Przemoc i agresja w szkole 2010-2017

Krosno

Wydawnictwa zwarte:
 
 
1.       Agresja, socjalizacja, edukacja : refleksje i inspiracje / pod red. Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
JM   72785,   M   132925
2.      Agresywność młodzieży : źródła, mechanizmy, oblicza : studium empiryczne / Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2014.
BM   37501
3.      Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
       BM   37436,   M   136060
4.      Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
BM   37438
5.      Dyskryminacja, odrzucenie, trudności z integracją / [zespół red. Anna Cegła i in. ; aut. Anna Cegła i in.]. - Warszawa : Raabe, cop. 2010.
Cz   130303
6.      Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Dodr. do wyd.1. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011.
SM   52098
7.      Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2012.
BM   36843,   M   133446,   SM   53384
8.     Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów / Marek Kulesza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011.
M   130877
9.      Myślę, więc jestem ... rozsądny : jak zapanować nad impulsywnością w działaniu : program profilaktyczno-wychowwczy dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej / Kazimierz Słupek. - Kraków : "Rubikon", 2010.
LM   29074,   Cz   129566
10.  Niebieska Karta : nowe obowiązki dyrektora gimnazjum wobec ucznia krzywdzonego / [red. merytoryczny Maria Wiro-Kiro]. - Warszawa : Raabe, 2012.
M   133529,   LM   29893
11.   Niebieska Karta w szkole : procedury / pomysł, wybór i oprac. Leszek Jurek - Rybnik : "Lexdruk", 2013.
UM   26580
12.  Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Warszawa : "Żak", 2014.
BM   37311,   JM   73716,   LM   30400,   M   135889,   M   136253,      SM   53538,    UM   26916
13.  Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli / Małgorzata Mikołajczak-Woźniak. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2016.
BM   38122
14.  Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010.
BM   35419,   JM   71674,   M   135449
15.  Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
BM   36782,   M   133122,   LM   29899
16.  Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010.
BM   36725,   M   132840,   LM   29326,   SM   51718
17.   Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012.
BM   36847,   LM   29874,   SM   52999,   UM   26827,   Cz   133459
18.  Przemoc w szkole : program zapobiegania i zwalczania przemocy dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców / Mona O'Moore, Stephen James Minton. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2016.
Cz   138765
19.  Psychologia agresji : wybrane problemy / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
M   137971
20. Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych : procedury postępowania : pozytywne wychowanie - sprawdzone metody : zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora / Magdalena Goetz, Małgorzata Celuch. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2017.
Cz   138966
21.  Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
JM   73939
22. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : "Comandor", 2011.
BM   36687,   JM   72199,   SM   52622,  Cz   131455
23. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : "Difin", 2013.
JM   73541,   M   134188,  M   135141,   LM   30073
24. Szkoła wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych / [aut. Kamila Raczyńska, Alina Synakiewicz]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", cop. 2013.
Cz   138829
25. Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji / red. nauk. Alina Rynio, Katarzyna Stępień. - Lublin : Fundacja "Servire Veritati". Instytut Edukacji Narodowej : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2014.
BM   37479,   JM   73513
26. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010.
M   131276,   Cz   131275,   LM   29367,     SM   52742,   UM   25847
27.  Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010.
LM   29204,  M   130450,    UM   25750
 
 
Wydawnictwa ciągłe :
 
