Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Marta Wąsacz

 

Opracowania lektur : Romantyzm, Pozytywizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

 

Romantyzm


Adam Mickiewicz „Romantyczność"

Druki zwarte

 1. Dialog z Innym : "Romantyczność" A. Mickiewicza / Leszek Zwierzyński // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . – s. 88-93, CzP 821.162.1(091)
 2. Romantyczność A. Mickiewicza jako miniatura dramatyczna / Mieczysław Inglot // W: Między romantyzmem a współczesnością : (Poezja w szkole - od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej) / Mieczysław Inglot. - Kielce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1996 . – s. 9-16, WP 85168

Artykuły z czasopism

 1. Romantyczność jako manifest romantyzmu / Marian Śliwiński // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1997, nr 1, s. 8-12

 

Adam Mickiewicz „Dziady" cz. III

Druki zwarte

 1. "Chrześcijański Prometeusz" : wpływ Boehmego na koncepcję III części "Dziadów" / Rafał Marceli Bluth // W: Pisma literackie / Rafał Marceli Bluth. - Kraków : "Znak", 1987 . - s. 19- 54, WP 77287, WP 90835
 2. "Któż ten mąż?" Urywek Widzenia Księdza Piotra : (Dziady cz. 3) / Zbigniew Majchrowski // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1999 . –s. 145-159, WP 89107
 3. "Wielka choroba" : (Wielka Improwizacja z III części "Dziadów") / Jan Walc // W: Wielka choroba / Jan Walc. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 . –s. 7-31, WP 79737
 4. Cervantes w Polsce : "Don Kichot" a "Dziady" wileńsko-kowieńskie / Zygmunt Matkowski // W: Studia literackie / Zygmunt Matkowski ; wydał i słowem wstępnem poprzedził Juliusz Kleiner. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. - s. 58-153. - Cz1P/A/821.162.1(091)
 5. Duch romantyzmu w "Dziadach" / Wiesław Ratajczak // W: Literatura polska XIX wieku / Wiesław Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - (Zrozumieć Literaturę). - s. 25-28
 6. Dwie Zosie Mickiewicza : ("Świat" 1890) / Józef Tretiak // W: Szkice literackie. Seria 1 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896. - s. 287-315. - Cz1P A/821.162.1(091)
 7. Literatura polska XIX wieku / Wiesław Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - 258 s.
 8. Misterium jako fragment całości. O III części "Dziadów" Adama Mickiewicza / Agnieszka Ziołowicz // W: "Misteria polskie" : z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim / Agnieszka Ziołowicz. - Kraków : "Universitas", 1996 . – s. 20-48, CzP 821.162.1(091)
 9. Podobieństwa i pokrewieństwa pomiędzy "Dziadów częścią trzecią" a "Boską Komedią" / Ignacy Chrzanowski // W: Wśród zagadnień, książek i ludzi / Ignacy Chrzanowski. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1922. - s. 298-309. - Cz1P/A/821.162.1(091)
 10. Prolog "Dziadów" części trzeciej Adama Mickiewicza : (W. 98-155) / Jacek Łukasiewicz // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1999 . – s. 129-144, WP 89107
 11. Proroctwo księdza Piotra / Juliusz Kleiner // W: Studia z zakresu literatury i filozofii. Cz. 1 / Juliusz Kleiner. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1925. - s. 81-100. - Przypisy Cz1P/A/821.162.1(091)
 12. Romantyczny arcydramat na ekranie : opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza. "Lawa" w reżyserii Tadeusza Konwickiego / Anna Marzec // W: Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996 . –s. 85-92, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1, WP 103285
 13. Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 1998. - 205,[3] s. , WP 93527
 14. Rousseau - Mickiewicz : ("Dziady wileńskie a Emil") : studjum porównawcze / Zygmunt Matkowski // W: Studia literackie / Zygmunt Matkowski ; wydał i słowem wstępnem poprzedził Juliusz Kleiner. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. - s. 15-57. - Cz1P/A/821.162.1(091)
 15. Spojrzenie ku "Dziadów części III" / Stanisław Pigoń // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - S. 155-162
 16. Wprowadzenie do III części "Dziadów" Adama Mickiewicza / Czesław Kłak // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . –s. 154-175, WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091)
 17. Wrażenia z teatru : Adam Mickiewicz : "Dziady" / Zygmunt Wasilewski // W: Poeci i teatr : spostrzeżenia / Zygmunt Wasilewski. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1928. - s. 135-138. - Cz1P A/821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. Dlaczego dziady drezdeńskie są częścią trzecią? / Eligiusz Szymanis // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1997, nr 1, s. 22-25
 2. Dramat Mickiewicza a teatr : "Salon warszawski'' w szkolnym "teatrze propozycji'' / Stefania Sarnicka // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 1, s. 48 – 52
 3. Duch bizantyjsko-słowiański w "Dziadach" A. Mickiewicza / Olaf Krysowski. // Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 6, s. 33 – 44
 4. Dziady w służbie zagłaskanej historii / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 19 – 28
 5. Polemika wokół kruka i orła w Dziadach Adama Mickiewicza / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 44 – 53
 6. Sceniczne dzieje "Dziadów" : (próba podsumowania) / Grzegorz Pielużek // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 1, s. 61 – 68
 7. Teatralna gra fabularna (LARP) / Jerzy Zygmunt Szeja // Polonistyka. - 2011, nr 2, s. 54-60


Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz"

Druki zwarte

 1. Analiza utworów lirycznych w szkole podstawowej / Wanda Szlachetko. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. - 225, [3] s., WP84413, WP 49294, WP 49295, WP 18033, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 2. Czy "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jest dziełem romantycznym? / Marian Tatara // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . –s. 176-197 WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091)
 3. Duchy na grzybobraniu. "Pan Tadeusz" : (ks. III. w. 220-246) / Aleksandr Wit Labuda // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Wrocław : Aleksandra Wita Labudy, 1999 . –s. 160-172, WP 89107. - Cz. 2.
 4. Dwie Zosie Mickiewicza : ("Świat" 1890) / Józef Tretiak // W: Szkice literackie. Seria 1 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896. - s. 287-315. - Cz1P A/821.162.1(091)
 5. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004. - 143, [1] s., WP 91956
 6. Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002. - 295 s., WP 92582
 7. Kryzysy, konflikty, schyłek : poezja w latach 1969-1989 / Stanisław Burkot // W: Literatura polska po 1939 roku / Stanisław Burkot. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 . –s. 215-305, WP 94800, CzP 821.162.1(091)
 8. Na marginesie wiersza z cyklu Pamiętnik naturalisty / Teresa Skubalanka // W: Sztuka poetycka Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 . – s. 128-134, WP 96633
 9. O kojącej roli "Pana Tadeusza" / Marian Tatara // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 . –s. 99-122, WP 76263, WP 76264, CzP 821.162.1(091)
 10. Poezja i prawda w "Panu Tadeuszu" / Kazimierz Wyka // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 . –s. 163-183, WP 22016, WP 22017
 11. Polska wierszem : "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy / Krzysztof Biedrzycki // W: Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop. 2007 . – s. 345-350, CzP 82(091)
 12. Problemy filmowej adaptacji : porównaj film z jego literackim pierwowzorem / Teresa Kosyra - Cieślak // W: Film : przewodnik dla licealistów / red. Beata Żmichowska. - Warszawa : "Stentor", 2007 . –s. 140-148, WP 96666
 13. Rodowód Telimeny / Stanisław Dobrzycki ; wybór i oprac. Jacek Kolbuszewski // W: Z historii literatury polskiej / Stanisław Dobrzycki ; wybór i oprac. Jacek Kolbuszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986 . – s. 396-419, WP 73534, CzP 821.162.1(091)
 14. Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 1998. - 205,[3] s., WP 93527
 15. Wobec zła / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska // W: Literatura polska XX wieku / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005 . - WP 98941

