Edukacja przyrodnicza

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

EDUKACJA PRZYRODNICZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zestawione materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

Druki zwarte:

 1. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Stawińskiego przy współpr. Alicji Walosik ; [aut.] Wiesław Stawiński [i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 2. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska : przewodnik dydaktyczny / Ewa Fleszar. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2006
 3. Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Lesie Arkońskim : Puszcza Wkrzańska / Ewa Fleszar. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005
 4. Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2000
 5. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Baińska [i in.]. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013
 6. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej. Z. 1, Nauczanie przyrody - po roku doświadczeń / red. Ewa Arciszewska [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Centrum Edukacji Nauczycielskiej, 2000
 7. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka / koordynator prac Ewa Bartnik. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009
 8. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów / Alina Budniak. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2014
 9. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
 10. Makrokosmos - podniebny taniec : ptaki ponad podziałami : przewodnik edukacyjny / Konrad Bajer [i in.] ; red. Anna Kalinowska. - Warszawa : Kino Świat, 2002
 11. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nauczaniu przyrody / red. Wojciech Książek ; oprac. Bogumiła Hiszpańska [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.
 12. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. - Warszawa : "Żak", 2011
 13. Podróże przyrodnicze : poradnik dla nauczyciela klasy IV / Halina Kostecka-Bernacka [et al.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001
 14. Powietrze : żywioły w przedszkolu / Gisela Walter ; tł. [z niem.] Edyta Panek ; il. Hans-Dieter Sumpf - Kielce : "Jedność", 2004
 15. Poznajemy tajemnice przyrody : poradnik dla nauczycieli przyrody / Agata Szpilska [i in.]. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000
 16. Przewodnik metodyczny do przyrody : szkoła podstawowa 6 / Maria Augustyniak, Michał Augustyniak. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 2001
 17. Przyroda 4 : przewodnik metodyczny do nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej / Edward Dudek, Elżbieta Szedzianis, Krystyna Tryl. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne "Wiking", 2000
 18. Przyroda 5 : człowiek w środowisku : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Stefania Elbanowska, Elwira Szylarska-Kowalska, Jadwiga Tomalkiewicz. - Warszawa : "Juka", 2000
 19. Przyroda 5 : przewodnik metodyczny do nauczania przyrody w klasie piątej szkoły podstawowej / Edward Dudek, Elżbieta Szedzianis, Krystyna Tryl. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne "Wiking", 2000
 20. Przyroda : program nauczania przyrody w klasach 4-6 [w zreformowanej szkole podstawowej] / Mirosław Mularczyk, Jacek Semaniak, Dorota Tomaszewska. - Kielce : "MAC", 2000
 21. Przyroda, badania, język : przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych / red. Stanisław Dylak. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1997
 22. Przyroda w klasie czwartej : scenariusze lekcji : praca zbiorowa / pod red. Wandy Chrzanowskiej-Szwarc. - Warszawa : "Nowa Era", 2003
 23. Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej : poradnik metodyczny / Jolanta Golanko, Grażyna Skirmuntt, Urszula Poziomek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
 24. Przyroda wokół nas : nauczanie przyrody w klasie IV szkoły podstawowej : przewodnik dla nauczycieli / Eleonora Bobrzyńska [et.al.]. - Krzeszowice : "Kubajak", 1999
 25. Przyroda wokół nas : nauczanie przyrody w klasie V szkoły podstawowej : przewodnik dla nauczycieli / Eleonora Bobrzyńska , Wiesław Stawiński , Alicja Walosik. - Krzeszowice : "Kubajak", 2000
 26. Przyroda wokół nas : podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej / Eleonora Bobrzyńska, Wiesław Stawiński, Alicja Walosik. - Wyd. 2 popr. - Krzeszowice : "Kubajak", 2000
