniczne

 1. LEWANDOWSKA Agnieszka, Mazurek Cezary, Werla Marcin: Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER - Dostęp do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku: W: EBIB Materiały konferencyjne nr 18. [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/lewandowska_mazurek_werla.php
 1. NAHOTKO Marek: Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek W: Konspekt, 2004 nr 19 [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/nahotko.html
 1. NAHOTKO Marek: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych. W: Biuletyn EBIB, 2006 nr 4 [online].[dostęp : 4.05.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://ebib.info/2006/74/nahotko.php
 1. STANISŁAWSKA-KLOC Sybilla: Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna. W: EBIB, 2005 nr 9. [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/stanislawska-kloc.php
 1. MATYASZCZYK Grażyna: Miejsce biblioteki w Second Life, nowej wirtualnej rzeczywistości. W: Biuletyn EBIB, 2007, nr 7 [dostęp: 5 grudnia 2007].
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/2007/88/a.php?matyjaszczyk
 1. MURZYNOWSKA Danuta, Potęga Joanna: Nie tylko biblioteka cyfrowa. Rzecz o bibliotecznych wystawach wirtualnych. W: Biuletyn EBIB, 2006 nr 11. [online].[dostęp: 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/2006/81/a.php?murzynowska_potega
 1. PIOTROWICZ Grażyna: Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź (Poland), 19-21 June 2006. [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://eprints.rclis.org/8992/
 1. ŚLASKA Katarzyna: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. W:  Biuletyn EBIB, 2006, nr 11 [dostęp : 6 grudnia 2007]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/2006/81/a.php?slaska_potega

 

Autor: Agnieszka Kordybacha