Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Kordybacha


DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 - 2007DRUKI ZWARTE

1. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2001
Przemyśl WP 89412

2. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2006
Przemyśl WP 93614

3. Dysleksja / Gavin Reid ; tł. [z ang.] Robert Waliś. - Warszawa : "K.E. Liber", 2006
Przemyśl WP 94045

4. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2007
Przemyśl WP 94381, 94452

5. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych / Piotr Alfred Gindrich. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
Przemyśl WP 88590, 88721

6. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001 Przemyśl WP 87901

7. Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Przemyśl WP 94377

8. Pomóż dziecku z...dysgrafią : [praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów] / J. Lewinson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : "K.E. Liber", 2006
Przemyśl WP 93605

9. Program nauczania języka polskiego dla dzieci dyslektycznych : w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej stanowiący uzupełnienie programu Piotra Zbróga i Małgorzaty Jas "Przygoda z czytaniem i pisaniem" / Ewa Boksa. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004
Przemyśl CZYT. 371.214

10. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej : [scenariusze zajęć] / Dorota Dawid. - Kraków : "Impuls", 2004
Przemyśl WP 12513/b

11. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. – Gdańsk : "Harmonia", 2004 Przemyśl WP 92317

12. Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter ; przekł.[z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
Przemyśl WP 13970/b

13. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Gdynia : "Operon", 2004 Przemyśl WP 92064


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

14. Cele i działalność Polskiego Towarzystwa Dysleksji / Wojciech Brejnak; rozm. przepr. Julia Garstecka // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 4-6

15. Co nauczyciel – polonista powinien wiedzieć o dysleksji? / Bernadeta Kornak // Teka Pedagogiczna. – 2000, nr 7, s. 20-29

16. Ćwiczenia logopedyczne / Krystyna Rachwał – Łyżwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 5, s. 283-284, 293-296

17. Czy niepowodzenia w czytaniu dotyczą tylko osób z dysleksją rozwojową? / Zofia Pomorska // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2004/2005, nr 1, s. 7-19

18. Czy wylano dziecko z kąpielą? / Bożena Kulikowska // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 10, s. 8-9
/Trudności w czytaniu i pisaniu/

19. Czytanie - fenomenem czy udręką naszych czasów? / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 24-27

20. Czytanie naprzemienne sukcesywnie utrudnione / Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 76, s. 39-42

21. Dostosowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9

22. Dwie konferencje : terapia przez sztukę / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 52-58
/Konferencja zorganizowana przez Warszawski Oddział nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji związana z terapią/

23. Dysepidemia / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 38, s. 8
/Dysleksja - plaga, rodzicielskie przewrażliwienie czy zwykła nieuczciwość/

24. Dysfunkcje u dzieci - jak je rozpoznać i jak im zaradzić? / Ewa Matysek // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 4 (2004/2005), s. 96-101

25. Dyskalkulia / Przemysław Bąbel, Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 28 (50), nr 4 (2004/2005), s. 13-17

26. Dysleksja / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 11, s. 33-36
/Zestawienie bibliograficzne/

27. Dysleksja / Wojciech Brejnak. - Warszawa : PZWL, 2003. - Rec. : Dysleksja - diagnoza i terapia / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 61-62

28. Dysleksja. Lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 32-25

29. Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki. Sprawozdanie z konferencji / oprac. Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 57-60

30. Dysleksja a emocje / Alina Pliszka // Wychowawca. – 2000, nr 5, s. 23

31. Dysleksja a nauczanie języków obcych. Cz. I / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93. - Bibliografia

32. Dysleksja a nauczanie języków obcych. Cz. II. Jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 111-122. - bibliografia

33. Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // Lider. - 2005, nr 5, s. 27. – Bibliografia

34. Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych / Zofia Pomirska. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s. 7-18

35. Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 7-10

36. Dysleksja, płeć i tran / Anna Grabowska // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 27-28
/Zjawisko dysleksji rozwojowej. Dysleksja u chłopców i dziewcząt/

37. Dysleksja – problem współczesnej młodzieży (diagnozowanie przyczyn zjawiska i próba określenia sposobów radzenia sobie z trudnościami dyslektyków) / Bogumiła Sudykowska – Lazaj, Danuta Duczmal – Szymik // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 1, s. 30-38

38. Dysleksja - realność i kontrowersje / Marta Bogdanowicz. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 57-74

39. Dysleksja u dzieci : wiedza i umiejętności nauczycieli / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 35-37

40. Dysleksji na ratunek / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 12, s. 8-9

41. Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 77-85

42. Dyslektyk to znaczy nieprzystosowany? / Bożena Krupa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, [nr] 2, s. 18-27

43. Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56. - Bibliografia

44. Dziecko ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 18-23

45. Egzamin równych szans / Monika Domon // Język Polski w Gimnazjum. - R. 3, nr 2 (2001/2002), s. 86-90

46. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji po raz trzeci w Polsce / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. – 2004, nr 9, s. 24-26

47. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zalewska // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 12, dod. s. I-III

48. Głoski, sylaby, zdania - jakie to trudne! / Anna Szkolak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 46-49

49. Jak dwa razy dwa / Piotr Kossobudzki // Wiedza i Życie. - 2001, nr 9, s. 34-36
/Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia/

50. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Edyta Gibas.. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 7, s. 430-433

51. Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 539-542

52. Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami / Ewa Pacht // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 41-42

53. Kolory w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 24-26

54. Komputer w pracy z dzieckiem z niepowodzeniami w nauce / Jolanta Karbowniczek // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 3, s. 14-18

55. Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce / Anna Dąbrowska. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 229-235

56. Książka mówiona dla dyslektyków / Hanna Koronka // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 29

57. Kształtowanie postaw społecznych w pracowni wychowania ogólnotechnicznego / Henryk Napora // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, dod. s. X-XII

58. Kształtowanie postaw społecznych w pracowni wychowania ogólnotechnicznego cz. II / Henryk Napora // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, dod. s. IV-VI

59. Kto widzi las, nie widzi drzew / Renata Rosa-Chłobowska // Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 4, s. 55
/Przedstawienie problemu dysleksji/

60. Logopeda w szkole / Bożena Adamus // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 44

61. Metody pracy z dysleksją / Urszula Oszwa // Remedium. – 2001, nr 11, s. 10-12

62. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 4, s. 29-31

63. Mnemotechniki w terapii dysortografii / Bogusław Chmurzyński. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 34-39

64. Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 38-42

65. Nadzieja w diagnozie / Anna Grabowska ; rozm. przepr. Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 38, s. 10

66. Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzyńska. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 1, s. 22-26

67. Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową / Zofia Pomorska // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 32-35

68. O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 35-40

69. O metodzie wielofunkcjonalnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego / Barara Zakrzewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 13-19

70. O opiniach wydawanych przez poradnie / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-36
/Działalność publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w dziedzinie diagnozy dzieci dyslektycznych/

71. Ocenianie ortografii u dyslektyka / Lidia Górniak // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 8-9

72. Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami / Urszula Wiercioch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 29-33

73. Odrabianie zadań w świetlicy szkolnej / Danuta Kmita. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 11-13
/Sposoby pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się/

74. Opóźniony rozwój mowy / Małgorzta Kołodziejczyk // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 18

75. Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 24-26

76. Osoba i nauczanie Jana Pawła II ponadczasowym programem edukacyjnym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 3, dod. s. I-IV
/Realizacja procesu wychowania (wśród uczniów z trudnościami w uczeniu się). Lekcja hospitacyjna na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Budowanie umiejętności wiązania wiedzy akademickiej z potrzebami szkoły oraz poziomem funkcjonowania dzieci pod wpływem jej metodycznego zastosowania (powiązania z filozofią personalistyczną, z wysokim autorytetem osobowym i moralnym Jana Pawła II/