1.       Agresja i przemoc / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 61-64
2.      Agresja i przemoc w polskich szkołach : perspektywa socjoekologiczna / Jakub Kołodziejczyk, Bartłomiej Walczak.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 35-47
3.      Agresja i przemoc w środowisku szkolnym / Andrzej Ćwikliński.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 10, s. 10-18
4.      Agresja i przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań pedagogicznych / Edmund Kurowski.// Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 10-17
5.      Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 26-29
6.      Agresja w szkole - jak sobie z nią poradzić? / Konrad Kudłacik.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 4, s. 10-12
7.      Agresja w szkole - przyczyny i przejawy / Paweł Podolski.// Remedium. - 2012, nr 5, s. 1-3
8.     Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji / Katarzyna A. Gazicka.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 2, s. 80-94, bibliogr.
9.      Agresywne zachowanie dzieci w codziennym życiu szkolnym / Danuta Jankowska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 1, s. 141-148
10.  Czy japońskie Ijime jest również ciemną stroną polskiej szkoły? / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 20-24
11.   Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 18-28
12.  Dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29
13.  Dyskryminacja w szkole - z dużej i małej perspektywy / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2016/2017, nr 4, s. 7-20
14.  Eskalacja agresji i przemocy w szkole jako implikacja słabych oddziaływań prewencyjnych / Małgorzata Przybysz-Zaremba.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 5, s. 3-8
15.  Gdy dziecko jest ofiarą : reaguj na przemoc. "Niebieska Karta" w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 9, s. 12
16.  Geneza zachowań agresywnych / Wiesława May.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 9-12
17.   Jak sobie poradzić z przemocą? / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 10, s. 49-52
18.  Klasowy kozioł ofiarny - jak reagować, jeśli widzimy taką sytuację w swojej klasie? / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 3, s. 48-51
19.  Konflikty w klasie / Jarosław Cieśla.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 124-125
20. Kozioł ofiarny : psychologiczny warsztat pracy nauczyciela - przemoc w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 1, s. 12
21.  Mobbing w procesie wychowania : przyczyny, przejawy, profilaktyka / Romualda M. Kosmatka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 1, s. 5-14
22. Mobbing w szkole / Kaja Chojnacka.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 10-12
23. Mobbing w szkole / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 24-27
24. Nauczyciel wobec konfliktów szkolnych / Paulina Hawrylewicz-Kowalska.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 66-72
25. "Niewidoczny" problem przemocy w szkole / Magdalena Chustecka.// Niebieska Linia. - 2016, nr 5, s. 28-30
26. "Nim będzie za późno" - zapobieganie powstawaniu zjawiska przemocy w szkole / Adam Krasnosielski, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, s. 28-31
27.  Oprawcy ze szkolnej ławki / Adam Krasnosielski.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 7-9
28. Pedagog wobec agresji / Barbara Trzos.// Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 17
29. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem / Aleksandra Joniec-Kur.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 82-85
30. Problematyka przemocy w szkole na tle standardów praw człowieka / Małgorzata Judycka.// W: Nauczyciel wczesnej edukacji : konteksty i wyzwania. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2012. - S. 189-207
31.  Przemoc i agresja w szkole : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska.// Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 27
32. Przemoc w szkole - powinniśmy wiedzieć więcej : żeby w szkole było bezpieczniej, potrzebna jest edukacja antydyskryminacyjna, nie monitoring / Ewa Rutkowska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 16
33. Przemoc w szkole, agresja : zestawienie bibliograficzne / Alina Szczepankiewicz.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29
34. Przemoc w szkole / Iwona Bożena Bukrejewska.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 20-23
35. Przemoc w szkole - powinniśmy wiedzieć więcej : żeby w szkole było bezpieczniej, potrzebna jest edukacja antydyskryminacyjna, nie monitoring / Ewa Rutkowska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 16
36. Przemoc wśród dzieci i młodzieży w szkole - rola pedagoga szkolnego w jej zapobieganiu i zwalczaniu / Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.// W: Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2012. - S. 213-230
37.  Przyczyny agresji w środowisku szkolnym / Małgorzata Stępień-Kęsik.// Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 8-9
38. Siedmiu Wspaniałych - dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43
39. Skąd tyle agresji w szkole? / Mariusz Wilk.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 72-74
40. Skutecznie przeciw agresji w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 51-54
41.  Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 22-24
42. Szkoła wolna od przemocy / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 75-77
43. Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać : scenariusz przedstawienia dla uczniów szkoły podstawowej o tematyce: bezpieczeństwo, agresja i dialog / Agnieszka Stawowska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 25-27
44. Zapobiegaj i reaguj : przemoc w szkole - likwidacja gimnazjów nie rozwiąże problemu / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 21, s. 6
45. Zapobieganie i ograniczanie przemocy rówieśniczej w szkole. Sprawiedliwość naprawcza jako element kreowania kultury współpracy i budowania kapitału społecznego / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 8, s. 35-43
46. Zasady podejmowania interwencji w szkole / Katarzyna Seidel.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 77-81
47.  Zjawisko agresji dziecięcej w szkole / Joanna Glik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 48-52
48. Zjawisko agresji w szkołach : w opinii nauczycieli wf / Jacek Dembiński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 15-20
49. Zrozumieć złość i agresję / Mieczysław Wojciechowski.// Remedium. - 2017, nr 3, s. 20-21
50. Źródła szkolnej dyskryminacji / Małgorzata Borowska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 74-76        
 
                           
Dokumenty elektroniczne:
 
1.       Agresja i przemoc w szkole : [Dokument elektroniczny] przyczyny, reagowanie, zapobieganie. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015.
CzM   313/CDR
2.      Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny / red. Jacek Pyżalski i Erling Roland. - Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011.
CzM   251/CDR,   UM   2/UCDR
 
 
 
Lokalizacja:
 
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Agata Wajda - Paszkiewicz