 27. Przyroda wokół nas : podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej / Eleonora Bobrzyńska, Wiesław Stawiński, Alicja Walosik. - Krzeszowice : "Kubajak", 2000
 28. Ptaki drapieżne : scenariusze zajęć lekcyjnych / aut. tekstu Dariusz Anderwald [i in.] ; red. Anna Rodziewicz ; rys. Piotr Kwiatkowski, Tadeusz Markos. - Olsztyn : Komitet Ochrony Orłów, 2002
 29. Ścieżka przyrodnicza "Bukowe Berdo" : przewodnik / Anna Kucharzyk [i in.]. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego ; Kraków : "Impuls", 2004
 30. Ścieżka przyrodnicza "Połonina Caryńska" : przewodnik / Stanisław Kucharzyk, Ryszard Prędki. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego ; Kraków : "Impuls", 2000
 31. Ścieżka przyrodnicza "Połonina Wetlińska" : przewodnik / Beata Szary [i in.]. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego ; Kraków : "Impuls", 2001
 32. Ścieżka przyrodnicza "Rozsypaniec-Krzemień" : przewodnik / Grażyna Holly, Barbara Winnicka, Tomasz Winnicki. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 2003
 33. Ścieżka przyrodnicza "Suche Rzeki - Smerek" : przewodnik / Tomasz Winnicki, Grażyna Holly. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 2002
 34. Ścieżka przyrodnicza "Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch" : przewodnik / Grażyna Holly, Beata Szary, Adam Szary. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego ; Kraków : "Impuls", 1999
 35. Ścieżka przyrodnicza "Ustrzyki Górne - Wołosate" : przewodnik / Barbara Ćwikowska, Cezary Ćwikowski. - Wyd. 2. - Ustrzyki Dolne ; Ustrzyki Górne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego ; Kraków : "Impuls", 1996
 36. Ścieżka przyrodnicza "Wielka Rawka" : przewodnik / Grażyna Holly, Beata Szary ; [tł. na ang. Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Marek Holly]. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 2002
 37. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Buczyna" w Górze Ropczyckiej / oprac. tekstu Mariusz Kazior, Benedykt Czapka. - Sedziszów Małopolski : Gmina Sędziszów Małopolski, 2007.
 38. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Bukowy Las" pod Narolem / tekst Elżbieta Pietrusiak. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1996.
 39. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Dolina Hołubli" : przewodnik / Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ; [tekst Joanna Kułaczek, Przemysław Kunysz, Ewa Zapałowska ; mapka Andrzej Macina]. - [S.l : s. n.], 1995
 40. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Kobyle Jezioro" w Hucie Złomy : przewodnik terenowy / [tekst Małgorzata Tarczyńska-Góra, Przemysław Kunysz, Maciej Sebastianka] ; Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Nadleśnictwo Narol. - Przemyśl : ZZPK ; Narol : Nadleśnictwo Narol, 2000
 41. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna po torfowisku "Winne-Podbukowina" / tekst Witold Maślanka ; przy współudziale Piotra Budzińskiego [i in.] ; rys. Witold Maślanka ; mapki Andrzej Macina ; Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1995
 42. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie "Krępak" w Korzeńcu : przewodnik terenowy / tekst Elżbieta Pietrasiuk, Przemysław Kunysz. - Przemyśl : Zespół Parków Krajobrazowych ; Bircza : Nadleśnictwo Bircza, 1997
 43. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Za Niwą" / Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu ; [tekst Małgorzata Tarczyńska-Góra i in.] - Przemyśl : Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych, 2004
 44. Ścieżka przyrodniczo-historyczna "W dolinie górnego Sanu" : przewodnik / Antoni Derwich. - Wyd. 3 popr. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 2005
 45. Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Wołosate - Tarnica" : przewodnik / Ryszard Prędki, Tomasz Winnicki. - Wyd. 2. - Ustrzyki Dolne : Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego ; Kraków : "Impuls", 1998
 46. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : "Impuls", 2008
 47. Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym : szanse i bariery / pod red. Krystyny Gąsiorek i Zbigniewa Nowaka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010
 48. Znaczenie i wykorzystanie ogrodu szkolnego w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego / Julian Piotr Sawiński ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Koszalinie. - Koszalin : Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Artykuły z czasopism:

 1. Analiza podstawy programowej kształcenia przyrodniczego na II, III i IV etapie kształcenia : korelacja między przedmiotami oraz między poziomami kształcenia w zakresie edukacji regionalnej / oprac. Małgorzata Podolak.// Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 10(34) grudzień, s. 30--31
 2. Badamy przyrodę : propozycja zajęć dla klasy III / Bogusław Mól.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 26-27
 3. Badanie wyników nauczania z przyrody / Ewa Kurek.// Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s.30-34
 4. Budowa i znaczenie lasu. Scenariusz zajęć terenowych dla klasy IV szkoły podstawowej / Anna Fiała.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 16-17
 5. Chronimy środowisko / Krystyna Mandecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 50-51
 6. Co piszczy w trawie : świat przyrody pod lupą// Świetlica w Szkole. - 2014, nr 2, s. 23-24
 7. Co to jest plan? Co to jest skala? / Wioleta Pancerz.// Biologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 172-173
 8. Cztery pory roku : scenariusz zajęć edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci 5-letnich / Selwana Szołek.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 145-147, bibliogr.
 9. Czy jesteśmy w puszczy? / Dominik Marszał.// Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 31-34
 10. Czy może istnieć świat bez pszczół? / Kamila Musiatowicz.// Przyroda Polska. - 2010, nr 5, s.6-7
 11. Czysty las. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych / Krystyna Małysiak, Barbara Mizia.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 40-44
 12. Doświadczenia przyrodnicze / Danuta Sowiar.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 44
 13. Doświadczenia w nauczaniu przyrody / Urszula Grygier.// Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 96-100
 14. Doświadczenia z jajkiem / Marta Ratajczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 24-25
 15. Dziecko strażnikiem przyrody / Maria Dobosz, Anna Kubasik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 28-29
 16. Edukacja przyrodnicza / Irmina Zioło.// Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 196-201
 17. Edukacja przyrodnicza : bibliografia metodyczna / Ewa Pyłka-Gutowska.// Meritum. - 2014, nr 1, s. 83-84
 18. Edukacja społeczno-przyrodnicza / Piotr Kowolik.// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.64-65
 19. Ekosystem łąki - scenariusz zajęć terenowych / Elżbieta Buchcic, Mirosława Parlak, Ilona Żeber-Dzikowska.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 1, s. 77-87
 20. Ekosystem miejscem życia / Aleksandra Lament.// Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 31-35
 21. Ekosystem wodny - scenariusz zajęć terenowych / Elżbieta Buchcic, Mirosława Parlak, Ilona Żeber-Dzikowska.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 1, s. 88-98
 22. Etyka a nauki przyrodnicze / Waldemar Reńda.// Fizyka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 40-45
 23. Fizyka w przyrodzie / Władysław Błasiak.// Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 25-28
 24. Gdzie jesteś, jesieni? : scenariusz zajęć dla trzy-, czterolatków / Urszula Pernal.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7-8, s. 82-84
 25. Gdzie rośnie cukier? : scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich / Natalia Łasocha.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 20-22
 26. Gdzie żyją dzikie zwierzęta ? / Bogusław Malańaski.// Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 36
 27. Geotropem bioróżnorodności - ku konsiliencji nauk przyrodniczych / Paweł Michał Owsianny.// Biologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 41-43
 28. Gry dydaktyczne na lekcjach przyrody i geografii / Krzysztof Kawka.// Geografia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 34-40
 29. Im dalej w las, tym więcej drzew - zajęcia terenowe / Katarzyna Kubaś.// Biologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 32-39
 30. Jak lepiej aktywizować do uczenia się o przyrodzie? / Julian Piotr Sawiński.// Fizyka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 41-44
 31. Jak lepiej uczyć przyrody? / Julian Piotr Sawiński.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 34-35
 32. Jak uniknąć nudy na lekcjach? / Tomasz Majchrzak.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 2-6
 33. Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia / Julian Piotr Sawiński.// Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 11-18
 34. Klub Młodych Przyrodników jako forma współpracy nauczycieli i uczniów na rzecz ochrony środowiska / Beata Morka.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 22-24
 35. Komputerowe minilaboratoria przyrodnicze : pilotażowy projekt MENiS / Henryk Szydłowski.// Fizyka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 77-79
 36. Konkurs wiedzy przyrodniczo - ekologicznej dla klasy III / Maria Bułaś, Ewa Nyrka.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 6, s. 48-49
 37. Krajobraz : przykładowe konspekty lekcji / Emilia Majewska.// Geografia w Szkole. - 2009, nr 5, s. 51-57
 38. Kwaśne deszcze- propozycje rozwiązań metodycznych / Marlena Zielińska.// Biologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 39- 47