77. Patomechanizmy dysleksji / Anna Jurek. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 23-45

78. Poczucie kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 29-32

79. Polonista a dysleksja / Katarzyna Holc-Kamińska // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s. 57-61

80. Pomoc dzieciom dyslektycznym : doskonalenie zmiękczenia / Jolanta Barańska // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 12, dod. "Co Głowa - to Pomysł" s. III-IV

81. Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 35-36

82. Praca nauczyciela – logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder // Nauczanie Początkowe. – 1999/2000, nr 2, s. 96-102

83. Praca nauczyciela – logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder // Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s. 329-333

84. Praca z uczniem dyslektycznym / Monika Poświatowska. - Bibliogr. // Matematyka. - 2004, nr 2, s. 30-31

85. Pracuję z dyslektykami / Małgorzata Grzelczyk // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 11, s. 14-15

86. Problem dysleksji we współczesnej szkole / Renata Bienia // Teka Pedagogiczna. – 2002, nr 1, s. 5-6

87. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 20-21

88. Program „Corrida” walczy z bykami / Lucyna Fuchs // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 61-64
/ dysleksja, dysgrafia /

89. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz.1) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 3, dod. s. I-V

90. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową (cz. 2) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. – 2003, nr 4/5, wkładka metodyczna s. I-IV

91. Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 374-375

92. Przyczyny trudności szkolnych dziecka a postępowanie korekcyjno – kompensacyjne / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 5, s. 31-33

93. Ryzyko dysleksji / Magdalena Bocheńska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 41-47

94. Ryzyko dysleksji / Renata Dickson // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 42-46

95. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 3, s. 23-35. - bibliografia

96. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 2, s. 64-76. – bibliografia

97. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 8-12

98. Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III / Aleksandra Macierz, Ewa Dutka // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 227-234

99. Świadomość dysleksji – psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. – 2004, nr 6 (129), s. 16-20

100. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym / Anna Małgorzata Różańska. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 5, s. 53-62

101. Terapia logopedyczna / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 27-28

102. Trudności uczniów z dysleksją na lekcjach chemii w gimnazjum / Emilia Wyżykowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 16-18

103. Trudności w czytaniu i pisaniu - pomiędzy mitami a rzeczywistością / Ewa Górniewicz. - Olsztyn, 2000. - Rec: Katarzyna Ćwirynkało // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 60-61

104. Trudności z nauką czytania i pisania / Danuta Kukułka // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 556-561
/Przyczyny trudności z nauką, sposoby przezwyciężania tych trudności, przykłady pracy z dziećmi /

105. Uczeń dyslektyczny – komputerowa pomoc / Anna Stępień // Edukacja Medialna. – 2003, nr 2, s. 44-46

106. Uczniowie z dysgrafią (rozmowa z rodzicami) / Ewa Jaworska // Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 244-248

107. W czepku urodzona, czyli portret szczęśliwej dyslektyczki / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 71 - 79

108. Wyrazy maksi i wyrazy mini / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 27-31
/Terapia dziecka dyslektycznego we wszystkich sferach/

109. Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju / Małgorzata Mięgoć. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53

110. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią / Alina Dziędziura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 50-52

111. Znaczenie ćwiczeń artykulacyjno – oddechowych w pracy nauczyciela / Laurencja Lewandowska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2000, nr 7-8, dod. s. I-III

112. Znaczenie diagnozy / Bożenna Odowska-Szlachcic // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 44-49
/Dyslekcja rozwojowa dzieli się na dyslekcję typu wzrokowego, słuchowego i postać mieszaną : wzrokowo-słuchową. Symptomy poszczególnych rodzajów dyslekcji. Znaczenie rehabilitacji ortoptycznej/

Autor: Agnieszka Kordybacha