Artykułu z czasopism

 1. "Pan Tadeusz" rzuca nam wyzwanie, czyli jak "młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczyć" / Maria Hernasowa, Stefan Inglot, Janina Różanowska // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 1, s. 7 – 31
 2. Pozytywizm : Burzliwe dzieje rękopisu Pana Tadeusza-cz. II / Barbara Lekarczyk-Cisek // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 56-60
 3. Czy tylko "ucieczka w kraj lat dziecinnych" : "Pan Tadeusz" wobec Mickiewiczowskiego mesjanizmu / Eligiusz Szymanis // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1997, nr 1, s. 25-31
 4. Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach / Danuta Górniak // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 51 – 56
 5. Kariera Panatadeuszowego "Matecznika" / Silvano de Fanti // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 4, s. 173 – 183
 6. Mickiewiczowski konkurs czytelniczo - przyrodniczy / Dobrochna Błażejczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 16
 7. Moje spotkanie z poematem "Pan Tadeusz" / Wojciech Przesławski // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 57 – 59
 8. Monolog wewnętrzny Telimeny / Michał Głowiński // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 4, s. 41 – 54
 9. Oralne residuum w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza / Anna Opacka // Roczniki Humanistyczne KUL. - T. 46 (1998), z. 1 - specjalny, s. 325-341
 10. Pan Tadeusz : szkolny konkurs wiedzy / Marta Poniedziałek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 18-19
 11. Pewien Pan Tadeusz - postrach gimnazjalistów / Agnieszka Kastelik - Herbuś // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 68 – 78
 12. Poemat "Chrystus" Tatiany Szczepkiny-Kupernik / Jan Orłowski // Roczniki Humanistyczne KUL. - T. 52, z. 7 (2004), s. 51-60
 13. W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 35-45
 14. Wirtualne grzybobranie / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 88 – 95
 15. Zagadkowe oblicza bohaterów "Pana Tadeusza" : konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dobrochna Błażejczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 19


Juliusz Słowacki Hymn „ Smutno mi Boże ..."

Druki zwarte

 1. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004. - 143, [1] s., WP 91956
 2. Juliusz Słowacki / Feliks Tomaszewski // W: Magia lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej / Feliks Tomaszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 . –s. 111-145, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 3. Juliusz Słowacki, "Hymn": ("Smutno mi Boże") / Zbigniew Lisowski // W: Poznawanie poezji : interpretacje / Zbigniew Lisowski. - Lublin : "Norbertinum", 2008 . –s. 83-104, WP 98388, CzP 821.162.1(091)
 4. Modlitwa tułacza : "Hymn" ( Smutno mi, Boże) J. Słowackiego / Jacek Lyszczyna // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . –s. 119-123, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. Liryki Juliusza Słowackiego w szkole / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 7 – 19

 

Juliusz Słowacki „ Grób Agamemnona „

Druki zwarte

 1. "Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych" : "Grób Agamemnona" J. Słwackiego / Jacek Lyszczyna // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . –s. 113-118, CzP 821.162.1(091)
 2. Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 1998. - 205,[3] s., WP 93527.

 

Pozytywizm

Bolesław Prus „ Lalka"

Druki zwarte

 1. Lalka czyli rozpad świata / Ewa Paczoska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008. CzP AL., WP 98334
 2. Literatura i historia / Henryk Markiewicz. - Kraków : "Universitas", 1994.- s. 331-362, CzP 821.162.1(091), WP 91903
 3. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", [2007]. - s.172-191, CzP 821.162.1(091)
 4. Pan Ignacy Rzecki ( zamiast interpretacji „ Lalki"). Henryk Markiewicz // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3 - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - s. 284-295, CzP 821.162.1(091), WP 68692, WP 68693, WP 68694
 5. Pozytywiści / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2004.- s. 86-108, CzP 821.162.1(091), WP 92540
 6. Pozytywizm / Teresa Nowacka. - Marki : "STRUGA", 1994.- s. 77-100, CzP 821.162.1(091),

