E-learning. Nauczanie na odległość.

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014
Zestawiła: Izabela Pelc

E-learning. Nauczanie na odległość.

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000 – 2013

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Abc eLearningu : system LAMS : learning activity management system / Adam Stecyk. - Warszawa : "Difin", 2008.
  WP 100828
 2. Aktywne prezentacje multimedialne w e-edukacji / Iwona Iskierka // W: Dydaktyka informatyki. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 158-164
  WP 98831
 3. Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość / Maciej Tanaś // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 31-44, bibliogr.
  CzP 371.3
 4. Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  WP 98831
 5. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  WP 100833
 6. E-edukacja - nowe wyznaczniki dla nauczycieli akademickich / Agnieszka Wierzbicka // W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 259-268, bibliogr.
  WP 100623
 7. E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z ang. Michał Klebanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007.
  WP 94774
 8. E-learning : nowoczesne narzędzie doskonalenia zawodowego nauczyciela / Emilia Musiał // W: Nauczyciel w świecie współczesnym. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 309-316, bibliogr.
  CzP 37.01
 9. E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski. - Warszawa : "Difin", 2012.
  WP 105040
 10. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : "Fosze", 2009.
  CzP 37.01
 11. E-learning jako alternatywa w edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce / Katarzyna Kowalewska // W: Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - S. 185-195
  WP 102132
 12. e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
  WP 100260
 13. E-learning w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i licealnym / Sergo Kuruliszwili // W: Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej. Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2011. - S. 19-33
  WP 103587
 14. E-learning w kształceniu nauczycieli przedszkoli / Ewa Lubina // W: Nauczyciel w świecie współczesnym. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 297-301, bibliogr.
  CzP 37.01
 15. E-learning w nauczaniu - uczeniu się / Mirosława Żurawska // W: Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń. Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 72-97
  WP 99164
 16. E-learning w procesie edukacji permanentnej w Polsce. Wybrane aspekty / Radosław Hennig // W: Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - S. 175-183
  WP 102132
 17. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Elżbieta Gajek i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  WP 101238
 18. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Baińska [i in.]. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. WP 106346,
  WP 106347
 19. Interakcje pedagogiczne w nauczaniu na odległość z perspektywy psychologii / Andrzej Hankała // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 17-29, bibliogr.
  CzP 371.3
 20. Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej / praca zbiorowa pod red. Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : "Scholar", 2011.
  WP 103587
 21. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Mikom", cop. 2008. WP 96006,
  WP 96575
 22. Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza, Ryszarda S. Chorasia, Roberta Rudowskiego ; Instytut Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  CzP 37(03)
 23. Meandry e-learningu / Grażyna Penkowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  WP 102118
 24. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.
  WP 99149
 25. Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2008.
  WP 101001
 26. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011.
  WP 103176
 27. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kraków : "Impuls", 2004.
  CzP 371.3
 28. Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. WP 96490,
  WP 96597
 29. Prognozy edukacji na odległość wspomaganej technologią informacyjną w Polsce / Kazimierz Jaracz, Renata Staśko // W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 309-314, bibliogr.
  WP 100623
 30. Przykłady wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie edukacji tradycyjnej i zdalnej / Krzysztof Pytel // W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 371-382, bibliogr.
  WP 100623
 31. Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych : Stowarzyszenie ROSE / Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska // W: Szkoła w dobie Internetu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 187-190
  WP 101043
 32. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
  WP 101043
 33. Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń / zespół red. Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik ; [aut. tekstów Danuta Apanel et al.]. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.
  WP 99164
 34. Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych / Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom : Politechnika Radomska, cop. 2005.
  WP 93097
 35. Technologia informacyjna w pracy dydaktycznej i innowacyjnej nauczyciela / Dorota Siemieniecka ; Agnieszka Siemińska-Łosko. - Toruń : Adam Marszałek, 2007.
  WP 96303
 36. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Wojciecha Folty ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.
  WP 102773
 37. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : "Impuls", 2008.
  WP 100623
 38. Technologie informacyjne, Internet, kształcenie na odległość - nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych / Eugenia Smyrnova-Trybulska // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych. Kraków : Impuls, 2009. - S. 167-181
  WP 96520
 39. Technologie internetowe w nauczaniu : praktyczny przewodnik dla nauczycieli, uczniów i studentów / Andrzej Syguła. - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005. 
  WP 103020, WP 103021, WP 103410
 40. Wirtualna edukacja / Mirosław J. Kubiak. - Warszawa : "Mikom", 2000.
  WP 89173
 41. Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013.
  WP 106623
 42. Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Adam Marszałek, 2007.
  WP 94943
 43. Wybrane zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009.
  WP 100056
 44. Wykład w kształceniu na odległość / Wioletta Kwiatkowska. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2011.
  WP 104845
 45. Zadania kształcenia i edukacja zdalna / Jan Łaszczyk // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 55-60, bibliogr.
  CzP 371.3

 

Artykuły z czasopism:

 1. Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38-41
 2. Bez nudy czyli e-learning w szkołach / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 43, s. 11
 3. BIBWEB - kurs e-learningowy dla bibliotekarzy / Anna Wołodka, Beata Bednarek-Michalska // Bibliotekarz. - 2008, nr 5, s.31-32
 4. Bibweb Ikonka - dwa projekty - rządowy i bibliotekarski / Anna Wołodko, Bożena Bednarek-Michalska // Poradnik Bibliotekarza . - 2004, [nr] 9, s. 7-10
 5. Blaski i cienie uczenia w sieci / Grażyna Wieczorkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105 – 112
 6. Czas cyfrowej obecności - e-learning w placówkach oświatowych / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 14-17
 7. Czas na e-learning : technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13
 8. Czy e-learning zepchnie szkoły w niebyt? / Marcin Polak // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4, s. 68-69
 9. Dyrektor szkoły promotorem e-learning / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły . - 2003, nr 11, s. 53
 10. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół : interaktywnie znaczy nowocześnie / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 59-61
 11. Edukacja online w opinii studentów / Marta Czechowska – Bieługa // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 122 – 132
 12. Edukacja przez Internet - najwyższa konieczność / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18-19
 13. Edukacja w cyfrowej erze : raport specjalny / Peter Norvig [i in.] // Świat Nauki. - 2013, nr 9, s. 36-61
 14. Edukacja w środowisku informacyjnym / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła . - 2013, nr 1, s. 50-52
 15. E-learning - nowe oblicze edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 47-51
 16. E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Magdalena Kąklewska-Brodawka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30
 17. E-learning : co jeszcze przed nami? / Andrzej Jaszczuk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5-6, s. 23-25
 18. E-learning : kształcenie na odległość / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 5-6
 19. E-Learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38 – 43
 20. E-learning dla seniorów : doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz, Monika Moroz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9 , s 30 – 31
 21. E-learning dla szkół i bibliotek / Bożena Bednarek-Michalska // Wszystko dla Szkoły . - 2005, nr 4, s. 1-7
 22. E-Learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? Dlaczego nie? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21 – 24
 23. E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 18-23
 24. E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19-20
 25. E-learning w bibliotece - praktyczne wskazówki / Małgorzata Czub // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s. 35-37
 26. E-learning w pracy z uczniami / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 6, s. 12 – 14
 27. E-learning: nowe wyzwania rozwojowe i edukacyjne? / Anna Brzezińska i in. // Remedium. - 2011, nr 9, s. 1-3
 28. Kilka uwag na temat bezpieczeństwa (prawnego) w kontekście nauczania online / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Meritum. - 2010, nr 2, s. 85-88
 29. Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s.21
 30. Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa / Edward Szczepanik // Wychowanie Techniczne w Szkole . - 2003, nr 5, s. 9-13
 31. Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym / Urszula Kośla // Biblioteka - Centrum Informacji . - 2009, [nr] 3, s. 19-20
 32. Nauczanie on-line jako uzupełnienie tradycyjnych form : problemy i propozycje rozwiązań / Dariusz Kwiecień // Meritum. - 2006, nr 2, s. 87-89
 33. Nie bój się e-learningu / Krzysztof Wojewodzic, Andrzej Grzybowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 54 – 58
 34. Nowoczesna edukacja - interaktywna szkoła / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 47-50
 35. Otwarte materiały edukacyjne - podstawowe kwestie prawne / Krzysztof Siewicz // Meritum. - 2012, nr 4, s. 88-93
 36. Pamięć, wiedz, motywacja. Jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych / Krzystof Wojewodzic // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95 – 98
 37. Platforma e-learningowa Moodle jako narzędzie pracy nauczyciela // Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli . - 2013, nr 70, s. 47-48
 38. Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 22-26
 39. Przekaz informacji w edukacji za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych / Daniel Jachyra // Edukacja . - 2010, nr 2, s. 29-34
 40. Przysposobienie biblioteczne : od tradycyjnych metod nauczania po e-learning / Hanna Długołęcka // Przegląd Biblioteczny. - 2009, z. 3, s. 359- 369
 41. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online / Michał Ostrowicki // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 26-31
 42. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 31-38
 43. Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym / Anna Szeląg // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 3 – 8
 44. Wirtualna przestrzeń edukacyjna / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 54-58
 45. Wolne zasoby edukacyjne na lekcji języków obcych / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2012, nr 4, s. 52-54
 46. Wybrane aspekty edukacji interaktywnej / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 32-37
 47. Wybrane aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece / Anna N. Gruca // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 10-13
 48. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą / Sergo Kuruliszwili // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 112 – 121
 49. Z prac nad wdrażaniem kształcenia na odległość / Anna Koludo, Dorota Wojtuś // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s.23-26
 50. Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle na lekcjach języka obcego / Marzena Żylińska // Meritum. - 2010, nr 1, s. 66-70
 51. Zdalne nauczanie - nowa forma edukacji / Barbara Rzeczkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 9, s.5-6
 52. Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62 – 66
 53. Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się / Elżbieta Jarosińska // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 62 – 66

Autor: Izabela Pelc