 39. Laboratorium przedszkolaka / Edyta Roszyńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 32-35
 40. Lekcje przyrody od nowa// Biologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 41-43
 41. Lekcja przyrody w bibliotece : przykład współpracy biblioteki publicznej ze szkołą / Jolanta Rakowska.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 14
 42. Mali odkrywcy. Fotografia / Jan Amos Jelinek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 40-41
 43. Mali przyjaciele przyrody / Krystyna Golis.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 48-51
 44. Mądre zakupy, czyli nasz wkład w ochronę środowiska / Renata Dzierzkiewicz-Hermann.// Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 39-42
 45. Metody nauczania przyrody : adaptacja innowacji - JIGSAW i trójkąt / Danuta Piróg, Konrad Leja.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 6, s. 4-6, bibliogr.
 46. Metody nauczania przyrody. Cz. 1, Adaptacja innowacji / Danuta Piróg, Konrad Leja.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 4-8, bibliogr.
 47. Metody nauczania przyrody. Cz. 2, Adaptacja innowacji : dyskusje / Danuta Piróg, Konrad Leja.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 9-12, bibliogr.
 48. Modele jako środki dydaktyczne na lekcjach przyrody / Małgorzata Krzeczkowska.// Geografia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 41-44
 49. Moje spotkania z przyrodą : zajęcia przyrodnicze w świetlicy / Agnieszka Radomyska.// Świetlica w Szkole. - 2014, nr 3, s. 23
 50. Najbliższe środowisko przestrzenią edukacji przyrodniczej / Elżbieta Buchcic, Małgorzata Jagodzińska.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 1, s. 49-57
 51. Nauczyciele o nauczaniu przyrody w szkole podstawowej / Mariola Tracz, Agnieszka Świętek.// Geografia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 15-19
 52. Okolica jako ojczyzna : mała ojczyzna - miejsce magiczne / Wojciech Jeszka.// Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 40-46
 53. Otoczenie szkoły - laboratorium przyrodnicze : zajęcia w terenie z przyrody / Agnieszka Niewińska.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 39-42
 54. Pod kołderką : scenariusz lekcji przyrody / Dominik Marszał.// Biologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 50-56
 55. Program realizacji treści edukacji regionalnej na lekcjach przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej / Halina Zając.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2004, nr 10, s. 9-11.
 56. Propozycja scenariusza zajęć terenowych w klasie II / Ilona Żeber-Dzikowska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 39-43
 57. Przedszkolak poznaje rośliny i zwierzęta : materiały do realizacji podstawy programowej / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 10-14
 58. Rozmieszczenie i inne aspekty ekologii populacji obrazków alpejskich (Arum alpinum) na wybranym obszarze dorzecza rzeki Wisłok / Maciej Głowacki.// Biologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 43-46
 59. Rozumienie zjawisk przyrodniczych / Irmina Zioło.// Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 5-10
 60. Rozwijam zainteresowania przyrodnicze / Jaromir Brodecki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 37-38
 61. Rozwijanie umiejętności intelektualnych w edukacji przyrodniczej / Ilona Żeber-Dzikowska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 32-38
 62. Trochę wody dla ochłody - zabawy badawcze na ciepłe dni / Natalia Łasocha.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 6, s. 72-75
 63. Wybrane nowoczesne metody nauczania z zakresu geografii i przyrody : przykłady zastosowań / Danuta Piróg.// Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 51-57, bibliogr.
 64. Wyprawa przyrodnicza - jak poprowadzić ją ciekawie? / Dawid Kilon.// Biologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 4-7
 65. Wyzwanie włączenia TIK w pracę innowacyjną nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / Laurence Rogers, John Twidle.// Meritum. - 2013, nr 4, s. 56-64
 66. Zabytki Doliny Prądnika : WebQuest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Anita Konik.// Geografia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 53-55, bibliogr.
 67. Zielona Szkoła i nie tylko / Stanisław Makara.// Biologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 47-50
 68. Ziemia jest płaska! : jak uczyć przedmiotów przyrodniczych? / Tomasz Sowiński.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 9, s. 10-11
 69. Znaczenie wycieczek w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Halina Sarzyńska.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2003, nr 8, s. 35-36

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Ptakolub [Film] : edukacja przyrodnicza i ekologiczna : biologia : telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów / przygot. Gerard Sawicki ; muz. Jacek Skubikowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
 2. Wyprawy z Azymutem [Film] : edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : edukacja ekologiczna i przyrodnicza : telewizyjne audycje dla szkół podstawowych / reż. Piotr Stefaniak ; scen. i dialogi Wojciech Lepianka, Piotr Stefaniak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.

Autor: Elżbieta Krupa