Artykuły z czasopism

 1. Gdy zasypia rozum : bohaterowie Lalki w świetle swoich snów / Dagmara Binkowska // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 25-30
 2. Historia i polityka w ,,Lalce'' / W. Klemm // Przegląd Humanistyczny. - 1983, nr 9/10, s. 129-138
 3. Lalka. Oprac. /Józef Bachórz // T.1-2. Wrocław – Warszawa - Kraków 1991. Rec. Stanisław Fita. Pamiętnik Literacki. - 1996, nr 4, s. 226-232
 4. ,,Lalka'' Bolesława Prusa - ,,powieść z wielkich pytań... epoki'' - po ponad stu latach /Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, z 2, s. 33-65
 5. ,,Lalka'' Bolesława Prusa dzisiaj / Kazimierz Maciąg // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, z 2, s. 68-72
 6. Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego / Leszek Barszcz // Polonistyka. - 2000, nr 7, s. 407-411
 7. Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie / Józef Bachórz // Polonistyka. - 1994, nr 8, s. 451-456
 8. Panna Leokadia widzi cały garnitur. O ubraniach w Lalce Bolesława Prusa / Waldemar Klemm // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 4, s. 53-74
 9. Rumieńce Stanisława Wokulskiego / Józef Bachórz // Polonistyka. - 1987 nr 8, s. 571-580
 10. Sceny z życia marionetek - nie tylko o ,,Lalce'' Bolesława Prusa. Omówienie lekcji / Anna Ostowicz // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 1, s. 59-65
 11. Stary subiekt w nowym świecie / Tadeusz Budrewicz // Polonistyka. - 1994, nr 8, s. 477-483
 12. Uczony wśród aniołów i samic (o stylu miłosnym ,,Lalki'') / Tadeusz Budrewicz // Ruch Literacki. - 1989, z 2, s. 141-156

 

Fiodor Dostojewski „ Zbrodnia i kara"

Druki zwarte

 1. Zbrodnia i kara : lektura z opracowaniem / Fiodor Dostojewski ; tł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski ; oprac. Tamara Cieśla. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009. , WP 101068
 2. "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / [oprac. zespół red.]. - Toruń : "Literat", cop. 2009.,
 3. "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2003.
 4. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] i oprac. Zbigniew Podgórzec. - Kraków : "Greg", 2008. , WP 97702, WP 98261
 5. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski ; oprac. Tamara Cieśla. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005.
 6. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Czesław Jastrzębiec-Kozłowski ; oprac. Józef Smaga. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
 7. Zbrodnia i kara" - Fiodor Dostojewski / Olga Romańska-Malina // W: Bunt literatów / Olga Romańska-Malina. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, Wcop. 2009 . - CzP 82(091
 8. Joseph Conrad a Dostojewski : Problem zbrodni i kary / Rafał Marceli Bluth // W: Pisma literackie / Rafał Marceli Bluth. - Kraków : "Znak", 1987 . - WP 77287, WP 90835.
 9. Literatura polska XIX wieku / Wiesław Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. - 258 s.
 10. Pozytywiści / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2004.
 11. W odcieniach brązu i czerwieni : "Zbrodznia i kara" Piotra Dumały / Krzysztof Biedrzycki // W: Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop. 2007 . - CzP 82(091)

Artykuły z czasopism

 1. "Wyrwijcie mnie stąd i dajcie mi rację istnienia..." : (O "Zbrodni i karze'' Fiodora Dostojewskiego) / Anna Ostowicz // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 4, s. 63-70
 2. Księga Hioba - jako tekst i jako kontekst na lekcjach polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 32-39
 3. Raskolnikow i jego następcy / Piotr Kołodziej // Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 31-38
 4. Zbrodnia i mara : o znaczeniu i roli snu Raskolnikowa / Joanna Krenz // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 47-52

 

Maria Konopnicka „Mendel Gdański"

Druki zwarte

 1. Wybór nowel / Maria Konopnicka ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2007.
 2. Pozytywiści / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2004. - 224 s.
 3. Pozytywizm : streszczenia, problematyka, lektury szkoły średniej / Teresa Nowacka. - Marki : "STRUGA", 1994. - 240 s. ; 21 cm . - WP 82182.
 4. Problem antysemityzmu w "Mendelu Gdańskim" Marii Konopnickiej / Maria Dudzik // W: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993 . –s. 39-45, WP 12556/b, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1

Autor: Marta Wąsacz